• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Gry i zabawy w nauczaniu początkowym

Wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie

Filii w Gostyniu

 

 

ZABAWA. Wiadomości ogólne

 

1. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2016.

Sygnatura : 39087

 

2. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.

Sygnatura: 38173

 

3. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

Sygnatura: 38174

 

4. Dziecko w zabawie i świecie języka / red. Anna Brzezińska [i in.].- Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1995.

Sygnatura: 35524

 

5. Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

Sygnatura: 37989

 

6. Homo ludens : zabawa jako źródło kultury / Johan Huizinga ; przeł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza.- Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2007.

Sygnatura: 37984, 25022

 

7. Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy / Irene Flemming ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec].- Kielce : "Jedność", 1999.

Sygnatura: 37842

 

8. Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; tł. Małgorzata Babiuch [i in.]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.

Sygnatura: 36568

 

9. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego / Maria Przetacznikowa - Gierowska, Grażyna Makiełło - Jarża. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.

(Zabawa, s. 221-238)

Sygnatura: 26267

 

10. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik.- Wyd. 1 nowe, 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

(Zabawa dziecięca, s. 62-70)

Sygnatura: 37309

 

11. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Katherine Kipp ; przekład Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Sygnatura: 39048, 39249

 

12. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała ; [red. cz. 1. Janusz Trempała, cz. 2. Maria Kielar-Turska, cz. 3. Adam Niemczyński, Maria Czerwińska-Jasiewicz]. - Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Sygnatura: 39254, 39255, 39652

 

13. Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Sygnatura: 37077

 

14. Rozważania o podmiotowości dziecka W: Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013, s. 75-98.

Sygnatura: 38801

 

15. Socjologiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 331-365.

Sygnatura: 38105, 38554, 38555

 

16. Terapia zabawą / Garry L. Landreth ; tłumaczenie Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016.

Sygnatura: 39634

 

17. Twórczość plastyczna dzieci formą zabawy / Urszula Szuścik W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak.- Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 114-120

Sygnatura: 38464

 

18. Wolne dzieci : jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą? / Peter Gray ; przełożyła z języka angielskiego Grażyna Chamielec. - Podkowa Leśna : "MiND", cop. 2015.

Sygnatura: 39312

 

19. Wspieranie rozwoju dziecka : zabawa a rozwój dziecka : różne potrzeby na różnych etapach rozwoju, odkrywanie i rozwijanie talentów i umiejętności / Cornelia Nitsch, Gerald Hüther ; konsult. wyd. pol. Paweł Adamus ; [tł. Przemysław Hodyra]. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2011.

Sygnatura: 39031

 

20. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017.

Sygnatura : 39636

 

21. Zabawa : studium socjologiczne / Bogusław Sułkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Sygnatura: 24244

 

22. Zabawa a rzeczywistość / Wincenty Okoń.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Sygnatura: 28491, 28490

 

23. Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia / redakcja naukowa Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Sygnatura: 39836

 

24. Zabawa swobodna: nieocenione źródło wiedzy o dziecku / Bożena Grzeszkiewicz W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej.- Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015, s.198-210.

Sygnatura: 38965

 

25. Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu / Władysław Jan Dyner. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.

Sygnatura: 22629

 

Gry i zabawy aktywizujące

 

1. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Sygnatura: 36968

 

2. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

Sygnatura: 38177

 

3. Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli Jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię / Elżbieta Drygas. - Poznań : Wydawnictwo Publicat, cop. 2014.

Sygnatura: 39168

 

4. Gry i zabawy na lekcji : propozycje do wykorzystania w kl. I-III / Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata Jurga. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2001.

Sygnatura: 35810

 

5. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Wyd. 2. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003.

Sygnatura: 36408

 

6. Jak aktywizować uczniów : "Burza mózgów" i inne techniki w edukacji / Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2000.

Sygnatura: 35499

 

7. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2015.

Sygnatura: 39116

 

8. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2016.

Sygnatura: 39117

 

9. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; tł. Joanna Jedlińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.

Sygnatura: 38117

 

10. Spoko lekcja 2, czyli Jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011.

Sygnatura: 38859

 

11. Twórcze lekcje : scenariusze zajęć integralnych dla klas III / Elżbieta Strzelczak. - Poznań : Oficyna Wydaw. G & P, 2000.

Sygnatura: 35501

 

Gry i zabawy przyrodnicze

 

1. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Sygnatura: 36965

 

2. Nowe gry i zabawy dla badaczy przyrody / Martina Wagner ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013.

Sygnatura: 38960

 

4. Zabawy na postrzeganie w lesie : dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat / Andrea Hielscher ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003.

Sygnatura: 36273

 

Gry i zabawy plastyczne, teatr, drama

 

1. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Sygnatura: 36966

 

2. Arteterapia dla dzieci : propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi / Ewa Baranowska-Jojko. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Sygnatura: 39661

 

3. Artysta w przedszkolu i szkole : techniki plastyczne dla dzieci / Ute i Tilman Michalski ; [przekł. z j. niem. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014.

Sygnatura: 38937

 

4. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2015.

Sygnatura: 38963

 

5. Kreatywne dzieci : 21 przepisów na twórcze popołudnie / Renata Kochan ; ilustrowała Milena Milak. - Poznań : Zysk i S-ka, copyright 2017.

Sygnatura: 39610, 39611

 

6. Lepimy z plasteliny / [współpr. przy il. Marina Ruiz Fernández ; tł. z jęz. hisz. Monika Ignatowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2013.

Sygnatura: 39028

 

7. Malowanie rękami czyli bajkowe przygody z farbą : scenariusze zajęć i karty pracy / Beata Bielska. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015.

Dzieci do lat 9. Bajkoterapia, ćwiczenia oddechowe, relaksacja, wizualizacja.

Sygnatura: 39006

 

8. Masa solna dla dzieci : zabawy edukacyjne / aut. Beata Guzowska ; zdj. Mateusz Patalon. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2010].

Sygnatura: 39185

 

9. Papieroplastyka w szkole i w domu. Cz. 1 / Elżbieta Szmydt. - Warszawa : Wydawnictwo BIS, 2012.

Sygnatura: 39008

 

10. Plastyka dla dzieci / Jordina Ros i Pere Estadella ; [tł. Marta Basiak]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2012.

Sygnatura: 39226

 

11. Plastyka dla dzieci : pomysłowe, zabawne, kształcące i nietrudne prace plastyczne / [Anna Llimós Plomer, Cristina Creixell ; tł. Beata Wojtkowska i Danuta Zgliczyńska]. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", cop. 2011.

Sygnatura: 39225

 

12. Szmatki z tęczowej szufladki : wierszyki do masażyków i zabaw paluszkowych / Agata Półtorak ; [il. Agata Półtorak]. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Sygnatura: 39281

 

13. Teatr w szkole : propozycje zabaw dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat / Irene Flemming, Jurgen Fritz ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2002.

Sygnatura: 36258

 

14. Zabawy gazetami czyli rozwijanie kompetencji medialnej dzieci i młodzieży / Irene Flemming ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2002.

Sygnatura: 36272

 

15. Zabawy inscenizacyjne o tematyce przyrodniczej na cztery pory roku : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Sygnatura: 38945

 

16. Zabawy manualne na cały rok : ludziki z kasztanów, origami, pisanki, ozdoby choinkowe / [Gabriela Zając, Maja Włodarczyk]. - Warszawa : Arystoteles, 2015.

Sygnatura: 39325

 

17. Zabawy plastyczne / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2012.

Sygnatura: 39328

 

Gry i zabawy psychologiczne

 

. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

Sygnatura: 36967

 

2. Grupa bawi się i pracuje : zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. T. 1 / oprac. Małgorzata Jachimska ; red. Olga Tokarczuk. - Wałbrzych : Oficyna Wydawnicza UNUS, 1994.

Integracja grupy, komunikacja społeczna, relaksacja.

Sygnatura: 35371, 33324

 

3. Grupa bawi się i pracuje : zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. T. 2 / Jolanta Rojewska. - Wałbrzych : Oficyna Wydawnicza UNUS, 2000.

Doskonalenie kojarzenia, integracja grupy, komunikacja społeczna, poczucie bezpieczeństwa w grupie, twórcze myślenie.

Sygnatura: 35372

 

4. Gry psychologiczne w szkole / Jarosław Jagieła. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004.

Sygnatura: 37430

 

5. Jak nauczyć dziecko optymizmu : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tłumaczenie z j. francuskiego: Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : Jedność, cop. 2016.

Sygnatura: 39173

 

6. Moja supermoc : uważność i spokój żabki : historie, gry i zabawy mindfulness / Eline Snel ; ilustracje Marc Boutavant ; książka zawiera 5 historii autorstwa Marie-Agnes Gaudrat ; [tłumaczenie Blanka Łyszkowska]. - Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, copyright 2018.

Sygnatura: 39945

 

7. Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2013.

Sygnatura: 38959

 

8. Przerwa, która daje siłę : zabawy ułatwiające naukę : dla dzieci, młodzieży i dorosłych / Klaus W. Vopel ; tł. z j. niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003.

Sygnatura: 36251

 

9. Skoncentruj się : zabawowe formy ćwiczeń na koncentrację. 2 / [Dorota Pyrgies]. - Wyd. 10. - [Kraków] : Wydawnictwo EPIDEIXIS, 2016.

Sygnatura: 39263

 

10. Szkoła bez stresu! / Vera F. Birkenbihl. - Katowice : Dom Wydawniczo-Księgarski, 1999.

Sygnatura: 35321

 

11. Uwaga : wspomaganie koncentracji i nie tylko : ćwiczenia i zabawy dla dzieci od 4 do 9 lat / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2007.

Sygnatura: 39302

 

12. Uwaga! Koncentruję się! : ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla najmłodszych / [red. Magdalena Hinz]. - Wyd. 3 - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

Sygnatura: 39300

 

13. Uważność i spokój żabki : ćwiczenia uważności dla dzieci... i ich rodziców / Eline Snel ; przekł. Matylda Falkiewicz. - Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, cop. 2015.

Sygnatura: 39655

 

 

Gry i zabawy ruchowe

 

1. 3 minuty ruchu : zabawy ruchowe na krótkie przerwy w przedszkolu i szkole podstawowej / Jutta Blasius ; przeł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2009.

Sygnatura: 38248

 

2. Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / pod red. Tadeusza Rzepy ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005.

Asertywność, empatia, komunikacja społeczna, podejmowanie decyzji, stres, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Sygnatura: 38345

 

3. Gry i zabawy lekkoatletyczne : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego i sportu / Zdobysław Stawczyk. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998.

Sygnatura: 36878

 

4. Gry i zabawy w szkole : dla dzieci od 6 do 10 lat / Dorota Bąk. - Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2002.

Sygnatura: 35958

 

5. Nowe gry i zabawy ruchowe / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013.

Sygnatura: 38979

 

6. Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Sygnatura: 37772

 

7. Zabawy i gry ruchowe / Roman Trześniowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Sygnatura: 36464

 

8. Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym / Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000.

Sygnatura: 37174

 

9. Zabawy i rekreacja w wodzie / Andrzej Ostrowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003.

Sygnatura: 36395

 

10. Zabawy na świeżym powietrzu / Josef Broich ; przekł. z jęz. niem. Ryszard Zajączkowski. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999.

Sygnatura: 35186, 35133

 

11. Zbiór zabaw i gier ruchowych / Marek P. Napierała. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

Sygnatura: 35704

 

Gry i zabawy kształtujące umiejętności społeczne

 

1. 49 [Czterdzieści dziewięć] gier i zabaw : scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wędrownych / J. i B. Luvmour [i in.] ; przekł. z jęz. ang. Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Sygnatura: 37627

 

2. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Klaus W. Vopel. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999.

Sygnatura: 35166

 

3. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Klaus W. Vopel. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999.

Sygnatura: 35167

 

4. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Klaus W. Vopel. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999.

Sygnatura: 35168

 

5. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Klaus W. Vopel. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999.

Sygnatura: 35169

 

6. Gry i zabawy na lekcji : propozycje do wykorzystania w kl. I-III / Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata Jurga. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2001.

Sygnatura: 35810

 

7. Jak kształtować umiejętności społeczne : gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Sygnatura: 38348

 

8. Jak nauczyć dzieci szacunku do samych siebie : zbiór gier i zabaw grupowych wzmacniających samoocenę dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Sygnatura: 38349

 

9. Jak radzić sobie ze złością i kaprysami : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tł. z fr. Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.

Akupresura, arteterapia, ćwiczenia oddechowe, joga, komunikacja społeczna, rozwiązywanie konfliktów, stawianie granic, techniki relaksacyjne.

Sygnatura: 39099

 

10. Jak rozwijać wiarę w siebie : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tł. z jęz. fr. Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.

Akupresura, arteterapia, joga, muzykoterapia.

Sygnatura: 39174

 

11. Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę / Brigitte Wilmes-Mielenhausen ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013.

Sygnatura: 38958

 

12. Nowe gry i zabawy rozładowujące złość / Petra Stamer-Brandt ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013.

Sygnatura: 38991

 

13. Poznajemy język ciała : techniki animacji oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży / Lara Montanari ; tł. [z j.wł.] Edyta Tkaczyk-Borówka. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003.

Okazywanie uczuć, samopoznanie, zaufanie w grupie.

Sygnatura: 36246

 

14. Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2014.

Integracja grupy, kompetencje społeczne, komunikacja społeczna, kreatywność, budowanie poczucia własnej wartości, zarządzanie emocjami.

Sygnatura: 39062

 

15. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; tł. Joanna Jedlińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.

Sygnatura: 38117

 

16. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [redakcja] Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017.

Sygnatura: 39635

 

17. Wszyscy wygrywamy / Josette Luvmour [i in.] ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

Sygnatura: 36259

 

18. Zabawy dla grup / Josef Griesbeck ; tł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999.

Sygnatura: 35065

 

19. Zabawy integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 38813

 

20. Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie / Birgit Fuchs ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003.

Sygnatura: 36274

 

21. Zgrana klasa Ja - Ty - My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas 1-6 szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 38501

 

Gry i zabawy umysłowe

 

1. Bzik matematyczny / oprac. Kalina Szymanowska. - Wrocław : Wydawnictwo "Siedmioróg", 2001.

(Łamigłówki, Zagadki Logiczne)

Sygnatura: 36905

 

2. Gry i zabawy umysłowe : mądrość dzięki zabawie / Vera F. Birkenbihl ; tł. z jęz. miem. Julian Brudzewski. - Katowice : Wydawnictwo KOS, 2006.

Sygnatura: 37690

 

3. Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier ? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Krystyna Dobosz, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Sygnatura: 34186

 

4. Krzyżówki tematyczne dla dzieci / Katarzyna Walkowska. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Sygnatura: 36963

 

5. Łamigłówki i zagadki liczbowe dla dzieci i młodzieży / Ulrich Vohland ; tł. [z j. niem.] Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003.

Sygnatura: 36228

 

6. Matematyka : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Sygnatura: 37740

 

7. Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej / Eva Krejčová ; [tł. Joanna Kapica-Curzytek]. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016.

Sygnatura: 39186

 

8. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających logiczne myślenie / Charles Phillips ; [tł. Magda Witkowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39129

 

9. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających matematyczne myślenie / Charles Phillips ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39194

 

10. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających myślenie lateralne / Charles Phillips ; [tłumaczenie: Cezar Matkowski]. - Gliwice : Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39130

 

11. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających myślenie taktyczne / Charles Phillips ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39195

 

12. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających myślenie twórcze / Charles Phillips ; [tłumaczenie: Marcin Machnik]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39192

 

13. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających myślenie wizualne / Charles Phillips ; [tł. Marta Czub]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39128

 

14. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających obiektywne myślenie / Charles Phillips ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39196

 

15. Myślę, więc jestem : 50 łamigłówek wspomagających szybkie myślenie / Charles Phillips ; [tłumaczenie: Olga Kwiecień]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

Sygnatura: 39193

 

16. Nasza matematyka : zabawy i gry dydaktyczne / Henryk Moroz. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1991.

Sygnatura: 33964, 33965

 

17. Nie tylko żywe liczby! : zabawy arytmetyczne dla przedszkola i szkoły podstawowej / Mirosław Dąbrowski. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.

Sygnatura: 39486

 

18. Rachunek pamięciowy w młodszych klasach szkoły podstawowej : [ksiązka pomocnicza dla nauczyciela szkoły podstawowej] / Jerzy Nowik. - Opole : NOWIK, 1994.

Sygnatura: 33312

 

19. Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów / Dorota Klus-Stańska, Alina Kalinowska ; przy współpr. Adama Stańskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2004.

Sygnatura: 36991

 

20. Uczymy się uczyć! : zabawne zadania dla uczniów szkoły podstawowej / Andrea Solms ; [tł. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011.

Sygnatura: 39015

 

21. W krainie liczb : koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę / Gerhard Friedrich, Viola de Galgóczy, Barbara Schindelhauer ; [il. Eva Spanjardt ; tł. Magdalena Rykowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011.

Sygnatura: 39055

 

22. Zabawy matematyczne : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Sygnatura: 39550

 

Różne gry i zabawy

 

1. Kreatywne dzieci : 21 przepisów na twórcze popołudnie / Renata Kochan ; ilustrowała Milena Milak. - Poznań : Zysk i S-ka, copyright 2017.

Sygnatura: 39610, 39611

 

2. Księga zagadek : 3000 zagadek dla młodszych i starszych dzieci / wybór i oprac. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd.3 zm., popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Sygnatura: 36970

 

3. Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli, pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2019.

Sygnatura: 39872

 

4. Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy / Irene Flemming ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 1999.

Gry planszowe, zabawy w teatr, zabawy umysłowe.

Sygnatura: 37842

 

5. Praktyczny poradnik nauczania integracyjnego : skarbnica wiadomości teoretycznych, metod i zabaw / Charmaine Liebertz ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003.

Sygnatura: 38247

 

6. Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo-komunikacyjnej i zabawowej u dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Sygnatura: 36960

 

7. Super zabawy : dla dzieci od 3 do 8 lat / Christina i Jürgen Valentiner-Branth ; [il. Constanze Guhr ; tł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Warszawa : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.

Sygnatura: 39279

 

8. Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw / [aut. Carlos Gispert, José A. Vidal, Julia Millán ; przekł. z jęz. hisz. Katarzyna Gajos, Emilia Skibicka, Karolina Sikora-Zachariasz]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014.

Sygnatura: 38948

 

9. Worek z zabawami : propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Monika Szostak, Agnieszka Dadacz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

Ruchowe, rytmiczno-muzyczne, językowe, dramowe, plastyczne. Zabawy podzielone na pory roku.

Sygnatura: 39313

 

10. Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2015.

Rozwijanie inteligencji wielorakich, kształtowanie kompetencji emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych.

Sygnatura: 39018

 

11. Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia / redakcja naukowa Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Sygnatura: 39836

 

 

Opracowała: Grażyna Turz

 

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno