• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Dojrzałość szkolna

Książki:

1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną ? : zawiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lucking, Susanne Loy ; przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik. - Kielce : Wydaw."Jedność", cop. 2009.

Sygnatura: 87490

2. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki ? : dobry start / Wojciech Brejniak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006.

Sygnatura: 86301

3. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 91528 , 91529-Czyt. XXII-C 2

4. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2009.

(Pedagogika Waldorfska)

Sygnatura: 88445

5. Emocjonalno - społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.

Sygnatura: 87494-Czyt.-XXII-C 2

6. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2003.

Sygnatura: 82512-Czyt.-XXII-C 2

7. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz program ćwiczeń integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Wyd. 2., popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Sygnatura: 93835 , 93836-Czyt.-XXII-B-2

8. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2003.

(Psychologia. Pedagogika)

Sygnatura: 83161-Czyt. - XXII C 2

9. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak Jacek Śnieciński, 2014.

Sygnatura: 92074-Czyt. XXII C 2 , 93202 , 93203 , 93786 , 93787

10. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 2. - Kraków : CEBP 24.12., 2014.

Sygnatura: 92070-Czyt. XXII-C 2

11. Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

Sygnatura: 93501-Czyt.-XXII-C-2 , 93678

12. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, cop. 2012.

Sygnatura: 94077 , 94078-Czyt.-XXII-C-2

13. Problematyka trudności adaptacyjnych dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w literaturze psychologiczno-pedagogicznej / oprac. Ewa Gut-Cicha. - Rawicz : Szkoła Podstawowa Nr 6, [200?].

Sygnatura: 85237-Czyt.-XXVI-7d

14. Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

Sygnatura: 92090 , 92091-Czyt.-XXII-C-2

15. Ratuj Maluchy ! / Karolina i Tomasz Elbanowscy. - Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2015.

Sygnatura: 93446

16. Sześciolatek w roli ucznia / Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016.

Sygnatura: 94302

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s.34-45

2. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, 3, s.11-15

3. Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s.43-48

4. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s.97-105

5. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s.5

6. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s.346-357

7. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s.23-28

8. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s.174–183

9. Dlaczego grupy rozwojowe? / Ewa Baranowska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s.36-37

10. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2012, nr 2, s.10-11

11. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2008, nr 7-8, s.14-15

12. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.5-11

13. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Agnieszka Stein ; rozm. Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s.4-7

14. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. (cz. II)/ Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s.40-46

15. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna - granice pojęć / Aldona Kopik // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2015/2016, nr 1, s.7-14

16. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s.2-5

17. Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s.50-51

18. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s.5-12

19. Dziecko w sytuacji szkolnej / Błażej Smykowski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s.119-123

20. Dziecko sześcioletnie w szkole / Zdzisław Ratajek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 1, s.82-89

21. Edukacja dziecka - pytania, oceny i kierunki / Józefa Bałachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 1, s.3-11

22. Gotowi do szkoły / Anna Meslin // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s.58-61

23. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.20-23

24. Gotowość dziecka czy gotowość szkoły? / Anna Izabela Brzezińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s.5-9

25. Gotowość sześciolatków do rozpoczęcia nauki w szkole / Paweł Prusak, Jadwiga Sala // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 2, s.50-55

26. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2013 nr 7, s.4-6

27. Idę do szkoły! / Adrianna Cholewa, Paulina Kulikowska // Remedium. - 2012, nr 9, s.6-7

28. Idę do szkoły / Joanna Rawecka // Remedium. - 2010, nr 4, s.4-5

29. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s.18-19

30. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s.18-25

31. Jak pomóc dziecku w osiąganiu gotowości szkolnej? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s.66

32. Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole / Michał Ziarko, Bernadeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.26-28

33. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 10, s.4-5

34. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz, Dominika Rogalska, Katarzyna Zaremba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s.50-53

35. Lęk przed szkołą / Beata Krzywda // Remedium. - 2004, nr 9, s.1-3

36. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s.20-22

37. Niedoceniona psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej : komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s.26-28

38. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s.46-51

39. Oczami praktyka : sześciolatek w szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s.14-16

40. Odddajemy głos sześciolatkom / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s.14, 16-17

41. Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym dzieci wiejskich / Joanna

Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s.9-13

42. Oswajanie szkoły / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s.87-92

43. Ostatni dzwonek! : przygotowanie dziecka do szkoły / Anna I. Brzezińska // Remedium. - 2013, nr 1, s.10-12

44. Pedagodzy o ,,wojnie o maluchy'' / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 7, s.37-39

45. Polski system oświaty w badaniach edukacyjnych - obniżenie wieku szkolnego i inne wybrane obszary problemowe / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 2, s.18-21

46. Problem dojrzałości szkolnej - w świetle auksologii / Napoleon Wolański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s.14-20

47. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Patrycja Kozera-Mikuła // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2013/2014, nr 4, s.12-20

48. Przedszkolak będzie uczniem / Elżbieta Grzemska, Renata Frąszczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s.436-438

49. Przychodzi uczeń do pierwszej klasy... / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s.109-118

50. Przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego / Marta Nakonieczna, Elżbieta Rodzeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s.50-52

51. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibińska, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s.52-55

52. Sprawdzian "przed - szkolny" dojrzałości szkolnej sześciolatka : (lista pytań do ukierunkowanej obserwacji) / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s.50-51

53. Start szkolny w perspektywie historycznej / Elwira Jolanta Kryńska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2013, nr 3-4, s.98-110

54. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 1, s.88-93

55. Sześciolatek do szkoły? / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s.56-57

56. Sześciolatek na starcie / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s.19-21

57. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s.17-20

58. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s.23-29

59. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s.5-10

60. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 11, s.4-5

61. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 12, s.4-5

62. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.48-52

63. Sześciolatki do ''budy''? / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s.51-54

64. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s.62-64

65. Sześciolatki w szkole - niekończąca się historia... / Ewelina Ostaszewska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s.3-9

66. Sześciolatki w szkołach / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s.17-21

67. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s.44-46

68. Wczesne papierówki i jabłka zimowe / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s.6-8

69. Wcześniejszy start szkolny / Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s.52-54

70. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s.12-14

71. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1-3: analiza porównawcza / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Edukacja. - 2015, nr 1, s.7-19

72. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. - 2012, nr 1, s.7-22

73. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka // Wychowawca. - 2005, nr 9, s.22-23

74. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s.46-49

75. Z daleka od mamy / Radosław Stec // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s.25-29

76. Zanim dziecko pójdzie do szkoły / Irena Frączek // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.23-25

77. Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s.5-13

78. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej / Zofia Zasacka // Edukacja - 2015, nr 2, s.85-98

 

 

 

Oprac: Ewa Staniszewska

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno