• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Mobbing w szkole

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Mobbing w szkole

(zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

Książki:

1. Agresja i przemoc w realiach współczesnej szkoły / red. Krystyna Kmiecik-Baran.- Gdańsk : Wydaw. "Przegląd Oświatowy", 2000.

Sygnatura: 83260

2. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik.- Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2007.

Sygnatura: 86972 , 86973-Czyt.-XXV-B

 

3. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008.

Sygnatura: 86981

 

4. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008.

Sygnatura: 86982

 

5. Funkcjonowanie w środowisku / pod red. Kazimierza Gduli.- Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2009.

Sygnatura: 88419 , 89725-Czyt.-XXVI-7e

 

6. Gnębiciel ze szkolnego boiska / Kim Zarzour ; przeł. Michał Jóźwiak.- Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2006.

Sygnatura: 85360

 

7. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton ; tł. Agnieszka Księżpolska [i in.].- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2008.

Sygnatura: 87190 , 87191-Czyt.-XX-C1

 

8. Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson ; tł. Zofia Barczewska-Zabroń.- Kielce : Wydaw."Jedność", cop. 2005.

Sygnatura: 87222

 

9. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares i Dianne Schilling.- Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007.

Sygnatura: 87261-Czyt.-XX-C-1

 

10. Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman ; przekł. Paweł Kaźmierczak.- Kraków : Wydaw. WAM, 2004.

Sygnatura: 85136-Czyt.-XX-C-6

 

11. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Sygnatura: 89558

 

12. Mobbing fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać ? / Dan Olweus ; tł. Daniel Jastrun ; il. Bohdan Butenko.- Warszawa : Jacek Santorski & CO, 1998.

Sygnatura: 76677

 

13. Mobbing fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać ? / Dan Olweus ; tł. Daniel Jastrun ; il. Bohdan Butenko.- Wyd. 2.- Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007.

Sygnatura: 86552

 

14. Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. [z niem.] Anna Malinow.- Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, cop. 2007.

Sygnatura: 86868

 

15. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł.[ z niem.] Aleksandra Ubertowska.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

Sygnatura: 83177 , 83178-Czyt.-XX-C-1 , 86594

 

16. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz.- Warszawa : Difin, cop. 2011.

Sygnatura: 89144

 

17. Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

Sygnatura: 90012

 

18. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.

Sygnatura: 85789 , 85790-Czyt.-XX-C-5 a

 

19. Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera.- Warszawa Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Warszawa= Inst. Technologii Eksploatacji, 2008.

Sygnatura: 87039

 

20. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Sygnatura: 90308

 

19. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / S. Guerin, E. Hennessy ; przekł. Jarosław Rybski.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Sygnatura: 84566-Czyt.-XX-C 5a , 85813 , 85814

 

21. Przemoc w rodzinie i w szkole / pod red. Kazimierza Gduli.- Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2009.

Sygnatura: 87906 , 90038-Czyt.-XXVI-7e

 

22. Przemoc w szkole / Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000.

Sygnatura: 78808-Czyt. XX-C 1

 

23. Przemoc w szkole / Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 1994.

Sygnatura: 73484 , 73483

 

24. Przemoc w szkole : analiza wychowania opresyjnego / Maria Dąbrowska-Bąk.- Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1995.

Sygnatura: 74078 , 74079 , 74080-Czyt.-XX-C 1

 

25. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19-21.10.1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2000.

Sygnatura: 79993 , 79994-Czyt.-XX-C 5a

 

26. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne".- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

Sygnatura: 89559

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. Mobbing / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 3, s.22-23

 

2. Mobbing / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 6, s.22-23

 

3. Mobbing / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 7-8, s.42-43

 

4. Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce / Monika Miedzik // Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s.31-34

 

5. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.69-80

 

6. Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s.12-16

 

7. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s.49-51

 

8. Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s.61-64

 

9. Mobbing to prześladowanie w szkole / Ewa Brodacka-Adamowicz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s.17-22

 

10. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzia diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s.331-345

 

11. Mobbing w szkole / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s.18-21

 

12. Mobbing w szkole / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s.10

 

13. Mobbing w szkole / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s.8-9

 

14. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.48-60

 

15. Mobbing w szkole i w domu / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s.62-65

 

16. Mobbing w środowisku szkolnym - ofiary, sprawcy, skutki / Adam Krasnosielski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s.60-62

 

17. Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s.14-22

 

18. Ofiary przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s.38-40

 

19. Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s.22-24

 

 

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN – PBP w Lesznie

 

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno