• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Dziecko zdolne

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Dziecko zdolne

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

 

 

Książki:

1. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś].- Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2005.

Sygnatura: 85715

 

2. Edukacja "głębszego poziomu" w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska.- Białystok : TRANS HUMANA, 2005.

Sygnatura: 85741

3. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2012.

Sygnatura: 90247

 

4. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk ; [aut. Jacek Dymel et al. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji].- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

Sygnatura: 90443 , 90444 , 90445-Czyt.-XXII-H

 

5. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

Sygnatura: 89989 , 89990 , 89991-Cyt. XXV-B

 

6. Jak zorganizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna : przewodnik.- Warszawa : Min. Edukacji Narodowej : Fund. "Fundusz Współpracy", 2010.

(Fundusze Unijne dla Oświaty)

Sygnatura: 88279

 

7. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi - Warszawa, maj 1998 - maj 1999 / pod red. Mirosławy Partyki.- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000.

Sygnatura: 83003

 

8. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Sygnatura: 89518

 

9. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

Sygnatura: 90334 , 90335 , 90336-Czyt.-XXII-J-2 , 90467 , 90468

 

10. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.

Sygnatura: 90454 , 90455 , 90456 , 90457-Czyt.-XXII-D

 

11. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli : myślę jak obywatel : mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.

Sygnatura: 90470 , 90471 , 90472 , 90473-Czyt.-XXII-G-1

 

12. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

Sygnatura: 90099 , 90100 , 90101 , 90102-Czyt. XXII-C 5

 

13. Skuteczność ucznia : od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych ? / Dorota Turska.- Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.

Sygnatura: 86288

 

14. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach / [Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba ; współpr. Emilia Wojdyła].- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011.

Sygnatura: 90351-Czyt.-XX-K-1

 

15. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [i in.].- Warszawa : Spółka Wydaw. "Raabe", cop. 2012.

Sygnatura: 90301 , 90302-Czyt.-XXI-A

 

16. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont.- Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010.

Sygnatura: 88872 , 88873-Czyt.-XXI-B

 

17. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : założenia projektowanych zmian : informator.- Warszawa : Min. Edukacji Narodowej : Fund. "Fundusz Współpracy", 2010.

(Fundusze Unijne dla Oświaty)

Sygnatura: 88280

 

18. Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki.- Kraków : Oficyna Wydaw. IMPULS, 1998.

Sygnatura: 76363-Czyt.-XXII-C

 

19. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. T.1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 86015

 

20. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. T.2, Uczeń-Nauczyciel-Edukacja.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 86016

 

21. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk.- Wyd. 3.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2006.

Sygnatura: 88503-Czyt.-XXII-M1

 

22. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

(Psychologia)

Sygnatura: 90201

 

23. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].

Sygnatura: 89992 , 89993 , 89994-Czyt. XXV-B

 

24. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2007.

Sygnatura: 87577 , 87578

 

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. Akcja : uczeń zdolny w szkole / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.51-52

 

2. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s.14-19

 

3. Awantura o talenty / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s.22-24

 

4. Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 6, s.9-11

 

5. Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.56-57

 

6. Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s.49-51

 

7. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? / Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s.18-22

 

8. Dostrzec geniuszu świetność / Zbigniew Ignacy Paśko // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3 dod., s.3-8

 

9. Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.80-85

 

10. Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.43-47

 

11. Dzieci specjalnej nadziei / Karolina Sobczyńska // Problemy Rodziny. - 1998, nr 1, s.23-26

 

12. Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szans na rozwój / Agnieszka Łuczak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s.22-23

 

13. Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s.11-20

 

14. Dzieci zdolne i twórcze - literatura / [J. R.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s.58-60

 

15. Dzieci zdolne w każdej klasie - aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.59-71

 

16. Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s.26-30

 

17. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.21-26

 

18. Geniusz specjalnej troski / Julita Wojciechowska // Charaktery. - 2009, nr 1, s.36-39

 

19. Indywidualny tok i program nauczania dla zdolnych uczniów / Dorota Mielcarek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s.48-50, 52-53

 

20. Istota pojęcia ,,uzdolnienie'' i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s.5-14

 

21. Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmielewska-Łuczak // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s.96-105

 

22. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.43-46

 

23. Każde dziecko jest zdolne / Grażyna Kozioł // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s.130-135

 

24. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s.65-70

 

25. Kreatywny, czy niegrzeczny? / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.70-77

 

26. Kształcenie ucznia zdolnego - konieczność czy wybór? / Anna Krajewska, Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s.60-64

 

27. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s.87-94

 

28. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s.17-20

 

29. Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia : cz.III - kilka świadectw empirycznych a mityczne nostalgie powrotu / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s.10-17

 

30. Młodzież uzdolniona informatycznie / Sławomir Szaruga // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s.61

 

31. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7-8, s.27-30

 

32. Niezdolny prymus? W poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu / Dorota Turska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.87-92

 

33. Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole / z Beatą Dyrdą, pedagogiem z Uniwersytetu Śląskiego ; rozm. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s.6-11

 

34. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s.20-26

 

35. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.14-20

 

36. O zarządzaniu talentami / Renata Gut, Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s.27-34

 

37. O żałosnym losie szkolnym uzdolnionych matematycznie dzieci i jak to można zmienić / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska ; rozm. Beata Igielska, Paweł Polowczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s.3-7

 

38. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3 dod., s.11-16

 

39. Po czym poznać dziecko zdolne / Elżbieta Zyzik, Wanda Grelowska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 36-40

 

40. Pokarało mnie geniuszem... / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.67-76

 

41. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.86-90

 

42. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s.44-46

 

43. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.18-20

 

44. Praca wychowawcy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s.51-53

 

45. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s.45-49

 

46. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s.36-41

 

47. Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii / Irena Koszyk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s.25-28

 

48. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s.27-30

 

49. Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s.206-208

 

50. Praca z uczniem zdolnym : (zestawienie bibliograficzne) / Agata Śliwicka // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.22-23

 

51. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii / Melania Sobańska-Bondaruk, Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s.42-51

 

52. Praca ze zdolną młodzieżą w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej / Elżbieta Borysik // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s.41-42

 

53. Problemy diagnozowania zdolności u dzieci / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 4, s.18-22

 

54. Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych / Małgorzata Pokora // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s.40-45

 

55. Projekt zajęć dla uczniów uzdolnionych / Katarzna Pluta // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2012/2013, nr 3, s.86-93

 

56. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.3-8

 

57. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s.52-59

 

58. Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych / Alicja Górecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2000/2001, nr 1, s.69-84

 

59. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.48-58

 

60. Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach (I-III) : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.101-104

 

61. Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s.314-316

 

62. Szczególne uzdolnienia - zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s.329-332

 

63. Szczególne uzdolnienia - zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s.329-332

 

64. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.60-69

 

65. Szlifowanie diamentów / Krystyna Dynowska-Chmielewska ; rozm. Dorota Kulesza // Sedno. - 2010, nr 9, s.32-34

 

66. Szybciej, więcej, na wyższym poziomie / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s.31-37

 

67. Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji / Jolanta Bonar // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.21-26

 

68. Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Aneta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2013, nr 2, s.31

 

69. Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.51-55

 

70. Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne / Agnieszka Włoch // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s.7-18

 

71. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.33-39

 

72. Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s.4-13

 

73. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s.50-51

 

74. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s.202-205

 

75. Uczniowie zdolni / Józef Winiarski // Wychowawca. - 1999, nr 2, s.31

 

76. Uczeń ze SPE w świetle nowej reformy / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s.74-76

 

77. Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.91-100

 

78. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.27-32

 

79. Wspomaganie twórczości i uzdolnień (zestawienie bibliograficzne) / Irena Niemczak // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s.19-20

 

80. Współpraca szkoły z rodzicami / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s.76-78

 

81. Wybitnie zdolni, czyli ludzie z deficytem / Maria Mach ; rozm. Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s.7-16

 

82. Zdolności matematyczne u dzieci - czym są i jak je rozwijać? / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 4, s.7-12

 

83. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.13-15

 

84. Zdolności twórcze i ich rozwijanie w zabawach po angielsku / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 3, s.72-79

 

85. "Znaczący inny" : edukacja uczniów zdolnych / Jan Papież // Wychowawca. - 1999, nr 5, s.20-22

 

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

nauczyciel bibliotekarz

CDN – PBP w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno