• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Przyjdź na szkolenie Mobilnej AMO i dowiedz się, jak walczyć z uprzedzeniami i budować jedność zespołu.

Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z UEFA zdecydował się przygotować zestaw materiałów edukacyjnych oraz cykl bezpłatnych szkoleń wspierających trenerów i nauczycieli, którzy na co dzień pracują z najmłodszymi. Celem ich pracy jest bowiem nie tylko sportowe szkolenie zawodników, ale też budowanie w nich otwartości oraz gotowości do przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację na boiskach piłkarskich i w życiu codziennym.

Zjawisko dyskryminacji to dzisiaj jedna z największych bolączek futbolu. W walkę z nagannymi postawami angażują się już nie tylko federacje i działacze, ale również najsłynniejsi piłkarze i trenerzy. Dyskryminacja nie występuje jednak wyłącznie na wielkich stadionach, a jej ofiary to nie tylko zawodnicy grający w Lidze Mistrzów czy mistrzostwach świata. To problem znacznie szerszy, obecny – niestety – również w piłce dziecięcej i młodzieżowej.

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 05 lipca br.

Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

formularz zgłoszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku

formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku

regulamin konkursu Wielkopolska Szkoła Roku

regulamin konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku

uchwała ogłaszająca konkursy

Społeczne Towarzystwo Oświatowe ogłosiło rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu na esej pt. „#Szkoła2030”.  Konkurs jest adresowany do osób dorosłych legitymujących się polskim obywatelstwem, ale w szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli.

Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie, w jaki sposób polska szkoła może stać się szkołą marzeń.

Prace oceniać będą m.in. Przemysław Staroń (Nauczyciel Roku 2018), Barbara Zielonka (finalistka Global Teacher Prize 2018) i dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW.

Laureaci otrzymają odpowiednio 5000, 3000 i 2000 zł.

Więcej informacji na stronie www.szkola2030.pl

Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane będą lokalne szkolenia.

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny.

Jednym z zaplanowanych działań jest szkolenie, które odbędzie się w terminie 6 - 7 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Więcej informacji na ten temat oraz formularz zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie: http://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie

Szanowni Państwo,
 
zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie spaceEU, którego celem jest rozpowszechnienie nauk kosmicznych wśród nauczycieli, edukatorów i młodzieży. Wybrane ośrodki szkolenia nauczycieli wezmą udział w programie organizowanym przez organizację European Schoolnet, na który składa się możliwość uczestnictwa w kwietniowych warsztatach edukacyjnych w Brukseli, współtworzenie dostępnych wszystkim krajom uczestniczącym w projekcie materiałów do szkolenia nauczycieli, jak również przetestowanie tych materiałów w trakcie prowadzonych przez Państwa warsztatów dla nauczycieli w Polsce.
 
Termin wysłania zgłoszeń mija 13 marca br.
 
Łącząc pozdrowienia,
Fundacja New Space
 

     1 marca 2019 r. podczas XXIII Targów Edukacyjnych odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Polacy w świecie, znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. Tegoroczną edycję poświęcono działalności Polaków we Włoszech.

Celem tego przeprowadzonego już po raz trzeci przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową. Jest również okazją do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna na przestrzeni wieków dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz naszych rodaków.

  Dobiegła końca kolejna XXIII edycja Targów Edukacyjnych zorganizowanych pod hasłem „Kierunek – bezpieczeństwo”. Odbyły się one w dniach od 1 do 3 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Miło nam jest poinformować Państwa, że tegoroczne targi odwiedziło 54 tysiące osób, co jest rekordem w ich historii.

Targi Edukacyjne są wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, a patronat honorowy nad nimi objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Poznania, Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Wśród znamienitych gości znaleźli się: Pan Roberto Cincotta – Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury, Sir John Dermot Turing – znany prawnik i ekonomista, członek rady powierniczej fundacji i muzeum Bletchley Park, bratanek słynnego matematyka Alana Turinga, Pan dr Marek Grajek – znany kryptolog, autor wielu książek i publikacji dot. Enigmy, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, środowisk uniwersyteckich, dyrektorzy szkół.

W imieniu Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny  zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Słupsku w październiku 2019 roku.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Politechnika Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.

Miło nam poinformować o wynikach konkursu, w którym uczniowie utrwalali pamięć o uczestnikach wydarzeń związanych głównie z powstaniem wielkopolskim oraz dokonywali rozważań nad współczesnym obliczem patriotyzmu. Trzy równorzędne pierwsze miejsca zajęły: Liliana Bassa, Małgorzata Biernacik i Michalina Lorych, miejsce drugie - Maria Kasperska, a trzecie miejsce zajął Miłosz Kiciński. Serdecznie gratulujemy laureatom, ale także wszystkim autorom nadesłanych prac.
O terminie uroczystości rozdania nagród i dyplomów powiadomimy uczestników konkursu i ich opiekunów niebawem.  

Patronat nad tym konkursem objęła Pani Iwona Gubańska, nauczyciel konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza na zajęcia warsztatowe „Kodowanie na dywanie”, prowadzone w ramach projektu edukacyjnego, skierowane dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Na zajęciach sprawimy, że czas spędzony na zabawie z ozobotami, robotem Mind oraz wesołą gąsienicą  przyczyni się do rozwoju intelektu, myślenia komputacyjnego, zmotywuje do współpracy.

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi prośbami o możliwość uczestniczenia w jednym z wybranych dni Kongresu uruchamiamy dodatkową opcję rejestracji.

Koszt udziału w wybranym dniu:

Zachęcamy do udziału w całym kongresie (28 lutego - 1 marca 2019 r.): opłata wynosi 200 zł.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie Ośrodka.

 

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występującew otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Tematem IV edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest walka ze zmianami klimatycznymi.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywach Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Proponujemy, m. in.: udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego. Więcej informacji pod adresem:

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/59734,Ogolnopolski-projekt-edukacyjny-Do-broni-Postawy-i-losy-ziemian-w-trakcie-II-woj.html

Wyjątkową propozycją w roku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino jest III edycja konkursu: "Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej". Laureaci w ramach tzw. wyjazdu pamięci do Niemiec, Włoch i Austrii zaplanowanego na maj 2019 roku odwiedzą miejsca pamięci ważne dla Polaków, będą także uczestniczyć w międzynarodowych uroczystościach związanych z 75. rocznicą zdobycia Monte Cassino.

Departament Edukacji i Nauki informuje o możliwości pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej na 2019 rok. Dofinansowaniem mogą być objęte m.in.:

  • konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  • rozwój ośrodków edukacji ekologicznej i placówek oświatowych w zakresie realizacji programów edukacji ekologicznej, tworzenie i rozwój ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
  • seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wfosgw.poznan.pl/juz-wkrotce-ruszy-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-na-2019-rok

W przypadku zainteresowania złożeniem wniosku proszę o kontakt.

Agnieszka Kubasiak

Departament Edukacji i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
tel. (0-61) 62-66-588
fax (0-61) 62-66-571
e-mail: agnieszka.kubasiak@umww.p

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”. Będzie to III edycja Konkursu. Zasady i tryb przeprowadzenia określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.

Celem Konkursu jest:

  1. pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów;
  2. rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów;
  3. stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów;
  4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznesplanu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).

Podstawowym zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu, pomysłu na biznes, w formie opracowania pisemnego i prezentacji, przez dwuosobowe zespoły uczniowskie szkół ponadpodstawowych, pod kierunkiem nauczyciela, będącego opiekunem zespołu.

 

"Mistrzynie w szkołach" to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację i współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej.

"Promujemy aktywny tryb życia i świadomość tego, jak ważną rolę w ich wieku pełni tak niedoceniana przecież lekcja wychowania fizycznego".

W przekazywaniu uczennicom liceów tych wartości Otylię Jędrzejczak wspierają inne wspaniałe Kobiety - Olimpijki, Mistrzynie Świata, Europy i Polski w różnych dyscyplinach sportu. Również te, które już zakończyły kariery sportowe i dziś spełniają się zawodowo i rodzinnie.

Pilotażowa wersja projektu "Mistrzynie w szkołach" odbyła się w Słupsku i Łodzi w 2015 roku. Udział w zajęciach wzięło pół tysiąca uczennic liceów. W 2018 roku będziemy w trzech miejscach - Grębocinie koło Torunia, Pustkowie-Osiedlu koło Dębicy i w Poznaniu.

Więcej informacji pod adresem: http://www.mistrzyniewszkolach.pl/

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie prowadzi sprzedaż „Dzienniczka zajęć praktycznych młodocianego pracownika”.
Cena 1 egzemplarza wynosi 6 zł.
Zamówienia prosimy składać w dziale księgowości ul. Chrobrego 15, pok. nr 1 (parter) lub telefonicznie 65 529 90 62 wew. 25.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno