• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Dziecko autystyczne

Wydawnictwa zwarte:

1. 101 ćwiczeń, gier i zabaw : dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; przekład Emilia Skowrońska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

Sygnatura: 94192

2. Autism Movement Therapy : terapia tańcem i ruchem dla osób z autyzmem : budzimy mózg! / Joanne Lara ; współpraca Keri Bowers ; przedmowa Stephen M. Shore ; [przekład Adrianna Kotowska]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017.

Sygnatura: 94542

3. Autyzm = jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Sygnatura: 85799

4. Autyzm a czytanie ze zrozumieniem : gotowe scenariusze lekcji dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych / Joseph Porter ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalios, 2016.

Sygnatura: 94533-Czyt. XX K

5. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

(Terapia, Diagnoza, Zaburzenia)

Sygnatura: 89715

6. Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016.

Sygnatura: 94116 , 94117

7. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2000.

Sygnatura: 81385 , 81386-Czyt.-XX-K

8. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2015.

Sygnatura: 93368

9. Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

(Psychologia w Monografiach Naukowych ; 4)

Sygnatura: 85405

10. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clerq ; tł. z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2007.

Sygnatura: 86792

11. Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000.

Sygnatura: 78725-Czyt. XX-K

12. Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993.

Sygnatura: 71851-Czyt.-XX-K

13. Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Sygnatura: 86663

14. Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Sygnatura: 94197

15. Chłopiec z Saturna : jak dziecko autystyczne widzi świat / Peter Schmidt. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2015.

Sygnatura: 93852

16. Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jaquelyn McCandless ; przy współudziale Teresy Binstock i Jacka Zimmermana. - Trzecie wyd., pierwsze w jęz. pol. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007.

Sygnatura: 87246-Czyt.-XX-K-1

17. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.

(Biblioteka Rodzica i Pedagoga)

Sygnatura: 89497

18. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

Sygnatura: 53673

19. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000.

Sygnatura: 79818

20. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1995.

Sygnatura: 74332 , 74333-Czyt. XX-K

21. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Zielona Góra : Wydaw. "VERBUM", 2000.

Sygnatura: 78863-Czyt.-XX-K

22. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2000.

Sygnatura: 78753 , 78754

23. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / oprac. Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

(Pedagogika Specjalna)

Sygnatura: 90005

24. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.

(One Są Wśród Nas. Seria 2)

Sygnatura: 89314 , 89321 , 89328 , 89335

25. Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko / Carl H. Delacato ; tł. [z ang.] Monika Główczak. - Warszawa : Fund. "Synapsis", 1995.

Sygnatura: 73881 , 73882

26. Gdybym mógł z wami rozmawiać... : autystyczny chłopiec szuka porozumienia / Dietmar Zoller ; przekł. Małgorzata Szydłowska [i in.]. - Warszawa : Fund. "Synapsis", 1994.

Sygnatura: 73965

27. Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami dnia codziennego / Kate Wilde ; przekład Karol Jaroszewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

Sygnatura: 94507

28. Małe dziecko z autyzmem : diagnoza i terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.

Sygnatura: 85506 , 85846

29. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

Sygnatura: 84637

30. Pomóż dziecku z ... autyzmem / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston ; [tł. z ang. Dorota Ściepko - Cram]. - Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 85689

31. Profil psychoedukacyjny PEP-R : (wersja poprawiona) : zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju / Eric Schopler [i in.] ; tł. [z ang.] Aleksandra Witkowska. T. 1. - Gdańsk : Stow. Pomocy Osobom Autystycznym, 1995.

Sygnatura: 75253-Czyt.-XX-K

32. Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących: podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. Taylor ; tł. Joanna Jedlińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna , 2011.

Sygnatura: 89609-Czyt. XX-K , 89925

33. Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów : zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju / Eric Schopler, Robert Jay Reichler, Margaret Lansing ; tł. [z ang.] Marta Bogdanowicz [i in.]. T. 2. - Gdańsk : Stow. Pomocy Osobom Autystycznym, 1995.

Sygnatura: 75254-Czyt.-XX-K

34. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Sygnatura: 89834

35. Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych / Albert J. Cotugno ; tł. Joanna Jedlińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Sygnatura: 89920 , 89921-Czyt. XX-K

36. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2011.

Sygnatura: 89205

37. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 85994

38. Uczenie się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

Sygnatura: 90198

39. Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004.

(Każdy Może Być Wielki)

Sygnatura: 85294

40. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 85993-Czyt.-XX-K

41. Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Sygnatura: 93692

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. Autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s.21-25

2. Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s.10-12

3. Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania / Joanna Wrońska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.57-61

4. Ćwiczenia dla dzieci autystycznych - metoda krakowska / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2017, nr 7-8, s.36-38

5. Diagnoza, program oddziaływań i efekty dotychczasowej pracy z 8-letnim autystycznym chłopcem / Bogusława Łagosz // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s.85-93

6. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s.14-15

7. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s.36-39

8. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s.23-27

9. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s.14-19

10. Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.324-327

11. Dziecko autystyczne : Metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s.45-53

12. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s.30-36

13. Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8/9, s.26-28

14. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s.30-32

15. Funkcjonowanie Janka w środowisku domowym i szkolnym / Justyna Swat // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s.34-39

16. Kierunki pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią. Charakterystyka dziecka / Krystyna Królikowska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s.29-34

17. Mój pierwszy uczeń z autyzmem / Żaneta Dylikowska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.32-35

18. Nietypowe zachowania Janka / Dorota Puczyńska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.35-39

19. Nietypowe zainteresowania Mateusza (program pracy z autystycznym dzieckiem) / Edyta Kunicka // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s.16-28

20. Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci / Malwina Małowska // Remedium. - 2017, nr 7-8, s.34-35

21. Praca terapeutyczna z chłopcem autystycznym / Joanna Krzos // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s.77-84

22. Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s.554-555

23. "Pracuję z dziećmi autystycznymi..." / Małgorzata Ciemborowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s.428-429

24. Program adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej / Dorota Cerek // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.52-56

25. Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych / Elżbieta Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s.67-74

26. Specyfika pracy nauczyciela wf - z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszekj [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s.34-42

27. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz // Edukacja. - 2009, nr 3, s.104-109

28. Uczniowie autystyczni: diagnoza funkcjonowania intelektualnego, przygotowanie nauczycieli, braki w programach terapeutycznych / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2005, nr 2, s.14-18

29. Uczeń autystyczny na lekcjach języka polskiego / Patrycja Woźniak // Wychowawca. - 2014, nr 1, s.26-27

30. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s.30-36

31. Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych / Katarzyna Patyk // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s.66-77

32. Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem - funkcjonalna ocena rozwoju / Magdalena Wójcik // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 2, s.104-115

33. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s.18-24

34. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Ptak // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s.293-304

35. Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 1, s.62-68

36. Zajęcia muzykalno-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s.21-22

37. Zastosowanie techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym / Marta Wiśniewska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.17-32

38. Zespołowa praca w kuchni jako warsztat działań z osobistym zaangażowaniem w szkole dla młodzieży z autyzmem / Felicyta Krawczyk, Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3-4, s.79-99

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. Oddział Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno