• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Biblioterapia

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Biblioterapia

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

 

Książki:

1. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapia / Olga Handford, Wiesław Karolak.- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.

 

2. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka.- Wyd. 2 popr.- Poznań : Media Rodzina, 1999.

3. Bajki terapeutyczne jako metoda obniżania lęku u dzieci hospitalizowanych / Maria Molicka.- Leszno : Kolegium Nauczycielskie-Leszno, 1997.

 

4. Bajki, które leczą / Doris Brett ; przekł. [z jęz. ang.] Hanna Dankiewicz. Cz. 2.- Wyd. 2.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

 

5. Bajki, które leczą / Doris Brett ; przekł. [z jęz. ang.] Małgorzata Trzebiatowska. Cz. 1.- Wyd. 2.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

 

6. Bajki, które leczą / Doris Brett ; przekł. [z jęz. ang.] Małgorzata Trzebiatowska. Cz. 1.- Wyd. 2.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006.

 

7. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2002.

 

8. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2002.

 

9. Biblioteka szpitalna dla pacjentów : poradnik / Wanda Kozakiewicz, Bożena Brzóska.- Warszawa : Stow. Bibl. Pol., 1984.

 

10. Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych / Józef Szocki.- Warszawa : Inst. Kształcenia Nauczycieli - Warszawa, 1985.

 

11. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2001.

 

12. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka.- Poznań : "Media Rodzina", cop. 2011.

 

13. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter.- Wałbrzych : Wydaw. UNUS, 2003.

 

14. Biblioterapia w szkole : poradnik dla bibliotekarzy / Irena Borecka.- Legnica : Woj. Ośrodek Metodyczny - Legnica, 1998.

 

15. Czytelnictwo chorych / Wanda Kozakiewicz.- Warszawa : Stow. Bibl. Pol., 1968.

 

16. Korekcyjna funkcja biblioterapii / Zbigniew Skorny, Józef Szocki, Stanisław Zawistowski ; akceptował Jan Trzynadlowski.- Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli-Wrocław, 1988.

 

17. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii / Irena Borecka.- Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Olsztyn, 1991.

 

18. Możliwości zastosowania literatury historycznej w biblioterapii : konferencja pt. "Terapeutyczna funkcja literatury" / Irena Borecka.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1993.

 

19. Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej : bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / Małgorzata Czerwińska.- Warszawa : Zakł. Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 2002.

 

20. Organizacja procesu biblioterapeutycznego w dziecięcym sanatorium kardiologicznym w Polanicy ; konferencja pt. "Terapeutyczna funkcja literatury" / Stanisław Zawistowski.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1993.

 

21. Rewalidacyjna funkcja biblioteki szkolnej : konferencja pt. "Terapeutyczna funkcja literatury" / Józef Szocki.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1993.

 

22. Spojrzenie na funkcje literatury w procesie dydaktyczno-wychowawczym w świetle reformy kształcenia ogólnego : konferencja p.t. "Terapeutyczna funkcja literatury" / Janina Pełka.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1993.

 

23. Symbole duszy / Brigitte Brun, Ernst W. Pederson, Marianne Runberg ; przeł. Anna Hunca-Bednarska.- Warszawa : Agencja Wydaw. J. Santorski, 1995.

 

24. Szkice psychologiczne : doniesienia z badań - aplikacje - refleksje / pod red. Marii Straś-Romanowskiej.- Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002.

 

25. Terapeutyczna funkcja książki dla dzieci i młodzieży : konferencja pt. "Terapeutyczna funkcja literatury" / Gertruda Skotnicka.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1993.

 

26. Terapia zajęciowa / Ewa Baum.- Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, cop. 2008.

 

27. Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska.- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007.

 

28. Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej / Irena Borecka, Lilianna Piotrowska.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1992.

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego / Alicja Białoń - Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20 - 21

 

2. Anoreksja : wróg nr 1 nastolatek / Jolanta Pytel // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 3, s. 14-15

 

3. Bajka, bajkoterapia, wychowanie... / Maria Pytka // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2002, nr 4, s.38-42

 

4. Bajka terapeutyczna / Maria Molicka // Remedium. - 2002, nr 7-8, s.18-19

 

5. Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6

 

6. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s.53-58

 

7. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 4, s.8-9

 

8. Biblioteka szkolna a integracja uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s.286-292

 

9. Biblioterapia / Krystyna Baranowicz // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s.34-40

 

10. Biblioterapia / Olga Chmielewska // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s.29-31

 

11. Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15

 

12. Biblioterapia (zestawienie bibliograficzne) / Agnieszka Graczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s.23-24

 

13. Biblioterapia a ergonomia / Inka Milewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 7-9

 

14. Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia / Wiesława Szlachta // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 13

 

15. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-1996) / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s.16-20

 

16. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2009, nr 3-4, s.26-33

 

17. Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Sachalińska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 27

 

18. Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, nr 1, s.30-33

 

19. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : studium przypadku ukazującego ważną rolę książki w wychowaniu i kształceniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14

 

20. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s.36-37

 

21. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s.23-26

 

22. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2001, nr 1, s.29-31

 

23. Biblioterapia w pracy gdyńskiej biblioteki / Renata Rzepecka - Stenka // Bibliotekarz. - 2010, nr 5, s. 14-16

 

24. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s.35-47

 

25. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s.6-8

 

26. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Anna Rogalska - Saramak, Katarzyna Pielak // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 6, s.15

 

27. Czytelnictwo jako jedna z form rehabilitacji niesłyszących / Aniela Korzon // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s.334-339

 

28. Działalność kulturalno - edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych / Bożena Przydacz // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 23-25

 

29. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8 - 10

 

30. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk - Smolec // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4-5

 

31. Frant z Czubkiem : warsztaty baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 18 - 19

 

32. Haiku - słowa - motyle, słowa - kropelki rosy, słowa - szum strumyka : Przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13 – 14

 

33. Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22 – 23

 

34. Igła do cerowania : Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14 – 15

 

35. Ja też coś potrafię / Krystyna Janeczko - Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 41 - 43

 

36. Jak "jeża" pozbawić kolców? / Iwona Bulik // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 10

 

37. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko - Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, 11, s. 35-36

 

38. Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19

 

39. Jak ważny jest przyjaciel? / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 51-52

 

40. Każdy z nas jest inny / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 39-41

 

41. Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37

 

42. Klechda o żywej wodzie / Maria Kwiecień // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 20

 

43. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16

 

44. "Komputer nie jest realnym światem" / Lilla Pietrzykowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31-32

 

45. Książka i jej substytuty w profilaktyce uzależnień / Grażyna Walecka-Trocha // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, s.22-26

 

46. Książka drogowskazem na krętych ścieżkach życia - czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s.10-11

 

47. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-10

 

48. Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1-2, s.12-13

 

49. "Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s.25-26

 

50. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12

 

51. Książka zabawka w biblioterapii / Aldona Klein // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s.27-28

 

52. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s.14-15

 

53. Księżniczka na ziarnku grochu - czyli o prawdzie w życiu / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14

 

54. Kulturotwórcze funkcje Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej / Cecylia Judek // Bibliotekarz. - 2006, nr 2, s. 24-29

 

55. Leczenie książką / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 6, s.13-15

 

56. Na niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem "Bajki o mrówce" Marii Molickiej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15 - 16

 

57. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej / Magdalena Jamka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s.26-28

 

58. Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej : bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / Renata Aleksandrowicz, Małgorzata Czerwińska // Bibliotekarz. - 2003, nr 9, s. 32-33

 

59. O bajkoterapii / Joanna Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s.56-58

 

60. O biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s.279-284

 

61. O Łaciatym Słoniu / Bronisława Drewnik, Beata Skucha - Skrzyńska // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 26-29

 

62. Oswajać lęki / Iwona Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s.33-38

 

63. Oswoić emocje / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s.30-34

 

64. Otchłań złości : scenariusz spotkania / Renata Rzepecka - Stenka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 20

 

65. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11

 

66. Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko -Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 39-40

 

67. Pradzę sobie ze złością :konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19

 

68. Potrzebna jest wiara w dobro... i nadzieja / Marzena Bejnarowicz // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s.61-62

 

69. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków cz. I / Agata Widzowska - Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-35

 

70. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków cz. II / Agata Widzowska - Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39

 

71. Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13

 

72. Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, wkł. s.I-VI

 

73. Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 9

 

74. Przezorność i uczynność / Anna Borowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 14

 

75. Rozejrzyj się, nie jesteś sam! Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl -Jankowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17

 

76. Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 7

 

77. Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 6-7

 

78. Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32

 

79. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s.12-16

 

80. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2011, nr 1-2, s.33-35

 

81. Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2000, nr 1, s.45-47

 

82. Warsztat bajarza / Dorota Skotnicka // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 5, s. 30-32

 

83. "Wiosenna bajka" - warsztaty z elementami biblioterapii / Anna Dziełak, Anita Bałas // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 41-43

 

84. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6 dod., s.I-III

 

85. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2006/2007, nr 2, s.45-55

 

86. "Z niewielką pomocą naszych przyjaciół": cykl spotkań dla dzieci niepełnosprawnych w MBP w Kielcach / Katarzyna Iwańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 26-28

 

87. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s.16

 

88. Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 17

 

89. Założenia ukierunkowania czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii / Tomasz Kruszewski // Przegląd Biblioteczny. 2005, z. 1, s. 40-47

 

90. Zanim postawisz złą ocenę / Maria Czeszak-Godula // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s.15-18

 

91. Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco - młodzieżowej / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 10-11

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno