• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - Biblioteka

Książki:

1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną ? : zawiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lucking, Susanne Loy ; przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik.- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009.
Sygnatura: 87490

1. Budząca się szkoła / Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. Emilia Skowrońska.- Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015.
(Kontrasty i Kontrowersje)
Hasła przedmiotowe: Innowacje - stosowanie - nauczanie, Nauczanie - metody - Niemcy
Sygnatura: 93399

22 października 2015 r. nasza biblioteka gościła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie wraz z opiekunkami (klasa II c). Celem wizyty była lekcja biblioteczna z elementami bajkoterapii - „Biblioteka i książka lekarstwem dla umysłu”. 

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

Książki:

1. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman.- Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2006.
Sygnatura: 85398

2. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki ? : ilustrowane przykładami z pracy polskich nauczycieli uczestników Internetowej Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; przekł. Agata Tomaszewska.- Wyd. 2.- Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008.
(Biblioteka Akademii SUS)
Sygnatura: 90458

Serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek po nowości wydawnicze 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Gostyniu
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kościanie
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Rawiczu

Książki:
1. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2002.
Sygnatura: 81531, 81532-Czyt.-III-F

2. Dziecięce lęki : o wychowaniu dziecka w świecie, który napawa je lękiem / Mary Ann Shaw ; z jęz. ang. przeł. Monika Horzowska.- Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, 1999.
Sygnatura: 78135, 78205

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

„Czytam wszędzie” to ogólnopolska akcja społeczna, w której zachęcamy do nowoczesnych i przyjaznych form czytelnictwa.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

Technologia informacyjno - komunikacyjna w Bibliotece...
(zestawienie artykułów z czasopism)


1. A to historia! : konkurs historyczno - czytelniczy / Genowefa Suchecka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s.12-13
Konkurs historyczno - czytelniczy.

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.
Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1. Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska.- Warszawa : Difin, 2015.
(Engram)
Hasła przedmiotowe: Ludzie starzy - opieka społeczna , Ludzie starzy - psychoterapia
Sygnatura: 93209-Czyt. IX A1

Bezpieczne wakacje...

Wychowanie komunikacyjne
(zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie)


1. Bądź bezpieczny na drodze : konspekty lekcji dla nauczycieli klas 1, 2, 3 / Bogumiła Bogacka-Osińska, Natalia Elżbieta Kasprzycka.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997.
Sygnatura: 79916, 79917-Czyt.-XXII-C 8

2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego : program edukacyjny dla klas I-VIII szkoły podstawowej / Maria Dąbrowska-Loranc [i in.].- Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 1996.
Sygnatura: Pd-3228, Pd-3229-Czyt.-XXII-A 2

1. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga ; [rys. Agata Fuks].- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2014.
Hasła przedmiotowe: Opowiadanie dziecięce polskie - 21 w
Sygnatura: 93088 , 93089

2. Biblioteki w nowym otoczeniu = Libraries in the new environment / Jacek Wojciechowski.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2014.
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 153)
Hasła przedmiotowe: Bibliotekarstwo
Sygnatura: 93087-Czyt. III-A

Dzień Rodziny
(scenariusze imprez z okazji: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca –
zestawienie artykułów z czasopism)


Dzień Dziecka

1. AUDYCJA radiowa z okazji Dnia Dziecka : scenariusz dla szkoły podstawowej / Wioletta Smaglewska ; Małgorzata Tomczak // Wychowawca. - 2010, nr 6, s.28-29

2. BAŚNIOWE igraszki / Anna Lech, Ewa Grudniewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4,
s.18-19
Scenariusz festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka.

Kobieta na rynku pracy a macierzyństwo
(zestawienie artykułów z czasopism)


1. ASPIRACJE zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny - o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety (badania własne) / Dagmara Dobosz // Pedagogika Społeczna. - 2012,
nr 3, s.119-133

2. CZEGO pragną silne kobiety / Maja Storch ; rozm. Grzegorz Szczepański // Charaktery. - 2011, nr 4, s.40-43

1. CZAS / Lidia Świerz // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 30-32
Scenariusz na zakończenie roku szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjów.

2. DUCHY szkoły / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 28-29
Przedstawienie - pożegnanie absolwentów.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

Nieśmiałość
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

Książki:
1. Chyba jestem nieśmiały / Barbara Cain ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)
Sygnatura: 86975

2. Nieśmiałość : co to jest ? : jak sobie z nią radzić ? / Philip G. Zimbardo ; tł. [z jęz. ang.] Anna Sikorzyńska.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Sygnatura: 87651

Książki mówione
(zestawienie artykułów - ze zbiorów PBP w Lesznie)


1. Gromadzenie e-i audiobooków w bibliotece szkolnej i możliwości ich wykorzystania / Agnieszka Chętnik // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 7 - 11.

2. Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca / Józef Szczurek // Bibliotekarz. - 2010, nr 5, s. 16-17.

3. Patrząc na minione... / Maria Wasik ; rozm. Elżbieta Wozowczyk - Leszko // Bibliotekarz. - 2010, nr 5, s.18-21.


Prawo autorskie w bibliotece
(zestawienie książek ze zbiorów PBP w Lesznie)

1. Autor - wydawca : poradnik prawa autorskiego / Andrzej Karpowicz.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994.
Sygnatura: 73033 , 73214 , 73252-Czyt. XI

2. Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2010.
Sygnatura: 88811-Czyt.-III-A

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 


Niepowodzenia szkolne
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

Wydawnictwa zwarte:

1. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia Rimm ; tł. z jęz. ang. Dorota Ekiert-Grabowska.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
(Psychologia. Pedagogika)
Sygnatura: 73235, 73236-Czyt.-XXI-C


Scenariusze wielkanocne
(zestawienie ze zbiorów PBP)

 

1. BALLADA o krzyżu / Teresa Kocoł // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 27
Scenariusz wielkopostny.

2. BALLADA o zmartwychwstaniu Pana : scenariusz wg. bł. Anny Katarzyny Emmerich / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 28-29

3. CHRZEŚCIJANIN to ja : I dzień / Jadwiga Szyszka // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 25 - 26
Scenariusz zajęć dla klasy IV szk. podstawowej na rekolekcje wielkopostne.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 


Rozwód w rodzinie
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

Książki:
1. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.
Sygnatura: 85765

2. Gdy rodzice się rozwodzą ... / [oprac. Joanna Nowosiadły].- Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, [201-].
Sygnatura: Pd-6478

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Adopcja
(wybór literatury)

 

Książki:
1. Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska.- Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2007.
(Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 115)
Sygnatura: 86661, 86875

2. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł. Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
Sygnatura: 88877

Wybrane nowości biblioteczne – luty 2015

1. Ewaluacja zewnętrzna : poradnik wizytatora : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej ; aut. Iwona Dąbrowska [et al. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji].- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2013].
Hasła przedmiotowe: Szkolnictwo - kontrola - Polska , Nadzór pedagogiczny
Sygnatura: 91651-Czyt.-XX-E


Papież Jan Paweł II (1920-2005)
(wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie)

 

 


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte:
1. Adhortacje / Jan Paweł II.- Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2006.
(Dzieła Zebrane ; t. 2)
Sygnatura: 87961-Czyt.-XVII


Jan Paweł II – Patron roku 2015
(scenariusze zajęć – w zbiorach PBP )

1. A JEDNAK nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 26-28


2. BLIŻEJ nauczania Jana Pawła II / Mateusz Mazurek // Wychowawca. -2014, nr 4, s. 31-32
Szkolny konkurs z lektury Listu Apostolskiego Jana Pawła II. Do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.


Dzień Babci i Dziadka
(scenariusze zajęć)

 

Artykuły z czasopism:

1. Dla Babci i Dziadka / Anna Sowińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 90-91

2. Dzień Babci i Dziadka / Anita Pacyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 34-36
3. Dzień Babci i Dziadka / Ewa Stadtmüller // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 34-35

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Grupy rówieśnicze
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

Artykuły z czasopism:
1. BIBLIOTERAPIA w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s.23-26

2. CZĘSTE spoglądanie w lustro / Katarzyna Jankowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s.25-29
Ustalanie własnego stosunku do grupy rówieśniczej w okresie dorastania.

3. CZY społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa? : Pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych / Agata Łukaszewicz-Orzechowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 3, s.101-112

Boże Narodzenie tuż, tuż...
(wybór materiałów repertuarowych dla szkół)


Artykuły z czasopism:

1. ANGIELSKIE Betlejem / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 26-27
Scenariusz bożonarodzeniowy.

2. ANIOŁOWIE się radują... / Katarzyna Patryarcha // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 7-8, s. 20-21
Scenariusz spotkania opłatkowego.

3. BALLADA o narodzeniu Pana / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 28-29
Scenariusz wg bł. Anny Katarzyny Emmerich.

4. "BETLEJEM jest w Tobie" / Maria Pułczyńska, Tadeusz Pułczyński // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 30-33

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 


Zarządzanie szkołą
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

Wydawnictwa zwarte:
1. Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? :15 rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; tł. Zofia Zdral.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011.
Sygnatura: 89916 , 89917

Globalizacja

(Zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

1. Czas przyszły doskonały : wyzwania i ukryte obietnice globalizacji / John Micklethwait, Adrian Wooldridge ; przeł. Alicja Unterschuetz.- Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 1995.
Sygnatura: 83016


Dzień Nauczyciela
(scenariusze imprez szkolnych - zestawienie)

1. BEZMIERNY mój dług wdzięczności : inscenizacja z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Anna Stahlke // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s.9
2. CZASEM zachodzi potrzeba zaostrzenia dyscypliny / Beata Stankowska - Pyrda // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s.8 Scenariusz na Dzień Nauczyciela (na podstawie kreskówki Walta Disney'a).
3. DZIECIAKI górą! / Aneta Orlicka // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 17-18

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie


Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
w zakresie matematyki.

(zestawienie literatury ze zbiorów PBP)

Wydawnictwa zwarte:

1. Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej : projekt : raport szkoleniowy / Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych.- Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012.
Sygnatura: 90348, 90349


Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 


Wydawnictwa zwarte:
1. Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej / Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000.
Sygnatura: 78700, 78701, 78751, 78752-Czyt.-XXI-C

2. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszk

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 


Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 


Książki:
1. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge ; tł. z niem. Edyta Brudnik.- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
Sygnatura: 86854

2. Agresja i przemoc w realiach współczesnej szkoły / red. Krystyna Kmiecik-Baran.- Gdańsk : Wydawnictwo "Przegląd Oświatowy", 2000.
(Młodzież i Przemoc ; nr 6)
Sygnatura: 83260

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie


Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

(zestawienie literatury)

Wydawnictwa zwarte:

1. 6-latek liczy / aut. Anna Wiśniewska ; il. Ewa Marszał-Demianiuk.- Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2012.

2. 6-latek pisze / aut. Anna Wiśniewska ; il. Ewa Marszał-Demianiuk.- Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2012.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

Książki:
1. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.- Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012.
Sygnatura: 91668-Czyt.-XXII-B

2. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
(Literatura Pedagogiczna)
Sygnatura: 79422, 79423, 79424-Czyt.-XXII-B 2

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Psychoterapia
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

Książki:
1. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Wiesław Sikorski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls", 2002.
Sygnatura: 81542-Czyt.-XXV-D

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Wykluczenie społeczne
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 


Książki:
1. Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009.
(Problemy Pracy Socjalnej)
Sygnatura: 88736

26 VI Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią

Narkomania – problem społeczeństwa XXI w.
(zestawienie ze zbiorów PBP)


1. Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży : dylematy profilaktyki.- Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
Sygnatura: 83853

2. Biała śmierć : biznes i polityka / Tom Jemielianow.- Warszawa : Krajowa Agencja. Wydaw., 1988.
Sygnatura: 65652

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

 

 

 

Ewaluacja w edukacji

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

 

 

Książki:

1. Autoewaluacja w pracy nauczyciela / [aut. projektu Beata Mrosek ; wybór i oprac. materiałów Beata Mrosek, Violetta Michalczak].- Leszno : Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, 2011.

Sygnatura: 89807-Czyt. XXVI 7 c

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

 

 

Czytelnictwo dziecięce

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

 

 

Książki:

1. Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury / Alicja Baluch.- Wyd. 2 poszerz.- Wrocław : Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, 1994.

Sygnatura: 72614, 72615-Czyt.-XVI-C

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 


Wokół autyzmu
(wybór literatury ze zbiorów PBP za lata 2003-2013)


I. Książki


1. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatura: 90486

2. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008.
Sygnatura: 86974


Oskar Kolberg (22.02.1814 – 3.06.1890)
patronem roku 2014

22 lutego 200 rocznica urodzin

Oskar Kolberg - polski etnograf, folklorysta, kompozytor; (dzieła)
- zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie


1. Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg. T. 12, Cz. 4, Wielkie Księstwo Poznańskie, T. 13, Cz. 5, Wielkie Księstwo Poznańskie, T. 14, Cz. 6, Wielkie Księstwo Poznańskie, T. 15, Wielkie Księstwo Poznańskie.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw. Pol. Wydaw. Muzyczne, 1963.
Sygnatura: 5374-Czyt. XXIX, 5399-Czyt. XXIX, 5369-Czyt. XXIX, 5501-Czyt. XXIX

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
w poniedziałki, środy i czwartki: 7.30 - 18.00
wtorki i piątki: 7.30 - 15.30


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn 10:00 - 15:00
wt 10:00 - 17:00
śr 10:00 - 16:00
cz 10:00 - 15:00
pt 10:00 - 17:00
 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno