• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wychowanie patriotyczne

Książki:

 

1. A ja jestem Polak mały : moim krajem jest świat cały / napisała i zil. Eliza Piotrowska. - Warszawa : Czarna Owieczka, cop. 2013.

 

2. Dziecko w świecie wielkiej i małej ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnictwo "Impuls", 2009.

 

3. Dziedziny wychowania w klasach początkowych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

 

4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ;

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

 

5. Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / red. nauk. Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

 

6. Encyklopedia młodego patrioty / Beata Kosińska; autorzy zdjęć i ilustracji Aleksander Lesse [et al.]; skład, opracowanie graficzne środka i okładki

Paweł Ostrowski; redakcja i korekta Monika Ostrowska. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze Arystoteles Sp.j. Marek Matusiak, 2018.

 

7. Kobieta a patriotyzm : konteksty historyczno-pedagogiczne XX-XXI wieku / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Agnieszki Szarkowskiej, Urszuli Wróblewskiej. -

Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012.

 

8. Kto ty jesteś? - Polak mały / Władysław Bełza ; [il. Marcin Piwowarski]. - Poznań : Wydawnictwo IBIS, 2010.

 

9. "Myśląc Ojczyzna"- kształtowanie polskiej tożsamości : edukacja patriotyczna w szkole : inspiracje. - Wrocław : Wydawnictwo Silesia, [2009].

 

10. Na słowie harcerza można polegać : gawęda / Bogdan Białkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

 

11. Podstawowe problemy teorii wychowania : kontekst współczesnych przemian / Ewa Kubiak-Szymborska, Dariusz Zając. - Bydgoszcz :

Wydawnictwo WERS, 2006.

 

12. Rzeczpospolita kompetentna : świadomość obywatelska w procesie edukacji / Anna Matuszak, Piotr Wiroński. - Kraków : Wydawnictwo AVALON, 2008.

 

13. Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa :

Wydawnictwo Trio, 2011.

 

14. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński. - Kraków : Impuls, 2013.

 

15. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

 

16. Tożsamość teorii wychowania / pod. red. nauk. Jana Papieża. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

 

17. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas,

Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006.

 

18. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2007.

 

19. Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. - Lublin : Wydawnictwo

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

 

20. Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych : ku społeczeństwu otwartej edukacji / Robert B. Woźniak ; Uniwersytet Szczeciński.

Instytut Socjologii. - Szczecin : US. IS, 2002.

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 

1. ,,BIEL i czerwień'', czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej /

 

Maria Sobieszczyk // Nowa Szkoła. - 2014, nr 4, s.39-44

 

2. AKTYWNY patriotyzm / Tomasz Wójcik // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.16-17

 

3. BABA polska i patriotyzm / Marta Olszewska // Wychowawca. - 2017, nr 7-8, s.48-50

 

4. BEZ wielkich słów i patosu / Anna Gaj. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.20

 

5. BYĆ obywatelem już w przedszkolu - kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat /

 

Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s.30-31

 

6. DZIECKO w świecie trudnych słów / Bartosz Wojciechowski. - Nauczanie o patriotyzmie od

 

przedszkola do szkoły średniej // Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 6, s.27-30

 

7. EDUKACJA patriotyczno-historyczna / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s.60-63

 

8. EDUKACJA regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz // Nauczanie

 

Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 1, s.42-51

 

9. "GOSPODARKA, głupcze!" - scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie poświęconej

 

kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich / Mariola Pilarz // Wiadomości Historyczne. -

 

2018, nr 5, s.20-25

 

10. JAK wychować patriotę : Kilka refleksji po V Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Regionalistów

 

/ Małgorzata Gryń-Chlebicka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s.100-103

 

11. JESTEM Polakiem! / Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s.12-19

 

12. KONTEKSTY patriotyczno-historyczne w edukacji / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. -

2013, nr 11, s.5-7

 

13. KTO ty jesteś? - Polak mały / Wiesława Hoffman // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s.52-53

 

14. KTO ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s.23-25

 

15. KU CZCI dawnych bohaterów / Rafał Ryszka. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.18-19

 

16. LITERATURA w edukacji patriotycznej / Iwona Morawska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 9,

 

s.58-65

 

17. METODY pracy zuchowej w kształtowaniu postaw patriotycznych / Marzena Uznańska,

 

Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 1, s.63-67

 

18. "MIĘDZY tradycją a nowoczesnością" : kształcenie patriotyczne i obywatelskie w nowym

 

wymiarze / Izabela Breguła // Życie Szkoły. - 2019, nr 7, s.16-20

 

19. MÓJ dom - propozycja zajęć z elementami wychowania patriotycznego / Lidia Kołodziejska //

 

Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 8, s.12-15

 

20. MYŚLI o patriotyzmie / Roman E. Rogowski // Wychowawca. - 2000, nr 6, s.26-28

 

21. NASZA Ojczyzna / Iwona Ponikowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s.38-39

 

22. NAUCZANIE patriotyzmu / Kazimierz Ryczan // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.8-11

 

23. O HISTORII, patriotyzmie i nadziei / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s.63-65

 

24. O NASZĄ i waszą tożsamość! / Piotr Janicki // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 38-40

 

25. O PATRIOTYCZNE wychowanie / Mieczysław Albert Krąpiec // Wychowawca. - 2008, nr 11,

 

s. 6-7

 

26. O PATRIOTYZMIE w mediach / Adam Lepa // Wychowawca. - 2003, nr 4, s.12-15

 

27. O WYCHOWANIU patriotycznym inaczej / Janina Osewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11,

 

s.23-25

 

28. PATRIOTYZM - skrzydła i korzenie / Anna Majewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s.46-49

 

29. PATRIOTYZM na zajęciach językowych / Monika Niedźwiedzka // Wychowanie w Przedszkolu.

 

- 2019, nr 4, s.56-60

 

30. PATRIOTYZM w czasach pokoju / Jacek Królikowski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 11, s. 50,

 

52-54

 

31. PIEŚNI patriotyczne w edukacji dzieci / Katarzyna Rogozińska // Nauczanie Początkowe :

 

kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 1, s.23-28

 

32. POZNAJEMY symbole narodowe / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie w Przedszkolu. -

 

2000, nr 3, s.141-144

 

33. PRZEKAZ wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli

 

pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman // Wychowanie na co Dzień. - 2012,

 

nr 6, s.20-27

 

34. PRZEZ wychowanie do naprawy Rzeczypospolitej / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2008,

 

nr 11, s.8-9

 

35. ROLA historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży / Barbara

 

Kubis // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s.16-26

 

36. W KRĘGU śpiewów patriotycznych / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 2,

 

s,.27-31

 

37. W TROSCE o kulturę narodową / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2004, nr 4, s.12-14

 

38. WYCHOWANIE patriotyczne / Roman Król // Wychowawca. - 2004, nr 4, s.8-11

 

39. WYCHOWANIE patriotyczne a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego / Irena

 

Stańczak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 1, s.35-41

 

40. WYCHOWANIE patriotyczne na lekcjach chemii / Natalia Wanda Skinder // Chemia w Szkole. -

 

2008, nr 2, s. 24-27

 

41. WYCHOWANIE patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Helena Radziewicz //

 

Wychowawca. - 2007, nr 9, s.16-17

 

42. WYCHOWANIE patriotyczne w praktyce / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8,

 

s.4-5

 

43. WYCHOWANIE patriotyczne w rodzinie / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2016, nr 11,

 

s.18-21

 

44. WYCHOWANIE patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-

 

Wychowawcze. - 2016, nr 4, s.17-22

 

 

 

Oprac.:

Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno