• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Zbigniew Herbert (1924-1998) – patron roku 2018 (zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBP w Lesznie)

Książki:

1. Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2004.

Sygnatura: 89471

2. Herbert - Odyseusz / Jadwiga Mizińska. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.

Sygnatura: 81427

3. Herbert : biografia. [T. 1, Niepokój] / Andrzej Franaszek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018.

Sygnatura: 94624

4. Herbert : biografia. [T. 2, Pan Cogito] / Andrzej Franaszek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018.

Sygnatura: 94625

5. Herbert na językach : współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie / [redakcja merytoryczna Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Jerzy Snopek]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2010.

Sygnatura: 94082

6. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2000.

Sygnatura: 89472

7. Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2003.

Sygnatura: 89473

8. O poezji Zbigniewa Herberta / Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

(Nauka dla Wszystkich ; nr 399)

Sygnatura: 60204

9. Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - Kraków : Wydaw. a5, 2008.

(Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5)

Sygnatura: 86852

10. Poezja Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego : propozycje metodyczne / Barbara Myrdzik. - Lublin : Inst. Kształcenia Nauczycieli - Lublin, 1984.

Sygnatura: 53593

11. Potęga smaku - Zbigniew Herbert / [Danuta Opacka-Walasek]. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej= Wydaw. Telew. Pol., 1997.

(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

Sygnatura: Pd-3703-Zb.Spec.

12. Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1992.

Sygnatura: 70673

13. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001.

(Prace Krytyczne Stanisława Barańczaka ; t. 1)

Sygnatura: 81053

14. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. [T.] 1. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Warszawa : Tow. "Więź", cop. 2008.

(Biblioteka Więzi ; t. 225)

Sygnatura: 87922

15. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. [T.] 2. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Warszawa : Tow. "Więź", cop. 2008.

(Biblioteka Więzi ; t. 225)

Sygnatura: 87923

 

16. Zbigniew Herbert : poezje / oprac. Krassowski Maciej. - Warszawa : Dom Wydaw. "Jota", 1991.

(Przewodnik po Lekturach ; 61)

Sygnatura: 69925, 69926

 

Artykuły z czasopism:

1. ALTICHIERO Zbigniewa Herberta / Justyna Guze // Zeszyty Literackie. - 2013, nr 2, s.145-157.

2. BÓG poety / Jan Sochoń // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.11-125

3. CHRZEST ziemi : (Herbert, presokratycy, Nietzsche) / Józef Maria Ruszar // Polonistyka. - 2007, nr 4, s.6-12

4. CZARNA magia : dwa tworzywa - jeden wymiar : "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta i René Magritte'a // Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 4, s. 87-100

5. CZYM jest głos wewnętrzny? : o wierszu Zbigniewa Herberta / Tomasz Markiewka // Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 3, s.99-107.

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Głos wewnętrzny".

6. DLACZEGO boimy się Prokrustesa X ? / Zuzanna Wasilewska-Lipke // Polonistyka. - 2002, nr 10, s.601-606

7. DLACZEGO klasycy? / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2004, nr 3, s.5-31

Odnalezione teksty Herberta.

8. DO CZEGO na dziś potrzebny "Pan Cogito"? / Marcin Telicki // Polonistyka. - 2010, nr 9, s.43-46

9. DUKT pisma, dukt pamięci / Barbara Toruńczyk // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s.175-179

Twórczość Herberta.

10. DWA listy o cieniach, świetle i głosie umarłych / Józef Czapski, Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2006, nr 4, s.123-125

11. GRECKI labirynt Zbigniewa Herberta / Stanisław Kasprzysiak // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s.134-141

12. HALA Pana Cogito czyli wszystko na sprzedaż / Józef Fert // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.163-171

13. HERBERT w liceum - dzisiaj / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2007, nr 4, s.42-44

14. HERBERT: ciemne flukta (notatki) / Paweł Próchniak // Polonistyka. - 2010, nr 9, s.23-29

15. HERBERTA dyskurs o cierpieniu / Krzysztof Karasek // Literatura. - 1992, nr 11, s.26-27

16. HERBERTA metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga / Lesław Hostyński // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.126-136

17. HERBERTOWSKA lekcja "czytania obrazu" : "Martwa natura z wędzidłem" / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s.32-36

18. HOMMAGE a Rilke / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2008, nr 4, s.23-26

19. JAK teksty "rozmawiają z tekstami"? / Bożena Lysko // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s.57-63

20. JĘZYK wiary i niewiary : o poezji Zbigniewa Herberta / Aleksander Fiut // Tygodnik Powszechny. - 1993, nr 5, s.7,8

21. "KAMYK" i "Cebula" czyli w sieci liryki / Anna Wiercińska-Biernacka // Język Polski w Liceum. -2008/2009, nr 4, s.56-62

22. KERYGMATYCZNA interpretacja przesłania "Pana Cogito" / Marian Maciejewski // Polonistyka. - 1992, nr 7-8, s.399-410

23. KILKA czystych taktów / Tomasz Garbol // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.82-96

Poezja Zbigniewa Herberta.

24. KORESPONDENCJA / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 1, s.117-129

25. KORESPONDENCJA / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s.127-142

26. KRYTYK, który się waha / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2007, nr 4, s.13-19

27. LISTY / Józef Czapski, Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2009, nr 1, s.107-120

28. LISTY do Zdzisława Ruziewicza, 1944-1996 / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2014, nr 3, s.60-80

29. LUDZIE i diabły z Loudun / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2013, nr 2, s.44-47.

30. MIASTO Herberta / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek // Polonistyka. - 2007, nr 4, s.20-25

31. "NAJLEPSZE życzenia z głębi mego kamiennego serca": Scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Monika Simonjetz // Polonistyka. - 2015, nr 6, s.36-39

32. NIEBO Herberta / Jadwiga Puzynina // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.71-81

33. NIEZŁOMNOŚĆ czy kompromis : wokół "Szuflady" Zbigniewa Herberta / Mariusz Zawodniak // Pamiętnik Literacki. - 1993, s. 2, s.107-118

34. NIKE i pomniki / Piotr Bernatowicz // Polonistyka. - 2011, nr 8, s.27-31

Interpretacja wiersza Z. Herberta "Nike".

35. O SZKOLNYCH zmaganiach z toposem "duszyczki" / Anna Baran // Polonistyka. - 2001, nr 9, s.537-542

36. O WIELORYBIE : szkic filozoologiczny / Barbara Sienkiewicz // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s.51-75

37. O ZBIGNIEWIE Herbercie / Josif Brodski // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s.78-80

38. OCALENIE wartości w dziele Zbigniewa Herberta / Krzysztof Dybciak // Akcent. - 1989, nr 2, s.16-27

39. OD ORFEUSZA do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Pamiętnik Literacki. - XCIII, 2002, z. 2, s.137-151

40. OJCZYZNA i naród w poezji Zbigniewa Herberta / Zdzisław Najder // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.139-149

41. OPINIE o "Labiryncie nad morzem" Zbigniewa Herberta / Jerzy Axer [i in.] // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s.119-138

42. PIĘKNO jako odpowiedź : o malarskich fascynacjach Zbigniewa Herberta / Piotr Siemaszko // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.172-186

43. PLATON Herberta, czyli o rozumie, namiętności, pustce i lęku / Barbara Sienkiewicz // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s.47-60

44. "PODRÓŻ" : analiza wiersza Zbigniewa Herberta / Marek Bernacki // Polonistyka. - 2004, nr 6, s.362-365

45. PODZIĘKOWANIE / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 3, s.127-128

Podziękowanie za Nagrodę Miasta Munster.

46. POEZJA Zbigniewa Herberta w krytyce anglosaskiej / Bogdan Carpenter // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s.7-19

47. POEZJA Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych / Paweł Googler // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s.79-106

48. POSTAĆ matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Polonistyka. - 2003, nr 1, s.157-162

49. POWIETRZE suche od piorunów / Jerzy Korkozowicz // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 14, s.16

O twórczości Zbigniewa Herberta.

50. PRZECIW "tryumfowi antropomorficznej bestii (prywatnie o "prywatnej mitologii"" Zbigniewa Herberta / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2001, nr 9, s.531-536

51. "RAPORT z oblężonego miasta" po (prawie) dwudziestu latach / Jan Prokop // Ethos. - 2000, nr 4, s.150-156

52. ROK Herberta / Małgorzata Kąkiel // Nowe Książki. - 2017.12, s.1

53. ROK Zbigniewa Herberta // Nowe Książki. - 2008, nr 4, s.1

54. ROZMOWA ze Zbigniewem Herbertem / Zbigniew Herbert ; rozm. Janusz Pasierb // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s.127-134

55. SACRUM i dzieło - lekcja z obrazem / Monika Kołosińska // Polonistyka. - 2001, nr 9, s.554-557

Lekcja na temat obrazu "Narodzenie Chrystusa".

56. SIENA w literaturze polskiej XX wieku : Iwaszkiewicz - Miłosz - Herbert / Helena Markowska // Pamiętnik Literacki. - 2017, z. 2, s.99-111

57. SKRZYDŁA Ikara : od wzorów kulturowych po symbole religijne : refleksje o twórczości Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Ethos. - 2004, nr 1-2 (65-66), s.352-364

58. SPOTKANIE z Wielką Matką : sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta // Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 1, s.129-145.

59. SPÓR i dialog poetów : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 2, s.41-55

60. "...STOPIEŃ do mojej ułomnej metafizyki" : Herbert i liturgia / Maciej Nowak // Ethos. - 2000, nr 4 (52), s.96-107

61. "STRUNA światła" - między ocaleniem a niepokojem / Julian Kornhauser // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s.20-27

62. SZKLANE oczy Hery : reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta / Halina Filipowicz // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s.28-46

63. SZTUKA czy rzemiosło? Wokół eseju Zbigniewa Herberta / Ewa Kujaszewska // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 3, s.90-98

64. SZTUKA empatii / ze Zbigniewem Herbertem ; rozm. przepr. Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s.156-165

65. ŚLEPI przechodnie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2009, nr 2, s.61-65

66. TEST polonistyczny jako narzędzie przydatne do sprawdzania i kształcenia umiejętności analizy i interpretacji eseju literackiego / Bożena Mlonka // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 1, s.62-79

67. TEZY o Herbercie / Anna Nasiłowska // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s.4-6

 

68. TRANSGRESYWNOŚĆ poezji Herberta : pejzażowa forma istnienia pamięci / Mariusz Solecki // Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 2, s.47-56

69. TRZY "martwe natury" - Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz // Polonistyka. - 2010, nr 1, s.6-13

Tematy malarskie w twórczości poetów.

70. UCZEŃ, który rośnie z Herbertem nie tylko w "Roku Herberta" / Iwona Morawska // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s.84-97

71. W CIENIU dębów - nie tylko o jednym wierszu Zbigniewa Herberta / Marian Stala // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 11, s.12

72. WEDUTY Zbigniewa Herberta / Monika Wójcik // Polonistyka. - 2001, nr 9, s.537-541

73. WĘDROWIEC, który podąża z Manczy / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s.35-46

74. WSPÓŁCZESNOŚĆ a tradycja : Maciej Kazimierz Sarbiewski, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, czyli dyskusja ze stoicyzmem / Jakub Z. Lichański // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s.1-15

75. "WSZĘDZIE ta sama ziemia". Projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 1, s.46-59

76. WYOBAŹNIA Pana Cogito / Agata Stankowska // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 4, s.96-111

77. WYOBRAŹNIA Pana Cogito / Agata Stankowska // Pamiętnik Literacki. - 1992, z.4, s.96-111

78. WYSPA źródeł wśród żywiołów / Piotr Michałowski // Polonistyka. - 2008, nr 5, s.44-49

Analiza wiersza Zbigniewa Herberta "Wyspa".

79. Z LISTÓW do Stanisława Barańczaka / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s.147-155

80. ZADUSZKI z Herbertem / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 43, s.12

81. ZAGADKA przedmiotu / Izabela Stasiak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s.37-41

82. ZAKOŃCZENIE roku Herberta w Bibliotece Narodowej / I.J.W // Nowe Książki. - 2009, nr 2, s.1

83. ZANIM nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s.15-21

84. ZBIGNIEW Herbert / Konstanty Aleksander Jeleński // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s.76-77

85. ZBIGNIEW Herbert : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Zdzisława Miernik // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 3, .18-21

86. ZBIGNIEW Herbert a poeta w pewnym wieku / Edward Balcerzan // Akcent. - 2009, nr 1, s.12-21

87. ZBIGNIEW Herbert i poezja lamentacyjna / Mateusz Antoniuk // Polonistyka. - 2007, nr 4, s.26-31

88. ZBIGNIEW Herbert przed debiutem książkowym / Andrzej Lam // Literatura. - 1992, nr 10, s.18-20

89. ZBIGNIEW Herbert // Nowe Książki. - 1972, nr 5, IV s. okł.

90. ZBIGNIEWA Herberta podróż do zachwytu / Bożena Shallcross // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s.61-78

91. ZBIGNIEWA Herberta przygoda z formą dramatyczną : od widowiska historycznego do dramatu niekonkluzywnego / Mateusz Antoniuk // Teksty Drugie. - 2007, nr 6, s.166-184

92. ZBIGNIEWA Herberta wiersze ostatnie / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1998, nr 9, s.628-631

93. ZMYSŁ wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta / pod red. J.

94. ŻOŁĘDZIE, gwoździe i Liwiusz : o trzech wierszach Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa // Akcent. - 1990, nr 3, s.88-97

 

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno