• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - Biblioteka

Dnia 10 grudnia 2018 roku w Ratuszu miasta Leszna odbył się finał Międzyszkolnego konkursu plastyczno-historycznego na lapbook „Moja opowieść o wolności”. Projekt ten był skierowany do starszych uczniów leszczyńskich szkół podstawowych.

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie oraz Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie.

Nasza biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości. Akcja polegała na organizacji w bibliotekach w całej Polsce warsztatów, na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza .

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie i CDN – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

serdecznie zapraszają uczniów oraz opiekunów do udziału w:

 

Międzyszkolnym konkursie plastyczno – historycznym

„Moja opowieść o wolności”

na lapbook tematycznie związany z 100-tną rocznicą odzyskania

niepodległości przez Polskę.

"Mistrzynie w szkołach" to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Promujemy aktywny tryb życia i świadomość tego, jak ważną rolę w ich wieku pełni tak niedoceniana przecież lekcja wychowania fizycznego.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkoły podstawowej klas I-VIII na zajęcia warsztatowe w ramach obchodów 100-lecia niepodległości.


Szczegóły pod nr tel. 65 529 93 34 wew. 38

Dnia 8 września 2018 r.  odbyła się 7 odsłona ogólnopolskiej akcji  „Narodowe Czytanie”,  zainaugurowana przez Parę Prezydencką. Lekturą Narodowego Czytania w tym roku było  Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

 

8.06.2018r. nasza biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”. Zaprosiliśmy uczniów I klasy SP nr 12 w Lesznie do wspólnego czytania wiersza „Rzepka”
J. Tuwima.

Dnia 28 maja 2018 roku pracownicy Biblioteki Pedagogicznej odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Lesznie przy ulicy Korczaka. Celem wizyty było przekazanie książek, które zostały pozyskane od czytelników
i pracowników biblioteki. Książki były zbierane od 4 do 25 maja br. Łącznie otrzymaliśmy 80 książek. Dyrekcja, pracownicy i podopieczni DPS-u bardzo miło nas przyjęli i byli zadowoleni z pozyskanych darów, które umilą im czas spędzany w domu opieki.

Godziny pracy biblioteki w weekend majowy:

 

30.04 (poniedziałek) od 9.00 – do 18.00

1-3.05 (wtorek-czwartek) biblioteka nieczynna

4.05 (piątek) od 9.00 - do 18.00


ZAPRASZAMY


 

Dnia 25 kwietnia br. gościliśmy w naszej bibliotece dzieci z drugiej klasy SP nr 2 w Lesznie. Ponieważ akurat tego dnia przypada Dzień Pingwina, w ramach biblioterapii, przedstawiono dzieciom w formie teatrzyku kamishibai opowieść o małym pingwinie Pingo („Przygody pingwina Pingo” cop. Risprint 2017).

Dnia 23 kwietnia 2018 r. Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie była współorganizatorem konferencji z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pn. „Nowe przestrzenie czytania...” Konferencja miała miejsce w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

 

Wybrane nowości biblioteczne – Styczeń 2018

 

 

1. Bhp w placówkach oświatowych : warunki bezpieczeństwa dla uczniów klas I-III : wpływ reformy na oddziały przedszkolne w szkołach : bhp a przekształcanie gimnazjów w szkoły podstawowe/ Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny. - Wydanie 5. - Warszawa :"Wiedza i Praktyka", 2017.

(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)

Hasła przedmiotowe: Bhp - prawo - Polska , Szkolnictwo - bhp - prawo - Polska

Sygnatura: 94403-Czyt.-XX-C-10

 

2. Bieda jako wyzwanie / Jan Piwowarczyk. - Wydanie 2. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2016.

Hasła przedmiotowe: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Katolicka nauka społeczna , Ubóstwo , Monografia

Sygnatura: 94378

 

3. Diagnoza neuropsychologiczna : współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju / redakcja naukowa Ewa Zawadzka, Łucja Domańska. - Warszawa : "Difin", cop. 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Neuropsychologia - diagnostyka , Neuropsychologia dziecięca - diagnostyka , Mózg - choroby - diagnostyka

Sygnatura: 94406

 

4. Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym : zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych / Daniel Jakimiec. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.

(Monografie Prawnicze)

Hasła przedmiotowe: Postępowanie cywilne - Polska , Prawo rodzinne - Polska , Sądownictwo rodzinne - prawo - Polska

Sygnatura: 94380

 

5. Dziedzictwo PRL : co nam zostało z tamtych lat / Jerzy Eisler. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Hasła przedmiotowe: Polityka wewnętrzna , PRL , Życie codzienne , Polska , Publicystyka

Sygnatura: 94405

 

6. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / redakcja naukowa Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Hasła przedmiotowe: Edukacja prozdrowotna , Podręcznik

Sygnatura: 94408-Czyt.-XX-C-10

 

7. Gimnazja w Polsce : efekty edukacyjne, finanse, organizacja / Antoni J. Jeżowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

(Poradniki ABC EDU)

Hasła przedmiotowe: Gimnazja - organizacja - Polska , Gimnazja - finanse - Polska , Nauczanie - efektywność - gimnazja - Polska

Sygnatura: 94382

 

8. Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej : perspektywa resocjalizacyjna / Małgorzata Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dziecko ulicy , Młodzież , Patologia społeczna , Pedagogika resocjalizacyjna , Socjologia miasta , Wykluczenie społeczne , Opracowanie

Sygnatura: 94409

 

9. Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie cierpieniu i śmierci : opowiadania i bajki / Małgorzata Fopka-Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Bajkoterapia , Chorzy w stanach terminalnych , Cierpienie , Dzieci , Opieka paliatywna , Rozwój psychofizyczny dziecka , Opowiadania i nowele , Poradnik , Bajki i baśnie

Sygnatura: 94384

 

10. Jak się nie bać gramatyki? : gramatycznych zasad kilka - by je poznać, starczy chwilka / Marcin Brykczyński ; ilustracje Ola Krzanowska. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2017.

Hasła przedmiotowe: Gramatyka , Język polski , Wiersze

Sygnatura: 94385

 

11. Jak się nie bać ortografii? : kto próbuje ten potrafi! / Marcin Brykczyński ; ilustracje Jona Jung. - Wydanie 3. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2017.

(Na Końcu Języka)

Hasła przedmiotowe: Pisownia , Język polski , Wiersze

Sygnatura: 94386

 

12. Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać a nie straszyć uczniów? / [Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo osobiste , Komunikacja społeczna , Policja , Prawo , Szkolnictwo , Uczniowie , Poradnik , Wzory dokumentów

Sygnatura: 94412-Czyt.-XX-C-2

 

13. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / [Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017.

(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)

Hasła przedmiotowe: Podstawa programowa , Prawo oświatowe , Reforma oświaty , Szkolnictwo ogólnokształcące , Polska , Komentarz prawny , Poradnik

Sygnatura: 94390-Czyt.-XX-E

 

14. Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny : poradnik dyrektora szkoły : nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki, etapy konstruowania nowego programu, organizacja prac rady pedagogicznej, przykład nowego programu wychowawczo-profilaktycznego / [Marzenna Czarnocka]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017.

(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)

Hasła przedmiotowe: Wychowanie , Prawo oświatowe , Polska , Poradnik , Komentarz prawny

Sygnatura: 94391-Czyt.-XX-C-1

 

15. Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty / [autorzy Dariusz Skrzyński, Michał Kowalski, Leszek Zaleśny]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017.

(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych.)

Hasła przedmiotowe: Dyrektorzy szkół , Prawo oświatowe , Reforma oświaty , Polska , Poradnik , Wzory dokumentów

Sygnatura: 94393-Czyt.-XX-E

 

16. Resocjalizacja (nie)urojona : o zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej / Piotr Stępniak. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Pegagogika penitencjarna , Pedagogika resocjalizacyj , Więźniowie - resocjalizacja , Polska , Monografia

Sygnatura: 94394

 

17. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Diagnoza pedagogiczna , Dziecko trudne , Młodzież trudna , Niedostosowanie społeczne , Podmiotowość , Socjoterapia , Terapia zajęciowa , Wychowanie , Poradnik

Sygnatura: 94395

 

18. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Nauczanie , Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych , Przemoc w szkole , Wsparcie społeczne

Sygnatura: 94396-Czyt.-XX-K

 

19. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [redakcja] Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Rozwój emocjonalny , Psychologia rozwojowa , Kompetencje społeczne , Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych , Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną , Dziecko niepełnosprawne ruchowo , Dziecko przewlekle chore , Dziecko niedosłyszące , Dziecko głuche , Dziecko z trudnościami w uczeniu się , Dziecko zaniedbane , Dziecko zdolne , Dzieci , Dziecko w wieku przedszkolnym , Kompetencje społeczne , Rozwój psychofizyczny dziecka , Uczniowie klas początkowych , Kompetencje emocjonalne , Socjalizacja , Gry i zabawy

Sygnatura: 94397

 

20. Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce / Eugeniusz Józefowski. - Warszawa : "Difin", 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Arteterapia - poradnik , Sztuka - nauczanie - poradnik , Myślenie twórcze - nauczanie - poradnik , Twórczość - psychologia - poradnik , Wychowanie estetyczne - poradnik

Sygnatura: 94398

 

21. Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Pedagogika resocjalizacyjna , Kara pozbawienia wolności - socjologia , Więźniowie - resocjalizacja , Sprawiedliwość naprawcza , Probacja (prawo) , Grupy Balinta

Sygnatura: 94400

 

 

Oprac. Halina Krasoń

 

Jubileusz 65-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie, który miał miejsce 24 listopada 2017 r. w Kościańskim Ośrodku Kultury, miał charakter niezwykły, podniosły i historyczny. Łączył w sobie kartę zapisaną wydarzeniami minionych 65 lat życia biblioteki z teraźniejszością. Był chwilą zadumy, refleksji i wspomnień.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia edukacyjne wspomagające pracę szkół i placówek oświatowych.

Realizujemy zajęcia dla nauczycieli, studentów i uczniów w bibliotece w Lesznie i Filiach lub na zaproszenie

w szkole lub przedszkolu.

W miesiącu listopadzie Biblioteka Pedagogiczna w Kościanie będzie czynna dla czytelnika w godzinach od 9.00 – 15.00.

Przepraszamy za utrudnienia

Uwaga Studenci i Uczniowie!


 

Zapraszamy do naszej biblioteki!

W miesiącach: październiku, listopadzie i grudniu, opłaty promocyjne dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych wynoszą :

1) 2 zł za wydanie karty bibliotecznej w celu identyfikacji czytelnika (poza przypadkiem utraty

lub zniszczenia dotychczasowej)

2) 2 zł za przedłużenie ważności karty bibliotecznej na kolejny rok (tzw. prolongatę).

 


 

Serdecznie zapraszamy!

W miesiącu październiku Biblioteka Pedagogiczna w Kościanie będzie czynna dla czytelnika w godzinach od 9.00 – 15.00.

Przepraszamy za utrudnienia

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno