• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Rok 1918 w Polsce (wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie)

Wydawnictwa zwarte:

1. Druga Rzeczpospolita / wybór dokumentów Aleksander Łuczak, Józef Ryszard Szaflik. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1988.

Sygnatura: 65296

2. Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. / Stanisław Mackiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Głos, spółka z o.o., 1990.

Sygnatura: 71732 , 71733

3. II Rzeczpospolita : oczekiwania i rzeczywistość / Jan Tomicki. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., 1986.

Sygnatura: 60556

4. Druga i trzecia niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009 / red. nauk. Radosław Domke[ et al, ; uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011.

5. Józef Piłsudski i jego legenda / pod red. Antoniego Czubińskiego ; oprac. Antoni Czubiński [i in.]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1988.

Sygnatura: 63870

6. Krakowskim szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1918/ Ryszard Zieliński. -

Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK [Polskiego towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] “Kraj”, 1988.

7. Listopad 1918 / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Wydaw. "Interpress", 1982.

Sygnatura: 49162

Literatura wobec niepodległości : z problemów kultury polskiej początków II Rzeczypospolitej / oprac. Andrzej Borycki. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983.

8. Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1988.

Sygnatura: 63956

9. Narodziny drugiej Rzeczypospolitej : 1918 - 1919 / Henryk Jabłoński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.

Sygnatura: 7935

10. Nie wykorzystane szanse II Rzeczypospolitej : materiały ze spotkania naukowców i publicystów w Zaborowie 20-21 lutego 1978 r. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydaw., 1978.

Sygnatura: 35421 , 36021

11. Niepodległa! : 1864-1924 : jak Polacy odzyskali ojczyznę / Andrzej Nowak. - Kraków : Biały Kruk, 2018.

12. Niepodległość i tradycje narodowe : w 60 rocznicę odbudowy państwowości polskiej / Henryk Jabłoński. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., 1978.

Sygnatura: 33913 , 33914

13. Nieznośna niepodległość / Małgorzata Fabianowska, Małgorzata Nesteruk . - Warszawa : Egmont Polska, 2006.

14. O kształt II Rzeczypospolitej : procesy chłopskie w latach 1918 - 1923 / wybór dokumentów, wstęp i oprac. Aleksander Łuczak, Kazimierz Przybysz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1977.

Sygnatura: 29034

15. Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiej. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986.

Sygnatura: 60097

16. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918/ Janusz Pajewski. - [Wyd. 2] [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

17. “Ojczyzną był język i mowa...” : kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r. / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.

18. Polonia wobec niepodlegości Polski w czasie |I wojny swiatowej : praca zbiorowa / pod red. Haliny Florkowskiej-Francicia, Hieronima Kubiaka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Polonii. - Wrocław ; Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

19. Polska odrodzona 1914-1939 / Stanisław Kutrzeba. ; przejrzał, uzup. i do druku przygot. Stanisałw Grodziski. - Kraków : Społeczny InstytutWydawniczy |Znak, 1988.

20. Polska odrodzona : 1918-1939 : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Jana Tomickiego. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988.

Sygnatura: 65438

21. Polska w Europie i świecie 1918-1939 / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984.

Sygnatura: 52799

22. Sen o władzy : inteligencja wobec niepodległośco / Daria Nałęcz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994.

14. Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej : szkice i polemiki / Marian Marek Drozdowski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

Sygnatura: 39167

23. Ścieżka obok drogi / Kazimiera Iłlakowiczówna. - Wyd. 2. - Warszawa : “Zetpress”, 1989.

24. Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905-1918 / Wacław Lipiński ; wstęp i oprac. Marek Gałęzowski. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016.

25.Wielka wojna i niepodległość Polski / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań, 2014.

26. Wygrać polskę : 1914-198 / Tomasz Schramm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.

27. Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1986.

Sygnatura: 59429

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

PBP-CDN w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno