• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

 

 

Książki:

1. ADHD / Fintan J. O'Regan ; tł. Robert Waliś.- Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2005.

Sygnatura: 85133-XXV-B

2. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [i in.].- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007.

Sygnatura: 86969-Czyt.-XXV-B

 

3. ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann.- Kielce : Wydaw."Jedność", 2006.

Sygnatura: 86057 , 86058

 

4. "Dlaczego dzieci się wiercą ?" : zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli / Ulrike Schafer ; tł. i oprac. Piotr Tucholski i Elżbieta R. Dajek.- Warszawa : Wydaw. ERDA, 2001.

Sygnatura: 84222 , 84223-Czyt.-XXV-B

 

5. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2004.

Sygnatura: 84224-Czyt.-XXII-B-2

 

6. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś].- Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.

Sygnatura: 89497

 

7. Dziecko nadpobudliwe czy genialne / Simone Harland ; przekł. [z niem.] Paweł Wieczorek.- Warszawa : Wydaw. Amber, 2003.

Sygnatura: 83982

 

8. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 87528 , 87529-Czyt.-XXV-B

 

9. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.

Sygnatura: 89313 , 89320 , 89327 , 89334

 

10. Jak pomóc dziecku z ADHD ? / Alicja Borowska.- Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2009.

Sygnatura: 87664

 

11. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.

Sygnatura: 85040-Czyt.-XXV-B

 

12. Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli / Agnieszka Misiak, Karolina Kossakowska-Petrycka.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2007.

Sygnatura: 87715 , 87716

 

13. Moje dziecko ma ADHD / Heike Kovacs, Birgit Kaltenthaler ; tł. Agnieszka Kalińska.- Kielce : Wydaw."Jedność", cop. 2008.

Sygnatura: 87227

 

14. Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram ; [tł. Magdalena Jałowiec].- Wyd. 2.- Kielce : Wydaw."Jedność", 2003.

Sygnatura: 84213 , 84214-Czyt.XXII-B-2

 

15. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy / Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka.- Lublin : Wydaw. BiFolium, 1999.

Sygnatura: 81464-Czyt.-XXV-B , 81465 , 81917 , 81918

 

16. Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek.- Warszawa : Wydaw. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

Sygnatura: 88110

 

17. Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. Urszula Szymanderska.- Łódź : Wydaw. JK, 2006.

Sygnatura: 85566

 

18. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2006.

Sygnatura: 87590 , 87591

 

19. Pomóż dziecku z ... ADHD / Kate E. Spohrer ; [tł. z ang. Dorota Ściepko-Cram.- Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 85693

 

20. Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo : program autorski realizowany w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie / Maria Wójcik, Urszula Dąbrowska.- Wyd. 2 uzup.- Kraków : Wydaw. "Beseder", 2003.

Sygnatura: 83009-Czyt.-XXII-B-2 , 84221

 

21. Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) : XXX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, Wrocław 2006 (1975-2006) / red. Józef Patkiewicz.- Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript"= Pol. Tow. Walki z Kalectwem, Oddz. Wojewódzki we Wrocławiu, 2006.

Sygnatura: 86756 , 86757 , 86758

 

22. Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / pod red. Małgorzaty Święcickiej.- Warszawa : Wydaw. Emu, 2003.

Sygnatura: 84225 , 84226-Czyt.-XXV-B

 

23. Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole / Anna Marczak.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.

Sygnatura: 85904 , 85905-Czyt.-XXII-B-2

 

24. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 88537

 

25. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2006.

Sygnatura: 85986 , 85987-Czyt.-XXV-B

 

26. Styl atrybucji oraz funkcjonowanie społeczne adolescentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) / Monika Dąbkowska.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2008.

Sygnatura: 87518

 

27. W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. Izabela Sowa.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2004.

Sygnatura: 83423 , 84227-Czyt.-XXV-B

 

28. Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli / Linda J. Pfiffner ; przekł. Jacek Bieroń.- Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2004.

Sygnatura: 85039-Czyt.-XXV-B , 88843

 

29. Zrozumieć ADHD / Christopher Green, Kity Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna.- [B.m.] : MT Biznes, cop. 2009.

Sygnatura: 88040

 

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. ADHD - z szacunkiem dla genów / Irena Wielowiejska-Comi // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s.122-131

 

2. ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów / Przemysław Bąbel // Charaktery. - 2008, nr 9, s.8-18

 

3. ADHD po trzydziestce / Esther Sobanski, Barbara Alm // Charaktery. - 2010, nr 3, s.82-86

 

4. Czym ADHD nie jest? / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s.4-6

 

5. Dać szansę / Maria Grabowska, Bożena Tomaszek, Beata Wrotna // Remedium. - 2004, nr 6, s.20-21

 

6. Dorośli do nadpobudliwości / Brendan L. Smith // Charaktery. - 2012, nr 10, s.40-45

 

7. Droga do diagnozy ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2004, nr 12, s.20-21

 

8. Droga do diagnozy ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 2, s.18-19

 

9. Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s.41-44

 

10. Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy / Marta Krupińska // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s.27-29

 

11. Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s.25-32

 

12. Dzieci obszarów ryzyka / Agata Jóźwiak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s.3-6

 

13. Dziecko nadpobudliwe / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s.45-47

 

14. Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD? / Halina Siemieniuk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s.61-62

 

15. Dziecko nadpobudliwe w szkole / Maria Szczęsna // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s.57-58

 

16. Dziecko nadpobudliwe w szkole / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2004, nr 9, s.22-23

 

17. Dziecko z zespołem ADHD w szkole / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 10, s.22-23

 

18. Dziecko z zespołem ADHD - dylemat zreformowanej szkoły i rodziców / Monika Miłkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s.46-48

 

19. Dziecko z zespołem ADHD czyli jak pokochać prowokatora / Katarzyna Kiwer // Niebieska Linia. - 2011, nr 2, s.1-3

 

20. Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s.32-37

 

21. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s.42-47

 

22. Indywidualny plan edukacyjny / Monika Leksowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s.19-23

 

23. Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? / Ewa Sawczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s.166-168

 

24. Jak pomóc uczniowi z ADHD / Eliza Więcaszek // Sedno. - 2011, nr 5, s.38

 

25. Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Bożena Połeć // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35-39

 

26 Jak rozpoznać ADHD u dziecka? / Joanna Smykaj // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s.14-18

 

27. Konsekwencje niekonsekwencji / Nancy A. Ratey ; rozm. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2008, nr 9, s.19-21

 

28. Kręte ścieżki rozwoju tożsamości / Tomasz Hanć // Remedium. - 2007, nr 1, s.30-31

 

29. Kuba - dziecko nadpobudliwe / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s.419-422

 

30. Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Piotr Pawlak // Edukacja. - 2008, nr 2, s.96-104

 

31. Można pracować z dzieckiem z ADHD / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s.45-48

 

32. Nadpobudliwe dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s.57-59

 

33. Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s.19-22

 

34. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s.334-338.

 

35. Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci / Daniel Wiśniewski // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.49-51

 

36. Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci / Tomasz Wolańczyk [i in.] // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s.30-38

 

37. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Joanna Dąbrowska, Ewa Kwiatkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7-8 dod., s.VII-VIII

 

38. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s.18-22

 

39. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - problemy diagnozy / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7-8, s.27-30

 

40. Nie przegapić Einsteina! / Ilona Lelito // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s.3-4

 

41. Niegrzeczne czy nadpobudliwe? : problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witusiak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 4, s.18-25

 

42. Niegrzeczny czy chory na ADHD? : problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.60-61.

 

43. Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD / Joanna Kunert // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s.210-215

 

44. O nadpobudliwości psychoruchowej / Agnieszka Anielska // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s.58-60.

 

45. Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD / Magda Wójcik // Remedium. - 2007, nr 2-3, s.60-61

 

46. Oswajanie z ADHD / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s.91-97

 

47. Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1-2, s.21-26

 

48. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s.45-47

 

49. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Baczyńska, Beata Borowiec-Janczak, Anna Kuchciak // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s.10-14

 

50. Praca z dzieckiem z ADHD / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s.25-27

 

51. Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Wiesława Krawiec, Anna Szadkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s.21-22

 

52. Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11 dod., s.VII-VIII

 

53. Propozycja programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów / Magdalena Szmyd-Skórzewska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 1, s.60-66

 

54. Psych-net - psychologia w Internecie : ADHD w Internecie / Adam Tarnowski // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 1, s.87-91

 

55. Psychoedukacja rodziców / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 6, s.20-21

 

56. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom ,,Pomost'' / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2004, nr 4, s.20-21

 

57. Sytuacja rodziców dziecka z ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2004, nr 2, s.18-19

 

58. Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD? / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s.25-28

 

59. Uczeń z ADHD : moja recepta na problem / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s.28-29

 

60. Urodzeni buntownicy / Ilona Lelito // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s.21-22

 

61. Urodzeni buntownicy w szkole / Ilona Lelito // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s.9-10

 

62. W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z ADHD / Katarzyna Różańska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s.45-48

 

63. Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi / Bożena Mozolewska, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s.144-145

 

64. Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady ćwiczeń / Małgorzata Kalinowska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5 dod., s.VI-VII

 

65. Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych / Grażyna Kolber // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s.289-292

 

66. Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Bożena Grochowska, Marzena Grzegorzewska-Pielaszka, Barbara Leszczyńska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s.69-77

 

67. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Małgorzata Hebel // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s.16-20

 

68. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Tomasz Wolańczyk [i in.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s.3-10

 

69. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi / Bożenna Patycka // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s.414-419

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno