• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 )

DALSZE losy szkół sportowych / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s.13-15

 

DYREKTORZY o reformie / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s.18-20, 22

Zmiany zapowiadane przez minister Zalewską.

 

DZIECKO o rok młodsze w systemie szkolnym. Kilka uwag dyrektora szkoły na podstawie doświadczeń własnych / Jolanta Gajęcka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2016/2017, nr 1, s.56-63

 

EDUKACJA u progu reformy / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 8, s.12-14, 16-17

 

EKSPERCI o zmianach w oświacie / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s.14-18

 

EUROPA a podstawa / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.28-30

Projekt nowych podstaw programowych w opinii autora mało zajmuje się zagadnieniami europejskimi

 

GIMNAZJUM "za", a nawet "przeciw" / Kazimierz Stankiewicz // Polonistyka. - 2016, nr 2, s.26-29

Plany wygaszania gimnazjów.

 

.JAK emocjonalnie radzić sobie ze zmianą / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s.32-35

Zapowiadana reforma oświaty i jej wpływ na psychikę społeczności szkolnej.

 

JAK opracować bilans zasobów / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s.30-32

Przygotowanie do wdrożenia reformy oświaty na poziomie placówki oświatowej.

 

JAK podnieść kulturę polskiej szkoły? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2016, nr 10, s.19-24

 

 

JAK znaleźć motywację do zmiany / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 76, 78-80

Zmiany systemowe stawiają część pracowników szkół przed podjęciem różnych decyzji zawodowych.

 

KIERUNKI zmian edukacji / Anna Zalewska ; rozm. Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s.12-15

Minister edukacji o najważniejszych planach zmian w systemie edukacji, debatach społecznych, partnerstwie z rodzicami.

 

KOMPETENCJE przeprowadzania zmian / Zofia Domeradzka-Grochowalska // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s.36, 38-40

Zarządzanie zmianą.

 

KTO może być liderem zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s.72-75

 

MINISTER Zalewska: reforma oświaty przesądzona / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 7, s.3-11

Główne założenia kolejnej reformy oświaty.

 

NADANIE imienia przekształconej szkole / Joanna Lesińska // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s.32-34

 

NAUCZYCIEL na nowej drodze / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s.82-85

Możliwości realizacji dla nauczycieli tracących pracę w wyniku reformy oświaty.

 

NAUKA programowania / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s.56, 58-59

 

NOWA podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum / Elżbieta Szkurłat i in // Geografia w Szkole. - 2017, nr 3, s. 26-31

 

NOWA podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej - komentarze i odpowiedzi do opinii / Iwona Piotrowska, Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat i in // Geografia w Szkole. - 2017, nr 2, s. 18-21

 

NOWA struktura szkolnictwa / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s.15-19

 

NOWE prawo oświatowe / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s.10-13

Reforma minister Anny Zalewskiej.

 

NOWE zasady matury z polskiego / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s.48-49

 

ODLICZANIE trwa / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 8, s.3-11

Prace MEN nad zmianą ustawy o oświacie.

 

O PRZEMIANACH w edukacji zawodowej / Janusz Moos // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.28-30

 

OŚWIATA od nowa / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 1, s.3-9

Reforma oświaty minister Anny Zalewskiej (2016/2017).

 

PIS: Gimnazja - zgniłe jajo polskiej edukacji... / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 9, s.3-9

Nowa polityka oświatowa min. Zalewskiej.

 

PODSTAWĄ reformy musi być dziecko / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s.27-29

 

PORZĄDKOWANIE gimnazjalnych umów / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5,
s.22-25

Reforma oświaty 2017 r.

 

PLANOWANE zmiany w kształceniu zawodowym / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 8, s.18-21

 

PLANOWANE zmiany w oświacie / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s.14-17

Reforma minister Anny Zalewskiej.

 

PODWYŻSZENIE wieku rozpoczęcia nauki / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3,
s.40-42

 

PROPOZYCJACH kilku zmian edukacyjnych potrzebnych w szkołach / Zenon Krzemianowski, Izabela Suckiel // Nowa Szkoła. - 2017, nr 2, s.13-19

Wprowadzanie nowej reformy oświaty w 2017 r.

 

PUNKTY sporne reformy / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 12, s.10-12

Reforma oświaty minister Anny Zalewskiej.

 

REFORMA - wyzwanie rzucone dyrektorom / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s.30-35

Reforma ninister Zalewskiej.

 

REFORMA czy deforma? / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 10, s.3-9

Reforma oświaty minister Anny Zalewskiej.

 

REFORMA edukacji a ruch kadrowy / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.48-50

 

REFORMA już jest... / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s.3-8

 

REFORMA oświatyy a prawa pracownicze nauczycieli / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 3, s. 12-16

Prawnik wyjaśnia co czeka nauczycieli w okresie wdrażania reformy oświatowej.

 

REFORMA systemu edukacji szkolnej w świetle teorii i praktyki - moje opinie i propozycje / Józef Kuźma // Nowa Szkoła. - 2016, nr 9, s.22-29

Nowa polityka oświatowa min. Zalewskiej.

 

REFORMA w lutym / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 2, s.3-9

Wprowadzanie nowej reformy oświaty w 2017 r.

 

REFORMA w toku / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 3, s.3-6

Wprowadzanie nowej reformy oświaty w 2017 r.

 

REFORMA: działania kuratorów oświaty / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s.24-26

 

REFORMA: działania organów prowadzących / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s.20-23

 

REFORMA: działania związków i organizacji / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.16-19

 

REFORMA: zadania kadrowe / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 66-70, 72-73

Reforma oświaty 2017 r.

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2016/2017 / Joanna Lesińska // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s.42-46

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018 / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s.36-38, 40

Przepisy dla różnych placówek.

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2016/2017 / Joanna Lesińska // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s.42-46

 

SAMORZĄDY szykują się do reformy / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 12, s.18-21

Reforma oświaty minister Anny Zalewskiej.

 

SPOŁECZNE skutki reformy / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s.10-12

Reforma oświaty 2017 r.

 

SPOŁECZNOŚĆ szkolna o planach MEN / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s.23-26

Zmiany zapowiadane przez minister Zalewską.

 

SPRZECIW wobec zmian / Anna Jakubiec // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 12, s.13-15

Reforma oświaty minister Anny Zalewskiej.

 

SYTUACJA prawna dyrektorów gimnazjów / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1,
s.48-50

 

SZKOŁA miejscem promowania wartości / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.72-75

 

SZKOŁA z polityką czy bez? / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s.54-57

 

TRZY na cztery, a może pięć? / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s.3-5

Koncepcje zmiany systemu edukacji.

 

WDRAŻANIE nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s.10-12

 

WOJNA o reformę oświaty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2017, nr 2, s.10-12

Wprowadzanie nowej reformy oświaty w 2017 r.

 

ZADANIA dyrektora szkoły / Marta Handzlik // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.36-38

 

ZAGUBIONE referendum / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 6, s.3-7

Wniosek o referendum ws likwidacji gimnazjów czeka od 20 kwietnia 2017 r.

 

ZMIANY w awansie zawodowym nauczycieli / Paweł Nowak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016,
nr 8, s.33

 

ZMIANY w prawie pracy / Marta Handzlik // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 64-66

Zatrudnienia pracowników niepedagogicznych czy asystentów nauczycieli w szkołach.

 

ZMIANY w ramowych planach nauczania / Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s.17-21

Reforma oświaty 2017 r.

 

ZMIANY w świetlicach po reformie oświatowej / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2017,
nr 1, s.15-17

 

 

 

 

Oprac. Krystyna Chorostecka

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno