• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Grant WKO nt. "Efektywna edukacja i wychowanie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Zakładach Poprawczych"

Szanowni Państwo, Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

Efektywna edukacja i wychowanie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

i w Zakładach Poprawczych

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nauczyciele szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych województwa wielkopolskiego.

 

Cele ogólne szkolenia :

- uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu warsztatu pracy pedagoga resocjalizacyjnego,

  wychowawcy,

- przekazanie słuchaczom wiedzy, jak identyfikować i samodzielnie rozwiązywać problemy

 resocjalizacyjne (zwłaszcza tzw. sytuacje trudne, „oporujące”),

- nabycie przez słuchaczy umiejętności oceniania skuteczności sposobów oddziaływań

 ( metod, technik i środków) na jednostkę zdemoralizowaną, wykolejoną przestępczo

  i niedostosowaną społecznie.

 

Cele szczegółowe szkolenia :

- przedstawienie problematyki budowania relacji wychowawca – wychowanek,

  i jej znaczenia dla skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych,

- omówienie zasad, zaleceń i dyrektyw motywowania wychowanków do przyjęcia

 oferty resocjalizacyjnej i aktywnego uczestnictwa w procesie korekcyjno – naprawczym,

- przedstawienie sposobów radzenia sobie z postawami buntowniczo – oporującymi,

- prezentacja praktycznych sposobów posługiwania się środkami przekazu informacji

  we wszystkich działaniach podejmowanych w placówce na rzecz wspomagania nieletnich.

 

Forma szkolenia:

 

Wykład – 2 godz.

Warsztaty – 2 godz.

Liczba godzin: 4 godziny zegarowe

 

Miejsca i terminy szkoleń:

 

Leszno

 

grupa

data

godziny szkolenia

miejsce szkolenia

V.

11.05.2018 r.

10.00 - 14.30

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.cdn.pila.pl

 

Cena szkolenia: 9 złotych

 

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem:

szkolenie Efektywna edukacja i wychowanie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Zakładach Poprawczych

miejsce szkolenia (np. Piła),

grupa szkoleniowa (np. VII), imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl , tel. 67 352 70 14

 

Informacji udzielają:
Jolanta Midor , e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923

Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20,

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno