• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wydawnictwa zwarte :

1. Bunt ciała / Alice Miller ; przeł. Anna Gierlińska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006.

Sygnatura: 85361

 

2. Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo
i zmiana / Dorota Dyjakon. - Warszawa : Difin, 2014.

Sygnatura: 94199

 

3. Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2009.

Sygnatura: 88438-Czyt.-XX-C-6

 

4. Dom, który krzywdzi / Ewa Jarosz. - Katowice : Wydaw."Śląsk", 2001.

Sygnatura: 81938

 

5. Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet - ofiar przemocy domowej, w trakcie procesu terapeutycznego / Joanna Cichla ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015.

Sygnatura: 93917

 

6. Gdy runą mury milczenia : prawda faktów / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2006.

Sygnatura: 89403

 

7. Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman; przekł. Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydaw. WAM, 2004.

Sygnatura: 85136-Czyt.-XX-C-6

 

8. Kocham. Nie biję? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak. - Stan prawny: wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.

(Biblioteka RPD)

Sygnatura: 93872

 

9. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. - Warszawa : Difin, 2010.

Sygnatura: 88893 , 88915-Czyt.-XX-C 6

 

10. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Sygnatura: 89558

 

11. Molestowanie moralne : perswazyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen ; przeł. Jolanta Cackowska-Demirian. - Poznań : "W drodze", cop. 2012.

Sygnatura: 94317

 

12. Molestowanie moralne : perswazyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen ; przeł. Jolanta Cackowska-Demirian. - Wyd. 2. - Poznań : "W drodze", 2002.

Sygnatura: 82332

 

13. Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie / Hanna Dorota Sasal. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.

Sygnatura: 85537-Czyt.-XX-C6

 

14. Ochrona dziecka przed krzywdzeniem : doświadczenia pomocy instytucjonalnej na terenie województwa podlaskiego : skrypt dla studentów / Paweł Karpowicz. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2016.

Sygnatura: 93943

 

15. Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2015.

Sygnatura: 93568

 

16. Problematyka przemocy w rodzinie : podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2012.

Sygnatura: 90190-Czyt.-XX-C-6

 

17. Przeciwdziałanie przemocy domowej / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia : Pol. Tow. Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 88333 , 88334-Czyt.-XX-C 6

 

18. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. - Wyd. 3 uzupeł., stan prawny na 1 września 2012 r. - Warszawa : wolters kluwer business, 2012.

Sygnatura: 90220-Czyt.-XX-C-6

 

19. Przemoc a zdrowie psychiczne / Joanna Zbucka-Krzyżanowska. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88331 , 88332

 

20. Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Sharon
D. Herzberger; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Sygnatura: 83857 , 84052 , 85065

 

21. Przemoc i alkohol / Piotr Antoniak. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88317 , 88318

 

22. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire
P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ;
tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

(Resocjalizacja)

Sygnatura: 90308

 

23. Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń ; Instytut Nauk
o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

(Centrum Badań nad Rodziną ; t. 11)

Sygnatura: 90158

 

24. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994.

(Psychologia. Pedagogika)

Sygnatura: 73450 , 73451-Czyt.-XX-C 6

 

25. Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2000.

Sygnatura: 83606-Czyt.-XX-C 6

 

26. Przemoc w rodzinie : prawo cywilne / Agnieszka Olszewska. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88325 , 88326

 

27. Przemoc w rodzinie : prawo karne / Agnieszka Olszewska. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88327 , 88328

 

28. Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes ; przekł. Anna Rozwadowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

(Seria na Ratunek)

Sygnatura: 82217-Czyt.-XX-C 6 , 85538

 

29. Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.

Sygnatura: 82356 , 82515-Czyt.-XX-C 6 , 86752

 

30. Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Maria Stożek. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia : Pol. Tow. Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 88335 , 88336

 

31. Przemoc w rodzinie i w szkole / pod red. Kazimierza Gduli. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2009.

Sygnatura: 87906 , 90038-Czyt.-XXVI-7e

 

32. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2015.

Sygnatura: 93583

 

33. Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik spoeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów / Zofia Braäka. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Text", 2006.

Sygnatura: 85745 , 85747-Czyt.-XX-C-6

 

34. Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów / Zofia Braäka. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badaä przemocy wobec dziecka w rodzinie. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Text", 2006.

Sygnatura: 85744 , 85746-Czyt.-XX-C-6

 

35. Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2015.

(Biblioteka RPD)

Sygnatura: 93549

 

36. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2009.

Sygnatura: 88477-Czyt.-XX-C 6

 

37. Przemoc wobec osób starszych / Hanna Dąbrowiecka. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

Sygnatura: 88323 , 88324

 

38. Przemoc, terapia, zadośćuczynienie : z doświadczeń badacza i terapeuty / Dorota Dyjakon. - Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2010.

Sygnatura: 88557

 

39. Przewodnik do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / red. Aneta Zdunek ; oprac. i konsultacja Renata Durda. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia, 2005.

Sygnatura: 85312-Czyt.-XX-C-6

 

40. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19-21.10.1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2000.

Sygnatura: 79993 , 79994-Czyt.-XX-C 5a

 

41. Razem przeciw przemocy / Ewa Bilska, Teodor Bulenda, Irena Pospiszyl ;
red. nauk. Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999.

Sygnatura: 82516

 

42. Rodzice - ofiary przemocy / Justyna Rzytki-Sroka. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

Sygnatura: 88329 , 88330

 

43. Rodzina polska : nowe wyzwania : wybrane aspekty / red. Bogdan Więckiewicz. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013.

Sygnatura: 91677

 

44. Świadkowie przemocy / Piotr Antoniak. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88319 , 88320

 

45. Taki mały a V.I.P. : niezbędnik , vademecum specjalisty / Marzena Affeldt
[ i in.] - Poznań : KPSS , [201?]

Sygnatura: 93291

 

46. Twoje ocalone życie / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2009.

Sygnatura: 88242

 

47. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Sygnatura: 82218 , 82219-Czyt.-XX-C 5a

 

48. Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne i Martin Herbert ;
tł. [z jęz. ang.] Eleonora Bielawska-Batorowicz. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.

Sygnatura: 77621

 

49. Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne, Martin Herbert ;
tł. [z jęz. ang.] Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.

Sygnatura: 78032 , 78033 , 78034-Czyt.-XX-C 6

 

50. Zespół dziecka maltretowanego : diagnostyka medyczna / Alina Margolis ; Fundacja Dzieci Niczyje Medecins du Monde. - Wyd. 2. - Warszawa : Fund. Dzieci Niczyje, 2000.

Sygnatura: 85738-Czyt.-XX-C-6

 

51. Zespół dziecka maltretowanego : diagnostyka medyczna / Alina Margolis. - Warszawa : Fund. Dzieci Niczyje, 1998.

Sygnatura: 93160

 

52. Zniewolone dzieciństwo : socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych / Wiesław Theiss. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996.

Sygnatura: 75275 , 75276-Czyt.-XX-A

 

53. Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii / Alice Miller ; przeł. [ z niem. ] Barbara Przybyłowska. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999.

Sygnatura: 77635 , 83405 , 84900 , 84970

 

 

Oprac. Halina Krasoń

CDN-Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

 

1.,,NIEBIESKIE Karty'' oczyma policji / Iwona Szulc // Niebieska Linia. - 2008,
nr 2, s.17-19

 

2. ,,NIEBIESKIE Karty'' w pomocy społecznej / Katarzyna Michalska // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s.14-16

 

3. BICIE rodzinne / Ewa Dobrowolska // Remedium. - 2000, nr 2, s.22-23

 

4. DLACZEGO rodzice biją? / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s.8-10

 

5. DZIECKO jako ofiara przemocy w rodzinie / Marian Łakomski // Wychowawca. - 2005, nr 3, s.14-15

 

6. EUROPEJSKIE prawo wobec przemocy w rodzinie / Katarzyna Kądziela // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s.3-5

 

7. INTERDYSCYPLINARNE podejście wobec przemocy w rodzinie / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2010, nr 10, s.18-19

 

8. NAUCZYCIEL przedszkola a przemoc w rodzinie - rola nauczyciela / Ewa Fiedorowicz // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2015, nr 5, wkł. Poradnik prawny nauczyciela i dyrektora przedszkola, s.34-36

 

9. NOWE kwestie społeczne: znęcanie się nad osobami najbliższymi, zależnymi, małoletnimi
i nieporadnymi / Monika Teterycz // Polityka Społeczna. - 2003, nr 10, s.13-16

 

10. O PROGRAMIE dla sprawców przemocy w rodzinie / Marek Prejzner // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s.28

 

11. O PRZECIWDZIAŁANIU przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10-11, s.37-39

 

12. OGÓLNOPOLSKIE Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s.29-31

 

13. POSTRZEGANIE przez młodzież zjawiska przemocy fizycznej wobec dziecka
w rodzinie / Tamara Zacharuk, Wanda Zaremba // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, nr 4, s.9-14

 

14. POTĘGA miłości i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s.54-57

 

15. PROCEDURA ,,Niebieskie Karty'' w praktyce szkolnej / Bożena Barszczewska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s.56-57

 

16. PRZECIW przemocy domowej / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2000,
nr 1-2, s.38-40

 

17. PRZECIWDZIAŁANIE przemocy w rodzinie - wczoraj i dziś / Małgorzata Makarczuk-Kłos // Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6, s.152-157

 

18. PRZEMOC domowa - to nie moja sprawa?/ Joanna Szuryn // Niebieska Linia. - 2017, nr 4, s.25-26

 

19. PRZEMOC domowa - w sieci łatwiej rozmawiać?/ Nina Olszewska // Niebieska Linia. - 2012, nr 2, s.29-31

 

20. PRZEMOC w rodzinie - ból nieunikniony? / Sylwia Trzęsiok // Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s.73-87

 

21. PRZEMOC w rodzinie - polski i niemiecki system pomocowy / Małgorzata Porąbaniec // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s.60-80

 

22. PRZEMOC w rodzinie - próba podsumowania / Krystyna Wyrwicka // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s.3-23

 

23. PRZEMOC w rodzinie - stereotypy dotyczące podziału ról w związku partnerskim
a rzeczywistość - w opinii kobiet doświadczających przemocy / Małgorzata Skwarek // Praca Socjalna. - 2004, nr 1, s.3-19

 

24. PRZEMOC w rodzinie a obowiązki szkoły / Żaneta Urawska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s.55-56,
58-59

 

25. PRZEMOC w rodzinie a obowiązki szkoły : procedura ,,Niebieskie Karty'' / Żaneta Urawska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s.81-84

 

26. PRZEMOC w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka : komunikat z badań / Marta Bąkowska // Edukacja. - 1998, nr 2, s.43-54

 

27. PRZEMOC w rodzinie jako wyzwanie interdyscyplinarne / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2013,
nr 5, s.55-66

 

28. PRZEMOC w rodzinie w świetle danych policyjnych : raport z badań w w Lublinie / Jacek Jaguś // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s.52-54

 

29. PRZEMOC w rodzinie w świetle danych pomocy społecznej / Agnieszka Kuna-Broniowska, OLga Łysenko // Niebieska Linia. - 2003, nr 4/27, s.18-20

 

30. PRZEMOC w rodzinie w świetle prawa / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s.25-29

 

31. PRZEMOC w rodzinie w świetle statystyki policyjnej z lat 1999-2005 / Mariola Kordas-Surowiec // Polityka Społeczna. - 2006, nr 10, s.14-18

 

32. PRZEMOC w rodzinie wobec ludzi starych w opinii pracowników socjalnych / Emilia Kramkowska // Niebieska Linia. - 2015, nr 6, s.6-9

 

33. PRZEMOC wobec dziecka : profilaktyka i terapia / Julia Garstecka // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s.57-58

 

34. PRZEMOC wobec dziecka w rodzinie / Jolanta Maćkowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s.34-38

 

35. RODZINY po przebytym urazie związanym z doświadczaniem przemocy / Barbara Błaż-Kapusta // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s.3-5

 

36. ROLA zespołów interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy domowej / Patryk Zawadzki // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s.113-117

 

37. SĄDY i kuratorska służba sądowa w ochronie osób pokrzywdzonych / Alina Prusinowska-Marek // Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s.28-30

 

38. ZA ZAMKNIĘTYMI drzwiami / Katarzyna Kurza // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s.22-25

 

39. ZABURZENIA psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej / Anna Jakubowska-Winiecka // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s.3-5

 

40. ZAGROŻENIE zagubieniem tożsamości dzieci krzywdzonych przez rodziców / Ewa Bilińska-Suchanek // Edukacja. - 2003, nr 4, s.99-106, bibliogr.

 

41. ZIMNE piekło, cichy płacz / Anna M. Nowakowska. // Remedium. - 2001, nr 2,
s.18-19

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno