• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Edukacja międzykulturowa

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Edukacja międzykulturowa

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

 

Książki:

1. Czy Afryka jest krajem? / [aut. Mamadou Diouf et al.].- Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2011.

Sygnatura: 89737

2. Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Sygnatura: 89940

 

3. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej.- Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2012.

(Edukacja Międzykulturowa)

Sygnatura: 90194-Czyt.-XXII-U

 

4. Edukacja międzykulturowa - przewodnik : pojęcia, literatura, adresy / Przemysław Paweł Grzybowski.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2008.

Sygnatura: 87104-Czyt.-XXII-U

 

5. Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Anny Klimowicz.- Warszawa : Wydaw. CODN, 2004.

Sygnatura: 84205-Czyt.-XXII-U

 

6. Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego.- Białystok : TRANS HUMANA, 1999.

Sygnatura: 78279

 

7. Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz.- Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.

(Pedagogika Wobec Współczesności)

Sygnatura: 88104-Czyt.-XX-C

 

8. Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej : z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego / Elżbieta Chromiec.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2006.

Sygnatura: 87102

 

9. Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2002.

Sygnatura: 82357

 

10. European Year of Languages 2001 : proceedings of the 3 CER-FIPLY conference 26-28 September 2001 Poznań, Poland / ed. by Teresa Siek-Piskozub.- Poznań : Wydaw. Uniw. Adama Mickiewicza, 2002.

Sygnatura: 87277

 

11. Gry i zabawy afrykańskie / pod red. Marty Jackowskiej i Hanny Rubinkowskiej.- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

Sygnatura: 89811

 

12. Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki? / pod red. Pawła Średzińskiego.- Wyd. 2. zm.- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

Sygnatura: 89812

 

13. Kreowanie tożsamości dziecka / Jerzy Nikitorowicz.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.

(Biblioteka Współczesnych Problemów Edukacji)

Sygnatura: 85878

 

14. Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk.- Białystok : TRANS HUMANA, 2001.

Sygnatura: 82387-T.1 , 82388-T.2

 

15. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak.- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2007.

Sygnatura: 88830

 

16. Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości : - studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Aliny Szczurek-Boruty.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008.

Sygnatura: 87232

 

17. Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza.- Białystok : Trans Humana, 1997.

(Edukacja Międzykulturowa)

Sygnatura: 75869

 

18. Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej / Zbyszko Melosik.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2007.

Sygnatura: 86935 , 86936-Czyt.-XX-B

 

19. Tolerancja i wielokulturowość = wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN : Academica Wydaw. SWPS, 2004.

Sygnatura: 87151

 

20. W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2005.

(Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna)

Sygnatura: 85287

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s.20-23

 

2. Człowiek pogranicza jako efekt dialogu tożsamościowego w warunkach wielokulturowości / Jerzy Nikitorowicz // Edukacja. - 2009, nr 3, s.9-18

 

3. Dialog międzykulturowy w kształceniu akademickim / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1-2, s.30-32

 

4. Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s.40-47

 

5. Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s.37-39

 

6. Dlaczego potrzebne jest polsko-niemieckie partnerstwo szkół / Dorota Michalska-Niedenthal // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s.36-38

 

7. Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s.11-14

 

8. Dzień Judaizmu / Urszula Antosz-Rekucka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s.14

 

9. Edukacja etyczna najmłodszych w warunkach wielokulturowości / Lidia Salata-Zasacka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 3, s.22-32

 

10. Edukacja jaskiniowców a nacjonalizm / Izabella Łukasik // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s.50-54

 

11. Edukacja międzykulturowa - jedność w różnorodności (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s.55-58

 

12. Edukacja międzykulturowa nauczycieli : (projekt "Polska - Szwajcaria") / Bruno Achermann ; przekł. z j. niem. Agnieszka Śnieżko-Sulmowska // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 9, s.3-7

 

13. Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole / Ewa Nasalska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 1, s.73-86

 

14. Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s.13-16

 

15. Edukacja pogranicza kulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s.16-19

 

16. Edukacja wielokulturowa / Anna Klim-Klimaszewska, Ewa Jagieło // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s.20-22

 

17. Edukacja wielokulturowa w Izraelu / Wita Szulc // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s.21-25

 

18. Idea tolerancji w edukacji międzykulturowej : (na przykładzie Międzynarodowego

Centrum Edukacyjnego Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) / Józef

Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1-2, s.16-18

 

19. Inni, a jednak tacy sami / Jolanta Muszyńska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s.62-66

 

20. Konferencja naukowa ,,Idea wielokulturowości w edukacji'' / Mirosław Lapot // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2002, nr 3-4, s.227-229

 

21. Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum : koncepcja i jej realizacje na przykładzie tolerancji / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska // Polonistyka. - 2010, nr 8, s.6-12

 

22. Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s.8-14

 

23. Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s.61-66

 

24. Kultura Warmii i Mazur / Janina Kosmala // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s.62-67

 

25. Międzykulturowość : nowy obszar edukacji / Magdalena Miernik, Joanna Bogus // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 3, s.71-82

 

26. Międzykulturowość - nowy obszar edukacji na poziomie wczesnoszkolnym : (wybór bibliografii) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 3, s.101-104

 

27. Międzykulturowość jako problem edukacyjny / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 3, s.7-12

 

28. Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s.37-39

 

29. Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 3-4, s.77-85

 

30. ,,Młodzież w budowie mostów między kulturami'' - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9 dod., s.IV-VIII

 

31. Na obcej ziemi / Elżbieta Niemczewska // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s.27-30

 

32. Niech inni nie będą obcy / Barbara Weigl // Charaktery. - 2004, nr 3, s.37-38

 

33. Obcy u siebie, czyli tam i z powrotem / Halina Grzymała-Moszczyńska // Charaktery. - 2004, nr 5, s.18-19

 

34. Otwarcie się na odmienność / Natalia Wyszyńska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s.17-21

 

35. Pamięć społeczna i edukacja : polsko-żydowska przeszłość w perspektywie międzykulturowej / Wiesław Theiss // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s.3-7

 

36. Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie / Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Tomasz Szkudlarek // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7-8, s.3-5

 

 

37. Polska szkoła a wyzwania międzykulturowości / Elżbieta Mach // Edukacja. - 2001, nr 2, s.87-96

 

38. Polsko-żydowska przeszłość : od historii do edukacji / Wiesław Theiss // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s.14-16

 

39. Postawy młodzieży polskiej na Białorusi wobec odmienności rasowej, religijnej i narodowej / Mirosław Sobecki // Edukacja. - 2000, nr 4, s.47-54

 

40. Postrzeganie ,,inności'' i ,,innego''' w świetle badań / Marta Kondracka, Aleksandra Krupa // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s.39-44

 

41. Poznajemy prawosławie / Urszula Antosz-Rekucka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s.18-19

 

42. Poznajemy Rosję / Hanna Strojewska, Monika Czarnecka-Zreda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s.56-57

 

43. Problemy i działania edukacyjne Romów polskich / Arkadiusz Staniszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s.25-30

 

44. Projekt edukacji międzykulturowej zrealizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lucernie : (cele, warunki i organizacja projektów międzykulturowych) / Bruno Achermann // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 9 dod., s.I-V

 

45. Przygody Innego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s.19-23

 

46. Przygotowanie do partnerstwa kulturowego / Kapica Gabriela // Życie Szkoły. - 2004, nr 5,

323-330

 

47. Przyjaźń / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s.11-14

 

48. Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego "Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur" w Gimnazjum nr 9 w Olsztynie / Maria Bieniek, Iwona Jóźwiak // Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 1, s.40-50

 

49. Rola wychowania wielopokoleniowego w edukacji wielokulturowej / Anna Krajewska // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s.97-103

 

50. Romowie się uczą... / Ewa Bielak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s.15-18

 

51. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia w sprawie

warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 220, poz.1853

 

52. Róże Europy / Anna Kwiatkowska // Charaktery. - 2004, nr 5, s.20-21

 

53. Różnice kulturowe - dzielą czy łączą? / Anna Młynarczuk-Sokołowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s.56-58

 

54. Sprawozdanie z częstochowskiej konferencji ,,Idea wielokulturowości w edukacji'' / Mirosław Łapot // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2005, nr 1-2, s.211-213

 

55. Sprawozdanie z warsztatów polsko-niemieckich ,,Międzykulturowe uczenie się przez kontakt kulturowy'' Baitz/Brandenburg 11-15 grudnia 2006 roku / Karolina Deryńska, Zofia Kirejczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s.209-213

 

56. Stereotyp kulturowy w edukacji / Izabela Idzik // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s.20-22

 

57. Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowawczym / Ewa Śliwa // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s.47-51

 

58. Stosunek do Innego - implikacje praktyczne / Anna Walczak // Praca Socjalna. - 2006, nr 2, s.32-47

 

59. Style radzenia sobie z szokiem kulturowym w przedsiębiorstwach globalnych : aspekty metodologiczne badań interkulturowych / Stanisław A. Witkowski, Magdalena Łużniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2007, nr 2, s.102-115

 

60. Szkoła - miejsce dla wielu kultur / Marie Rose Moro, Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s.31-38

 

61. Szukać podobieństw, rozumieć różnice - edukacja międzykulturowa w szkole / Krystyna Dyba // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s.11-13

 

62. Świat w dziecięcych objęciach : międzykulturowość oswojona / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 3, s.41-51

 

63. Uczenie się w dialogu z innym / Ewa Żmijewska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s.8-12

 

64. Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie / Krystyna B. Błeszyńska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s.8-11

 

65. W poszukiwaniu tożsamości - edukacyjne dylematy aksjologiczne / Małgorzata

Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s.4-10

 

66. W szkole Lauder-Morasha / Dominika Pieloch // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s.63-65

 

67. Wdrażanie idei ekumenizmu i poszanowania dla ludzi innych kultur i wyzwań (projekt zrealizowany w r. szk. 2009/2010) / Urszula Antosz-Rekucka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s.6-7

 

68. Wielokulturowość : nowy obszar edukacji językowej / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 3, s.87-93

 

69. Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Centkowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s.20-29

 

70. Wielokulturowość i jej korelaty edukacyjne / Joanna Żelek // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2012, nr 1-2, s.58-62

 

71. Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s.4-8

 

72. Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s.5-7

 

73. Wielokulturowość w integracji nauczania i wychowania / Aneta Smolińska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 3, s.13-21

 

74. Wierzchołek góry kulturowej / Katarzyna Lichoń // Charaktery. - 2004, nr 5, s.14-16

 

75. Wrażenia z pobytu szwajcarskiego gościa (cz. 1) / Anna Z. Hladik // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10, s.38-40

 

76. Wrażenia z pobytu szwajcarskiego gościa (cz. 2) / Anna Z. Hladik // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s.29-30

 

77. Wrażenia z pobytu szwajcarskiego gościa (cz. 3) / Anna Z. Hladik // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1-2, s.29-32

 

78. Wrażenia z pobytu szwajcarskiego gościa (cz. 4) / Anna Z. Hladik // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, 30-31

 

79. Wzajemne przenikanie kultur / Marta Duboniewicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s.53-56

 

80. Wycieczka po Londynie, czyli edukacja kulturowa z wykorzystanie Internetu / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011 / 2012, nr 1, s.83-87

 

81. Z jednej strony wszystkie światy / Paweł Boski // Charaktery. - 2004, nr 5, s.8-13

 

82. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s.3-16

 

83. Zanurzeni w kontekście / Peter Smith ; rozm. Michał Parzuchowski // Charaktery. - 2005, nr 2, s.42-43

 

84. Ze sobą, a nie obok siebie (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s.11-14

 

85. Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s.259-266

 

86. Życie na kuwejckim bazarze - dyskusje wokół wielokulturowości / Marta Rakoczy // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 4, s.35-52

 

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

nauczyciel bibliotekarz

CDN-PBP - Leszno

 

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno