• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

KSIĄŻKI:

 

1. ABC poradnictwa zawodowego w szkole : praca zbiorowa / oprac. red. i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2008.

Sygnatura: 87821, 87822, 87823, 87824, 87825-Czyt.-XX-C 4

 

2. Człowiek i zawód : wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy / Urszula Jeruszka. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010.

(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.)

Sygnatura: 89522

 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.

Sygnatura: 93124, 93125 -Czyt. XX C 4

 

4. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2008.

Sygnatura: 87410

 

5. Edukacja zawodoznawcza w szkole / red. Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk. - Wrocław- ; Opole : Wydaw. MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniw. Wrocławskiego, 2006.

Sygnatura: 86091-Czyt.-XX-C-4

 

6. Ginące zawody / Błażej Kusztelski, Barbara Puszczewicz ; oprac. red. Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej= Wydaw. Telew. Pol., 1995.

(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

Sygnatura: Pd-3111 Zb. Spec.

 

7. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.

Sygnatura: 91479-Czyt.-Czyt.-XX-C-4

 

8. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2004.

Sygnatura: 83640

 

9. Moja przyszła praca : materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych / Grażyna Sołtysińska, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001.

(Vademecum Nauczyciela Szkoły Zawodowej ; 2)

Sygnatura: 80981, 81162

 

10. Podstawy edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, cop. 2000.

Sygnatura: 79022-Czyt. XXIII, 79952

 

11. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla szkolnego doradcy zawodowego / Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010.

(ABC Doradcy Zawodowego)

Sygnatura: 88934, 88935, 88936, 88937-Czyt.-XX-C4, 89002

 

12. Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego / Krzysztof Symela ; Krajowyt System Szkolenia Zawodowego. - Warszawa : Min. Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, 2006.

Sygnatura: 86259

 

13. Poznajemy zawody i miejsca pracy : materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2015.

Sygnatura: 93670

 

14. Praca z klientem dorosłym / Magdalena Mrozek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2009.

(ABC Doradcy Zawodowego)

Sygnatura: 87994, 87995, 87996, 87997, 87998-Czyt.-XX-C4

 

15. Przygotowanie szkolenia : czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu / Mariola Łaguna, Paweł Fortuna. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 88070

 

16. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu. System doradztwa zawodowego / red. Małgorzata Michalczyk, Halina Mocek, Jolanta Tonkiewicz. - Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2003.

Sygnatura: 82942-XXVI-7 c

 

17. Rozmowa doradcza / Dorota Pisula. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010.

(ABC Doradcy Zawodowego)

Sygnatura: 88943, 88944, 88945, 88946-Czyt.-XX-C4, 89001

 

18. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith ; tł. Olga Frączak-Faure. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2008.

Sygnatura: 86794

 

19. Zawodowy zawrót głowy / Richard Scarry ; [tłumaczenie Marta Tychmanowicz]. - Warszawa: Wydawnictwo Babaryba, 2018.

Sygnatura: 94813

 

20. Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy : psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym / Augustyn Bańka. - [B.m.] : Wydaw. PRINT-B, cop. 2003.

Sygnatura: 83616

 

21. Zawody czyli Kim możesz zostać / autor Agnieszka Nożyńska ; ilustracje Janusz Baszczak. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2018].

Sygnatura: 94814, 94819, 94820, 94821

 

22. Zawody szkolnictwa zawodowego : vademecum informacyjne doradcy zawodowego / Krystyna Lelińska, Grażyna Sołtysińska, Maciej Gruza. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2005.

Sygnatura: 85240-Czyt.-XXIII-C

 

 

oprac. Katarzyna Zimny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDN-0850/49/10

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno