• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Aktualności

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie poleca

100. Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II

(18.05.1920 – 18.05.2020 r.)

 

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie poleca :

 

 

George Weigel: Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II.

Kraków : Wydawnictwo Znak, 2000.

Sygn. 79160-Czyt.

 

Grzegorz Piotrowicz, Jerzy S. Kowalski : Jan Paweł II. Pielgrzym w Ojczyźnie.

Kraków : Wydawnictwo Albatros Dwa, 1999.

Sygn. 78333 - Czyt.

 

Mieczysław Maliński : .Polski Papież Jan Paweł II. Niezwykły pontyfikat.

Kraków : Wydawnictwo Albatros Dwa, 2000.

Sygn. 78535 - Czyt.

Mieczysław Maliński : Polski Papież Karol Wojtyła. Dorastanie do papiestwa.

Kraków : Wydawnictwo Albatros Dwa, 1999.

Sygn. 77978-Czyt.

Tadeusz Skoczek : Jan Paweł II - 1978-2005. Pontyfikat przełomu.

Warszawa : Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, 2008.

Sygn. 87872

Św. Jan Paweł II - kalendarium życia

 

Jan Paweł II urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach jako syn Karola i Emilii Wojtyłów. W latach 1926-1930 pobierał naukę w szkole powszechnej, a w latach 1930-1938 w Państwowym Gimnazjum w Wadowicach. W dniu 14.05.1938 r. zdał egzamin dojrzałości i otrzymał świadectwo maturalne. W latach 1938-1939 odbył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskimw Krakowie, a w latach 1942-1946 studia teologiczne w konspiracyjnym Książęco-Metropolitarnym Seminarium Duchownym również w Krakowie. Następnie w latach 1946-1948 studiował na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W dniu 10.10.1946 r. otrzymał Święcenia diakonatu, a 01.11.1946 r. Święcenia prezbiteratu. W czerwcu 1948 r. ukończył doktorat, a w styczniu 1954 r. uzyskał habilitację. Dnia 04.07.1958 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie, 30.12.1963 r. nominację na arcybiskupa krakowskiego, a 29.05.1967 r. nominację kardynalską. W dniu 16.10.1978 r. został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. W czasie swego pontyfikatu odbył szereg zagranicznych pielgrzymek, w tym 8 do Polski. W dniu 12 maja 1981 r. miał miejsce zamach na Placu św. Piotra – papież został poważnie ranny. Ostatnią zagraniczną pielgrzymkę odbył Jan Paweł II w sierpniu 2004 r. Zmarł 2.04.2005 r.

W dniu 1.05.2011 r. odbyła się beatyfikacja , a 27.04.2014 r. kanonizacja Jana Pawła II.

 

 

Oprac. H. Krasoń

CDN-PBP Leszno

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno