• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) Patron Roku 2019

Książki:

1. Biała noc miłości : opowieść teatralna / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1999.

2. Cud ; Dżuma w Neapolu / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i Dodatek krytyczny Włodzimierz Bolecki]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998.

(Lekcja Literatury.)

3. Don Ildebrando : opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; il. Jan Lebenstein. - Warszawa : "Presspublica", 1997.

4. Dwa opowiadania : Wieża ; Cud / Gustaw Herling-Grudziński ; il. Jan Lebenstein. - Lublin : Wydawnictwo "Fis", 1991.

5. Dziennik 1957-1958 / Gustaw Herling-Grudziński ; opracowali Włodzimierz Bolecki, Marta Herling. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2018.

6. Dziennik jako wyzwanie : Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński / Kazimierz Adamczyk. - [Kraków] : "Parol", 1994.

7. Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Res Publica", 1990.

8. Dziennik pisany nocą 1971-1972 [Dok. dźw.] / Gustaw Herling-Grudziński ; czyta M. Prałat. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych Zakład Wydawnictw i Nagrań, 1990.

9. Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd.1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 1995.

(Pisma zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; 4.)

10. Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Res Publica", 1990.

11. Dziennik pisany nocą 1980-1983 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : Res Publica, 1990.

12. Dziennik pisany nocą 1984-1988. T. 1 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Plejada", 1990.

13. Dziennik pisany nocą 1984-1988. T. 2 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Plejada", 1990.

14. Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1993.

15. Dziennik pisany nocą 1993-1996 / Gustaw Herling-Grudziński ; posł. i nota o autorze Zdzisław Kudelski. - Warszawa : "Czytelnik", 1998.

(Pisma zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; 10.)

16. Dziennik pisany nocą. T. 1, 1971-1981 / Gustaw Herling-Grudziński ; wstęp Krzysztof Pomian. - Wyd. 1 w tej ed. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.

17. Gorący oddech pustyni / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac.graf. Agnieszka Kaneko. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 2000.

18. Gorący oddech pustyni / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1997.

19. Gustaw Herling Grudziński Inny świat oraz Opowiadania - Wieża, Most, Drugie Przyjście / oprac. Zofia Lipiec. - Radom : "Ston I", 1994.

(Lektury : analizy lektur szkolnych opracowane przez nauczycieli polonistów / "Ston I")

20. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński ; wstęp Anne Applebaum. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010.

21. Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. i przygot. tekstu do druku Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.

22. Opowiadania zebrane / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 1991.

23. Pod światło / Gustaw Herling-Grudziński ; posł. Sergio Romano ; przeł. Stanisław Kasprzak ; wprowadzenie Titti Marrone. - Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 1998.

24. Podzwonne dla dzwonnika / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 2000.

25. Rozmowy na koniec wieku. [T.] 2 / prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski ; [rozmówcy] Gustaw Herling-Grudziński [i in.]. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1998.

26. Skrzydła ołtarza / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004.

(Lekcja Literatury)

27. Skrzydła ołtarza : opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Czytelnik", 2000.

(Pisma zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; t. 2.)

28. Sześć medalionów i ; Srebrna Szkatułka / Gustaw Herling-Grudziński ; [aut. reprodukcji Piotr Maciuk, Andrzej Świetlik]. - Warszawa : "Czytelnik", 1994.

29. Upiory rewolucji / Gustaw Herling-Grudziński ; zebrał i oprac. Zdzisław Kudelski. - Lublin : Wydawnictwo Fis, 1992.

30. Wędrowiec cmentarny / Gustaw Herling-Grudziński ; posłowiem opatrzył Zdzisław Kudelski. -Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006.

31. Wiek biblijny i śmierć : czekając na czarny obłok / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. i posł. opatrzył Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.

32. Żywi i umarli : szkice literackie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 1 krajowe. - Lublin : Wydawnictwo "Fis", 1991.

 

Artykuły z czasopism:

1. APOKALIPTYCZNY tryptyk Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Leonid Malcew ; tł. [z jęz. ros.] Jolanta Aulak // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 2, s.75-83

2. BĘDZIE trwał mój głęboki cień. Refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Trojanowska // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s.15-23

3. BYĆ i pisać : o prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Przybylski Ryszard Kazimierz. - Poznań, 1991.

Rec.: Marian Ciupek // Dekada Literacka. - 1991, nr 30, s.9

4. BYĆ i pisać : o prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Ryszard Kazimierz Przybylski. - Poznań, 1991.

Rec.: Sergiusz Sterna-Wachowiak // Akcent. - 1993, nr 4, s.136-138

5. BYĆ i pisać : o prozie Gustawa-Herlinga Grudzińskiego / Ryszard Kazimierz Przybylski.

Rec.: Bolesław Faron // Twórczość. - 1992, nr 3, s.108-110

6. BYĆ jak Leonardo Sciascia : Gustaw Herling-Grudziński i sycylijskie obsesje / Magdalena Śniedziewska // Pamiętnik Literacki. - 2017, z. 4, s.87-103

7. CIEMNA miłość : szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / W. Bolecki. - Kraków, 2005.

Rec.: Paweł Panas // Teksty Drugie. - 2007, nr 1/2, s.98-105

8. CZASY / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s.75-78

Fragment książki,,Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego''.

9. CZŁOWIEK wobec próby wiary : Gustaw Herling-Grudziński "Ofiarowanie" / Paulina Węglewska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s.47-51

10. DLACZEGO Gustaw Herling-Grudziński bał się spotkać z Witoldem Gombrowiczem? / Marian Bielecki // Teksty Drugie. - 2008, nr 3, s.88-110

11. DZIENNIK 1957-1958 / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. Włodzimierz Bolecki, Marta Herling. - Kraków, 2018.

Rec.: Rozczarowany i znużony / Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska // Nowe Książki. - 2018, nr 11, s.20-21

12. DZIENNIK południowy / Mariusz Wilk // Zeszyty Literackie. - 2015, nr 2, s.166-176

13. ETOS i artyzm : rzecz o Herlingu-Grudzińskim / pod red. Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego. - Poznań, 1991.

Rec.: Krystyna Jakowska // Polonistyka. - 1992, nr 2, s.117-118

14. ETOS i artyzm : rzecz o Herlingu-Grudzińskim / pod red. Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego. - Poznań, 1991.

Rec.: Bolesław Faron // Twórczość. - 1992, nr 3, s.108-110

15. GUSTAW Herling-Grudziński o pisarzach rosyjskich doby totalitaryzmu : (Dziennik pisany nocą) / Patrycja Spytek // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 8, s.29-37

16. GUSTAW Herling-Grudziński w Kielcach / Jan Pacławski // Polonistyka. - 1992, nr 2, s.122-124

Sesja naukowa poświęcona G. Herlingowi-Grudziskiemu.

17. HERLING- Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 5, s.23-41

18. HERLING-Grudziński i neoawangarda / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 4, s.17-27

19. LISTY o Borysie Pasternaku / Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc // Zeszyty Literackie. - 2011, nr 4, s.160-173

20. OBRĘCZ / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 42, s.8

O prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

21. OPISYWANIE i refleksja - "Wieża" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w szkole zawodowej / Zofia Budrewicz // Polonistyka. - 1992, nr 2, s.89-95

22. PARYŻ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 6, s.51-59.

23. "PISARZ (...) wydziera Wielkiej Tajemnicy swój drobny okruch" : o poetyce opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aneta Pierzchała // Akcent. - 1992, nr 4, s.94-97

24. PISARZ i los / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s.63-80

25. PISARZ i los : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Ewa Bieńkowska. - Warszawa, 2002.

Rec.: Arkadiusz Morawiec // Nowe Książki. - 2003, nr 9, s.46-47

26. POETYKA opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Arkadiusz Morawiec. - Kraków, 2000.

Rec.: Struktura tajemnicy / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2001, nr 2, s.118-120

27. POETYKA opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm - dyskursywność -paraboliczność / Arkadiusz Morawiec. - Kraków, 2000.

Rec.: Magdalena Rembowska-Płuciennik // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 1, s.196-208

28. POZNAŃSKI przystanek Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Bogumiła Kaniewska // Polonistyka. - 1992, nr 2, s.120-122

Nadanie Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu tytułu Doktora Honoris Causa UAM w Poznaniu.

29. SEN mara / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 1, s.77-83

30. SPOTKANIA z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. - 2009, nr 3, s.51-57

31. STUDIA o Herlingu-Grudzińskim : twórczość, recepcja, biografia / Zdzisław Kudelski. - Lublin, 1998.

Rec.: Krzysztof Polechoński // Nowe Książki. - 1999, nr 7, s.32-33

32. ŚWIAT Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Zdzisław Kudelski // Więź. - 1992, nr 2, s.147-149

Wystawa poświęcona G. Herlingowi-Grudzińskiemu i jego twórczości.

33. TWARZE Herlinga / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 1992, nr 2, s.72-76

Charakterystyka pisarstwa G. Herlinga-Grudzińskiego.

34. WŁOCHY były jego druga ojczyzną / Alina Kochańczyk // Akcent. - 2015, nr 3, s.32-39

O pisarzu Gustawie Herlingu-Grudzińskim.

35. ZGRZEBNA codzienność / Ludwik Kozołub // Polonistyka. - 1992, nr 2, s.104-107

Wyniki sondażu na temat percecji twórczości G. Herlinga-Grudzińskiego.

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno