• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich

Książki:

1. Cykl wykładów z najnowszej historii Polski. Z. 3 / Mieczysław Wrzosek ; Politechnika Białostocka. Białystok : Wydawnictwo PB, 1990.

2. Echa powstań śląskich i plebiscytu w wybranych czasopismach polsko-amerykańskich / Janina Saratowicz-Stolarzewiczowa. Warszawa : "Pax", 1980.

3. Encyklopedia powstań śląskich / red. Franciszek Hawranek [i in.]. - Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1982.

4. Encyklopedia powstań śląskich / zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. - Wyd. 1, dodruk. - Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1984.

5. Insurgenci : opowiadania o powstaniach śląskich / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Bolesław Lubosz. - Katowice : "Śląsk", 1980.

Sygnatura: 42829

6. Insurgenci i politycy / Jan Przewłocki. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1982.

7. Kraków wobec powstań śląskich i plebiscytu / Jan Pachoński. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.

8. Kronika powstań śląskich 1919-1921 / Marian Anusiewicz, Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1980.

9. Krzyżackie widmo : wspomnienia z lat 1910-1945 / Antoni Roczmierowski ; oprac. Andrzej Kozanecki. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974.

10. Ludzie tej ziemi : (zbiór reportaży) / Józef Musioł. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980.

11. Materjały do historji powstań G. Śląskich. T. 1, 1919-1920 / J. Ludyga-Laskowski. Katowice : Księgarnia Polska, 1925.

12. Michała Grażyńskiego "Walka o Śląsk" / do dr. przygot. i wstępem opatrzył Władysław Zieliński ; przypisy do tekstu Michała Grażyńskiego oprac. Jan Walczak. Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1989.

13. Orły na hałdach : z dziejów walk o polski Śląsk / Henryk Racki. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981.

14. Polskie działania specjalne na Górnym Śląsku : 1919-1921 / Zyta Zarzycka. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.

15. Pomoc Krakowa dla Górnego Śląska w okresie powstań (1919-1921) / Jan Pachoński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

(Nauka dla Wszystkich ; nr 346)

16. Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

17. Powstania śląskie / Wiesław Dobrzycki. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.

18. Powstania śląskie : 1919-1921 : zarys działań bojowych / Mieczysław Wrzosek. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971.

19. Powstania śląskie 1919, 1920, 1921 / J. Gliszczyński, W. Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971.

20. Powstania Śląskie 1919, 1920, 1921 / Tadeusz Jędruszczak. - Wyd. 4. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1981.

21. Powstania Śląskie 1919, 1920, 1921 / Tadeusz Jędruszczak. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1972.

22. Powstania śląskie : ( bibliografia za lata 1944 - 1978 ) / oprac. Jolanta Kasprowicz. - Opole : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka-Opole, 1979.

23. Powstania Śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach : wybór tekstów / oprac. Franciszek Hawranek. Opole : Instytut Śląski, 1980.

24. Powstanie czy rewolucja ? : w 150 rocznicę powstania listopadowego / pod red. Henryka Kocója. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981.

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 422)

25. Powstanie śląskie 1919 - 1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Min Obrony Narodowej, 1971.

26. Rocznica powstania / Wincenty Pol. - Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska, 2010.

(Wolne Lektury)

27. Sądy polowe w III powstaniu śląskim / Józef Musioł. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1978.

28. Śląsk w walce : antologia piśmiennictwa poświęconego walce ludu śląskiego w latach 1918-1945 / Wybór i oprac. Stanisław Wilczek ; przedm. W. Szewczyk. [Warszawa] : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.

29. Trzecie powstanie śląskie : zwycięski remis / Witold Iwaszkiewicz ; Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny. 2018.

30. Trzecie powstanie śląskie 1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1969.

31. Trzecie powstanie śląskie 1921 : geneza i przebieg działań bojowych / Wacław Ryżewski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977.

32. W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu : (1919)-1920-1921 / red. Henryk Rechowicz ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Katowice : "Śląsk", 1971.

33. W trzecim powstaniu śląskim / Roman Horoszkiewicz ; [mapka rys. K. Kognowicka]. Warszawa : Gebethner i Wolff, 1936.

34. Walka o kresy zachodnie : 1918-1921 / Grzegorz Łukomski. - Kościan : "Książnica Polska", 1991.

(Szkice Historyczne)

35. Wierny Bogu, Ojczyźnie, rodzinie : opowieść o Franciszku Rataju / Anna Meisnerowska. Poznań ; Gostyń : Muzeum, 2014.

36. Wojciech Korfanty 1873-1939 : Polski Komisarz Plebiscytowy i Dyktator III Powstania Śląskiego / Władysław Zieliński. - Katowice : Katowickie Tow. Społ.-Kult., 1983.

37. Wojciecha Korfantego "Marzenia i zdarzenia" / Wojciech Korfanty ; do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzył Władysław Zieliński. Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1984. ISBN 83-

38. Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992.

39. Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1988.

40. Zarys historii trzech powstań śląskich : 1919 - 1920 - 1921 / Jan Ludyga-Laskowski. - Opole : Instytut Śląski, 1973.

41. Źródła do dziejów powstań Śląskich. T. 2, Styczeń - grudzień 1920 / oprac. Tadeusz Jędruszczak i Zygmunt Kolankowski ; red. Kazimierz Popiołek. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

42. Źródła do dziejów powstań Śląskich. T. 3, Styczeń - maj 1921 / oprac. Jan Przewłocki, Władysław Zieliński ; red. Kazimierz Popiołek ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Instytut Śląski w Opolu. Wrocław : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich, 1974.

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno