• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Ubóstwo

 

Książki:

 

1. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : Aspekty ekonomiczne i społeczne / Dorota Kobus-Ostrowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2018.

 

2. Bieda / Ruth Lister ; przeł. Alina Stanaszek. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007.

(Key Concepts)

Sygnatura: 87676, 94365

 

3. Bieda jako wyzwanie / Jan Piwowarczyk. - Wydanie 2. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2016.

Sygnatura: 94378

 

4. Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Bogdan Jankowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2013.

 

5. Czy bieda czyni złodzieja ? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.

Sygnatura: 87909

 

6. Ekonometria 3(41) 2013 : Praca zbiorowa. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra, 2013.

 

7. Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania : (inspiracje dla współczesnej pedagogiki) / Krystyna Marzec-Holka, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Anna Wiłkomirska. - Uniwersytet Warszawski ; IBUK Libra, 2018.

 

8. O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Stanisława Golinowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.

Sygnatura: 94947

 

9. Od ubóstwa do wykluczenia społecznego : badania, koncepcja, wyniki, propozycje : Polska, Europa i świat / Stanisława Golinowska [et al.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.

(Studia i Monografie, ISSN 1507-9163 / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Sygnatura: 89523

 

10. Państwo dobrobytu jako skarbonka : Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa / Nicholas Barr. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ; IBUK Libra, 2010.

 

11. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy / Zygmunt Bauman ; przekł. Stanisław Obirek. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.

Sygnatura: 85511

 

12. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 437. Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko : Praca zbiorowa / red. Praca zbiorowa. - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra, 2016.

 

13. Problemy walki z ubóstwem w krajach rozwiniętych / Krystyna Gutkowska, Barbara Tryfan. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011.

Sygnatura: 89605

 

14. Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002.

Sygnatura: 83646

 

15. Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku : warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży / Danuta Raś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 89952, 89953

 

16. Ryzyko ubóstwa osób starszych / Grażyna Bukowska, Grzegorz Kula, Leszek Morawski. - Warszawa : CeDeWu, 2011.

Sygnatura: 89607

 

17. Społeczeństwo i Ekonomia 2015, nr 2(4) : Praca zbiorowa / red. Praca zbiorowa. - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra, 2015.

 

18. Straty uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyn Hunia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

(Cultura)

Sygnatura: 90209

 

19. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011.

Sygnatura: 89649, 89650

 

20. Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej / Janina Marta Zabielska. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007.

Sygnatura: 86402

 

21. Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? : nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy / Paulina Bunio-Mroczek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Sygnatura: 94750

 

22. Wykluczeni / Artur Domosławski. - Warszawa : Wielka Litera, cop. 2016.

Sygnatura: 94119

 

23. Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008.

Sygnatura: 86914

 

24. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, cop. 2013.

Sygnatura: 91731

 

25. Zasięg ubóstwa w Polsce / Małgorzata Radziukiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2006.

Sygnatura: 86421-Czyt.-IX-A

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1. ,,DAŁEM głos ubogim...'' : Ryszard Kapuściński o ubóstwie i ludziach ubogich / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s.37-50

 

2. ,,ZAGROŻONE dzieciństwo'' - dzieci z enklaw biedy / Natalia Holets // Praca Socjalna. - 2010, nr specj., s.81-90

 

3. ABSOLUTNE minimum zabezpieczenia społecznego / Krzysztof Hagemejer // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s.54-56

 

4. AKTYWNA polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego - sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego / Anna Ruzik // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s.21-23

 

5. BIEDA i zdrowie / Katarzyna Kolasa // Polityka Społeczna. - 2012, nr 8 s.25-29

 

6. BIEDA ma twarz dziecka - perspektywa krajowa / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2016, nr 4, s.1-4

 

7. BIEDNI i bogaci, czyli przepaści społeczne na świecie / Agnieszka Zielińska // Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 6, s.21-25

 

8. CZY ubóstwo czyni głupszym? / Christian Wolf // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.132-138

 

9. DOCHODY i ubóstwo osób 50+ w wybranych publikacjach na podstawie danych SHARE / Michał Kundera // Polityka Społeczna. - 2016, nr 7, s.7-11

 

10. DOŻYWIANIE dzieci / Stanisława Golinowska, z udziałem Dominiki Sochy // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s.37-42

 

11. EDUKACJA dzieci socjalizowanych w kulturze ubóstwa jako wyzwanie dla pracy socjalnej / Monika Oliwa-Ciesielska // Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s.75-94

 

12. ENKLAWY biedy - mechanizm powstawania i trwania / Wielisław Warzywoda-Kruszyńska // Praca Socjalna. - 2010, nr specj., s.51-60

 

13. INNOWACJA w zastanym lokalnym (nie)porządku polityki społecznej : doświadczenia z prac nad uniwersalnym modelem przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa / Arkadiusz Karwacki, Joanna Lajstet // Polityka Społeczna. - 2018, nr 8, s.24-35

 

14. JAKA przyszłość czeka dzieci dorastające w ubóstwie? / Elżbieta Subocz // Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s.135-150

 

15. KRYZYS - ubóstwo - rodzina - dzieci / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s.58-79

 

16. OD BADAŃ nad biedą do badań nad procesem dziedziczenia biedy - łódzka szkoła badań nad biedą i pomocą społeczną i jej rezultaty / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // Praca Socjalna. - 2010, nr specj., s.5-20

 

17. OJCIEC Józef Wrzesiński i nowa socjologia ubóstwa / Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s.15-29

 

18. PIENIĄDZE to nie wszystko : dziecko wykluczone przez rówieśników ze względu na statut materialny : jak pomóc? / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2016, nr 5, s.28-32

 

19. PODATNOŚĆ młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne / Stanisława Golinowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s.31-60

 

20. POLITYKA wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s.7-13

 

21. POLSKA bieda - prawda - fikcje - niedomówienia : kto jest biedny? / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s.61-80

 

22. POMOC osobom doświadczającym ubóstwa w świetle socjologii emocji / Tatiana Kanasz // Praca Socjalna. - 2016, nr 4, s.49-65

 

23. PRACA socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s.3-20

 

24. PRACUJĄCY biedni w Polsce : definicja, główne przyczyny, zjawiska powiązane / Wojciech Goleński // Polityka Społeczna. - 2015, nr 2, s.16-21

 

25. PRZECIWDZIAŁANIE ubóstwu dzieci / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s.38-43

 

26. RAPORT UNICEF o ubóstwie dzieci w krajach rozwiniętych / J. R // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s.42-45

 

27. REFLEKSJE o ubóstwie i wykluczeniu społecznym w Unii Europejskiej / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s.113-123

 

28. ROLA ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s.14-23

 

29. RÓŻNE oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Piwowarczyk // Wychowawca. - 2011, nr 4, s.14-15

 

30. RÓŻNE oblicza polskiej biedy / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s.118-134

 

31. STYGMATYZACJA społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego / Iwona Kudlińska // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s.175-189

 

32. SYSTEM edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne / Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s.29-33

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

 

CDN-PBP w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno