• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Nowości

Wybrane nowości biblioteczne – Marzec 2018

Wybrane nowości biblioteczne – Marzec 2018

 

1. Agresja - perspektywa psychoterapeutów / pod redakcją Bogusławy Piaseckiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

(Seria Katedry Psychiatrii UJ CM)

Hasła przedmiotowe: Agresywność , Mowa nienawiści , Psychoterapeuci , Psychoterapia , Materiały konferencyjne

Sygnatura: 94498

 

2. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; tłumaczenie Angelika Konieczna. - Warszawa ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc - psychologia - 21 w , Rzeczywistość wirtualna - a dziecko - 21 w , Internet - a dziecko - 21 w , Dziecko - a środki masowego przekazu - psychologia - 21 w , Uzależnienie od komputera - psychologia - 21 w , Fonoholizm - psychologia - 21 w , Dziecko - a reklama - psychologia - 21 w

Sygnatura: 94500

 

3. iEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty / Katarzyna Potyrała. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.

(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 791)

Hasła przedmiotowe: Biologia (przedmiot szkolny) , Przyroda , Zastosowania internetu w edukacji , Zastosowania komputerów w edukacji , Monografia

Sygnatura: 94471

 

4. Inscenizacje najpiękniejszych polskich legend : zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Stadtmüller ; [rysunki Dorota Prończuk]. - Kraków : CEBP 24.12, 2016 + 1 płyta audio (CD).

Hasła przedmiotowe: Wychowanie przedszkolne - insceniacje , Inscenizacja - wychowanie przedszkolne , Teatr dziecięcy i młodzieżowy , Legendy i podania , Scenariusz imprezy okolicznościowej

Sygnatura: 94446

 

5. Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego / Przemysław Frąckowiak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Pedagogika resocjalizacyjna , Pedagodzy resocjalizacyjni , Przestępczość nieletnich i młodocianych , Relacje międzyludzkie , Zakłady poprawcze i wychowawcze , Zaufanie , Polska , Raport z badań

Sygnatura: 94474-Czyt.-XX-C-5

 

6. Kreatywne dzieci : 21 przepisów na twórcze popołudnie / Renata Kochan ; Ilustrowała Milena Milak. - Poznań : Zysk i S-ka, op. 2017.

Hasła przedmiotowe: Gry edukacyjne , Gry i zabawy umysłowe , Publikacja bogato ilustrowana

Sygnatura: 94475

 

7. Lęk u dzieci : poradnik z ćwiczeniami / Ronald M. Rapee, Ann Wignall, Susan H. Spence, Vanessa Cobham, Heidi Lyneham ; tłumaczenie Patrycja Zarawska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Hasła przedmiotowe: Dzieci , Kompetencje społeczne , Lęk , Pokonywanie strachu , Przezwyciężanie lęku , Strach , Wychowanie w rodzinie , Poradnik

Sygnatura: 94508

 

8. Marsjanie i Wenusjanki : nowe pokolenie / John Gray ; przełożyła Bożena Jóźwiak. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017.

Hasła przedmiotowe: Hormony , Kobiecość , Komunikacja interpersonalna , Męskość , Miłość , Płeć , Rola społeczna , Poradnik

Sygnatura: 94509

 

9. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Efektywność nauczania , Nauczyciele , Przydatność zawodowa

Sygnatura: 94449

 

10. Nie zaczęło się od ciebie : jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces / Mark Wolynn ; przełożyła Maria Reimann. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017.

Hasła przedmiotowe: Psychoterapia , Relacje międzypokoleniowe , Rodzina , Trauma , Poradnik

Sygnatura: 94511

 

11. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Blended learning , E-learning , Kształcenie nauczycieli , Nauczanie na odległość , Pedagogika , Szkoły wyższe , Polska , Raport z badań

Sygnatura: 94477

 

12. Ocena i wspomaganie zdolności intelektualnych uczniów szkoły specjalnej / Elżbieta Lubińska- Kościółek, Krzysztof Wołoszczuk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.

(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 789)

Hasła przedmiotowe: Inteligencja (psychologia) , Szkoły podstawowe specjalne , Uczniowie , Testy psychologiczne , Raport z badań

Sygnatura: 94478

 

13. Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo terapia / redakcja Joanna Godawa. - Kraków : Impuls, 2017.

(W Przestrzeni Niepełnosprawności ; t. 2)

Hasła przedmiotowe: Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną , Integracja społeczna , Niepełnosprawni intelektualnie , Rehabilitacja społeczna , Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Sygnatura: 94481

 

14. Pomoc psychologiczna chorym somatycznie : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Lidia Zabłocka-Żytka, Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Difin", 2016.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Chorzy - psychologia , Dziecko chore - psychologia , Psychologia kliniczna , Dziecko chore - psychoterapia

Sygnatura: 94482

 

15. Problemy małych szkół : edukacyjne wyzwania / Ryszard Pęczkowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017.

(Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na Świecie ; 4)

Hasła przedmiotowe: Gimnazja , Prognozy , Szkolnictwo podstawowe , Polska , Raport z badań

Sygnatura: 94484

 

16. Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / redakcja naukowa Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.

Hasła przedmiotowe: Biblioteki , Informacja , Projektowanie

Sygnatura: 94485

 

17. Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów / red. Andrzej Purat, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.

Hasła przedmiotowe: Kara pozbawienia wolności , Przestępcy , Przestępstwo , Więziennictwo , Więźniowie , Materiały konferencyjne , Praca zbiorowa

Sygnatura: 94486

 

18. Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej / Dominika Sznajder. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.

(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 782)

Hasła przedmiotowe: Psychologia stosowana , Relacje międzyludzkie , Samopoznanie , Samopostrzeganie , Samoakceptacja , Sieroctwo społeczne , Monografia

Sygnatura: 94488

 

19. Starzenie się a może długowieczność / praca zbiorowa pod redakcją Joanny Hoffman-Aulich i Arlety Wojciechowskiej-Łąckiej. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.

Hasła przedmiotowe: Jakość życia , Osoby w wieku starszym , Starzenie się , Zdrowotność , Polska

Sygnatura: 94489

 

20. Szkoła neuronów: o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu / Marek Kaczmarzyk. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017.

(Kontrasty i Kontrowersje)

Hasła przedmiotowe: Mózg , Neurobiologia , Nastolatki , Publicystyka

Sygnatura: 94520

 

21. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Ernesta Magdy. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.

Hasła przedmiotowe: Młodzież trudna , Niedostosowanie społeczne , Pedagogika resocjalizacyjna , Zakłady poprawcze i wychowawcze

Sygnatura: 94491-Czyt.-XX-C-5

 

22. Teoria i metodyka sportu : przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów / Justyna Lenik, Stanisław Cieszkowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017.

Hasła przedmiotowe: Sport , Trening sportowy , Podręcznik

Sygnatura: 94492-Czyt.-XXII-O

 

23. Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Hasła przedmiotowe: Autyzm , Dziecko autystyczne , Szkolnictwo specjalne , Monografia

Sygnatura: 94521

 

24. Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Asystenci osób starszych , Gerontologia - Polska , Ludzie starzy - jakość życia , Ludzie starzy - opieka społeczna - Polska - 21 w , Starzenie się - socjologia

Sygnatura: 94495

 

25. Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Dziecko z niepełnosprawnością , Dziecko w wieku przedszkolnym , Gry edukacyjne , Gry i zabawy , Psychoterapia , Rozwój psychofizyczny dziecka

Sygnatura: 94496

 

26. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - [Słupsk] : Dobra Literatura, copyright 2017.

(Kontrasty i Kontrowersje)

Hasła przedmiotowe: Depresja psychiczna , Dzieci , Sukces , Wychowanie w rodzinie

Sygnatura: 94523

 

Oprac. Halina Krasoń

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno