• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Wydawnictwa zwarte:

160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001

Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein.- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2006

Baw się matematyką / Małgorzata Paszyńska.- Wrocław : Wydawnictwo CROMA, 2000

Dziecko w świecie matematyki / Jan Filip, Tadeusz Rams.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000

Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 1 / Sabina Guz.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016

Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 2 / Sabina Guz.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016

Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki: praca zbiorowa /

pod red. Małgorzaty Mikołajczyk.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki? Jerzy Nowik, Joanna Świercz.- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016

Kompetencje kluczowe drogą do kariery – poradnik realizacji projektu edukacyjnego / realizator projektu Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w w Warszawie. - Bydgoszcz : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Jarosław Skrzypczak, 2013

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2015

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2015

Matematyczne myślenie / John Mason, Leone Burton, Kaye Stacey.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

Matematyka dla humanistów, dyslektyków i… innych przypadków beznadziejnych : przekształcanie wzorów, rozwiązywanie równań (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studenci) / Krzysztof Cywiński.- Zabrze : Oficyna Edukacyjna „PINGU”, 2005

Matematyka w zabawach i grach / Eva Krejcova.- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016

Na olimpijskim szlaku : zadania dla kółek matematycznych w szkołach podstawowych

i gimnazjach / Henryk Pawłowski.- Toruń : Oficyna Wydawnicza „Tutor”, 2000

Odlotowa matematyka / Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk, Zdzisław Głowacki.- Toruń : Oficyna Wydawnicza „Tutor”, 2015

Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? - książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności

z nauką matematyki / Barbara Stryczniewicz.- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2013

Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom / Danuta Zaremba.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006

Polubić matematykę: ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat / Dorota Miązek, Joanna Wójcicka : Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009

Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Warszawa : Centralna komisja Egzaminacyjna, 2008

Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Grażyna Makowska.- Kielce Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010

Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008

Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami

w matematyce / Urszula Oszwa.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów / Dorota Klus-Stańska, Alina Kalinowska ; przy współpracy Adama Stańskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004

Równa szkoła : matematyka, władza i pole wytwarzania kultury / Lucyna Kopciewicz.- Warszawa : Difin, 2012

Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek.- Warszawa : Difin, 2018

Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : matematyka / Teresa Danielewicz.- Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2010

Uczymy się myśleć przez rozrywkę / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki.- Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2004

Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004

 

Artykuły z czasopism:

Czy uczymy myśleć / Marek Pisarski // Matematyka.- 2008, nr 1, s. 26-30

Dzieci uzdolnione matematycznie / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole 2011, nr 1, s. 106-116

Dziecięce budowanie obrazu pojęciowego liczby / Jolanta Nowak // Wychowanie na co Dzień.- 2011, nr 1-2, s. 28-31

Edukacja matematyczna – pomóżmy dziecku zrozumieć / Witold Szmajkowski // Życie Szkoły.- 2012, nr 1, s. 4-7

Edukacja matematyczna przedszkolaków / Krystyna Kamińska // Wychowanie

w Przedszkolu.- 2012, nr 1, s. 5-15

Geometria w edukacji dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Życie Szkoły.- 2011, nr 5,

s. 12-19

Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia

w Szkole.- 2010, nr 2, s. 109-123

Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych kompetencji matematycznych / Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł // Edukacja.- 2013, nr 3, s. 60-75

Jak uczyć matematyki / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 12, s. 13-15

Jak zwiększyć efektywność nauczania matematyki / Alina Sprzęczka // Nowa Szkoła.- 2004, nr 10, s. 51-53

„Krokowanie” : innowacyjne działanie w matematyce w edukacji wczesnoszkolnej / Margareta Olszewska, Marzena Oterman // Życie Szkoły.- 2018, nr 2, s. 8-12

Królowa nauk bardziej przystępna / Elzbieta Patyk // Edukacja i Dialog.- 2011, nr 1-2,

s. 46-49

Matematyczne zabawy logiczne : dla dzieci na pierwszym etapie kształcenia / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // Życie Szkoły.- 2017, nr 2, s. 33-35

Matematyka „królową nauk” : by ja polubić, trzeba zrozumieć / Mirosław Handke // Wychowawca.- 2010, nr 6, s. 5-7

Matematyka i ruch / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły.- 2009, nr 11, s. 34-37

Metoda G. Polya w rozwijaniu zdolności matematycznych / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły.- 2009, nr 4, s. 24-31

Metoda kapeluszy myślowych / Danuta Stępień // Matematyka.- 2008, nr 9, s. 543-545

Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły.- 2004, nr 10, s. 38-40

Nauczyciel a efektywne nauczanie – uczenie się matematyki / Zenon Krzemianowski // Matematyka.- 2014, nr 9, s. 36-41

Nie najłatwiejszą, ale najpiękniejszą prowadź ich drogą, czyli o kształceniu umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych / Gustaw Treliński // Życie Szkoły.- 2011, nr 10,

s. 12-22

Od dziecięcej ciekawości do rozwijania zainteresowań matematycznych / Olga Kopienka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 4, s. 16-19

Oswajanie liczb / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora // Psychologia w Szkole.- 2013, nr 5, s. 49-54

Przygoda z logiką – pomysły na wykorzystanie łamigłówek / Danuta Marciniak // Matematyka.- 2019, nr 3, s. 41-47

Ręce uczą matematyki / Przemysław Bąbel // Psychologia a Szkole.- 2014, nr 4, s. 43-48

Rozważania na temat logicznego myślenia / Zdzisław Spychała // Matematyka.- 2015, nr 6, s. 38-41

Rozwijanie kompetencji myślenia matematycznego / Alina kalinowska // Edukacja

i Dialog.- 2005, nr 9, s. 14-19

Szach królowej / Anna Widur // Wychowawca.- 2010, nr 6, s. 8-11

Wspólne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym – rozwijanie zainteresowań matematycznych / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 5, s. 46-50

Wykorzystanie Internetu w nauczaniu matematyki / Danuta Kuklis // Edukacja Medialna.- 2001, nr 1, s. 37-40

Zimowe zabawy matematyczne przy tablicy interaktywnej / Ewa Skwarka // Wychowanie

w Przedszkolu.- 2014, nr 2, s. 38-40

 

 

 

oprac. W. Wardyba-Niziałek

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno