• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Julian Tuwim w zbiorach PBP w Lesznie


Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Julian Tuwim w zbiorach

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie

 

 

I. Bibliografia podmiotowa

 

1.Tuwim, Julian

Bal w operze / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski.- Wyd.2.- Warszawa : Czytelnik, 1991.

Sygnatura: 71603, 71604

2. Tuwim, Julian

Cyganka oraz inne satyry i humoreski prozą, teksty kabaretowe i aforyzmy / Julian Tuwim ; wybrał i oprac. Tadeusz Januszewski.- Warszawa, Iskry, 2011.

Sygnatura: 90396

 

3. Tuwim, Julian

Eugeniusz Oniegin : fragmenty / Aleksander Puszkin ; tł. [ z ros.] Julian Tuwim, Adam Ważyk.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydaw. "Współpraca", 1988.

Sygnatura: 65451

 

4.Tuwim, Julian

Eugeniusz Oniegin : romans wierszem / Aleksander Puszkin ; tł. [ z ros.] Julian Tuwim, Adam Ważyk.- Wyd. 2 zmien.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; 35)

Sygnatura: 15163

 

5.Tuwim, Julian

Eugeniusz Oniegin : romans wierszem / Aleksander Puszkin ; tł. [ z ros.] Julian Tuwim, Adam Ważyk.- Kraków: Wydaw. Literackie, 1977.

Sygnatura: 28792, 28793

 

6.Tuwim, Julian

Juwenilia / Julian Tuwim. T. 1-2.- Warszawa : Czytelnik, 1990.

(Pisma Zebrane)

Sygnatura: 75147, 75148

 

7.Tuwim, Julian

Kwiaty polskie / Julian Tuwim.- Wyd.7.- Warszawa : Czytelnik, 1977.

Sygnatura: 28031

 

 

 

 

 

8.Tuwim, Julian

Kwiaty polskie / Julian Tuwim.- Wyd.9.- Warszawa : Pol. Tow. Wydawców Książek, 1983.

Sygnatura: 51701

 

9.Tuwim, Julian

Listy do przyjaciół - pisarzy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski, Janusz Stradecki.- Warszawa : Czytelnik, 1979.

Sygnatura: 36206, 36207

 

10.Tuwim, Julian

Opowiadania / Mikołaj Gogol ; tł. [z jęz. ros.] Jerzy Brzęczkowski, Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski.- Wyd. 3.- Warszawa : Czytelnik, 1984.

Sygnatura: 51016

 

11.Tuwim, Julian

Opowieści / Mikołaj Gogol ; tł. [z jęz. ros.] Jerzy Wyszomirski, Julian Tuwim, Jerzy Brzęczkowski ; oprac. Bohdan Galster.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1972.

(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; nr 169)

Sygnatura: 11839, 15152, 24271

 

12. Tuwim, Julian

Pegaz dęba : czyli panopticum poetyckie / Julian Tuwim.- Warszawa : Wydaw. „Iskry”, 2008.

Sygnatura: 87164, 87237

 

13. Tuwim, Julian

Polska nowela fantastyczna / zebrał Julian Tuwim. T.1-2.- Wyd. 4.- Warszawa : Wydaw. Literackie, 1976.

(Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

Sygnatura: 20506-T.1, 20507-T.2

 

14. Tuwim, Julian

Słowo i ciało / Julian Tuwim.- Warszawa : Wydaw. „Iskry”, 1988.

Sygnatura: 64357

 

15. Tuwim, Julian

W oparach absurdu / Antoni Słomiński, Julian Tuwim. - Warszawa: Wydaw. „Iskry”, 2008

Sygnatura: 90413

 

16. Tuwim, Julian

Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński.- Wyd. 4 rozsz.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

(Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; 184)

Sygnatura: 60024

 

17. Tuwim, Julian

Wiersze wybrane / Julian Tuwim.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1969.

Sygnatura: 8904

 

18. Tuwim, Julian

Wiersze wybrane / Julian Tuwim. T. 1-2.- Warszawa : Czytelnik, 1971.

Sygnatura: 11176

 

19. Tuwim, Julian

Zielony gil : komedia / Tirso de Molina ; tł. [z hisz.] adaptacja Julian Tuwim ; przyg. do druku Tadeusz Januszewski ; il. Elżbieta Gaudasińska.- Warszawa : Czytelnik, 1976.

Sygnatura: 21005

 

 

II. Bibliografia przedmiotowa

 

1. Gendek, Beata

Poezja Juliana Tuwima w szkole / Beata Gendek.- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2000.

Sygnatura: 80019, 80020

 

2. Grydzewski, Mieczysław

Listy do Tuwima i Lechonia : (1940-1943) / Mieczysław Grydzewski ; oprac. Janusz Stradecki.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1986.

Sygnatura: 60687

 

3. Łazarczyk, Bohdan

Sztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej / Bohdan Łazarczyk.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

Sygnatura: 38388

 

4. Matywiecki, Piotr

Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2008.

Sygnatura: 90412

 

5. Sawicka, Jadwiga

Julian Tuwim / Jadwiga Sawicka.- Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1986.

(Profile)

Sygnatura: 57834, 57835

 

6. Stępień, Tomasz

Kabaret Juliana Tuwima / Tomasz Stępień.- Katowice : Wydaw. „Śląsk”, 1989.

(Seria ze Spinaczem)

Sygnatura: 66085

 

7. Stradecki, Janusz

Julian Tuwim : twórczość / Janusz Stradecki.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1959.

Sygnatura: 3741

 

8. Tuwim, Julian

Listy do przyjaciół - pisarzy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski, Janusz Stradecki.- Warszawa : Czytelnik, 1979.

Sygnatura: 36206, 36207

 

 

 

III. Wybór artykułów z czasopism w zbiorach PBP o życiu i twórczości Juliana Tuwima

 

 

1. Baluch, Jacek

O tłumaczeniu „Lokomotywy” na czeski / Jacek Baluch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s.14-21

 

2. Dorosz, Beata

Julian Tuwim : (1894-1953) / Beata Dorosz // Poradnik Bibliotekarza.- 1984, nr 2, s.53-58

 

3. Gałuszkiewicz, Edyta

Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima / Edyta Gałuszkiewicz, Joanna Wawrzyn // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane – rok szk. 2002/2003, nr 2, s.40-45

 

4. Gogolewska-Tośka, Małgorzata

Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima „Słówka i sufka” w nauce ortografii / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2011/2012, nr 4, s.76-84 [winno być ,,słufka'']

 

5. Graczyk, Agnieszka

Julian Tuwim : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Agnieszka Graczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 4, s.42-43

 

6. Grimstad, Knut Andreas

Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji / Knut Andreas Grimstad // Teksty Drugie.- 2009, nr 3, s.47-62

 

7. Gronczewski, Andrzej

Lampa czarnoksięska i lampa laboratoryjna / Andrzej Gronczewski // Miesięcznik Literacki .- 1979, nr 4, s.

69-81 [O „Kwiatach polskich”]

 

8. Kąkiel, Małgorzata

Rok Juliana Tuwima / Małgorzata Kąkiel // Nowe Książki.- 2013, nr 2, s.2

 

9. Kempa, Andrzej

Świat książek Juliana Tuwima : w setną rocznicę urodzin poety / Andrzej Kempa // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s.35-37

 

10. Kozłowska, Izabela

Rzeczy atakują - „Meble” J. Tuwima i „Ukrzesłowienie I” A. Wróblewskiego / Izabela Kozłowska // Polonistyka. - 2011, nr 6, s.32-37

 

11. Krasoń, Katarzyna

Śmiechu warte czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci / Katarzyna Krasoń // Guliwer. - 1995, nr 5, s.6-9

 

12. Kwiecień. Ewa

Poznajemy wiersze Juliana Tuwima / Ewa Kwiecień // Julian Tuwim // Ż{{cie Szkoły. - 2004, nr 5, s.52-54 [Konkurs czytelniczy]

 

13. Kuczyńska - Koschany, Katarzyna

„Lokomotywa” Tuwima : wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) / Katarzyna Kuczyńska - Koschany // Polonistyka. - 2012, nr 1, s.6-13

 

14. Lewandowicz, Iwona

Śladami wiersza – Łódź Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz // Polonistyka. - 2010, nr 6, s.37-39

 

15. Machnowska, Maria

Tuwimowe cuda i dziwy / Maria Machnowska // Guliwer. - 1993, nr 1, s.35-39

 

16. Matuszewski, Ryszard

Mity liryczne, kabaret i eschatologia : wokół problemów recepcji twórczości Juliana Tuwima / Ryszard Matuszewski // Literatura.- 1984, nr 4, s.18-21

 

17. Pelka, Witold

I co pan na to? : scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie : scenariusz z okazji roku poety : przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s.25-27

 

18. Stawowska, Agnieszka

Tuwim – znany i lubiany : scenariusz inscenizacji : przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s.23-24

 

19. Szefler, Elżbieta

Ilustracje do wiersza „Okulary” Juliana Tuwima / Elżbieta Szefler // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s.22-28

 

20. Szczot, Monika

Kiedy autorytet staje się przyjacielem / Monika Szczot // Polonistyka. - 2002, nr 3, s.162-163 [Leopold Staff a Julian Tuwim]

 

21. Witek, Janina

Zagadki literowe : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość Juliana Tuwima / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s.15

 

22. Woźniak, Regina

Opracowanie dwujęzyczne bajki „Rzepka” / Regina Woźniak // Nauczanie Początkowe. - rok szk. 2001/2002, nr 2, s.47-50

 

23. Wysłouch, Seweryna

„Lokomotywa” Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyńskiego / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s.22-24

 

24. Zawodniak, Mariusz

Socrealistyczna palinodia : „Jamby polityczne” Jualiana Tuwima / Mariusz Zawodniak // Pamiętnik Literacki. - 1995, z.3, s.35-43

 

25. Ziółkowska-Sobecka, Maria

Świat dziecka w poezji Juliana Tuwima / Maria Ziółkowska-Sobecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s.579-586

 

 

 

Oprac. Krystyna Chorostecka

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno