• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Kobieta na rynku pracy a macierzyństwo

Kobieta na rynku pracy a macierzyństwo
(zestawienie artykułów z czasopism)


1. ASPIRACJE zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny - o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety (badania własne) / Dagmara Dobosz // Pedagogika Społeczna. - 2012,
nr 3, s.119-133

2. CZEGO pragną silne kobiety / Maja Storch ; rozm. Grzegorz Szczepański // Charaktery. - 2011, nr 4, s.40-43

3. DYSKRYMINACJA kobiet w zatrudnieniu / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2009,
nr 5-6, s.2-6

4. EDUKACJA i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011
Rec.: [Edukacja i nierówności społeczne kobiet] / Joanna Łukasik // Edukacja. - 2011, nr 4, s.121-123

5. EDUKACJA w kontekście kształtowania roli kobiety / Joanna M. Kamińska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 9, s.17-19

6. FIRMOWA płeć i szczęście / Agnieszka Lipińska-Grobelny // Charaktery. - 2014, nr 11, s.78-81

7. GENDEROWE lustro w Policji / Kamila Zimoń // Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s.4-7

8. GODZENIE pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet : Międzynarodowa konferencja naukowa Białowieży / Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s.29-33

9. IDEA edukacji permanentnej w magazynach luksusowych dla kobiet a aspiracje edukacyjne czytelniczek / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Edukacja. - 2008, nr 2, s.56-73

10. JAK wygrać kobiecość? / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s.7-13

11. KILKA uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s.56-67

12. KOBIETA w języku, kobieta w podręczniku / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s.12-14

13. KOBIETA w roli dyrektora szkoły / Marta Czechowska-Bieluga. - Lublin, 2010.
Rec.: Ewa Sygulla // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s.59-62

14. KOBIETO-ekonomia czyli misja nowa / Katarzyna Pawlikowska-Polesiak ; rozm. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 10, s.40-42

15. KOBIETY dla Polski - Polska dla Kobiet // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s.32-33

16. KOBIETY i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice / red. Bogdan Wojciszke. - Gdańsk, 2002.
Rec.: Krzysztof Arcimowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s.51-54

17. KOBIETY i uniwersytety / Małgorzata Kowalewska // Ethos. - 2009, nr 1-2 (85-86), s.169-183

18. KOBIETY w mundurze : wybrane aspekty służby kobiet w wojsku, policji i straży granicznej / Katarzyna Dojwa // Polityka Społeczna. - 2009, nr 1, s.19-24

19. M + K + ? / Stanisław Stanuch. // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s.3-8

20. MIGRACJA zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny / Anna Krasnodębska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s.61-80

21. NIEODPŁATNA praca kobiet i jej społeczno-kulturowy kontekst / Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Bogusława Budrowska. - Warszawa, 2004.
Rec.: Irena Reszke // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s.236-242

22. O DYSKRYMINACJI i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s.18-20

23. ODZWIERCIEDLONE społecznie obrazy współczesnej kobiety / Anna Wojno // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2009, nr 3-4, s.13-21

24. ONZ w obronie kobiet / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s.7-9

25. POGLĄDY uczniów szkół średnich na pracę zawodową kobiet (komunikat z badań) / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s.42-45

26. POLITYKA równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s.173-197

27. POZA szklaną pułapką / Aleksandra Hulewska // Charaktery. - 2004, nr 3, s.42-43

28. PRACA zawodowa a życie rodzinne kobiet / Anna Skurczyńska // Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s.14-15

29. PREZYDENTKA kobiet / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s.16-17

30. PROBLEMATYKA płci w kierowaniu szkołą / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s.33-40

31. PROFESOR Antoni Rajkiewicz o sytuacji kobiet w Polsce / Małgorzata Ołdak // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s.51-53

32. PRÓBA określenia fenomenu kobiecości / Urszula Parnicka // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s.13-20, bibliogr.

33. PRZEMIANY ról życiowych kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki płci / Beata Krzywda // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s.22-25

34. PRZEMOC domowa a praca zawodowa kobiet / Magdalena Potocka // Niebieska Linia. - 2006, nr 6,
s.32-34

35. RODZAJE dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4,
s.17-20

36. RODZINNE i zawodowe role kobiet / Urszula Parnicka // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2-3, s.11-14

37. RÓWNE prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej / zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa, 2000.
Rec.: Katarzyna Dormus // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 3, s.231-239

38. SŁODKO-gorzka dyskryminacja / Theresa Vescio ; rozm. Paulina Pająk // Charaktery. - 2014, nr 3,
s.60-65

39. SŁUŻĄCA, pracownik, domownik : Polki jako pomoce domowe w Neapolu w kontekście retradycjonalizacji instytucji / Anna Rosińska-Kordasiewicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2008,
nr 2, s.79-109

40. SOCRATES / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2003, nr 10, s.18-19

41. SOLIDARNOŚĆ kobiet: postulat, diagnoza, eksplikacje / Bogusława Budrowska // Kultura
i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s.151-172

42. SPOŁECZNE i osobowe konteksty migracji polskich kobiet / Karolina Wysocka // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3-4, s.136-150

43. STEREOTYPY roli kobiety w percepcji studentów / Marta Kostecka-Korbiel // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 2, s.141-147

44. STRUKTURALNE i kulturalne uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce / pod red. Ireny
E. Kotowskiej. - Warszawa, 2010.
Rec.: Danuata Graniewska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 8, s.30-32

45.SYTUACJA społeczna kobiet a ich preferencje zawodowe / Marta Czechowska-Bieluga // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 3-4, s.129-142

46. SYTUACJA zawodowa kobiet w Europie // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2-3, s.15-16

47. SZKLANY sufit / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Charaktery. - 2005, nr 4, s.34-35
Kobieta w sytuacjach społecznych.

48. SZKLANY sufit pęka / Tori Deangelis // Charaktery. - 2014, nr 8, s.44-47

49. SZKLANY sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet: monografia zjawiska / pod red. Anny Titkow. - Warszawa, 2003.
Rec.: Henryk Domański // Nowe Książki. - 2004, nr 8, s.68-69

50. UCZESTNICTWO kobiet w życiu zawodowym i politycznym : polska rzeczywistość
a wymagania Unii Europejskiej / Zdzisława Janowska // Polityka Społeczna. - 2000, nr 1, s.15-18, bibliogr.

51. UWARUNKOWANIA aktywności społecznej kobiet w Polsce i na Ukrainie / Natalia Ustinova // Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s.51-66

52. W OBRONIE równości praw / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s.30-32

53. WARUNKI aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik-Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s.57-68

54. WPŁYW wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - 2012, nr 11-12, s.14-19

55. WSPÓŁCZESNE formy wyzwolenia i zniewolenia kobiet / Katarzyna Wysokińska // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2012, nr 3-4, s.48-52

56. ZMIANY wzorów życia kobiet i mężczyzn w Polsce na początku XXI wieku : Perspektywa transwersalnej pedagogiki społecznej / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 1, s.45-62

 

Oprac. Katarzyna Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno