• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą # Pan Tadeusz.

 

W konkursie docelowo wezmą udział uczniowie szkół z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych DEiN UMWW w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła). Koordynatorem przedsięwzięcia jest CDN w Lesznie.

Adresat:
nauczyciele – opiekunowie samorządów szkolnych - wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego

Cel:  pogłębienie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i zaangażowania nauczycieli-opiekunów SU w zakresie organizowania własnego warsztatu pracy i podniesienia jakości szkoły/placówki w realizacji zadań  związanych z samorządnością uczniowską

Treści:

  • Podstawy prawne  funkcjonowania i   finansowana SU -  w tym kompetencje SU, tradycje SU w Polsce; prawa uczniów
  • Metody aktywujące uczniów do działania
  • Organizowanie wyborów do samorządu klasowego, szkolnego
  • Organizacja debat
  • Udział SU w programach organizacji pozarządowych

Prowadzący:

  • Wykłady – prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn
  • Warsztaty – mgr Anna Bentyn

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych ( 3godz. wykładów i 3godz. warsztatów )

Cena: 14 zł

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy dokonać rejestracji on-line poprzez stronę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.  Rejestracja od 27 sierpnia 2018 r.
 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, będące jednostką podległą Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że termin składania formularzy zgłoszeniowych w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku zmienia się z dnia 30 czerwca 2018 r. na dzień 31 lipca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.