• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Grant WKO "Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora, jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela"

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące

i opiniujące rady pedagogicznej.

Rola dyrektora, jako przewodniczącego rady pedagogicznej.

Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Cele ogólne:

  • wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę nt. kompetencji i obowiązków rady pedagogicznej,
  • zapoznanie z obowiązkami dyrektora, jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
  • zapoznanie z zadaniami dyrektora, szczególnie w zakresie dokonywania oceny pracy nauczycieli i dokonywania oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Cele szczegółowe:

            Szkolenie pozwoli uczestnikom:

  • interpretować i stosować w praktyce prawo oświatowe,
  • konstruować regulamin działalności rady pedagogicznej,
  • formułować treści uchwał rady pedagogicznej w odniesieniu do kompetencji stanowiących i opiniodawczych,
  • realizować uchwały rady pedagogicznej,
  • formułować treści ocen pracy i ocen dorobku zawodowego za okres stażu.

Forma szkolenia:

Wykład – 1 godz.

Warsztaty – 3 godz.

Liczba godzin: 3 godziny zegarowe.

Miejsce i termin szkolenia w Lesznie:

Temat szkolenia

 

Grupa

 

Termin realizacji

Liczba dni

Godziny szkolenia
(od - do)

Kadra dydaktyczna
(prowadzący szkolenie)

Nazwa i adres obiektu,
w którym będzie odbywać się szkolenie

Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej.  Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela.

wszystkie grupy

03.11.2017 r.

1

11.00 - 12.00

Leszek Zaleśny – wykład

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie

Plac Jana Amosa Komeńskiego 1

XIII.

03.11.2017 r.

12.30 - 15.30

Zenon Decyk - warsztaty

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

XIV.

03.11.2017 r.

12.30 - 15.30

Stefania Misiarek – warsztaty

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

XV.

03.11.2017 r.

12.30 - 15.30

Leszek Zaleśny – warsztaty

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

XVI.

03.11.2017 r.

12.30 - 15.30

Jacek Wiśniewski - warsztaty

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

 

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.cdn.pila.pl

 

Cena szkolenia: 10 złotych.

 

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy w dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem: szkolenie Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej (…) miejsce szkolenia (np. Poznań), grupa szkoleniowa (np. VII), imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl , tel. 67 352 70 14

 

Informacji udzielają:

Jolanta Midor , e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923

Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20, tel. kom. 601 856 783

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie:

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

 

 

 

                                                                                                                              Serdecznie zapraszamy

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno