• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

KSIĄŻKI:

 

1. Bogactwo sieci : jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność / Yochai Benkler ;

tł. Rafał Próchniak. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Sygnatura: 87408

 

2. Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej : konteksty, istota, uwarunkowania / Małgorzata Kowalska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 165)

Sygnatura: 94268

 

3. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2009.

Sygnatura: 88389

 

4. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ; [rozdz. 5 - współpr. aut. Dariusz Sarzała]. - Wyd. 2 (zm. i rozszerz.). - Warszawa ; Dąbrowa Górnicza : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.

Sygnatura: 90399

 

5. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

(Engram)

Sygnatura: 93397

 

6. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2013.

Sygnatura: 91531

 

7. Dzieło literackie w sieci : pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii / Marek Adamiec. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2004.

Sygnatura: 83945

 

8. Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / redakcja naukowa Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Sygnatura: 93922

 

9. Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści : poradnik / Kamil Stępień. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2010.

(Propozycje i Materiały ; 81)

Sygnatura: 88808-Czyt.-III-H

 

10. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009.

(Nowe Tendencje w Psychologii ; 16)

Sygnatura: 88152, 88216

 

11. Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 138)

Sygnatura: 91752

 

12. Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2015.

Sygnatura: 93823

 

13. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa
w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2010.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 112)

Sygnatura: 88798-Czyt.-III-H

 

14. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2010.

(Psychologia ; 3)

Sygnatura: 89043

 

15. Nauki o komunikacji : teoria i praktyka / Bruno Ollivier ; przeł. Iwona Piechnik. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010.

Sygnatura: 88990

 

16. Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota ; Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

(Społeczne Wyzwania Współczesności : seria imienia profesora Tadeusza Tomaszewskiego)

Sygnatura: 94661

 

17. Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

(Media i Rozwój Dziecka)

Sygnatura: 89838

 

18. Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.

Sygnatura: 95034

 

19. Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006.

Sygnatura: 85975

 

20. Społeczeństwo informacyjne : wyzwanie dla pedagogiki mediów / Arkadiusz Wąsiński. - Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003.

Sygnatura: 83419

 

21. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie = Information Society and its Technologies : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 70)

(Miscellanea Informatologica Varsoviensia)

Sygnatura: 84365-Czyt.-III-H

 

22. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [i in.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008.

(Wiek Informacji : Ekonomia, Społeczeństwo i Kultura ; t.1)

Sygnatura: 86824

 

23. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk ; przekł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Sygnatura: 89686

 

24. Uczenie się jako konstruowanie wiedzy : świadomość, qualia i technologie informacyjne / Mariusz Kąkolewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickewicza, 2011.

(Technologia Kształcenia ; nr 20)

Sygnatura: 89883

 

 

 

 

oprac. Katarzyna Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno