• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Nowości

Wybrane nowości biblioteczne – Sierpień 2017

1. Antyporadnik czyli Jak nie należy używać komputera w małej bibliotece : poradnik / Aleksander Radwański. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.

(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 28.)

Hasła przedmiotowe: Biblioteki , Internet , Komputery , Poradnik

Sygnatura: 94273

 

2. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.

(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 93)

Hasła przedmiotowe: Bibliotekarstwo - prawo , Opracowanie

Sygnatura: 94272

 

3. Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku / redakcja naukowa Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.

(Marketing)

Hasła przedmiotowe: Badania marketingowe , Podręczniki akademickie

Sygnatura: 94115

 

4. Bibliografi@ : historia, teoria, praktyka : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Franke i Jadwigi Woźniak-Kasperek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 172)

Hasła przedmiotowe: Bibliografia

Sygnatura: 94271-Czyt.-III-G

 

5. Chuligaństwo futbolowe w Polsce : studium z zakresu kontroli społecznej zjawiska / Edyta Drzazga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016.

Hasła przedmiotowe: Chuligaństwo - socjologia - Polska - od 1944 r , Kibice - socjologia - Polska - od 1944 r , Piłka nożna - socjologia - Polska - od 1944 r

Sygnatura: 94145

 

6. Coaching inteligencji emocjonalnej / Stephen Neale [!], Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson ; przeł. Marta Werbanowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

(HR)

Hasła przedmiotowe: Inteligencja emocjonalna , Mentoring , Poradniki

Sygnatura: 94102 , 94103

 

7. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016.

(Biblioteka "Wychowania Na Co Dzień")

Hasła przedmiotowe: Młodzież - patologia społeczna - zapobieganie , Społeczności lokalne - Polska - 21 w , Nałóg - zapobieganie

Sygnatura: 94134

 

8. Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Diffin, 2016.

Hasła przedmiotowe: Domy pomocy społecznej - organizacja , Domy pomocy społecznej - prawo

Sygnatura: 94146-Czyt.-IX-A

 

9. Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków / red. Anna Obara-Pawłowska, Małgorzata Kołacz-Chmiel. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dzieci , Osoby w wieku starszym , Starość , Wychowanie

Sygnatura: 94135

 

10. Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną : studium tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016.

Hasła przedmiotowe: Chorzy w rodzinie , Dziecko chore nieuleczalnie , Hospitalizacja domowa , Opieka paliatywna , Rodzina , Raport z badań

Sygnatura: 94138

 

11. Grajmy w szachy : scenariusze lekcji dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole " : I i II rok nauczania / Ewa Przeździecka. - Warszawa : Polski Związek Szachowy, 2015.

Hasła przedmiotowe: Projekt "Edukacja przez Szachy w Szkole" , Szachy - nauczanie początkowe - metody , Poradniki dla nauczycieli

Sygnatura: 94292

 

12. Gry menedżerskie / Alicja Balcerak, Jacek Woźniak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

(Szkolenia / [Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne])

Hasła przedmiotowe: Decyzje , Ekonomia , Gry kierownicze , Symulacja , Monografia

Sygnatura: 94084

 

13. Historia obrazów : od ściany jaskini do ekranu komputera / David Hockney i Martin Gayford ; przełożyła Ewa Hornowska. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2016.

Hasła przedmiotowe: Hockney, David (1937- ) , Sztuka - teoria , Malarstwo (szt.plast.) - historia , Fotografia , Fotografia cyfrowa , Film , Wywiady

Sygnatura: 94081-Czyt.-XXVIII-A

 

14. Kalendarium rocznic i wydarzeń : ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów kultury / opracowała Grażyna Bilska. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2016.

(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 27)

Hasła przedmiotowe: Rocznice - Polska - 21 w , Kalendarium

Sygnatura: 93826-Czyt. III E , 94269 , 94270

 

15. Mała szkoła w przestrzeni medialnej / pod red. nauk. Marty Wrońskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

(Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na Świecie ; 2)

Hasła przedmiotowe: Multimedia - socjologia , Szkolnictwo - Polska - 21 w

Sygnatura: 93939

 

16. Nieobecny ojciec, zagubiony syn : od zranienia do rozmowy / Guy Corneau ; tł. Marta Szelichowska. - Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, cop. 2016.

Hasła przedmiotowe: Mężczyzna - psychologia , Ojcowie i synowie , Rodzina niepełna - psychologia , Poradniki

Sygnatura: 94218

 

17. Ochrona dziecka przed krzywdzeniem : doświadczenia pomocy instytucjonalnej na terenie województwa podlaskiego : skrypt dla studentów / Paweł Karpowicz. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane - socjologia - Polska - 21 w , Dziecko maltretowane - opieka społeczna - Polska - 21 w , Przemoc w rodzinie - zapobieganie - Polska - 21 w , Przemoc w szkole - zapobieganie - Polska - 21 w , Podlaskie, województwo - opieka społeczna , Podlaskie, województwo - socjologia

Sygnatura: 93943

 

18. Opieka, wychowanie, wsparcie : współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej / red. Lidia Pietruszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.

Hasła przedmiotowe: Pedagogika opiekuńcza , Rodzina - opieka społeczna , Wychowanie w rodzinie

Sygnatura: 93944

 

19. Pamięć sensoryczna czyli Myśleć ciałem : doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej / Małgorzata Modrak. - Warszawa : Difin, 2016.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Pamięć - psychologia , Mózg - fizjologia , Zmysły , Uczenie się

Sygnatura: 94141

 

20. Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.

Hasła przedmiotowe: Nauczanie początkowe , Wychowanie przedszkolne , Szkolnictwo

Sygnatura: 93949

 

21. Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; aut. Paweł Alberciak [i in.]. - Wyd. 3. zm., 11 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Hasła przedmiotowe: Ekonomia - podręcznik akademicki

Sygnatura: 94229-Czyt.-X

 

22. Pokonaj stres : 10 sprawdzonych metod / Claire M. Wheeler ; przekł. Piotr Bucki. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

Hasła przedmiotowe: Stres - zapobieganie , Stres - zwalczanie , Poradniki

Sygnatura: 93950

 

23. Poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole " : zbiór artykułów / [red. Barbara Góra]. - Warszawa : Polski Związek Szachowy, 2016.

Hasła przedmiotowe: Projekt "Edukacja przez Szachy w Szkole" , Szachy - nauczanie początkowe - metody , Poradniki dla nauczycieli

Sygnatura: 94293

 

24. Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki. - 11. wydanie / opracowała Katarzyna Sójka-Zielińska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

(Seria Akademicka)

Hasła przedmiotowe: Państwo - historia , Prawo - historia

Sygnatura: 94231

 

25. Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / red. nauk. Zbigniew Ostrach. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2016.

Hasła przedmiotowe: Wychowanie przedszkolne - historia , Wychowanie przedszkolne - metody , Przedszkola - organizacja

Sygnatura: 93772 , 93773-Czyt. XXII B , 94040 , 94041 , 94042

 

26. Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin : studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych / Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

Hasła przedmiotowe: Osoby w wieku starszym , Pracownicy socjalni , Rodzina

Sygnatura: 94143

 

27. Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański. - Wydanie 13., stan prawny na 1 września 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Hasła przedmiotowe: Prawo karne procesowe

Sygnatura: 94131

 

28. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Hasła przedmiotowe: Ludzie starzy - psychologia , Ludzie starzy - socjologia , Podręczniki akademickie

Sygnatura: 94177

 

29. Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera / Jennifer McIlwee Myers ; przekł. Patricia Sørensen ; [przedm. Temple Grandin]. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dziecko autystyczne - wychowanie , Dziecko z zespołem Aspergera - wychowanie , Poradniki dla rodziców

Sygnatura: 94277

 

30. Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Jan Amos Jelinek]. - Wyd. 2. - Kraków : CEBP, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dziecko w wieku przedszkolnym - nauczanie , Dziecko w wieku przedszkolnym - wychowanie , Poradniki dla nauczycieli , Poradniki dla rodziców

Sygnatura: 93743 , 93744-Czyt.-XXII-B-1 , 94243 , 94244

 

31. Szkoła dialogu czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kulwer, 2016.

(Inspiracje Edukacyjne)

Hasła przedmiotowe: Komunikacja interpersonalna , Mentoring , Nauczyciele , Relacje międzyludzkie , Uczniowie

Sygnatura: 94329

 

32. Szkoła wspólnych działań czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

(Inspiracje Edukacyjne)

Hasła przedmiotowe: Komunikacja interpersonalna , Nadzór pedagogiczny , Nauczyciele , Szkolnictwo , Uczniowie , Współdziałanie

Sygnatura: 94330

 

33. Sztuka wychowania : jak nie zepsuć własnego dziecka? : od poczęcia do dorosłości / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dzieci , Wychowanie w rodzinie , Poradnik

Sygnatura: 94246

 

34. Wykluczeni / Artur Domosławski. - Warszawa : Wielka Litera, cop. 2016.

Hasła przedmiotowe: Ubóstwo - od 1989 r , Wykluczenie społeczne - od 1989 r , Reportaż polski - od 1989 r

Sygnatura: 94119

 

35. Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016.

(Biblioteka RPD)

Hasła przedmiotowe: Dzieci - prawa - Polska - legislacja , Opieka nad dziećmi (prawo) - Polska - legislacja , Rodzice , Międzynarodowość , Wychowanie dziecka

Sygnatura: 94295

 

36. Zaniedbanie dziecka : wybrane aspekty zjawiska / red. nauk. Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dziecko zaniedbane

Sygnatura: 93983

 

37. Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow. - Warszawa : "Difin", cop. 2016.

Hasła przedmiotowe: Adaptacja społeczna - Polska - 21 w , Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 21 w , Niedostosowanie społeczne - zapobieganie - Polska - 21 w , Zakłady poprawcze i wychowawcze - wychowanie - Polska - 21 w , Młodzież trudna - resocjalizacja - Polska - 21 w

Sygnatura: 93984

 

38. Zwalcz niepokój : uspokój umysł i odzyskaj swoje życie : techniki terapii poznawczo-behawioralnej : 10 sprawdzonych metod / Kevin L. Gyoerkoe, Pamela S. Wiegartz ; przekł. Sylwia Pikiel. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

Hasła przedmiotowe: Autopsychoterapia , Lęk - psychoterapia , Terapia poznawczo-behawioralna , Wydawnictwa popularne

Sygnatura: 93985

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno