• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Eksperci poszukiwani

Eksperci poszukiwani

Zapraszamy nauczycieli, trenerów, wykładowców, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów, zajmujących się szeroko pojętą edukacją do współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń, lekcji otwartych, tworzenia sieci współpracy i samokształcenia oraz innych form dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, kierowanych do nauczycieli lub dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

W celu zgłoszenia swojej oferty prosimy o wypełnienie i przesłanie oferty współpracy.

 

Ofertę można również dostarczyć osobiście w naszej placówce przy ul. Chrobrego 15 - parter/pokój nr 13.
W przypadku pozytywnej weryfikacji, skontaktujemy się z Państwem drogą telefoniczną lub mailową.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Dylak - nauczyciel konsultant

tel. 65 529 90 62, wew.32

konsultant@cdn.leszno.pl

Obszary tematyczne, w których poszukujemy ekspertów:

 • języki obce,
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
 • technologie informacyjne,
 • przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym,
 • przedmioty artystyczne,
 • edukacja europejska,
 • problematyka wychowawcza,
 • praca nauczyciela w formach pozaszkolnych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prawo oświatowe i zarządzanie oświatą,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i ewaluacja,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

Do oferty należy dołączyć:

 1. CV ze zwróceniem szczególnej uwagi na doświadczenie w dziedzinie merytorycznej, której dotyczy oferta,

 2. Rekomendacje z dotychczasowej działalności eksperckiej, trenerskiej.

 3. Program szkolenia (formularz do pobrania.xls)

 

W programie szkolenia – należy w kolejnych rubrykach uwzględnić:

RUBRYKA

TREŚĆ

Obszar tematyczny

jeden ze wskazanych wyżej obszarów

Cel

jeden cel ogólny zajęć

Tematyka

trzy treści programowe

Sposób realizacji

w zależności od wybranej formy: kurs kwalifikacyjny,

kurs doskonalący, seminarium, konferencja, szkolenie rady pedagogicznej, warsztaty metodyczne, inne

Zasady rekrutacji

wg zgłoszeń

Forma zaliczenia

aktywny udział w zajęciach

Literatura

trzy pozycje bibliograficzne

Materiały dla uczestników

przewidywane materiały, np. ksero wybranych treści, prezentacja, itp.

Ewaluacja

ankieta CDN w Lesznie

Potrzebne materiały

materiały do wykorzystania na zajęciach, np. papier

 

Oferty należy przesyłać pocztą mailową na adres: oswiata@cdn.leszno.pl lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu CDN w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15.

Zapraszamy!

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno