• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Nowości

Wybrane nowości biblioteczne – Maj 2018

1. Budżet uczniowski : nowy sposób aktywizacji uczniów i rad rodziców / Grzegorz Całek, Katarzyna Kwapińska. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2017.

Hasła przedmiotowe: Rada rodziców , Poradnik

Sygnatura: 94567-Czyt.-XX-C-2

 

2. Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

Hasła przedmiotowe: Młodzież trudna , Niedostosowanie społeczne , Pedagogika resocjalizacyjna , Subkultura , Wykluczenie społeczne , Młodzież - kultura - socjologia , Raport z badań

Sygnatura: 94578

 

3. Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska = Street children in Poland : the new contexts of the phenomenon / redakcja Barbara Adamczyk i Krzysztof Biel. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016.

(Dylematy Resocjalizacji)

Hasła przedmiotowe: Dziecko ulicy - resocjalizacja , Streetworking , Dziecko trudne - wychowanie - metody , Pedagogika resocjalizacyjna - metody

Sygnatura: 94585-Czyt.-XX-C-5

 

4. Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna / Agnieszka Kulig-Kozłowska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2017.

(Edukacja Nauczycielska Polonisty)

Hasła przedmiotowe: Edukacja medialna , Facebook , Język polski (przedmiot szkolny) , Media społecznościowe , Metody nauczania

Sygnatura: 94587-Czyt.-XXI-D

 

5. Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska ; Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.

(Biblioteka RPD)

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc , Wykorzystywanie seksualne dzieci , Przemoc wobec dzieci , Internet , Dzieci wykorzystywane seksualnie - prawo , Molestowanie seksualne - profilaktyka

Sygnatura: 94609

 

6. Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 176)

Hasła przedmiotowe: Czytelnictwo dzieci , Czytelnictwo młodzieżowe , Promocja czytelnictwa , Polska , Praca zbiorowa

Sygnatura: 94529

 

7. Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / pod redakcją Anny Mierzeckiej, Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 179)

Hasła przedmiotowe: Instytucje kultury , Praca zbiorowa

Sygnatura: 94530-Czyt.

 

8. Jak się uczymy : 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów / Daniel L. Schwartz, Jessica M. Tsang, Kristen P. Blair ; redakcja naukowa polskiego wydania Ewa Czerniawska ; przekład Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Hasła przedmiotowe: Nauczanie , Poznanie , Uczenie się

Sygnatura: 94588

 

9. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018.

Hasła przedmiotowe: Metoda projektów , Doradztwo metodyczne (pedagogika) , Poradnictwo zawodowe , Scenariusze zajęć

Sygnatura: 94591-Czyt.-XX-C-4

 

10. Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 177)

Hasła przedmiotowe: Czytelnictwo dzieci , Czytelnictwo młodzieżowe , Promocja czytelnictwa , Polska , Praca zbiorowa

Sygnatura: 94528

 

11. Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie : teoria i praktyczne zastosowania dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych / przekład Elżbieta Cieślik ; Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań Nad Kształceniem (Statsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung). - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.

Hasła przedmiotowe: Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną , Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną , Pedagogika resocjalizacyjna , Zaburzenia zachowania , Niemcy

Sygnatura: 94595-Czyt.-XX-K

 

12. Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Hasła przedmiotowe: Dzieci niepełnosprawne umysłowo , Nauczanie , Edukacja , Rehabilitacja , Programy nauczania

Sygnatura: Pd-6537-Czyt.-XXII-A-3

 

13. Projektowanie metod dydaktycznych : efektywne strategie edukacyjne / Julie Dirksen ; [tłumaczenie Bogusław Solecki]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017.

Hasła przedmiotowe: Mnemotechnika , Uczenie się , Poradnik

Sygnatura: 94596

 

14. Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie , Rodzina , Socjoterapia , Kuratorzy rodzinni

Sygnatura: 94597-Czyt.-XX-C-6

 

15. Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017.

(Prawo)

(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)

Hasła przedmiotowe: Prawo oświatowe , Rada rodziców , Rodzice - a szkolnictwo , Poradnik , Wzory dokumentów

Sygnatura: 94563-Czyt.-XX-C-2

 

16. Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.

(Biblioteka RPD)

Hasła przedmiotowe: Gimnazja , Opór (postawa) , Prawa dziecka , Prawa ucznia , Uczniowie , Polska , Opracowanie

Sygnatura: 94608

 

17. "Rusz się człowieku" : program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej / Urszula Kierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Nauczanie początkowe , Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) , Program nauczania

Sygnatura: 94599-Czyt.-XXII-A-2

 

18. Zamiast edukacji przymusowej : apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji / Peter Hartkamp ; przełożyła Martyna Mentel. - Gliwice : Wydawnictwo Element, 2017.

Hasła przedmiotowe: Oświata - prawo , Prawa dziecka - nauczanie , Prawa ucznia , Prawo do nauki , Wychowanie

Sygnatura: 94604

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno