• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 )

Książki:

 

1. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2001.

Sygnatura: 81968-Czyt.-XXII-C 5

 

2. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z przyrody w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2001.

Sygnatura: 81969-Czyt.-XXII-C 6

 

3. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Opole : Wydaw. NOWIK, 2006.

Sygnatura: 87907-Czyt.-XXII-H

 

4. Aktywność badawcza uczniów na lekcjach przyrody : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. - Poznań : Wydaw. "Rys", 2004.

(Nauczanie Przyrody w Szkole Podstawowej ; z. 1)

Sygnatura: 86216

 

5. Badanie wiedzy dziecka w wieku 9-12 lat jako metoda podnoszenia jakości kształcenia przyrodniczego : (prowokowane sytuacje problemowe jako wartościowe poznawczo i emocjonalnie EWZ-Epizody Wspólnego Zaangażowania) : projekt / [Ewa Arciszewska]. - [Warszawa : Departament Doskonalenia Nauczycieli MEN, [199-200-].

Sygnatura: 81795

 

6. Baw się matematyką / Małgorzata Paszyńska. - Wrocław : Wydaw. CROMA, 2000.

Sygnatura: 79540-Czyt. XXII-H 1

 

7. Błękitna matematyka : czwarty stopień wtajemniczenia / Jan Górowski, Adam Łomnicki. - Bielsko-Biała : Wydaw. KLEKS, 1996.

(Błękitna Matematyka)

Sygnatura: Pd-3390

 

8. Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki ? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1989.

Sygnatura: 67267, 67268, 67269, 67270-Czyt. XXII-C5

 

9. Dydaktyka matematyki : teoria i zastosowania w matematyce szkolnej / Helena Siwek. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005.

Sygnatura: 85292

 

10. Dzieci badają świat : scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne
i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w kl. 4-6 SP / [red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. - Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013.

(Z Małej Szkoły w Wielki Świat)

Sygnatura: 91507

 

11. Dzieci w świecie nauki : materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej / [red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. - Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013.

(Z Małej Szkoły w Wielki Świat)

Sygnatura: 91505

 

12. Dziecięca matematyka- dwadzieścia lat później : książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków / Ewa Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : CEBP, 2015.

Sygnatura: 93492, 93493-Czyt.-XXII-B-5

 

13. Dziecko w świecie matematyki / Jan Filip, Tadeusz Rams. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2000.

(Nauczyciele-Nauczycielom)

Sygnatura: 78929-Czyt. XXII-H1

 

14. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych
z wykorzystaniem multimediów / Anna Basińska [i in]. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.

Sygnatura: 90498, 90499-Czyt.-XXII-L, 91394, 91395

 

15. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.

Sygnatura: 93843, 93844

 

16. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik
dla studentów / Alina Budniak. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Sygnatura: 91760

 

17. Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 1 / Sabina Guz. - Wydanie 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Sygnatura: 93923

 

18. Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 2 / Sabina Guz. - Wydanie 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

Sygnatura: 93924

 

19. Egzamin próbny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / praca pod red. Elżbiety Szedzianis ; zespół aut. Edward Dudek [i in.]. - Wrocław : Wydaw. Edukacyjne WIKING, 2002.

Sygnatura: 81500

 

20. Eksperyment uczniowski w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej : scenariusze zajęć / wybór i oprac. tekstów Danuta Banaś [ i in.]. - [Poznań : Wydz. Studiów Edukacyjnych Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2000].

Sygnatura: 80755

 

21. Eksperymenty mądrej żabki : nauki przyrodnicze w przedszkolu / Nicole Borgmann ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. - Kielce : Wydaw. "Jedność", cop. 2011.

Sygnatura: 91459

 

22. Elementy badawcze i uogólnienia w procesie nauczania matematyki / red. Stefan Zieliński. - Zielona Góra : Inst. Kształcenia Nauczycieli ODN.

(Matematyka ; Z. 2)

Sygnatura: 59830

 

23. Forum nauczycieli : moja szkoła. 4, Gimnazjum, liceum : edukacja matematyczno - przyrodnicza / red. nacz. Barbara Tichy. - Kielce : MAC Edukacja S.A., 2003.

(Biblioteka Nauczyciela)

Sygnatura: 85247

 

24. Gatunek i jego środowisko : multimedialny program komputerowy : poradnik metodyczny / kierownik projektu Józef Banaszak ; koordynator Henryk Wiśniewski. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, cop. 2008.

Sygnatura: 87468, 87469

 

25. Historia naturalna Polski : przewodnik / tekst i oprac. merytoryczne Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2005.

Sygnatura: 85101-Zb.Specj.

 

26. Igraszki z matematyką / Anna Dubiecka, Marek Gaweł. - Opole : Wydaw. NOWIK, 1996.

Sygnatura: 75353

 

27. Informatyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Krzysztof Loryś, Zygmunt Mazur, Rafał Nowak ; konsult. Tomasz Greczyło, Maria Szecówka-Nowak ; Fundacja Edukacji Międzynarodowej. - Wrocław : Drukarnia Kid, 2013.

Sygnatura: Pd-6471, Pd-6472

 

28. Inscenizacje na lekcjach matematyki / Teresa Czerklańska. - Opole : Wydaw. NOWIK, 1999.

Sygnatura: 79517, 79518-Czyt. XXII-H1

 

29.Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
i informatyki w gimnazjum : program Interblok / [aut. programu Zdzisław Bednarek et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013.

Sygnatura: Pd-6456, Pd-6457

 

30. Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier ? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier
i zabaw / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Krystyna Dobosz, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1996. (Edukacja Matematyczna Dzieci)

Sygnatura: 75271, 75272-Czyt. XXII-C5

 

31. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.

Sygnatura: 91646-XXII-L

 

32. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

Sygnatura: 93112, 93113-Czyt. XXII H-3

 

33. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk ; [aut. Jacek Dymel et al. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

Sygnatura: 90443, 90444, 90445-Czyt.-XXII-H

 

34. Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki? / Jerzy Nowik, Joanna Świercz. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016.

Sygnatura: 93832

 

35. Kierunki geograficzne na wesoło : zabawy przyrodnicze dla klas IV-VI / Ada Joanna Wróblewska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2016.

Sygnatura: 93825

 

36. Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2015.

Sygnatura: 93823

 

37. Konstrukcje geometryczne : jak sobie z nimi radzić / Marcin Braun. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1995.

Sygnatura: 75413

 

38. Matematyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych
/ Sławomir Wójcik, Jerzy Janowicz, Zbigniew Lorkiewicz ; konsult. Stanisława Socha, Maria Szecówka-Nowak ; Fundacja Edukacji Międzynarodowej. - Wrocław : Drukarnia Kid, 2013.

Sygnatura: Pd-6473, Pd-6474

 

39. Matematyka : poradnik dla nauczyciela szkoły dla głuchych / Jacek Bieńkowski. - Warszawa : Wydaw. Szk.
i Pedag., 1980.

Sygnatura: 41333, 41334, 41335

 

40. Matematyka : zadania konkursowe z rozwiązaniami / Janusz Bielecki, Czesław Wielgat. - Suwałki : Wydaw. Suwalskiego Stow. Pracodawców, 1992.

Sygnatura: 70778

 

41. Matematyka dla dzieci : pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej / Krystyna Dąbek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2015.

(Z Jackiem w Świat ; 1)

Sygnatura: 93802, 93803-Czyt.-XXII-C-5

 

42. Matematyka dla humanistów, dyslektyków i... innych przypadków beznadziejnych : przekształcanie wzorów, rozwiązywanie równań : (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studenci) / Krzysztof Cywiński. - Zabrze : Oficyna Edukacyjna "PINGU", cop. 2005.

Sygnatura: 87688-Czyt.-XXII-H

 

43. Matematyka od przedszkola : metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych, przygotowanie
do rozumienia liczb i posługiwania się nimi / Małgorzata Skura & Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.

Sygnatura: 93353-Czyt.-XXII-B-5

 

44. Matematyzacja w nauczaniu / Gustaw Treliński. - Kielce : Woj. Ośrodek Metodyczny-Kielce, 1996.

(Rozmaitości Metodyczne. Matematyka)

Sygnatura: Pd-3342

 

45. Materiały edukacyjne programu KREATOR : scenariusze lekcji / koordynator programu Kreator Tomasz Sobiepan ; [aut.] Ewa Toś [i in.]. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1999.

Sygnatura: 78493-Czyt.-XX-C 1

 

46. Matura z matematyki od roku 2010 : [zbiór zadań maturalnych z zakresu kształcenia podstawowego] : praca zbiorowa / pod red. Alicji Cewe i Haliny Nahorskiej. - Gdańsk : Wydaw. "Podkowa", 2009.

Sygnatura: 88643

 

47. Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III / Teresa Parczewska. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

Sygnatura: 85691

 

48. Młodzi i matematyka : rozmowy profesora z uczniami / Serge Lang ; tł. Stefan Turnau. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1995.

Sygnatura: 75409

 

49. Moje najlepsze zagadki matematyczne i logiczne / Martin Gardner ; tł. [z ang.] Tomasz Żak. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Quadrivium s.c., 1998.

Sygnatura: 76401

 

50. Nauczanie matematyki w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej / Zofia Cydzik. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1990.

Sygnatura: 68103, 68104, 68105, 68106, 68107, 68484

 

51. O nauczaniu matematyki : wykłady dla nauczycieli i studentów / Michał Szurek. T. 1. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, cop. 2005.

Sygnatura: 85310

 

52. PEBR-prowokowane epizody badawczo-rozwojowe w praktyce nauczycielskiej : (opis praktyczny
do projektu - Badanie wiedzy dziecka w wieku 9-12 lat jako metoda podnoszenia jakości kształcenia przyrodniczego) / [Ewa Arciszewska]. - [Warszawa : Departament Doskonalenia Nauczycieli MEN, [199-200-].

Sygnatura: 81796

 

53. Pedagogiczno-społeczne uwarunkowania osiągnięć egzaminacyjnych uczniów w zakresie umiejętności matematycznych : raport z badań / oprac. Zofia Hryhorowicz, Adela Łabuzińska, Bartosz Mika. - Poznań : Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 2007.

Sygnatura: 86622, 86623-Czyt.-XXI-B

 

54. Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

Sygnatura: 86685

 

55. Podstawy nauczania matematyki : czyli jak przybliżyć matematykę uczniom / Danuta Zaremba. - Warszawa : Wydaw. Nauk. - Tech., cop. 2006.

Sygnatura: 85546

 

56. Polubić matematykę : ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat / Dorota Miązek, Joanna Wójcicka. - Łódź : Wydaw. Akad. Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009.

Sygnatura: 88034

 

57. Poznaj swój region na lekcjach matematyki / Barbara Wasińska, Beata Zborowska. - Krzywiń :
[B. Wasińska, B. Zborowska], 2001.

Sygnatura: 80279, 80280

 

58. Pozwólmy dzieciom myśleć ! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Centr. Komisja Egzaminacyjna, 2008.

Sygnatura: 87071, 87072, 87073-Czyt.-XXII-C-5

 

59. Pozwólmy dzieciom myśleć ! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Warszawa : Centr. Komisja Egzaminacyjna, 2007.

Sygnatura: 86252, 86253

 

60. Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Grażyna Makowska. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2010.

Sygnatura: 88699, 88700-Czyt.-XXII-H 1

 

61. Program nauczania - uczenia się infotechniki / pod red. Stanisława Ubermanowicza i Krzysztofa Wawrzyniaka. - Poznań : Fund. Wolnego i Otwartego Oprogramowania, 2014

(Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji ; Tom 2.)

Sygnatura: 91711

 

62. Przykłady gier i zabaw dydaktycznych jako formy matematycznej aktywności ucznia na lekcji matematyki / Halina Cora, Agata Pęksa. - Kraków : Woj. Ośrodek Metodyczny - Kraków, 1992.

Sygnatura: Pd-2229

 

63. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2008.

Sygnatura: 86906

 

64. Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Sygnatura: 87656

 

65. Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów / Dorota Klus-Stańska, Alina Kalinowska ;
przy współpracy Adama Stańskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004.

Sygnatura: 84578, 85609

 

66. Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym / Henryk Moroz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1982.

(Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela Przedszkola)

Sygnatura: 48296-Czyt.-XXII-B 5, 48287, 48288, 48289, 48290, 48291, 48292, 48293, 48294, 48295, 48631, 48632, 48633, 48636

 

67. Równa szkoła : matematyka, władza i pole wytwarzania kultury / Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : Difin, 2012.

(Engram)

Sygnatura: 90322

 

68. Strategia nauczania - uczenia się infotechniki / pod red. Stanisława Dylaka i Stanisława Ubermanowicza. - Poznań : Fund. Wolnego i Otwartego Oprogramowania, 2014

(Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji ; Tom 1.)

Sygnatura: 91710

 

69. Tablica w sieci / Dariusz Fabicki. - Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2000.

(Szkoła, Internet, Intranet)

Sygnatura: 79628, 79674-Czyt. XXII-H3

 

70. Tajniki matematyki / Uberna Małgorzata, Piotr Strzelecki, Barbara Puszczewicz. - Warszawa :
Min. Edukacji Narodowej= Wydaw. Telew. Pol., 1998.

(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

Sygnatura: Pd-4525-Zb.Spec.

 

71. Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole : poradnik dla humanistów i innych nauczycieli / Klemens Stróżyński. - Poznań : Wydaw. eMPi 2, 2001.

(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)

Sygnatura: 81673-Czyt.-XXII-H 3

 

72. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej : materiały szkoleniowe
do modułu I / Elżbieta Żuk-Suska, Andrzej Suski. - Sopot : Combidata, 2004.

Sygnatura: 85552-Czyt.-XXII-H-3

 

73. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej : materiały szkoleniowe
do modułu II / Elżbieta Żuk-Suska, Andrzej Suski. - Sopot : Combidata, 2004.

Sygnatura: 85553-Czyt.-XXII-H-3

 

74. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej : materiały szkoleniowe
do modułu III / Elżbieta Żuk-Suska, Andrzej Suski. - Sopot : Combidata, 2004.

Sygnatura: 85554-Czyt.-XXII-H-3

 

75. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : matematyka / Teresa Danielewicz [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2010.

Sygnatura: 89502-Czyt.-XXII-C-5

 

76. Testowanie umiejętności i wymagania maturalne z informatyki : materiały pomocnicze dla nauczycieli elementów informatyki w szkołach podstawowych i średnich : propozycje : praca zbiorowa / pod red. Jacka Figla. - Leszno : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego - Leszno, 1996.

Sygnatura: Pd-3187-Czyt.-XXVI-7 c, 81256, 81257

 

77. Uwarunkowania osiągnięć uczniów z matematyki / przew. kom. red. Edmund Staszyński ; [aut.] J. Nowik
[i in.]. T. 11 : Wyniki ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli-Warszawa, 1990.

Sygnatura: 68653

 

78. W dziką stronę : rozmowy o edukacji w przyrodzie / [redakcja Agnieszka Gaszyńska, Gosia Świderek]. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2016.

Sygnatura: 93892

 

79. Warsztaty : przedmioty przyrodnicze / aut. B. Gac-Pamuła [i in.]. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 1999.

(Materiały Edukacyjne Programu Kreator)

Sygnatura: 77933, 77934

 

80. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / (red. nauk.) Urszula Oszwa. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2011.

Sygnatura: 89213

 

81. Wirtualna edukacja / Mirosław J. Kubiak. - Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2000.

(Szkoła, Internet, Intranet)

Sygnatura: 79627, 79685-Czyt. XXII-H 3

 

82. Wśród dolin i gór: przechadzki przyrodnicze : ozdobione i objaśnione w tekście 13 tablicami barwnymi
152 rycinami / Br. Gustawicz, E. Wyrobek. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1914.

Sygnatura: 87938-Czyt.-XVII-B

 

83. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004.

Sygnatura: 83666, 83667-Czyt.-XXII-H

 

84. Zabawy i gry dydaktyczne / Henryk Moroz. - Warszawa : Pol. Oficyna Wydaw."BGW", 1991.

(Nasza Matematyka)

Sygnatura: 70206, 70207-Czyt.-XXII-C 5

 

 

opracowała: Katarzyna Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno