• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 )

Książki:

 

1. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : Salwator, cop. 2011.

Sygnatura: 93559

 

2. Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska. - Kraków : Wydawnictwo M, 2012.

Sygnatura: 90311

 

3. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016.

(Kontrasty i Kontrowersje)

Sygnatura: 94100, 94101

 

4. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2009.

Sygnatura: 88389

 

5. Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Wydaw. Dobra Literatura, 2013.

(Kontrasty i Kontrowersje)

Sygnatura: 91593

 

6. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci. Jak być czujnym, a nie przeczulonym / Uhls Yalda T. ; przełożyła Irmina Grzegrzółka. - Kraków : Wydawnictwo IUVI, 2016.

Sygnatura: 93866

 

7. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ; [rozdz. 5 - współpr. aut. Dariusz Sarzała]. - Wyd. 2 (zm. i rozszerz.). - Warszawa ; Dąbrowa Górnicza : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.

Sygnatura: 90399

 

8. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

(Engram)

Sygnatura: 93397

 

9. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydaw. HELION, cop. 2007.

Sygnatura: 87483

 

10. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2013.

Sygnatura: 91531

 

11. Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści : poradnik / Kamil Stępień. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2010.

(Propozycje i Materiały ; 81)

Sygnatura: 88808-Czyt.-III-H

 

12. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. [z ang.] Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003.

Sygnatura: 83934

 

13. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009.

(Nowe Tendencje w Psychologii ; 16)

Sygnatura: 88152, 88216

 

14. Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006.

Sygnatura: 85754

 

15. Kultura grup dyskusyjnych w internecie / Justyna Lipińska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2008.

Sygnatura: 87503

 

16. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2010.

(Psychologia ; 3)

Sygnatura: 89043

 

17. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2014.

(Engram)

Sygnatura: 93235

 

18. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, cop. 2011.

(Engram)

Sygnatura: 89033-Czyt.-XXI-D 1

 

19. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2013.

Sygnatura: 91728

 

20. Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 88093

 

21. Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

(Media i Rozwój Dziecka)

Sygnatura: 89838

 

22. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : Difin, 2013.

(Engram)

Sygnatura: 91441

 

23. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [i in.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008.

(Wiek Informacji : Ekonomia, Społeczeństwo i Kultura ; t.1)

Sygnatura: 86824

 

24. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk ; przekł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Sygnatura: 89686

 

25. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010.

(Engram)

Sygnatura: 89013

 

Artykuły z czasopism:

 

1. (R)E-wolucja umysłu / Gaby Pfeifer // Charaktery. - 2013, nr 12, s.74-77

Wpływ internetu i wyszukiwarek internetowych na pamięć.

 

2. AKTYWNOŚĆ internautów w mediach społecznościowych / Anna Michniuk // Wychowawca. - 2016, nr 11, s.7-9

 

3. BEZPIECZEŃSTWO dzieci w sieci / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2015, nr 4, s.10-11

 

4. BEZPIECZEŃSTWO dzieci w sieci : przykłady bezpłatnych zabezpieczeń / Urszula Hoczyk // Biblioteka
w Szkole / Biblioteka - centrum informacji. - 2014, nr 5/2014 nr 2, s. 14-16 (dodatek)

 

5 BEZPIECZEŃSTWO w internecie / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s.48-51

 

6. BEZPIECZNIE w sieci? / Barbara Smoter // Remedium. - 2012, nr 9, s.1-3

 

7. BEZPIECZNY internet / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s.46-47

 

8. BUNT sieci / Edwin Bendyk. - Warszawa : 2012 - 208 s.

Rec.: / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s.58-59

 

9. CIEMNA strona monitora / Barbara Trzos // Wychowawca. - 2016, nr 11, s.12-13

 

10. CYBERSEKS ciemna strona nowych mediów / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s.34-38

 

11. CYBERZAGROŻENIA / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2016, nr 2, s.18-19

 

12. CZY cyfrowa panika jest uzasadniona? / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. - 2014, nr 1, s.24-26

Nowoczesność elektroniki, z której korzysta młodzież.

 

13. CZY internet pozbawia nas empatii? / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s.10-14

 

14. CZY Internet to świat bez zasad / Kamila Knol // Remedium. - 2012, nr 7-8, s.4-5

 

15. CZY szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s.50-52

 

16. DYREKTORZE, pobujaj w chmurze / Marcin Zaród // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s.38-40

 

17. DZIECI i młodzież w sieci / Katarzyna Kaliszewska-Czeremska // Remedium. - 2012, nr 7-8, s.6-7

 

18. DZIECKO i świat mediów elektronicznych / Jadwiga Izdebska // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s.5-8

 

19. DZIECKO w świecie internetu i komputerów : wybór bibliografii / Małgorzata Komor // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s.60-61

 

20. ERA homo sapiens / Magda Brzezińska // Charaktery. - 2013, nr 9, s.18-27

Informacje atakujące zewsząd umysł współczesnego człowieka, prowadzące do uzależnienia (szczególnie dzieci).

 

21. FACEBOOK zagrożeniem dla młodego człowieka / Sylwia Polcyn // Remedium. - 2016,
nr 9, s.20-21

 

22. FLAMING ,,wojna na słowa'' / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s.31-35

 

23. FUNKCJE internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży / Aleksandra T. Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s.30-34

 

24. GROOMING - uwodzenie dzieci w Internecie / Radosław Mysior // Remedium. - 2012, nr 9, s.1-3

 

25. HAJS się zgadza, czyli o pieniądzach, które młodzież zarabia na popularności w internecie / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s.62-64

 

26. HEJTERZY / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s.27-33

Styl nienawiści i szyderstwa wśród internautów.

 

27. INTERNET - nowa przestrzeń doświadczeń dla najmłodszych / Urszula Hoczyk // Nowa Szkoła. - 2013,
nr 7, s.45-48

 

28. INTERNET - nowa przestrzeń doświadczeń dla najmłodszych / Urszula Hoczyk // Nowa Szkoła. - 2013,
nr 7, s.45-48

 

29. INTERNET - szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s.48, 50-51

 

30. INTERNET jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska // Lider. - 2010, nr 3, s.21-24

 

31. JAK dzieci i ich rodzice postrzegają internet / Justyna Miszczak, Aleksandra Miszczuk // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s.46-48

 

32. JAK nie tracić przyjaciół / Anna Dodziuk // Charaktery. - 2015, nr 10, s.18-27

 

33.JAK zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 1, s.15-20, bibliogr.

 

 

34. JAKOŚĆ komunikacji w czasach multimediów / Agnieszka Grzybowska, Katarzyna Hajzer // Polonistyka. - 2016, nr 5, s.18-21

 

35. KOMUNIKACJA językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Warszawa, 2006 // Przegląd Biblioteczny. - 2007, z.3, s.435-437

Rec. Ewa Chuchro.

 

36. KONTROLA rodzicielska, czyli jak zapobiegać dostępowi do treści niepożądanych / Marcin Kozłowski // Biblioteka w Szkole / Biblioteka - centrum informacji. - 2013, nr 5, dodatek s. 9-10

Oprogramowanie i narzędzia serwisowe mogą pomóc rodzicom i nauczycielom w nadzorowaniu najmłodszych użytkowników komputerów.

 

37. MEDIA społecznościowe - narzędzie ucznia cyfrowej szkoły / Emilia Musiał // Nowa Szkoła. - 2013, nr 10, s.13-20

 

38. MEDIA społecznościowe / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s.50-53

 

39. MEDIA społecznościowe kluczem do młodzieży / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s.52,
54-55

 

40. MIEJSCE i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej / Magdalena Wasylewicz, Jakub Czopek // Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s.31-39

 

41. MIEJSCE szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska // Edukacja. - 2011, nr 1, s.41-47

 

42. MIŁOŚĆ on-line / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2014, nr 5, s.46-49

Znaczenie internetu w rozwijaniu znajomości.

 

43. NA CO ja pacze? : memy internetowe / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s.57-58

 

44. NIEBEZPIECZNY Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s.15-17

 

45. O UTRUDNIENIACH w komunikacji na forach internetowych / Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz // Polonistyka. - 2013, nr 3, s.35-38

 

46. O ZAGROŻENIACH w sieci / Natalia Kroker // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s.33-37

 

47. ODBIÓR internetu przez gimnazjalistów / Dominika Stańczak // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s.32-39

 

48. ODDZIAŁYWANIE Internetu na psychikę dzieci i młodzieży / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s.14-20, bibliogr.

 

49. ODDZIAŁYWANIE technologii komunikacyjno-informacyjnych na osobowość dzieci / Sławomir Koziej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2013/2014, nr 3, s.7-14

 

50. PATOLOGIE i zagrożenia wirtualnego świata / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień - 2014, nr 3, s.21-26

 

51. PATOLOGIE komunikowania w internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa: Difin, 2011

Rec.: [Uzależnienie dzieci młodziezy od internetu] / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s.57-60

 

52. PORADNICZA blogosfera w procesie wychowania dziecka / Łukasz Koperski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s.11-17

 

53. PROFILAKTYKA uzależnienia od Internetu / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s.11-13

 

54. PROPOZYCJE metodyczne pedagoga społecznego w kontekście edukowania do świadomego korzystania
z możliwości PC oraz zasobów internetowych / Rafał Dłużyński // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 3,
s.18-23

 

55. PRZEMOC rówieśników w sieci / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s.54-57

 

56. SCENARIUSZE warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 5 dod., s.4-7

 

57 SEKSTING - niebezpieczna trona nowych mediów / Radosław Mysior // Remedium. - 2015, nr 6, s.6-8

 

58. SEKSTING : tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć... / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s.61-63

 

59. SEKSTING i grooming / Finka Cyntia Heynemann // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s.74-77

Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży w nośnikach informacyjno-komunikacyjnych..

 

60. SŁOWNIK usera / Jerzy Ablewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s.85-89

 

61. SŁOWNIK usera : język sieci / Jerzy Ablewicz // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 2, s.73-76

 

62. SOCIAL media wśród nastolatków / Maria Słobodzian // Wychowawca. - 2016, nr 11, s.5-6

Media społecznościowe.

 

63. STWÓRZMY koalicję! / Agnieszka Konwatka - Ruszkowska, Edyta Mruk // Biblioteka
w Szkole / Biblioteka - centrum informacji. - 2013, nr 5, dodatek s. 20-21

 

64. SZCZĘŚCIE online / Krystyna Skarżyńska, Kamil Henne // Charaktery. - 2005, nr 8, s.14-15

 

65. SZKOŁA w mediach społecznościowych / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s.58-61

 

66. TERAZ solo / Eric Klinenberg ; rozm. Greta Samuel // Charaktery. - 2017, nr 1, s.44-46

 

67. UZALEŻNIENIE dziecka od Internetu / Agata Grabowska // Wychowawca. - 2012, nr 6, s.14-115

 

68. WAMPIRYZM - lek na całe zło? / Dominika Wielkiewicz // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2011, nr 1-2, s.36-38

 

69. WIRTUALNE dzieciństwo - aspekty zdrowotne i edukacyjne / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 8, s.35-39

 

70. WIRTUALNI przyjaciele / Marta Kondracka-Szala // Niebieska Linia. - 2016, nr 1, s.10-12

 

71. WYCHOWAWCZA funkcja Internetu / Henryk Noga // Wychowawca. - 2012, nr 6, s.5-8

 

72 Z MYŚLĄ o najmłodszych internautach / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole / Biblioteka - centrum informacji. - 2013, nr 5, dodatek s. 11-12

73. ZAGROŻENIA związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu / Agnieszka Sierpniak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2013/2014, nr 3, s.34-42

 

74. ZAGROŻONA w sieci tożsamość dzieci i młodzieży / Anna Wojno // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2011, nr 3-4, s.35-41

 

75. ZANURZENI w sieci / Markus Appel, Joachim Retzbach // Charaktery. - 2016, nr 4, s.60-65

 

76. ZAPLĄTANI w sieć / Joanna Słobodzian // Wychowawca. - 2016, nr 11, s.10-11

Uzależnienia od mediów.

 

77. ZWIĄZANI siecią / Magdalena Miotk-Mrozowska // Charaktery. - 2005, nr 8, s.8-13

 

opracowała: Katarzyna Zimny

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno