• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty (Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 )

1. BYCIE razem mimo różnic / Radosław Piotrowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s.14-18

 

2. CO NOWEGO w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz // Edukacja. - 2010, nr 2, s.16-23

,,Dobra edukacja, to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku czy wyznania''(UNESCO 2008).

 

3. DLACZEGO edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s.186-201

 

4. DOSTRZEC dziecko z perspektywy edukacji włączającej / Joanna Kruk-Lasocka. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2012.

Sygnatura: 90150

 

5. EDUKACJA włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s.19-26, bibliogr.

 

6. EDUKACJA włączająca / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s.42-43

 

7. EDUKACJA włączająca / Mariusz Grabowski // Wychowawca. - 2015, nr 3, s.10-11

 

8. EDUKACJA włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 1, s.7-13

 

9. KLUCZOWE zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej : zalecenia praktyczne /oprac. George Borg [i in.] - Bruksela : European Agency for Development in Special Needs Education, 2011.

Sygnatura: 90345

 

10. O SPOŁECZNYCH konsekwencjach edukacji włączającej / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006,
nr 3, s.49-50

 

11. ORGANIZACJA kształcenia specjalnego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych - zmiany obowiązujące o 1 stycznia 2016 roku / Paweł Nowak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, Dod. Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola, s.30-32

 

12. PRZECIWDZIAŁANIE budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Anna Kałuba-Korczak // Życie Szkoły. - 2016, nr 2, s.4-7

 

13. PRZECIWDZIAŁANIE budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s.2-5

 

14. PRZEKONANIA nauczycieli na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : raport z badań / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 4,
s.245-259

 

15. SPRAWDZONE metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

Sygnatura: 94020, 94021-Czyt. XX K

 

16. SZANSE edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s.173-183

 

17. WOKÓŁ edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.

Sygnatura: 89611 - Czyt. XX K1

 

 

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno