• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Grant WKO „Zrozumieć autyzm - zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym. Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi z województwa wielkopolskiego”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu informuje, że w wyniku postępowania przetargowego uzyskał prawo do realizacji grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. "Zrozumieć autyzm - zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym. Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi z województwa wielkopolskiego".

 

Szkolenia będą realizowane w dniach od 1 października 2017 roku do 30 listopada 2017 roku w wymiarze 4 godzin zegarowych i będą obejmowały 2 godziny wykładów oraz 2 godziny warsztatów.

Grant ten jest skierowany do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Realizowany będzie w dziesięciu grupach po 25 osób.

 • Cele ogólne:
 • Wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje umożliwiające prowadzenie procesów edukacyjnych z uczniem z autyzmem.
 • Zwiększenie umiejętności tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Koszt uczestnictwa: 9,00 zł.

Wpłata na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz na 7 dni przed szkoleniem.

Numer konta: 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000

Uczestnik otrzyma materiały edukacyjne w formie elektronicznej do pobrania po zakończeniu szkolenia w systemie ISOS.

Harmonogram szkoleń

Symbol

Miejsce

Termin

Godziny

Wykładowca

Kierownik

GE/01/01

 CDN Piła

18.10.2017

11.00-15.15

dr Justyna Leszka

Jolanta Midor

j.midor@cdn.pila.pl

tel. 67 352 70 20

GE/01/02

 CDN Piła

18.10.2017

13.15-17.30

dr Justyna Leszka

GE/01/03

ODN Konin

21.10.2017

10.00-14.15

Beata Szalonka

Iwona Hudańska

ihudanska@cdnkonin.pl

63 245 75 20, wew. 222
 

GE/01/04

ODN Konin

21.10.2017

12.15-16.30

Beata Szalonka

GE/01/05

ODN Poznań

27.10.2017

13.00-17.15

dr Wanda Baranowska

Alina Płaziak Janiszewska

alina.janiszewska@odnpoznan.pl

tel. 61 85 84 733

 

GE/01/06

ODN Poznań

27.10.2017

15.15-19.30

dr Wanda Baranowska

GE/01/07

ODN Kalisz

4.11.2017

9.00-13.15

Beata Szalonka

Sylwia Melka

sylwia.melka@odn.kalisz.pl

tel. 62 7676307

GE/01/08

ODN

Kalisz

4.11.2017

11.15-15.30

Beata Szalonka

GE/01/09

CDN Leszno

7.11.2017

12.00-16.16

dr Justyna Leszka

Anna Dylak

dylak@cdn.leszno.pl

tel. 65 529 90 62 wew. 32 

GE/01/10

CDN Leszno

7.11.2017

14.15-18.30

dr Justyna Leszka

Rejestracja uczestników:

Rejestracja na stronie internetowej www.odn.kalisz.pl w systemie ISOS, symbol GE/01/01-10 (w zależności od miejsca szkolenia).

Uczestnik musi najpierw zarejestrować się w systemie by móc potem wysłać zgłoszenie na szkolenie. Prosimy wybrać miejscowość, w której będzie realizowane szkolenie:

Piła

GE/01/01 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4241/false

GE/01/02 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4242/false

Konin

GE/01/03 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4243/false

GE/01/04 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4244/false

Leszno

GE/01/09 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4249/false

GE/01/10 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4250/false

Poznań

GE/01/05 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4245/false

GE/01/06 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4246/false

Na wszelkie pytanie dotyczące rejestracji odpowiada sekretariat form: Joanna Anyszewska e-mail: doskonalenie@odn.kalisz.pl,

tel. 62 7676 302

Ramowy program szkolenia

Lp.

Zagadnienia szczegółowe

Liczba godzin

Formy zaliczenia

wykład

warsztat

1.

Obraz kliniczny osób autystycznych.

0,5

-

obecność, aktywne uczestnictwo

 

2.

Charakterystyka wychowanka/ucznia z autyzmem - wyznaczniki procesu edukacyjnego.

0,5

-

3.

Rola orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka w pracy z dzieckiem z autyzmem.

1,0

-

4.

Formy, metody i środki niezbędne w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

-

1,0

5.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – praktyczne rozwiązania.

-

1,0

Treści:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - klasyfikacja, kryteria diagnostyczne.
 • Objawy autyzmu wczesnodziecięcego, autyzmu atypowego i zespołu Aspergera.
 • Metody i formy pracy z uczniem z autyzmem.
 • Sposoby pracy dydaktycznej dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z autyzmem.
 • Zasady analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z Autyzmem.
 • Zasady analizy opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka w pracy z dzieckiem z autyzmem.
 • Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia.
 • Zasady doboru metod, form i środków do indywidualnych potrzeb ucznia.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
 • Planowanie zajęć rewalidacyjnych z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Prezentacja przykładów dobrych praktyk.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno