• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Nowości

Wybrane nowości biblioteczne – Czerwiec 2017

Wybrane nowości biblioteczne – Czerwiec 2017

 

 

1. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : CH-H / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

(W Trosce o Harmonijny Rozwój Dzieci)

Hasła przedmiotowe: Czytanie - korekcja , Pisanie - korekcja , Sprawdziany i testy dla szkół podstawowych

Sygnatura: Pd-6514

 

2. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : Ó-U / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

(W Trosce o Harmonijny Rozwój Dzieci)

Hasła przedmiotowe: Czytanie - korekcja , Pisanie - korekcja , Sprawdziany i testy dla szkół podstawowych

Sygnatura: Pd-6513

 

3. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : RZ-Ż / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

(W Trosce o Harmonijny Rozwój Dzieci)

Hasła przedmiotowe: Czytanie - korekcja , Pisanie - korekcja , Sprawdziany i testy dla szkół podstawowych

Sygnatura: Pd-6511

 

4. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : zmiękczenia / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

(W Trosce o Harmonijny Rozwój Dzieci)

Hasła przedmiotowe: Czytanie - korekcja , Pisanie - korekcja , Sprawdziany i testy dla szkół podstawowych

Sygnatura: Pd-6512

 

5. Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet - ofiar przemocy domowej, w trakcie procesu terapeutycznego / Joanna Cichla ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015.

Hasła przedmiotowe: Kobieta - socjologia - Polska - 21 w , Przemoc wobec kobiet - Polska - 21 w , Przemoc w rodzinie - Polska - 21 w

Sygnatura: 93917

 

6. Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat wychowania i ich perepcja zachowań dziecka / Anna Szymanik-Kostrzewska. - Warszawa : Difin, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój psychofizyczny , Macierzyństwo - psychologia , Wychowanie w rodzinie - psychologia , Wychowanie w rodzinie - socjologia

Sygnatura: 93919

 

7. Inwestowanie dla początkujących : jak wkroczyć na ścieżkę zysków / [aut. Krzysztof Borowski i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2016.

(Praktyczny Przewodnik Inwestora)

Hasła przedmiotowe: Inwestycje - 21 w , Inwestorzy indywidualni , Poradniki

Sygnatura: 93993

 

8. Mądre i pożyteczne : jak psychologia pomaga żyć / red. Piotr Żak. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, cop. 2016.

(Oblicza)

Hasła przedmiotowe: Postawy , Psychologia społeczna , Relacje międzyludzkie , Zachowanie - psychologia , Poradniki

Sygnatura: 94068

 

9. Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia / Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka. - Kraków : Impuls, 2016.

Hasła przedmiotowe: Mutyzm , Dziecko - psychologia

Sygnatura: 94063

 

10. Obcy u naszych drzwi / Zygmunt Bauman. - Wyd. 1 - dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Hasła przedmiotowe: Inność - filozofia , Pluralizm społeczny , Uchodźcy - socjologia - 21 w , Uchodźcy - polityka - 21 w

Sygnatura: 94059

 

11. Przestępczość socjalna : z perspektywy prawa karnego i kryminologii / Zygmunt Kukuła. - Warszawa : Difin, 2016.

Hasła przedmiotowe: Oszustwo - prawo - Polska , Prawo karne gospodarcze - Polska , Prawo socjalne - Polska , Przestępczość gospodarcza - Polska , Świadczenia społeczne - prawo - Polska

Sygnatura: 94036

 

12. Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, cop. 2016.

(Wykłady z Psychologii ; t. 15)

Hasła przedmiotowe: Psychopatologia - podręcznik akademicki

Sygnatura: 94033

 

13. Sztuka zarządzania oświatą : przywództwo i zarządzanie : teoria i praktyka / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016.

Hasła przedmiotowe: Oświata , Zarządzanie przez wartości

Sygnatura: 94015

 

14. Świat wartości młodzieży akademickiej / Monika Lewicka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015.

Hasła przedmiotowe: Studenci - socjologia - Polska - 21 w , Wartość - socjologia - Polska - 21 w

Sygnatura: 93970

 

15. Teatr forum : drama, edukacja rówieśnicza, profilaktyka / Kamila Witerska. - Warszawa : Difin, 2016.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Drama (pedagogika) , Metody aktywizujące (pedagogika) , Nauczanie - metody , Teatr - a wychowanie

Sygnatura: 93971

 

16. Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej / pod red. Zbigniewa Babickiego i Magdy Kulety-Hulboj. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.

Hasła przedmiotowe: Edukacja globalna

Sygnatura: 93972

 

17. Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym : źródła, koncepcja i identyfikacje / Marzenna Magda-Adamowicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

Hasła przedmiotowe: Nauczyciele - twórczość

Sygnatura: 93973

 

18. Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego / Agnieszka Ogrodnik-Kalita ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli]. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.

Hasła przedmiotowe: Alkoholizm - a małżeństwo , Alkoholizm - a rodzina , Alkoholizm - psychologia , Majątek wspólny małżonków - prawo - Polska , Rozwód - prawo - Polska

Sygnatura: 93975

 

19. Wartości wychowawcze w orędziach Jana Pawła II do młodzieży : pomocnik dydaktyczno-wychowawczy / Magdalena Ewa Ruszel ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.

Hasła przedmiotowe: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie , Młodzież - katolicyzm , Wychowanie do wartości - katolicyz , Orędzia papieskie - historia - od 1965 r

Sygnatura: 93976

 

20. Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. T. 1 / red. nauk. Ewa Kantowicz, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Lidia Willan-Horla. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015.

Hasła przedmiotowe: Rodzina - opieka społeczna - Polska - 21 w

Sygnatura: 93977

 

21. Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2016.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Rodzina - psychologia , Rodzina - socjologia , Edukacja , Kultura , Środki masowego przekazu , Zmiana społeczna

Sygnatura: 93995

 

 

Oprac. Halina Krasoń

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno