• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Najbliższe szkolenia

2018.11.26 - Grant WKO (Kalisz) - Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie  we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

WAF 272.53.2018 - Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, przedstawiciele wszystkich publicznych i niepublicznych szkół z terenu Wielkopolski, którzy będą wspierać wprowadzanie zmian w roku szkolnym 2018/2019 oraz kolejnych latach  w liceum ogólnokształcącym technikum, i przyszłej branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej. 

Cel główny szkolenia: podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii w roku szkolnym 2018/2019 oraz kolejnych latach w liceum ogólnokształcącym technikum i przyszłej branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej,  którzy będą wspierać wprowadzanie zmian.

Cele szczegółowe szkolenia: kształtowanie umiejętności czytania i analizy zapisów w nowej podstawie programowej w kontekście indywidualnych potrzeb uczniów; innowacyjność i praca zespołowa jako czynniki wpływające na wychowanie ku wartościom; formy i sposoby ewaluacji realizacji nowej podstawy programowej.

Forma szkolenia:

Wykład 1 - 60 min. Struktura podstawy programowej oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii w roku szkolnym 2018/2019 i kolejnych w liceum ogólnokształcącym technikum, i branżowej  szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej.

Wykład 2 – 30 min. Analiza kontekstu stosowania podstawy programowej. Wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Warsztaty metodyczne – 90 min. 1. Kształtowanie umiejętności czytania i analizy zapisów w nowej podstawie programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. 2. Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 3. Znaczenie innowacyjności i pracy zespołowej uczniów z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. 4. Poznanie sposobów ewaluacji realizacji podstawy programowej.

Liczba godzin: 3 godziny zegarowe.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.

Zgłoszenia na szkolenie:

2018.11.26 - godz. 10.00 - 13.30   Kalisz grupa 1 - MATEMATYKA

2018.11.26 - godz. 10.00 - 13.30   Kalisz grupa 2 - GEOGRAFIA

2018.11.26 - godz. 10.00 - 13.30   Kalisz grupa 3 - BIOLOGIA

2018.11.26 - godz. 12.00 - 15.30   Kalisz grupa 4 - FIZYKA

2018.11.26 - godz. 12.00 - 15.30   Kalisz grupa 5 - CHEMIA

2018.11.26 - godz. 12.00 - 15.30   Kalisz grupa 6 - BIOLOGIA

W przypadku braku miejsc w grupach przedmiotowych prosimy o wpisanie się do grupy rezerwowej. Konieczne jest wybranie w formularzu przedmiotu jaki Państwa interesuje w części warsztatowej (matematyka, geografia, biologia, chemia lub fizyka).

Zapisanie się do grupy rezerwowej nie gwarantuje udziału w szkoleniu. W przypadku zwolnienia się miejsc w grupach przedmiotowych będą Państwo informowani o możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Kalisz GRUPA REZERWOWA

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno