• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Książki:

1. Czy z Polski możemy być dumni? / Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk. Kraków : "Rubikon", cop. 2007.

2. Dydaktyka literatury / red. nacz. Wojciech Pasterniak. T. 27. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2007.

3. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [i in.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

4. Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [i in.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

5. Dziecko w świecie wielkiej i małej ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

6. Edukacja humanistyczna w nowym stuleciu : rola humanistyki w kształtowaniu świata wartości i postaw młodych Polaków / oprac. red. Katarzyna Chmielewska. - Wrocław ; Warszawa : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich : Instytut Badań Literackich, cop. 2006.

7. Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Teresa Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

8. Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas ; IBUK Libra, 2017.

9. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

10. Eseje o wychowaniu adekwatnym / Andrzej Jakub Sowiński ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017.

11. Historia na szkolnej scenie / oprac. Donata Dominik-Stawicka. Bełchatów : Wydawnictwo Małe Jeżyki, 2015.

12. Ja patriota : psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska. Warszawa : Difin, 2016.

13. Kocham i sławię cię, Polsko : scenariusze uroczystości patriotycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów / Stefania Pietrowiak, Alicja Wysocka. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2008.

14. Mam gen wolności : zeszyt dydaktyczny / [tekst Michał Elmerych ; red. prowadzący Piotr Wierzbowski]. Warszawa : Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy", cop. 2011.

15. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

16. Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej / pod redakcją Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historyczny ; Kraków : Wydawnictwo Avalon, copyright 2017.

17. "Myśląc Ojczyzna"- kształtowanie polskiej tożsamości : edukacja patriotyczna w szkole : inspiracje. - Wrocław : Wydawnictwo Silesia, [2009].

18. Patriotyczne przesłanie w sztuce i w edukacji / red. Mirosława Knapik, Anna Łobos ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. Bielsko-Biała : WSA, 2007.

19. Patriotyzm a wychowanie / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej [et al.]. Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009.

20. Pedagogika kultury - wychowanie do wyboru wartości / pod red. Bogusława Żurakowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnictwa "Impuls", 2003.14. "Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / Agnieszka Kania. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2015.

21. Póki my żyjemy... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red. prowadzący Teresa Król]. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2006.

22. Proces wychowania w szkole i poza nią / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.]. Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010.

23. Rzeczpospolita kompetentna : świadomość obywatelska w procesie edukacji / Anna Matuszek, Piotr Wiroński. Kraków : "Avalon", 2008.

24. Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 wzorem dla młodzieży : propozycje do pracy wychowawczej szkoły i drużyny harcerskiej / Stefan Barłóg, Stefan Wojtkiewicz, Małgorzata Wróbel. Poznań : Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zarząd Główny, 2008.

25. Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001.

26. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

27. Ukochany kraj, umiłowany kraj... : wychowanie patriotyczne w przedszkolu / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. Bydgoszcz : "Tanan", 1996.

28. Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

29. Wartości w rodzinie : ciągłość i zmiana / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

30. Wartości wychowawcze w orędziach Jana Pawła II do młodzieży : pomocnik dydaktyczno-wychowawczy / Magdalena Ewa Ruszel ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2016.

31. Wizja polskiego patriotyzmu / Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ; [aut. Czesław Cywiński et al.]. Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.

32. Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli / red. nauk. Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki ; [aut. Błażejewski Wojciech et al.]. Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012.

33. Wychowanie dla człowieczeństwa : 150 opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (materiały pomocnicze). T. 1 / Maria Czaja, Maria Żmigrodzka. Wyd. 2 rozsz. przyg. Maria Żmigrodzka. Częstochowa : Wydawnictwo WOM [Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego], 2000.

34. Wychowanie dla człowieczeństwa : 150 opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (materiały pomocnicze). T. 2 / Maria Czaja, Maria Żmigrodzka. Wyd. 2 rozsz. przyg. Maria Żmigrodzka. Częstochowa : Wydawnictwo WOM [Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego], 2000.

35. Wychowanie dla człowieczeństwa : 150 opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (materiały pomocnicze). T. 3 / Maria Czaja, Maria Żmigrodzka. Wyd. 2 rozsz. przyg. Maria Żmigrodzka. Częstochowa : Wydawnictwo WOM [Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego], 2000.

36. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. Lublin ; Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006.

37. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2007.

38. Wychowanie w duchu wartości : przewodnik : program edukacyjny / Diane Tillman, Pilar Quera Colomina ; współpraca Carol Gill [i in.] ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

39. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny / Diane Tillman, Diana Hsu ; współpraca Dominique Ache ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. ''A to Polska właśnie''' (St. Wyspiański) / Jolanta Sasin // Wychowawca. - 2017, nr 4,

s.27-35

2. Aktywny patriotyzm / Tomasz Wójcik // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.16-17

3. Baba polska i patriotyzm / Marta Olszewska // Wychowawca. - 2017, nr 7-8, s.48-50

4. Bez wielkich słów i patosu / Anna Gaj // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.20

5. ,,Biel i czerwień'', czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej/ Maria Sobieszczyk // Nowa Szkoła. - 2014, nr 4, s.39-44

6. Człowiek wobec wartości / Barbara Trzos // Wychowawca. - 2013, nr 9, s.7-9

7. Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? / Katarzyna Olbrycht // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s.26-32

8. Dobro jako podstawowa kategoria wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Mieczysław Rusiecki // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 1, s.7-20

9. Edukacja obronna w mass mediach / Jan Ostojski // Edukacja. - 2002, nr 3, s.62-71

10. Edukacja patriotyczno-historyczna / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s.60-63

11. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 1, s.42-51

12. Jakie wartości w wychowaniu? / Piotr Jezierski // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s.3-4

13. Jestem Polakiem! / Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s.12-19

14. Kilka refleksji na temat "wychowania do wartości" / Piotr Bryzgalski // Wychowawca. - 1999, nr 6, s.12-13

15. Korczakowskie wychowanie do wartości / Alicja Janiak // Wychowawca. - 2017, nr 11, s.16-17

16. Kształtowanie postawy patriotycznej : propozycja metodyczna lekcji wychowawczych (III kl. gimnazjum) / Agnieszka Kaczmarek // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.22-23

17. Kto ty jesteś? / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s.34-37

18. Kto ty jesteś? - Polak mały / Wiesława Hoffman // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s.52-53

19. Kto Ty jesteś? : Polak mały : projekt edukacyjny realizowany w świetlicy / Dorota Krzycka // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s.6

20. Literatura w edukacji patriotycznej / Iwona Morawska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 9, s.58-65

21. Myśli o patriotyzmie / Roman E. Rogowski // Wychowawca. - 2000, nr 6, s.26-28

22. Nasza Ojczyzna / Iwona Ponikowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10,

s.38-39

23. Nauczanie patriotyzmu / Kazimierz Ryczan // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.8-11

24. Niepodległa w grze / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 4-9

25. Niepodległość? A co ja z tego mam? / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018,

nr 5, s. 12-13

26. O niepodległości w bibliotece / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s.34-36

27. O patriotyczne wychowanie / Mieczysław Albert Krąpiec // Wychowawca. - 2008, nr 11, s.6-7

28. O wychowaniu patriotycznym inaczej / Janina Osewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s.23-25

29. Patriotyzm - skrzydła i korzenie / Anna Majewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5,

s.46-49

30. Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci / Katarzyna Rogozińska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 1, s.23-28

31. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s.20-27

32. Przez wychowanie do naprawy Rzeczypospolitej / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2008, nr 11, s.8-9

33. Skarby narodowe : scenariusz zajęć z okazji Święta Niepodległości / Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 6, s.24-25

34. Sztuka dokonywania wyboru / Dariusz Sarzała // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s.3-9

35. Śladami ojców niepodległości : pomysł na grę miejską (szkolną) / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 4, s.12

36. Teatr Wolnej Myśli „Pod Białym Orłem” : scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta

Niepodległości / Witold Pełka // Biblioteka w szkole. - 2018, nr 4, s.37-41

37. Tradycja, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś (zestawienie bibliograficzne) / Zofia Cybulska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s.24-25

38. W poszukiwaniu systemu wartości szkoły podstawowej / Ewa Grzelak, Dorota Czajkowska // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s.5-7

39. W trosce o kulturę narodową / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2004, nr 4, s.12-14

40. Wprowadzanie w życie wartościowe / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s.10-18

41. Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu / Dariusz Michał Sarzała // Wychowawca. - 2000, nr 9, s.4-7

42. Wychowanie fizyczne ku wartościom - jako samoocena profesjonalizmu nauczyciela / Alicja Romanowska, Aneta Anna Omelan // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 1, s.16-25

43. Wychowanie patriotyczne / Roman Król // Wychowawca. - 2004, nr 4, s.8-11

44. Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Helena Radziewicz // Wychowawca. - 2007, nr 9, s.16-17

45. Wychowanie patriotyczne w praktyce / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s.4-5

46. Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2016, nr 11, s.18-21

47. Wychowanie patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 4, s.17-22

48. Z niepodległą gra o zwycięstwo! : historyczna potyczka dla czterech drużyn / Monika Simonjetz // Biblioteka w szkole. - 2018, nr 4, s.30-33

49. Zaginiony rozkaz Piłsudskiego / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 10-11

50. Zakres i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 1, s.49-69

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno