• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Grant WKO nt. "Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole."

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole.

Adresaci szkolenia:

    Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego

 Cele ogólne szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia wpodstawową wiedzę nt. nadzoru pedagogicznego w placówce,
 • zapoznanie z obowiązkami dyrektora jako organu nadzoru pedagogicznego,
 • zapoznanie z rolą nauczycieli w planowaniu i realizacji nadzoru pedagogicznego,
 • omówienie form i zapoznanie z przykładami narzędzi nadzoru pedagogicznego,
 • zapoznanie z dokumentacją związaną z nadzorem pedagogicznym, w tym planem nadzoru pedagogicznego.

 Cele szczegółowe szkolenia:

       Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • interpretować i stosować w praktyce prawo oświatowe,
 • konstruować plan nadzorupedagogicznego,
 • konstruować plany,stosować formy nadzoru i dobierać narzędzia w procesie sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • realizować zadania związane z nadzorem pedagogicznym,
 • formułować wnioski i rekomendacje oraz ustalać sposoby ich wykorzystania w planowaniu pracy placówki,
 • prawidłowo dokumentować nadzór pedagogiczny.

Forma szkolenia:

Wykład – 4 godz., Warsztaty – 2 godz.

Liczba godzin:

6 godzin zegarowych

Termin szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - 18.05.2018 r., godz. 10.00-16.30.

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.cdn.pila.pl

Cena szkolenia: 13 złotych

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem:

Szkolenie: Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole.

Miejsce szkolenia (np. Piła),

Grupa szkoleniowa (np. VII), imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl , tel. 67 352 70 14

Informacji udzielają:
Jolanta Midor , e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923

Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20,

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno