• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Zachowania dewiacyjne wśród młodzieży

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

Zachowania dewiacyjne wśród młodzieży

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

I. Książki

1. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [ i in.].- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.

(Alkohol a Zdrowie ; 23)

Sygnatura: 78396

2. Alkohol a młodzież / Peter Anderson, Ben Baumberg ; tł. Krzysztof Mazurek.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007.

(Biblioteka Profesjonalisty)

Sygnatura: 87321 , 87322

 

3. Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży : dylematy profilaktyki.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Sygnatura: 83853

 

4. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001.

Sygnatura: 85469-Czyt.-XX-C-5

 

5. Dlaczego ? = czyli samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania / T. Mitchel Anthony ; tł. [z ang.] Agnieszka Karpowicz.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 1994.

Sygnatura: 72896

 

6. Dzieci w sektach / Hayat El Mountacir ; przekł. Wiesława Dzieża.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000.

Sygnatura: 78966

 

7. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego.- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006.

Sygnatura: 86138

 

8. Kryminologia / Brunon Hołyst.- Wyd. 8.- Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004.

Sygnatura: 84027 , 84026-Czyt.-XI

 

9. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska.- Warszawa : Difin, 2010.

Sygnatura: 88599

 

10. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.

Sygnatura: 83854-Czyt.-XX-C 5a

 

11. Narkotyki : inni też biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

(Trudne Rozmowy z Nastolatkiem)

Sygnatura: 87198

 

12. Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość / Ewa Korpetta, Ewa Szmerdt-Sisicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000.

Sygnatura: 87839

 

13. Narkotyki? Nie, dziękuję / Joanna Wrześniowska.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

(Scenariusze Godzin Wychowawczych)

Sygnatura: 87750 , 87751

 

14. Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz ; tł. Agnieszka Basaj.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.

Sygnatura: 78397

 

15. Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2007.

(Biblioteka Profesjonalisty)

Sygnatura: 87837-Czyt.-XX-C-5a , 88838

 

16. Nasze dzieci i alkohol : poradnik dla rodziców / Mirosława Wieczorek-Stachowicz.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, [200?].

Sygnatura: 88839

 

17. Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja / Aleksander Makowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Sygnatura: 73694-Czyt.-XX-C 5

 

18. Opinie młodzieży o samobójstwie / Hanna Malicka-Gorzelańczyk.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002.

Sygnatura: 83617

 

19. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

(Resocjalizacja)

Sygnatura: 86840 , 86841-Czyt.-XX-C 5 , 86930

 

20. Picie młodzieży a style w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley ; [ tł. z jęz. ang. Anna Tabaczyńska].- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

Sygnatura: 79977

 

21. Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych / Sławomir Bukalski.- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.

(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. 619(693))

Sygnatura: 85766

 

22. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska.- Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.

Sygnatura: 85468-Czyt.-XX-C-5 a

 

23. Przewodnik po psychologii społecznej / Waldemar Domachowski.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Sygnatura: 78236

 

24. Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms ; red. nauk. Stanisława Lis ; przetł. Stanisława Lis [i in.].- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

(Biała Seria)

Sygnatura: 78300-Czyt.-XXV-C

 

25. Samobójstwa : ucieczka przegranych / Maria Jarosz.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Sygnatura: 83984

 

26. Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka / red. nauk. Brunon Hołyst ; oprac. Izabela Dziekońska-Staśkiewicz, Antoni Strzałkowski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

(Raporty Tematyczne ; 18)

Sygnatura: 67169

 

27. Samobójstwo - przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

Sygnatura: 50435 , 79057

 

28. Suicydologia / Brunon Hołyst.- Wyd. 2. zm. i rozsz.- Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Sygnatura: 90298-Czyt.-XXV-D

 

29. Wiktymologia / Brunon Hołyst.- Wyd. 4 zm. i rozszerz.- Warszawa : LexisNexis, 2011.

Sygnatura: 89255-Czyt.-XI

 

30. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : ( rozpoznawanie i przeciwdziałanie ) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000.

Sygnatura: 78761

 

31. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kemdall ; przekł. [z ang.] Joanna Kowalczewska.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

(Psychologia Kliniczna)

Sygnatura: 84536 , 84537

 

32. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kemdall ; przekł. [z ang.] Joanna Kowalczewska.- Wyd.2.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Sygnatura: 89850 , 89851-Czyt.-XXV-D

 

33. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Sygnatura: 80610-Czyt. - XX-C 5

 

34. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban.- Wyd. 3.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

Sygnatura: 78082 , 78086-Czyt. - XX-C 5

 

35. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005.

Sygnatura: 85045-Czyt. - XX-C 5 , 87005 , 87006

 

36. Zachowania patologiczne / pod red. Kazimierza Gduli.- Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2008.

(Studenckie Zeszyty Naukowe ; 18)

Sygnatura: 87452 , 90034-Czyt.-XXVI-7e

 

37. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.

Sygnatura: 86697

 

 

 

 

 

II. Artykuły z czasopism

1. Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1-2, s.16-21

 

2. Alkohol w życiu gimnazjalistów (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10-11, s.43-46

 

3. Autodestrukcja - geneza zjawiska / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2010, nr 7-8, s.22-24

 

4. ,,Biję, bo mam takie nerwy!" / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 12, s.8-10.

 

5. Chuligaństwo - agresja dla zabawy / Agnieszka Nowicka // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s.60-64

 

6. Co robić z zagrożonymi wykolejeniem na przykładzie badań CERI / Andrzej Janowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s.28-33

 

7. Czy sekty są nadal groźne? / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s.5-9

 

8. Dewiacja i patologia udziałem młodzieży / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1-2, s.41-42

 

9. Emocjonalne odpowiedzi młodzieży na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1-2, s.8-13

 

10. Gdy życie boli za bardzo / Mariusz Wilk // Sedno. - 2010, nr 9, s.42-46

 

11. Indywidualne czynniki zachowań problemowych młodzieży gimnazjalnej / Magdalena Wójcik, Anna Rustecka-Krawczyk // Remedium. - 2009, nr 3, s.10-11

 

12. Konflikty pomiędzy dorastającą młodzieżą a rodzicami - doświadczenia holenderskie / Iwona Ocetkiewicz // Edukacja. - 1999, nr 4, s.90-92

 

13. Młody człowiek wolny od uzależnień / Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10-11 dod., s.I-III

 

14. Młodzi ludzie o sobie, dorosłych, profilaktyce i kilku innych ważnych sprawach / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 1999, nr 2, s.13-15

 

15. Młodzi ludzie o sobie, dorosłych, profilaktyce i kilku innych ważnych sprawach / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 1999, nr 3, s.22-26

 

16. Młodzież a substancje psychoaktywne / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 7-8, s.54-55

 

17. Młodzież a substancje psychoaktywne / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 11, s.28-29

 

18. Młodzież a uzależnienia - mechanizmy i problemy (uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów tożsamościowych) / Ewa Wysocka // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.11-18

 

19. Młodzież a współczesne zagrożenia / Anna Maria Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s.48-50, 52

 

20. Młodzież pali nie tylko papierosy / Magdalena Gołek // Wychowawca. - 2013, nr 9, s.20-23

 

21. Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży / Joanna Mazur // Remedium. - 2013, nr 2, s.6-7

 

22. Na skutek picia / Marta Melka-Roszczyk // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s.98-103.

 

23. Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s.3-9

 

24. (Nad)używanie alkoholu przez młodzież - wybrane aspekty problemu / Cezary Kurkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s.34-37

 

25. Negatywne wzorce zachowań / Barbara Wlaźlik // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s.45-47

 

26. Neurobehawioralne niepohamowanie i jego relacje z zachowaniami, postawami i motywacjami narkotycznymi w świetle wybranych zmiennych kontekstowych / Piotr Kwiatkowski // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2009, nr 1-2, s.28-36

 

27. O nieletnich prawie wszystko ... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s.53-58

 

28. Okaleczanie ciała - podstawy wsparcia / Monika Matecka, Jowita Wycisk // Remedium. - 2007, nr 1, s.8-9

 

29. Okaleczone ciało / Anna Błoch-Gnych // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s.31-32

 

30. Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 2002-2010 : zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s.275-296

 

31. Picie problemowe alkoholu a zadania rozwojowe wieku dorastania / Beata Boćwińska-Kiluk // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2006, nr 1-2, s.5-8

 

32. Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez młodzież / Hanna Kołoło, Joanna Mazur // Remedium. - 2007, nr 11, s.4-5

 

33. Polska młodzież a marihuana i ,,dopalacze'' / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s.26-27

 

34. Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży / Beata Hoffmann // Edukacja. - 2005, nr 1, s.65-73

 

35. Postawy młodzieży wobec nikotyny / Agata Strychowska // Wychowawca. - 2008, nr 10, s.25-26

 

36. Postrzeganie przez uczniów gimnazjów wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych / Agnieszka Małkowska, Barbara Woynarowska // Edukacja. - 2004, nr 3, s.36-47

 

37. Prawdy i mity o młodzieży przestępczej i innej - prawnie poprawnej / Iwona Klonowska-Senderska // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2010, nr 1-2, s.20-24

 

38. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży / Justyna Kula-Lic // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s.19-22

 

39. Problem samouszkodzeń u wychowanków domów dziecka / Katarzyna Kiwer // Niebieska Linia. - 2010, nr 1, s.18-20

 

40. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych i patologicznych młodzieży w reformie edukacji / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s.3-6

 

41. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2002, nr 1, s.5-13

 

42. Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych : badania opinii młodzieży / Barbara Karolczak-Biernacka // Edukacja. - 1998, nr 2, s.31-42

 

43. Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk-Gozdek // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s.10-13

 

44. Radzenie sobie ze stresem a uzależnienia wśród nastolatków / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 6, s.4-5

 

45. Rodzina w percepcji nieletnich sprawców czynów zabronionych i młodzieży nieprzestępczej / Tomasz Wach // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2008, nr 3-4, s.10-17

 

46. Rodzina w percepcji nieletnich sprawców przestępstw / Małgorzata Sitarczyk // Niebieska Linia. - 2008, nr 6, s.13-16

 

47. Rodzina wobec problemu samobójstw nieletnich / Elżbieta Czarnota // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s.44-47

 

48. Rozmiary i rodzaje zagrożeń patologiami społecznymi młodzieży / Ewa Sowa // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s.50-52

 

49. Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, 2001-2005-2010 / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s.37-56

 

50. Sekta - zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk-Buczak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s.67-72

 

51. Sekta - zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk-Buczak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s.47-52

 

52. Sekty - zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s.3-5

 

53. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s.48-52

 

54. Sekty czyli niebezpieczny miraż / Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 8, s.1-3

 

55. Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s.18-21

 

56. Sekty zagrożeniem dla młodzieży / Celina Kotusz, Sabina Wilim // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6 dod., s.I-III

 

57. Skutki traumy u młodzieży oraz sposoby pomocy / Piotr Stolecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s.35-38

 

58. Słuchając zranionego ciała / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. - 2009, nr 6, s.9-10

 

59. Środowiskowe czynniki zachowań problemowych młodzieży gimnazjalnej / Magdalena Wójcik, Anna Rustecka-Krawczyk // Remedium. - 2009, nr 1, s.6-7

 

60. Środowiskowe uwarunkowania trudności wychowawczych gimnazjalistów / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s.11-17

 

61. To nie jest takie proste / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.20-22

 

62. Tożsamość negatywna w okresie dorastania / Agnieszka Mróz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s.14-18

 

63. Trudna młodzież / Patryk Zawadzki // Wychowawca. - 2009, nr 6, s.19-21

 

64. Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010 / Anna Dzielska // Remedium. - 2012, nr 4, s.30-31

 

65. Używanie substancji psychoaktywnych oraz agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych z perspektywy badań ilościowych i jakościowych / Agnieszka Pisarska [i in.] // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 4, s.357-382

 

66. Używanie substancji psychoaktywnych przez gdańską młodzież w opinii rodziców / Marcin Dębski // Remedium. - 2012, nr 3, s.30-31

 

67. Wandalizm w przestrzeni miasta / Maria Dąbrowska-Bąk // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2005, nr 3-4, s.19-21

 

68. Wiedza gimnazjalistów na temat zachowań ryzykownych / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10-11, s.28-31

 

69. Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s.19-23

 

70. Zachowania dewiacyjne i aktywność prospołeczna młodzieży a poczucie alienacji / Przemysław Piotrowski // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s.16-27

 

71. Zachowania problemowe młodzieży w Krakowie / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2008, nr 3, s.4-7

 

72. Zachowania samobójcze młodzieży (w świetle wyników badań) / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s.39-51

 

73. Zagubieni w drodze do samych siebie / Maria Wróblewska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.39-47

 

74. Zainteresowanie młodzieży narkotykami. Kilka uwag na podstawie wyników badań własnych / Witold Wincenciak // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10-11, s.18-19

 

75. Zapobieganie zaburzeniom zachowania wśród uczniów (jako element profilaktyki uzależnień) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Monika Noszczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.23-27

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

 

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno