• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Poradnictwo zawodowe

Książki:

 

1. ABC poradnictwa zawodowego w szkole : praca zbiorowa / oprac. red. i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2008.

Sygnatura: 87821, 87822, 87823, 87824, 87825-Czyt.-XX-C 4

 

2. Aktywizacja zawodowa młodzieży wchodzącej na rynek pracy : IV edycja grantów edukacyjnych Województwa Wielkopolskiego / red. Halina Mocek. - Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2002.

Sygnatura: 82016, 82017-Czyt.-XXVI-7 c

 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.

Sygnatura: 93124, 93125 -Czyt. XX C 4

 

4. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : "Difin", 2009.

Sygnatura: 90210

 

5. Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz [i in.]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006.

Sygnatura: 85951

 

6. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Sygnatura: 90085-Czyt.

 

7. Edukacja projakościowa w szkole / red. nauk. Barbara Sujak-Cyrul. - Wrocław- ; Opole : Wydawnictwo MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniw. Wrocławskiego : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2006.

Sygnatura: 86092

 

8. Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : Wydawnictwo MarMar, 2005.

Sygnatura: 85231, 85232

 

9. Edukacja zawodoznawcza w szkole / red. Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk. - Wrocław- ; Opole : Wydawnictwo MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

Sygnatura: 86091-Czyt.-XX-C-4

 

10. Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smół. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Sygnatura: 88850

 

11. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2005.

Sygnatura: 85318-Czyt.-XX-C-4

 

12. Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : Oficyna Wydawnictwo "Impuls", 2005.

Sygnatura: 85159-Czyt.-XX-C-4

 

13. Jaki zawód wybrać ? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

Sygnatura: 87194, 87195

 

14. Kształcenie ustawiczne - światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie ; red. Ewa Superczyńska, Iwona Wysocka. - Poznań : Wydawnictwo Papirus, 2010.

Sygnatura: 88651, 88652, 88653, 88654-Czyt.-XX-H

 

15. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018.

Sygnatura: 94591-Czyt.-XX-C-4

 

16. Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym / Anna Paszkowska-Rogacz, Małgorzata Tarkowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2004.

Sygnatura: 84780-Czyt.-XX-C 4

 

17. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012.

Sygnatura: 90064-Czyt.-XX-C4

 

18. Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik : człowiek najlepsza inwestycja / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, 2011.

Sygnatura: 89627, 89628-Czyt. XX-C 4

 

19. Niejednoznaczność poradnictwa / red. Elżbieta Siarkiewicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004.

Sygnatura: 84628

 

20. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2 s.c., 2009.

Sygnatura: 87689-Czyt.-XX-C-4

 

21. Od aktora do autora : wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery / Joanna Minta ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

Sygnatura: 90337, 90338, 90339-Czyt.-XX-C-4

 

22. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Warszawa= Inst. Technologii Eksploatacji, [2005].

Sygnatura: 87550, 87551-Czyt.-XX-C4, 86890

 

23. Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016.

Sygnatura: 94044, 94045-Czyt. XX C 4

 

24. Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.

Sygnatura: 93520, 93521-Czyt. XX C 4

 

25. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.

Sygnatura: 93519-Czyt. XX C 4

 

26. Poradnictwo kariery przez całe życie / Dorota Pisula. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2009.

Sygnatura: 88291, 88292, 88293, 88294

 

27. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / (red.) Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016.

Sygnatura: 94628-Czyt.-XX-C-4

 

28. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla szkolnego doradcy zawodowego / Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010.

Sygnatura: 88934, 88935, 88936, 88937-Czyt.-XX-C4, 89002

 

29. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Nauczyciela. - Warszawa : ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88759-Czyt.-XX-C-4

 

30. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Rodzica. - Warszawa : ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88761-Czyt.-XX-C-4

 

31. "Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego" : przewodnik edukacyjny dla Ucznia. - Warszawa : ECORYS, [2010].

Sygnatura: 88760-Czyt.-XX-C-4

 

32. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu. System doradztwa zawodowego / red. Małgorzata Michalczyk, Halina Mocek, Jolanta Tonkiewicz. - Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2003.

Sygnatura: 82942-XXVI-7 c

 

33. Psychologiczne doradztwo karier / Augustyn Bańka. - Poznań : Wydawnictwo PRINT-B, 2007.

Sygnatura: 86889-Czyt.-XX-C-4

 

34. Rozmowa doradcza / Dorota Pisula. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2010.

Sygnatura: 88943, 88944, 88945, 88946-Czyt.-XX-C4, 89001

 

35. Teczka doradcy / oprac. Katarzyna Bazan, Rafał Dudzic. - [Lublin] : [PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego], [2014].

Sygnatura: 93181-Czyt. XX C 4

 

36. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.

Sygnatura: 90342, 90343, 90344-Czyt.-XX-C-4, 91477, 91478

 

37. Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002.

Sygnatura: 81828, 82022, 82023-Czyt.-IX-D, 81919

 

38. Zawody szkolnictwa zawodowego : vademecum informacyjne doradcy zawodowego / Krystyna Lelińska, Grażyna Sołtysińska, Maciej Gruza. - Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2005.

Sygnatura: 85240-Czyt.-XXIII-C

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1. ALEGORIA kukułki : rozwój poradnictwo zawodowego w edukacji / Wojciech Kreft // Sedno. - 2010, nr 6, s.41-43

 

2. BIBLIOTEKA szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka - Koplin // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-8

 

3. CZY doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota Rózga // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s.18-19

 

4. DLACZEGO nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? / Anna Zadęcka-Cekiera // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s.9-13

 

5. DORADCA zawodowy w szkole : czy sprawy idą w dobrym kierunku / Marek Pleśniar // Sedno. - 2010, nr 6, s.58-59

 

6. DORADZTWO - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s.74-77

 

7. DORADZTWO zawodowe dawniej i dziś / Janusz Gęsicki // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s.19-20

 

8. DORADZTWO zawodowe koniecznie obecne we współczesnej szkole! / Maria Baczyńska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s.27-28

 

9. DORADZTWO zawodowe w szkołach kształcących w zawodach / Małgorzata Rosalska // My Zawodowcy. - 2018, nr 1, s.72-77

 

10. DZIAŁALNOŚĆ zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia / Iwona Mandrzejewska-Smół // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s.14-17

 

11. EDUKACJA zawodowa - metody promocji / Henryk Mruk // My Zawodowcy. - 2018, nr 1, s.78-80

 

12. ELEKTRONICZNY oręż w pracy doradcy / Agnieszka Ciereszko // Sedno. - 2010, nr 6, s.46-47

 

13. INSTYTUCJONALNE i merytoryczne wsparcie szkolnego doradcy zawodowego na podstawie doświadczeń wypracowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze / Wiesława Błonkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 4, s.22-23

 

14. KIM będę? Dylematy młodości / Anna Kowalczyk-Magda // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s.94-107

 

15. MOTYWACJA uczniów z SPE a efektywność doradztwa / Andrzej Michalik // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 1, s.50-54

 

16. O ORIENTACJI i poradnictwie zawodowym / Dorota Rózga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s.36-37

 

17. OBSERWATORIUM Rynku Pracy dla Edukacji. Studium przypadku / Elżbieta Ciepucha // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s.42-44, 46-47

 

18. OBSZARY wiedzy zawodoznawczej w ofertach edukacyjnych i doradczych dla uczniów szkół kształcących w zawodach / Małgorzata Rosalska // My Zawodowcy. - 2020, nr 11, s.58-62

 

19. PARTNERSTWO w monitorowaniu rynku pracy / Elżbieta Ciepucha // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s.79-80, 82

 

20. POMOC w wyborze lepszej przyszłości / Tomasz Sobierajski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s.70-73

 

21. PORADNICTWO w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s.23-26

 

22. PORADNICTWO zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / Magdalena Piorunek // Polityka Społeczna. - 2016, nr 9, s.3-9

 

23. PRACA ukazana jako radość życia / Joanna Skura // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.55-58

 

24. PREORIENTACJA zawodowa w kształceniu ogólnym / Anna Nowel-Śmigaj // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 2, s.25-46

 

25. PROPOZYCJA standardowego wyposażenia bibliotek szkolnych w materiały z zakresu informacji zawodowej / Alicja Łukaszewicz, Grażyna Sołtysińska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 4, s.21-23

 

26. PRZED wyborem zawodu / Lidia Golba // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s.74-79

 

27. PRZYGOTOWANIE nauczycieli do funkcji doradcy szkolnego w wyborze zawodu / Henryk Żolubowski, Elżbieta Masztalerz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s.20-23

 

28. PRZYGOTOWANIE ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.43-46

 

29. PRZYSZŁOŚĆ w naszych rękach / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s.21-24

 

30. ROLA poradni w procesie wyboru zawodu / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s.80-83

 

31. ROLA szkolnego doradcy zawodowego / Sylwia Szwed // My Zawodowcy. - 2018, nr 2, s.78-80

 

32. SEMINARIUM TRANSITION - doświadczenia Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie z zakresu orientacji zawodowej / Danuta Strzoda // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.18-19

 

33. SZKOLNE ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.46-50

 

34. SZKOLNY doradca zawodowy / Zofia Żbikowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s.4-6

 

35. SZKOŁA wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.39-42

 

36. TRANSITION jako inspiracja do działania - projekt ,,Edukacja na rzecz orientacji szkolno-zawodowej'' / Małgorzata Pater // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s.24-25

 

37. TU NIE działa szklana kula / Agnieszka Ciereszko [i in.] // Sedno. - 2010, nr 6, s.44-45

 

38. W GABINECIE doradcy zawodowego / Zbigniew Kozański // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 12, s.55-57

 

39. WSPOMAGANIE uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego / Ryszard Parzęcki // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7-8, s.23-25

 

40. WYBÓR szkoły / Mirosław Kaczmarek //Remedium. - 2018, nr 7-8, s.50-53

 

41. WYKORZYSTANIE teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu / Marta Nowak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s.30-33

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

 

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno