• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - Biblioteka

PBP w Lesznie

 

21-23.12.2020 r. – poniedziałek – środa 9.00 – 15.00

24.12.2020 r. – czwartek – nieczynne

28-30.12.2020 r. – poniedziałek – środa – 9.00 – 15.00

31.12.2020 r. – czwartek – nieczynne

4-5.01.2021 r. – poniedziałek – wtorek – 9.00 – 15.00

7-8.01.2021 r. – czwartek – piątek - 9.00 – 15.00

11-15.01.2021 r. – poniedziałek – piątek – 9.00 – 15.00

 

KOMUNIKAT

Z uwagi na rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

w dniach od 9 do 29 listopada 2020 r.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie oraz jej Filie w Gostyniu, Kościanie i Rawiczu pozostają nieczynne.

Udostępniają księgozbiór tylko drogą internetową poprzez IBUK Libra.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie «Wirtualna lekcja».

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej .

Mając na uwadze upowszechnianie czytelnictwa wśród kadry pedagogicznej ustala się

w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r. opłaty dla:

- indywidualnych nauczycieli  i wychowawców oraz emerytowanych nauczycieli i emerytowanych wychowawców

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych pobierane za:

 1. wydanie karty bibliotecznej w celu identyfikacji czytelnika (poza przypadkiem utraty lub zniszczenia

  dotychczasowej) – 2 zł,

 2. przedłużenie ważności karty bibliotecznej na kolejny rok (tzw. prolongatę) – 2 zł.

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje o Konkursie Recytatorskim

#PanTadeusz. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest:

 1. upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,

 2. kształtowanie kultury żywego słowa,

 3. doskonalenie umiejętności recytatorskich,

 4. rozwijanie uczniowskich zainteresowań,

 5. promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Mając na uwadze upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

ustala się w miesiącach wrześniu, październiku i  listopadzie 2020 r. opłaty dla:

studentów szkół wyższych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
pobierane za:

 1. wydanie karty bibliotecznej w celu identyfikacji czytelnika (poza przypadkiem utraty lub zniszczenia dotychczasowej) – 2 zł,

 2. przedłużenie ważności karty bibliotecznej na kolejny rok (tzw. prolongatę) – 2 zł.
   

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Prezentujemy Państwu pierwsze wydanie Biuletynu Publicznych Bibliotek Pedagogicznych Województwa Wielkopolskiego

 

„Wirtualna Biblioteka”.

 

Zawiera on scenariusze form pracy zdalnej opracowane w trakcie zamknięcia bibliotek dla czytelników, spowodowanego

 

zagrożeniem epidemiologicznym COVID 19.

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno