• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Klub Dyrektora Szkoły - Nowy rok szkolny 2018/19 ze zmianami prawa oświatowego

Klub Dyrektora Szkoły - Nowy rok szkolny 2018/19 ze zmianami prawa oświatowego.

Centrum Doskonalenia Nauczyciela w Lesznie zaprasza Dyrektorów Szkół na I w tym roku szkolnym spotkanie Klubu Dyrektora Szkoły, które odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) w obiekcie CDN przy ul. B. Chrobrego 15 w Lesznie w godz. 10.00 – 13.00.

Adresatami  spotkania w Klubie są tylko dyrektorzy szkół (w sytuacjach szczególnych w zastępstwie wicedyrektorzy lub inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze).

Proszę o zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez naszą stronę internetową do dnia 25 września 2018 r.  (liczba miejsc ograniczona).

http://cdn.leszno.pl/odn-oferta/2015-08-05-20-07-38/najblizsze-szkolenia/1369-2018-09-28-klub-dyrektora-szkoly-nowy-rok-szkolny-2018-19-ze-zmianami-prawa-oswiatowego-10-00-13-00

 

Klub Dyrektora Szkoły - Nowy rok szkolny 2018/19 ze zmianami prawa oświatowego

1. Kierunki zmian prawa oświatowego.                                               

2. Nowe obowiązki i zadania nauczyciela oraz dyrektora – czy to zmiana statusu nauczyciela?

3. Zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli i awansie zawodowym – dlaczego zagadnienia są powiązane?

4. Dokumentacja przebiegu nauczania szkół przekształconych i nieprzekształconych.Pulpit

5. Turystyka i krajoznawstwo szkolne po zmianie przepisów.

6. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych ucznia – monitoring szkolny.

7. Zmiany w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych.                                                                    

8. Inne aktualności prawa.

Prowadzący: Leszek Zaleśny

Płatne: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych)
Odpłatność za szkolenie należy uregulować przelewem w miesiącu szkolenia, nie później niż na 3 dni przed terminem zajęć na rachunek: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 15 64-100 Leszno numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy szkolenia - w tym przypadku: „KLUB DYREKTORA SZKOŁY”.

Żądanie wystawienia faktury należy zgłosić na adres e-meil: poprawska@cdn.leszno.pl lub telefonicznie nr 65 529 90 62 wew 25. Faktura dla płatnika VAT (placówka – jednostka miasta/gminy, inna jednostka) lub na żądanie osoby fizycznej zostanie wystawiona i winna być odebrana w księgowości CDN pok. Nr 105 do godziny 15.30.

Uwaga: w szczególnym przypadku nie mogąc przybyć prosimy o skierowanie na zajęcia wicedyrektora lub innego nauczyciela (nie możemy zwracać wpłat).

Zgłoszenie oraz zapłata za seminarium oznacza przyjęcie do grona uczestników zajęć (nie stosujemy dodatkowych potwierdzeń).

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno