• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Nowości

Wybrane nowości biblioteczne – MAJ 2019

1. Grupy szkolne i przedszkolne w Bramie Poznania i na Trakcie Królewsko-Cesarskim: zajęcia edukacyjne, zwiedzanie ekspozycji, spacery z przewodnikiem : 2018/2019 / [redakcja Zespół CTK TRAKT]. - Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, copyright 2018. - 56 stron : ilustracje ; 24 cm.

Hasła przedmiotowe: Edukacja regionalna - metody , Historia - nauczanie - metody , Lekcje muzealne , Poznań , Scenariusz zajęć

Sygnatura: 94825 , 94826 , 94904 , 94905

 

2. Matki i córki we współczesnej Polsce / Elżbieta Karolczuk. - Kraków : Universitas, copyright 2019. - 411, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.

Hasła przedmiotowe: Kobieta - psychologia , Kultura masowa , Macierzyństwo , Matki i córki , Relacje międzypokoleniowe

Sygnatura: 94938

 

3. Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół / Lechosław Gawrecki. - Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 274 strony ; 21 cm.

(Inspiracje Edukacyjne)

Hasła przedmiotowe: Prawo oświatowe , Szkolnictwo , Zarządzanie , Poradnik

Sygnatura: 94939

 

4. Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji / Beata Krajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018. - 201 stron ; 21 cm.

Hasła przedmiotowe: Interwencja kryzysowa (psychologia) , Adopcja , Opieka społeczna , Rodzina zastępcza , Piecza zastępcza , Polska

Sygnatura: 94940

 

5. Mitologia grecka i rzymska : spotkania ponad czasem / Katarzyna Marciniak. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 631, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

Hasła przedmiotowe: Mitologia grecka , Mitologia rzymska , Tematy i motywy , Opracowanie

Sygnatura: 94941

 

6. My, dzieci komunistów / [wywiady przeprowadziła] Krystyna Naszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2019. - 430 stron ; 23 cm.

Hasła przedmiotowe: Fejgin, Piotr (1946- ) , Grudziński, Włodzimierz (ekonomia) , Holland, Agnieszka (1948- ) , Jasińska, Aleksandra , Skalski, Ernest (1935- ) , Smolar, Aleksander (1940- ) , Titkow, Andrzej (1946- ) , Elita władzy , Komunizm , Postawy , PRL , Rodzice , Tożsamość osobista

Sygnatura: 94942

 

7. Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 579 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Patologia społeczna , Przemoc kobiet wobec mężczyzn , Monografia

Sygnatura: 94958

 

8. Psychologia (nie)codzienna / Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska. - Warszawa : Difin, 2019. - 257 stron : ilustracje ; 22 cm.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Psychologia , Poradnik

Sygnatura: 94959

 

9. Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych / Danuta Borecka-Biernat, Paweł Kurtek, Agata Woźniak-Krakowian. - Warszawa : Difin, 2018. - 222 strony ; 23 cm.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Autodestruktywność , Młodzież - psychologia , Niepełnosprawność , Radzenie sobie ze stresem , Trudne sytuacje życiowe

Sygnatura: 94960

 

10. Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. - Warszawa : Difin, 2018. - 302 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Aspiracje edukacyjne , Aspiracje zawodowe , Jakość życia , Kariera , Młodzież , Sukces , Rodzice , Dziecko niepełnosprawne - wychowanie w rodzinie , Nauczanie początkowe - a kariera , Matematyka - nauczanie - a socjalizacja ekonomiczna , Inteligencja emocjonalna , Pracownicy socjalni - a sukces , Kształcenie ustawiczne , Pedagogika resocjalizacyjna , Więźniowie - a sukces , Samobójstwo - młodzież , Młodzież - aspiracje , Ludzie starzy - a sukces

Sygnatura: 94963

 

11. Więźniowe poszkodowani : psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej / Mariusz Snopek. - Kraków : Impuls, 2018. - 283 strony ; 24 cm.

Hasła przedmiotowe: Więźniowie - socjologia - badanie - Polska - 21 w , Więźniowie - psychologia - badanie - Polska - 21 w , Kara pozbawienia wolności - badanie - Polska - 21 w

Sygnatura: 94969

 

12. Wolni od stresu : jak nauka pomaga uodpornić się na stres / Mithu Storoni ; przełożyła Grażyna Daniel-Schuwald. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. - 286, [2] strony ; 21 cm.

Hasła przedmiotowe: Rezyliencja , Stres - zapobieganie i zwalczanie - metody , Zdrowy styl życia , Poradnik

Sygnatura: 94971

 

13. Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2018. - 456, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Psychologia - podręcznik akademicki

Sygnatura: 94972

 

14. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczak. - Warszawa : Difin, 2017. - 152 strony : ilustracje ; 22 cm.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Dziecko z zespołem Aspergera - wychowanie , Dziecko autystyczne - wychowanie , Dziecko z zespołem Aspergera - rozwój psychofizyczny , Dziecko autystyczne - rozwój psychofizyczny , Poradnik

Sygnatura: 94973

 

 

 

 

oprac. Ewa Śliwińska

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno