• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

KSIĄŻKI:

 

1. Bezpieczna i przyjazna szkoła / Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2009.

 

(Vademecum Dyrektora)

 

 

2. Co i jak obserwować w klasie ? / Edward C. Wragg ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwo

Akademickie "Żak", 2001.

 

 

3. Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy / Maryla Sowisło. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 1999.

 

 

4. Dobra szkoła : szkoła w życiu - życie w szkole / Anna Radziwiłł, Jacek Jakubowski, Mirosław Sawicki w rozmowie

z Krystyną Romanowską. - Warszawa : "Ego" Dom Wydawniczy, 2004.

 

(Dialogi...)

 

 

5. Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta. -

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

 

 

6. Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna

Wydawnicza "Impuls", 2010.

 

 

7. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red.

Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

 

 

8. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 13, Konteksty oświatowe / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur,

Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Kraków : Impuls ; Katowice : we współpracy z Wydziałem Etnologii

i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

 

 

9. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 14, Konteksty społeczne i międzykulturowe / pod redakcją

Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Szafrańskiej. - Kraków : Impuls : we współpracy z

Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

 

 

10. Fałszywe drogi wychowania / Stefan Ignacy Możdżeń. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2013.

 

 

11. Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwa Szkolne PWN, 2001.
 

(Praca i Zarządzanie w Szkole)

 

 

12. Globalnie - odpowiedzialnie : materiały dla nauczycieli / [Magdalena Noszczyk et al.]. - Kraków :

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2011.

 

 

13. Humanizm i podmiotowość w wychowaniu : na przykładzie szkolnych systemów wychowania

w Polsce / Stanisław Nalaskowski. - Wyd. 4 poszerz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002.

 

 

14. Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole / red. nauk. Bogusław Śliwerski. -

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999.

 

 

15. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji / Agata Cudowska. - Białystok :

TRANS HUMANA, 2004.

 

 

16. Kultura nauczycieli a kultura uczniów : implikacje wychowawcze / Ewa Jówko. - Warszawa : "Difin", 2016.
 

(Engram)

 

 

17. Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska-Opiełka. -

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

 

 

18. Młodzi 2011 / [red. nauk. i Rekomendacje dla polityk publicznych Michał Boni ; aut. Krystyna Szafraniec] ;

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. - Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011.

 

 

19. Nauczyciel - wychowawcą / Grzegorz J. Koźmiński, Danuta K. Kitowska. - Złotów : Pracownia

Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2000.

 

(Biblioteczka Wychowawcy)

 

 

20. Nauczyciel i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania / Maciej Kałuszyński. - Wrocław : Wydawnictwo

Atla 2, 2002.

 

 

21. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk :

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

 

(Kompetentny Nauczyciel)
 

(Pedagogika)
 

 

22. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska,

Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2013.

 

 

23. Nauczyciel-uczeń : w poszukiwaniu kreatywności w szkole / Aldona Małyska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie. Centrum Badań Społecznych. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Centrum

Badań Europy Wschodniej, 2010.

 

 

24. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. -

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

 

 

25. O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju : pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska. -

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

 

 

26. Po dzwonku na lekcję : interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną / Grażyna Klimowicz. -

Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1995.

 

 

27. Program wychowawczy szkoły / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

cop. 2001.

 

(Literatura Pedagogiczna)

 

 

28. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2014.
 

(Engram)

 

 

29. Społeczne konteksty edukacji : tropy, przybliżenia, aplikacje / redakcja naukowa Grzegorz Piekarski. -

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Słupsk : Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej, 2016.

 

 

30. Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś. -

Warszawa : Samo Sedno, 2015.

 

 

31. Szkoła bez lęku / Christoph Lindenberg ; przeł. [z niem.] Jacek Dąbrowski. - Warszawa : Jacek Santorski & CO, 1993.

 

 

32. Szkoła dla ucznia : jak uczyć życia z ludźmi / Hanna Rylke, Grażyna Klimowicz. - Wyd. 2 zm. -

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

 

 

33. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia,

notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków :

Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

 

 

34. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. -

Warszawa : Difin, 2013.

 

 

35. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 

(Poradnik Nauczyciela Wychowawcy Pedagoga)

 

 

36. Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. - Warszawa :

Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2005.

 

 

37. W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

 

 

38. Warsztat opiekuna - wychowawcy młodszych dzieci : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej.

[Z.] 6 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : Wydawnictwo PEKW "GAJA", 2004.

 

([Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów])

 

 

39. Wewnątrzszkolny system wychowania : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. -

Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000.

 

(Przewodnik Dyrektora)

 

 

40. Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. -

Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.

 

 

41. Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon ; przy współpr. Noela Burcha ; tł. Dorota Szafrańska-Poniewierska. -

Wyd. 10. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009.

 

(Wychowanie bez Porażek)

 

 

42. Wychowanie w duchu wartości : poszerzanie świata 8-14 lat : program edukacyjny / Diane Tillman ;

współpraca Pilar Quera Colomina [i in.] ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

 

 

43. Wychowanie w duchu wartości : przewodnik : program edukacyjny / Diane Tillman, Pilar Quera Colomina ;

współpraca Carol Gill [i in.] ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

 

 

44. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w dorosłość : program edukacyjny / Diane Tillman ;

współpraca Myrna Belgrave [i in.] ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

 

 

45. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny / Diane Tillman, Diana Hsu ;

współpraca Dominique Ache ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

 

 

46. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli : nowe wydanie/ Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. -

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

 

 

47. Wychowawca w szkole / Ewa Kosińska. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 1999.
 

(Krótki Poradnik Psychologiczny)

 

 

48. Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. -

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

 

 

49. Za szkolnym progiem / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005.
 

(Szkoła Dziś i Jutro)

 

 

50. Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole / Jan Łuczyński. - Kraków :

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 

1. ''A to Polska właśnie''' (St. Wyspiański) / Jolanta Sasin // Wychowawca. - 2017, nr 4, s.27-35

 

 

2. BEZ wielkich słów i patosu / Anna Gaj. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.20
 

Wychowanie patriotyczne w szkole.

 

 

3. BUDOWANIE wspólnoty / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2017, nr 2, s.12-14

 

 

4. CZEGO uczeń dowiaduje się w szkole o ludziach : ukryty program szkoły / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. -

2009, nr 1, s.37-47

 

 

5. CZY mamy w Polsce kryzys wychowania? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s.26-30

 

 

6. CZY w szkole można nauczyć miłości i przyjaźni / Olga Fuchs // Lider. - 2001, nr 5, s.7-8

 

 

7. DLACZEGO uczniowie są wredni? / Janusz Gęsicki // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.11-17

 

 

8. IDEA miłosierdzia we współczesnej szkole / ks. Piotr Mazur // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4-5, s.20-22

 

 

9. JAK uczyć pomagania / Ina Pohorecka, Magdalena Sofulak // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s.29-40

 

 

10. JAK widzę program wychowania w szkole / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 4, s.31-33

 

 

11. JAK wychowywać mądrze i skutecznie? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s.8-11

 

 

12. KIEDY nic nie działa - co zrobić? / Norbert Karaszewski // Remedium. - 2016, nr 2, s.7-9

 

 

13. KIEDY nic nie działa - co zrobić? / Norbert Karaszewski // Remedium. - 2016, nr 3, s.5-7

 

 

14. KIEROWANIE klasą, czyli ład i harmonia / Norbert Karaszewski // Remedium. - 2016, nr 1, s.6-9

 

 

15. KLIMAT społeczny szkoły - koncepcje i czynniki warunkujące / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. -

2007, nr 4, s.22-23

 

 

16. KLIMAT szkoły - różne ujęcia / Marek Kulesza // Remedium. - 2007, nr 4, s.21

 

 

17. KLIMAT szkoły : elementy, determinanty, oddziaływanie / Marek Kulesza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -

2007, nr 2, s.3-13

 

 

18. KSZTAŁCENIE i wychowanie w edukacji wczesnoszkolnej w małej szkole / Alicja Walenda // Edukacja. - 2007,

nr 4, s.97-99

 

 

19. KTO odpowiada za wychowanie kolejnych pokoleń? / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, s.33-35

 

 

20. KU CZCI dawnych bohaterów / Rafał Ryszka. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.18-19

 

 

21. METODY badania klimatu społecznego w szkołach / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. - 2007, nr 11, s.10-11

 

 

22. MODELE wychowania i profilaktyki w szkole / Jakub Kołodziejczyk // Remedium. - 2009, nr 11, s.10-11

 

 

23. MOŻLIWOŚCI wychowawcze szkoły / Maria Talik // Dyrektor Szkoły.. - 2003, nr 12, s.24-27

 

 

24. MULTIDYSCYPLINARNE podstawy podmiotowości ucznia we współczesnej szkole / Agata Popławska // Edukacja. -

2007, nr 4, s.38-46

 

 

25. NAUCZYCIEL- wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s.35-40

 

 

26. ODDZIAŁYWANIE zmian społeczno kulturowych na wychowanie w szkole / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. -

2008, nr 10, s.42-45

 

 

27. POTRZEBA dialogu w szkołach / Beata Bochnia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s.39-44

 

 

28. PROGRAM Nauki Zachowania (PNZ) / Katarzyna Salamon [i in.] // Remedium. - 2015, nr 11, s.1-5

 

 

29. PROSTE pomysły są najlepsze / Zbigniew Byszewski ; rozm. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -

2015, nr 1, s.13-16

 

 

30. ROZWIĄZYWANIE problemów wychowawczych w szkole / Paulina Wilczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -

2018, nr 6, s.46-55

 

 

31. SŁOWA jak kamienie / Adam Bartoszek ; rozm. Katarzyna Piotrowiak // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 4, s.9

 

 

32. SPOŁECZEŃSTWO obywatelskie zaczyna się w szkole / Anna Okońska Walkowicz // Edukacja i Dialog. -

2008, nr 6, s.6-8

 

 

33. SYSTEMOWY akcent na kształtowanie postaw i wartości / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. -

2019, nr 9, s.19-20, 22-23

 

 

34. SZKOŁA jak(o) poligon/ Marek Mencel // Wychowawca. - 2016, nr 2, s.24-27

 

 

35. SZTUKA wychowania - nauczyciel w szkole podstawowej / Magdalena Młynarczyk-Misiura // Wychowawca. -

2014, nr 9, s.29-31

 

 

36. W SPRAWIE opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -

2000, nr 7, s.20-23

 

 

37. WARTOŚCI w domu i szkole / Bogna Mackiewicz ; rozm. Bogdan J. Krawczyk // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s.25-30

 

 

38. WYCHOWANIE patriotyczne w praktyce / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s.4-5

 

 

39. WYCHOWANIE patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 4, s.17-22

 

 

40. WYCHOWANIE szkolne - między afirmacją a negacją życia / Alicja Żywczok // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 1, s.85-95

 

 

41. WYCHOWANIE zintegrowane w środowisku szkoły / Edmund Trempała // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 1, s.43-52

 

 

42. WZAJEMNOŚĆ wpływów / Wanda Papugowa // Wychowawca. - 2010, nr 10, s.6-9

 

 

43. ZARZĄDZANIE Programem Nauki Zachowania w szkole / Jakub Kołodziejczyk // Remedium. - 2015, nr 12, s.5-6

 

 

44. ŻEBY szkoła miała sens / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.123-132

 

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

 

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno