• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 )

Książki:

 

1. ABC poradnictwa zawodowego w szkole : praca zbiorowa / oprac. red. i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2008.

Sygnatura: 87821, 87822, 87823, 87824, 87825-Czyt.-XX-C 4

2. Aktywizacja zawodowa młodzieży wchodzącej na rynek pracy : IV edycja grantów edukacyjnych Województwa Wielkopolskiego / red. Halina Mocek. - Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2002.

Sygnatura: 82016, 82017-Czyt.-XXVI-7 c

3. Doradca zawodu : studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa / Bożena Wojtasik. - Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1993. (Prace Pedagogiczne - Wrocław ; 98)

Sygnatura: 72572, 72573, 72574

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.

Sygnatura: 93124, 93125 -Czyt. XX C 4

5. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : "Difin", 2009.(Engram)

Sygnatura: 90210

6. Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz [i in.]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006.

Sygnatura: 85951

7. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. (Zastosowania Psychologii)

Sygnatura: 90085-Czyt.

8. Edukacja projakościowa w szkole / red. nauk. Barbara Sujak-Cyrul. - Wrocław- ; Opole : Wydaw. MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniw. Wrocławskiego : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2006.

Sygnatura: 86092

9. Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : Wydaw. MarMar, 2005.

Sygnatura: 85231, 85232

10. Edukacja zawodoznawcza w szkole / red. Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk. - Wrocław- ; Opole : Wydaw. MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniw. Wrocławskiego, 2006.

Sygnatura: 86091-Czyt.-XX-C-4

11. Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2010.

Sygnatura: 88850

12. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2005.

Sygnatura: 85318-Czyt.-XX-C-4

13. Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 85159-Czyt.-XX-C-4

14. Jak wybierać zawód? : zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 8 / Grażyna Sołtysińska, Włodzimierz Trzeciak. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1993.

Sygnatura: 72250

15. Jak zaistnieć na rynku pracy ? : materiały pomocnicze do prowadzenia lekcji wychowawczych w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych / oprac. Wydz. Rynku Pracy Woj. Urzędu Pracy w Lesznie. - Leszno : Woj. Urząd Pracy, 1994.

Sygnatura: 76809

16. Jaki zawód wybrać ? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2008.

(Scenariusze Godzin Wychowawczych)

Sygnatura: 87194, 87195

17. Komunikacja w doradztwie zawodowym / pod red. nauk. Daniela Kukli. - Radom : Wydaw. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji- Państ. Inst. Badawczy, 2008.

(Biblioteka Pedagogiki Pracy)

Sygnatura: 87554

18. Kształcenie postaw dzieci i młodzieży wobec pracy zawodowej / Szczepan Skrzypiec. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1979.

Sygnatura: 39343, 39344, 39345, 39346, 39347-Czyt.-XX-C4

19. Kształcenie ustawiczne - światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie ; red. Ewa Superczyńska, Iwona Wysocka. - Poznań : Wydaw. Papirus, 2010.

Sygnatura: 88651, 88652, 88653, 88654-Czyt.-XX-H

20. Mały słownik poradnictwa wychowawczego i zawodowego / Ryszard Przybylski. - Toruń : Centrum Doskonalenia Nauczycieli-Toruń, 1989.

Sygnatura: 68422-Czyt.-VI-A

21. Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym / Anna Paszkowska-Rogacz, Małgorzata Tarkowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2004.

(Biblioteczka Doradcy Zawodowego)

Sygnatura: 84780-Czyt.-XX-C 4

22. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012.

(Engram)

Sygnatura: 90064-Czyt.-XX-C4

23. Młodzież niepełnosprawna a wybór zawodu i jego determinanty / Józef Sowa. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej - Rzeszów, 1987.

Sygnatura: 63676-Czyt.-XX-C 4

24. Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik : człowiek najlepsza inwestycja / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Fund. Realizacji Programów Spolecznych, 2011.

Sygnatura: 89627, 89628-Czyt. XX-C 4

25. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2 s.c., 2009.

Sygnatura: 87689-Czyt.-XX-C-4

26. Od aktora do autora : wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery / Joanna Minta ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

Sygnatura: 90337, 90338, 90339-Czyt.-XX-C-4

27. Orientacja i poradnictwo zawodowe / Szajek Stanisław. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Sygnatura: 36712, 36713-Czyt.-XX-C 4

28. Orientacja zawodowa : przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej / Ludmiła Krawczyk, Antoni Kulpa, Małgorzata Maicka. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szk. PWN, 1999.

(Praca i Zarządzanie w Szkole)

Sygnatura: 78154-Czyt. XX-C 4

29. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Warszawa= Inst. Technologii Eksploatacji, [2005].

(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 128)

Sygnatura: 87550, 87551-Czyt.-XX-C4, 86890

30. Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016.

(Engram)

Sygnatura: 94044, 94045-Czyt. XX C 4

31. Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.

Sygnatura: 93520, 93521-Czyt. XX C 4

32. Poradnia wychowawczo-zawodowa w systemie orientacji zawodowej / Jadwiga Włodek-Chronowska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1980.

Sygnatura: 40542, 40543, 40544, 40546-Czyt.-XX-C 4

33. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.

Sygnatura: 93519-Czyt. XX C 4

34. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla szkolnego doradcy zawodowego / Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010.

(ABC Doradcy Zawodowego)

Sygnatura: 88934, 88935, 88936, 88937-Czyt.-XX-C4, 89002

35. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Nauczyciela. - Warszawa : ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88759-Czyt.-XX-C-4

36. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Rodzica. - Warszawa : ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88761-Czyt.-XX-C-4

37. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Ucznia. - Warszawa : ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88760-Czyt.-XX-C-4

38. Preorientacja zawodowa w szkole / Krystyna Zielińska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.

(System Wychowawczy Szkoły Podstawowej ; z. 11)

Sygnatura: 17484, 17485

39. Przygotowaie uczniów do wyboru zawodu na lekcjach pracy-techniki : przewodnik metodyczny dla nauczycieli pracy-techniki / Wanda Rachalska, Krystyna Lelińska, Jadwiga Wołejszo. - Warszawa : Centr. Doskonalenia Nauczycieli, 1990.

Sygnatura: 68812-Czyt.-XXII-M 2

40. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu. System doradztwa zawodowego / red. Małgorzata Michalczyk, Halina Mocek, Jolanta Tonkiewicz. - Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2003.

Sygnatura: 82942-XXVI-7 c

41. Przygotowujemy się do wyboru zawodu / Włodzimierz Trzeciak ; il. Jerzy Flisak. - Wyd.2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1988.

Sygnatura: 64025, 64026, 64027, 64028, 64029

42. Przygotowujemy się do wyboru zawodu / Włodzimierz Trzeciak ; oprac. graf. Krystyna Ziołowska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1980.

Sygnatura: 39707, 39708, 39709-Czyt.-XX-C 4

43. Psychologiczne doradztwo karier / Augustyn Bańka. - Poznań : Wydaw. PRINT-B, 2007.

Sygnatura: 86889-Czyt.-XX-C-4

44. Rozmowa doradcza / Dorota Pisula. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010.

(ABC Doradcy Zawodowego)

Sygnatura: 88943, 88944, 88945, 88946-Czyt.-XX-C4, 89001

45. Szkoła-zawód-praca : charakterystyki zawodów / aut. Teresa Piasecka-Szymczak. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1972.

Sygnatura: 11736, 11791

46. Teczka doradcy / oprac. Katarzyna Bazan, Rafał Dudzic. - [Lublin] : [PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego], [2014].

Sygnatura: 93181-Czyt. XX C 4

47. Twój zawód - twoja przyszłość : poradnik dla młodzieży kończącej szkoły podstawowe / red. Antoni Rajkiewicz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1971.

Sygnatura: 9943, 10287

48. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

Sygnatura: 90342, 90343, 90344-Czyt.-XX-C-4, 91477, 91478

49. Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Wydaw. Szk. PWN, 1997.

Sygnatura: 75661-Czyt.-XX-C 4, 77504

50. Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002.

Sygnatura: 81828, 82022, 82023-Czyt.-IX-D, 81919

51. Współczesne tendencje w doradztwie zawodowym : materiały z warsztatów metodycznych zorganizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie w dniach 6-7 kwietnia 2006 r. : praca zbiorowa. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2006.

Sygnatura: 86447

52. Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu / Bożena Krzeszewska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1989.

(Biblioteka Kształcenia Zawodowego)

Sygnatura: 66664, 66665-Czyt.-XX-C 4

53. Wybieram szkołę - zawód - pracę / red. Jan Kropiwnicki. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1996.

Sygnatura: 74479, 74480, 74481-Czyt.-XX-C4

54. Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy : psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym / Augustyn Bańka. - [B.m.] : Wydaw. PRINT-B, cop. 2003.

Sygnatura: 83616

55. Zawody szkolnictwa zawodowego : vademecum informacyjne doradcy zawodowego / Krystyna Lelińska, Grażyna Sołtysińska, Maciej Gruza. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2005.

Sygnatura: 85240-Czyt.-XXIII-C

56. Związek nauczania matematyki w szkole podstawowej z przygotowaniem uczniów do wyboru zawodu / Alicja Kosior ; red. Stanisław Szajek. - Poznań : Okręgowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, 1974.

Sygnatura: 18470


 

Artykuły z czasopism:

 

1. AKADEMICKIE Biuro Karier - badania wstępne / Mirosław Żurek, Henryk Bednarczyk // Edukacja. - 2007, nr 3, s.38-56

 

2. ALEGORIA kukułki : rozwój poradnictwo zawodowego w edukacji / Wojciech Kreft // Sedno. - 2010, nr 6, s.41-43

 

3. ASPEKT regionalny w działaniach orientacji i poradnictwa zawodowego kierowanych do młodzieży / Anna Rutkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.16-18

 

4. BIBLIOTEKA szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka - Koplin // Biblioteka
w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-8

Dlaczego warto wykorzystać zasoby i możliwości biblioteki szkolnej w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego.

 

5. CZY doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota Rózga // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s.18-19

 

6. CZYNNIKI wpływające na wybór zawodu - raport z badań ankietowych / Krystyna Paturska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s.15-17, bibliogr.

 

7. DECYZJE zawodowe młodzieży / Iowna Falkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001,
nr 5-6, s.17-20

 

8. DLACZEGO nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? / Anna Zadęcka-Cekiera // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s.9-13

 

9. DORADCA zawodowy w szkole : czy sprawy idą w dobrym kierunku / Marek Pleśniar // Sedno. - 2010,
nr 6, s.58-59

 

10. DORADZTWO - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s.74-77

 

11. DORADZTWO na drodze życiowej osoby niepełnosprawnej / Elżbieta Mrozek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 4, s.18-22, bibliogr.

 

12. DORADZTWO zawodowe dawniej i dziś / Janusz Gęsicki // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s.19-20

 

13. DORADZTWO zawodowe koniecznie obecne we współczesnej szkole! / Maria Baczyńska // Edukacja
i Dialog. - 2008, nr 2, s.27-28

 

14. DZIAŁALNOŚĆ zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia / Iwona Mandrzejewska-Smól // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s.14-17

 

15. ELEKTRONICZNY oręż w pracy doradcy / Agnieszka Ciereszko // Sedno. - 2010, nr 6, s.46-47

 

16. FRANCUSKI system edukacji i poradnictwa / Janusz Och // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1,
s.19-22

 

17. INNOWACYJNY system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych - założenia projektu COST / Karolina Maleńczak, Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski // Edukacja. - 2007, nr 3, s.19-27

 

18. INSTYTUCJONALNE i merytoryczne wsparcie szkolnego doradcy zawodowego na podstawie doświadczeń wypracowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze / Wiesława Błonkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 4, s.22-23

 

19. KSZTAŁCENIE zawodowe a zawody na rynku pracy / Krystyna Lelińska, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa, 1999.

Rec.: R. F. // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 7, s.52-54

 

20. MIĘDZYNARODOWA Konferencja nt. ,,Doradca - profesja, pasja, powołanie'' / Małgorzata Bronowicz-Jaźwińska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 5, s.39-40

 

21. MŁODZI Polacy początku wieku i ich oczekiwania wobec doradców / Joanna Minta // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.13-16

 

22. MOJA przyszłość zawodowa / Teresa Kudrycka, Alicja Nerlich // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 3, s.42-47

 

23. NAUCZYCIEL-wychowawca doradcą zawodowym ucznia / Iwona Greiner // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s.19-21

 

24. O ORIENTANCJI i poradnictwie zawodowym / Dorota Rózga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s.36-37

 

25. OBSERWATORIUM Rynku Pracy dla Edukacji. Studium przypadku / Elżbieta Ciepucha // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s.42-44, 46-47

 

26. OPRACOWANIE i upowszechnianie materiałów metodycznych do planowania kariery zawodowej uczniów : projekt realizowany przez KOWEZiU / Iwona Kania // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1,
s.4-5

 

27. ORIENTACJA szkolna i zawodowa w gimnazjum / Marian Janiga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s.39-41

 

28. OSOBY i czynniki wpływające na wybór zawodu / Ewa Orzechowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 3, s.19-22

 

29. PARTNERSTWO w monitorowaniu rynku pracy / Elżbieta Ciepucha // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1,
s.79-80, 82

30. PASJA i profesjonalizm - sprawozdanie ze stażu polskich doradców zawodowych we Francji w ramach projektu Transition / Jolanta Soppa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s.20-23

 

31. PLANY edukacyjno-zawodowe uczniów technikum w świetle badań ankietowych / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.32-34

 

32. PLANY zawodowe młodzieży / Halina Kamińska, Alicja Łukaszewicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 5-6, s.14-17

 

33. POMOC w wyborze lepszej przyszłości / Tomasz Sobierajski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s.70-73

 

34. PORADNICTWO w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s.23-26

 

35. PORADNICTWO zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej / Cecylia Pielok // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s.16-20

 

36. PORADNICTWO zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / Magdalena Piorunek // Polityka Społeczna. - 2016, nr 9, s.3-9

 

37. PRACA ukazana jako radość życia / Joanna Skura // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.55-58

 

38. PRACOWNIA monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji / Elżbieta Ciepucha // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 9, s.15-16

 

39. PROGRAM doradztwa zawodowego w gimnazjum / Halina Szwejkowska-Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s.17-19

 

40. PROJEKT Transition - założenia, cele, przebieg / Jakub Oniszczuk // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005,
nr 1, s.17-19

 

41. PROPOZYCJA standardowego wyposażenia bibliotek szkolnych w materiały z zakresu informacji zawodowej / Alicja Łukaszewicz, Grażyna Sołtysińska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 4, s.21-23

 

42. PRZED wyborem zawodu / Lidia Golba // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s.74-79

 

43. PRZYGOTOWANIE do wejścia na rynek pracy / Zofia Lenart-Pawłowska. // Szkoła Zawodowa. - 2000,
nr 3, s.23-30

 

44. PRZYGOTOWANIE nauczycieli do funkcji doradcy szkolnego w wyborze zawodu / Henryk Żolubowski, Elżbieta Masztalerz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s.20-23

 

45. PRZYGOTOWANIE ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.43-46

 

46. PRZYGOTOWANIE ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s.7-10

 

47. PRZYSZŁOŚĆ w naszych rękach / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s.21-24

 

48. ROLA poradni w procesie wyboru zawodu / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s.80-83

 

49. ROZWÓJ zawodowy doradcy zawodowego / Justyna Bluszcz // Polityka Społeczna. - 2014, nr 3, s.34-37

 

50. SEMINARIUM TRANSITION - doświadczenia Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie z zakresu orientacji zawodowej / Danuta Strzoda // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6,
s.18-19

 

51. SPECYFIKA pracy doradców zawodowych / Witold Pietruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s.31-36

 

52. START zawodowy absolwentów szkół średnich / Marcin Trzciński // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 3,
s.27-30

 

53. SZKOLNE ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.46-50

 

54. SZKOLNY doradca zawodowy / Zofia Żbikowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s.4-6

 

55. SZKOŁA wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.39-42

 

56. TRANSITION jako inspiracja do działania - projekt ,,Edukacja na rzecz orientacji szkolno-zawodowej'' / Małgorzata Pater // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s.24-25

 

57. TRUDNA decyzja - wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu / Barbara Białecka-Świniarska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7-8, s.35-36

 

58. TU NIE działa szklana kula / Agnieszka Ciereszko [i in.] // Sedno. - 2010, nr 6, s.44-45

 

59. W GABINECIE doradcy zawodowego / Zbigniew Kozański // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 12, s.55-57

 

60. WARSZTAT doradcy zawodu: aspekty pedagogiczno-psychologiczne / Bożena Wojtasik. - Warszawa, 1997.

Rec.: Marek Pryt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5 dod., s.(16)

 

61. WARSZTAT doradcy zawodu: aspekty pedagogiczno-psychologiczne / Bożena Wojtasik. - Warszawa, 1997.

Rec.: Ewa Marat // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s.15

 

62. WPŁYW nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura // Edukacja. - 2007, nr 3, s.28-33

 

63. WSPOMAGANIE uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego / Ryszard Parzęcki // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7-8, s.23-25

 

64. WYBORY zawodowo edukacyjne młodzieży w stadium dorastania / Ryszard Parzęcki // Edukacja. - 2001, nr 4, s.53-60

 

65. WYBÓR zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych / Ludwik Janicki // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s.24-26

 

66. WYKORZYSTANIE teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu / Marta Nowak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s.30-33

 

67. ZAPLECZE metodyczne urzędów pracy / Włodzimierz Trzeciak ; rozm. Renata Filipowicz Rec.: Renata Filipowicz // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 9, s.19-28

 

68. ZARYS programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji / Krystyna Lelińska // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s.13-22

 

69. ZARZĄDZANIE karierą - wyznaczanie celów życiowych / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka
w Szkole. - 2013, nr 12, s. 10-11

 

70. ZAWODOZNAWSTWO / Tadeusz W. Nowacki. - Radom, 1999.

Rec.: Kazimierz Czarnecki, Piotr Kowolik // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s.57-59

 

opracowała: K. Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno