• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zestawienie bibliograficzne (WYDAWNICTWA ZWARTE)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zestawienie bibliograficzne.

(WYDAWNICTWA ZWARTE)

 

1. Bunt ciała / Alice Miller ; przeł. Anna Gierlińska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2006.

Hasła przedmiotowe: Wychowanie w rodzinie - błędy , Przemoc w rodzinie - psychologia , Dziecko maltretowane - psychologia

Sygnatura: 85361

 

2. Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwo i zmiana / Dorota Dyjakon. - Warszawa : Difin, 2014.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Mężczyzna - psychoterapia , Przemoc w rodzinie - psychologia

Sygnatura: 94199

 

3. Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2009.

Hasła przedmiotowe: Prawa dziecka - Polska , Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 88438-Czyt.-XX-C-6

 

4. Dom, który krzywdzi / Ewa Jarosz. - Katowice : Wydaw."Śląsk", 2001.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 81938

 

5. Doświadczenie przemocy w rodzinie : autobiograficzne narracje kobiet / Katarzyna Gajek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Przemoc wobec kobiet , Polska , Opracowanie

Sygnatura: 94778

 

6. Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet - ofiar przemocy domowej, w trakcie procesu terapeutycznego / Joanna Cichla ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015.

Hasła przedmiotowe: Kobieta - socjologia - Polska - 21 w , Przemoc wobec kobiet - Polska - 21 w , Przemoc w rodzinie - Polska - 21 w

Sygnatura: 93917

 

7. Dziecko jako ofiara przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Pleczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2009.

Hasła przedmiotowe: Przestępcy - psychologia , Przemoc w rodzinie , Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece , Dziecko maltretowane , Dziecko seksualnie wykorzystywane

Sygnatura: 94758

 

8. Gdy runą mury milczenia : prawda faktów / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2006.

Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane - psychologia , Przemoc w rodzinie - socjologia , Rodzina - psychologia

Sygnatura: 89403

 

9. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie : przykład województwa mazowieckiego / Mariola Kordas-Surowiec ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2017.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - Polska - 21 w , Psychoterapia grupowa - Polska - 21 w , Wsparcie społeczne - Polska - 21 w , Mazowieckie, województwo (od 1999) - opieka społeczna

Sygnatura: 94759

 

10. Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman ; przekł. Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydaw. WAM, 2004.

Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane - psychologia - poradnik , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - poradnik , Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie - poradnik , Wychowanie w rodzinie - poradnik

Sygnatura: 85136-Czyt.-XX-C-6

 

11. Kocham. Nie biję? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak. - Stan prawny: wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016.

(Biblioteka RPD)

Hasła przedmiotowe: Dzieci - prawa - Polska - 1990- , Przemoc wobec dzieci - Polska - 1990- , Przemoc w rodzinie - Polska - 1990- , Stosunki rodzice-dziecko , Wychowanie dziecka - trendy

Sygnatura: 93872

 

12. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. - Warszawa : Difin, 2010.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r , Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r

Sygnatura: 88893 , 88915-Czyt.-XX-C 6

 

13. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Hasła przedmiotowe: Młodzież - a przemoc - Polska - od 1989 r , Młodzież - patologia społeczna - Polska - od 1989 r , Przemoc w rodzinie - Polska - od 1989 r , Przemoc w szkole - Polska - od 1989 r , Środki masowego przekazu - a przemoc

Sygnatura: 89558

 

14. Molestowanie moralne : perswazyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen ; przeł. Jolanta Cackowska-Demirian. - Wyd. 2. - Poznań : "W drodze", 2002.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Przemoc emocjonalna , Manipulacja (psychologia) , Mobbing , Relacje międzyludzkie

Sygnatura: 82332

 

15. Molestowanie moralne : perswazyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen ; przeł. Jolanta Cackowska-Demirian. - Poznań : "W drodze", cop. 2012.

(Psychologia i Wiara)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Przemoc emocjonalna , Manupulacja (psychologia) , Mobbing , Relacje międzyludzkie

Sygnatura: 94317

 

16. Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen ; przełożyła Jolanta Cackowska-Demirian. - Wydanie 3. - Poznań : W drodze, 2020.

(Psychologia i Wiara)

Hasła przedmiotowe: Manipulacja (psychologia) , Mobbing , Przemoc emocjonalna , Przemoc w rodzinie , Relacje międzyludzkie , Poradnik

Sygnatura: 95234

 

17. Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie / Hanna Dorota Sasal. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - psychologia , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r , Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r , Rodzina - opieka społeczna - metody - Polska - od 1989 r , Interwencje policyjne - Polska - od 1989 r

Sygnatura: 85537-Czyt.-XX-C6

 

18. Ochrona dziecka przed krzywdzeniem : doświadczenia pomocy instytucjonalnej na terenie województwa podlaskiego : skrypt dla studentów / Paweł Karpowicz. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2016.

Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane - socjologia - Polska - 21 w , Dziecko maltretowane - opieka społeczna - Polska - 21 w , Przemoc w rodzinie - zapobieganie - Polska - 21 w , Przemoc w szkole - zapobieganie - Polska - 21 w , Podlaskie, województwo - opieka społeczna , Podlaskie, województwo - socjologia

Sygnatura: 93943

 

19. Odwrócona relacja : kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo / Margot Sunderland ; przekł. [z ang.] Anna Sawicka-Chrapkowicz ; il. Nicky Armstrong. - Wydanie 1 w języku polskim. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

Hasła przedmiotowe: Dziecko krzywdzone emocjonalnie , Parentyfikacja , Przemoc w rodzinie , Psychoedukacja , Radzenie sobie ze stresem , Relacje międzypokoleniowe , Rodzice , Rodzina dysfunkcyjna , Rozwiązywanie konfliktów , Rozwój psychofizyczny dziecka , Stres pourazowy , Terapia rodzinna , Wychowanie w rodzinie , Zaburzenia emocjonalne , Poradnik

Sygnatura: 94948

 

20. Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2015.

Hasła przedmiotowe: Ludzie starzy - opieka społeczna - Polska - 21 w , Przemoc w rodzinie - Polska - 21 w , Ofiary przestępstw - Polska - 21 w

Sygnatura: 93568

 

21. Powiem ci co zrobić : poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie / [oprac. Katarzyna Kądziela, Małgorzata Maresz]. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995 ([s.l. : s.n.]).

Hasła przedmiotowe: Alkoholizm w rodzinie DBN , Kobieta - opieka społeczna - Polska DBN , Kobieta - prawo - Polska DBN , Ofiary przestępstw - ochrona - Polska DBN , Prawa człowieka - Polska. DBN , Przemoc w rodzinie - zwalczanie - Polska DBN , Przemoc wobec kobiet - zwalczanie - Polska DBN , Poradniki DBN

Sygnatura: 95048

 

22. Problematyka przemocy w rodzinie : podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2012.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - prawo - Polska , Przemoc w rodzinie - socjologia - Polska , Przemoc w rodzinie - psychologia - Polska , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska

Sygnatura: 90190-Czyt.-XX-C-6

 

23. Przeciwdziałanie przemocy domowej / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia : Pol. Tow. Psychologiczne, 2009.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r , Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r

Sygnatura: 88333 , 88334-Czyt.-XX-C 6

 

24. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek. - Wyd. 3 uzupeł., stan prawny na 1 września 2012 r. - Warszawa : wolters kluwer business, 2012.

(Praktyczne Komentarze Lex)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - prawo - Polska , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska

Sygnatura: 90220-Czyt.-XX-C-6

 

25. Przemoc a zdrowie psychiczne / Joanna Zbucka-Krzyżanowska. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 88331 , 88332

 

26. Przemoc domowa : czy można wybaczyć i być razem? / Dorota Dyjakon. - Warszawa : Difin, 2016.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Przebaczenie , Przemoc w rodzinie , Psychoterapia , Terapia rodzinna , Opracowanie

Sygnatura: 94427

 

27. Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Sharon D. Herzberger ; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - psychologia - podręcznik akademicki , Psychologia społeczna

Sygnatura: 83857 , 84052 , 85065

 

28. Przemoc i alkohol / Piotr Antoniak. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 88317 , 88318

 

29. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

(Resocjalizacja)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Przemoc w szkole , Prześladowanie w miejscu pracy

Sygnatura: 90308

 

30. Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie , Rodzina , Socjoterapia , Kuratorzy rodzinni

Sygnatura: 94597-Czyt.-XX-C-6

 

31. Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

(Centrum Badań nad Rodziną ; t. 11)

Hasła przedmiotowe: Kościół katolicki - a rodzina , Małżeństwo - katolicyzm , Przemoc w rodzinie - zapobieganie , Rodzina - katolicyzm , Wychowanie w rodzinie - katolicyzm

Sygnatura: 90158

 

32. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994.

(Psychologia. Pedagogika)

Hasła przedmiotowe: Dziecko - przemoc , Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 73450 , 73451-Czyt.-XX-C 6

 

33. Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2000.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - psychologia , Rodzina - psychoterapia

Sygnatura: 83606-Czyt.-XX-C 6

 

34. Przemoc w rodzinie : prawo cywilne / Agnieszka Olszewska. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 88325 , 88326

 

35. Przemoc w rodzinie : prawo karne / Agnieszka Olszewska. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 88327 , 88328

 

36. Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes ; przekł. Anna Rozwadowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

(Seria na Ratunek)

Hasła przedmiotowe: Dziecko - przemoc , Przemoc w rodzinie , Zaburzenia i dewiacje seksualne - psychoterapia

Sygnatura: 82217-Czyt.-XX-C 6 , 85538

 

37. Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Dziecko - przemoc

Sygnatura: 82356 , 82515-Czyt.-XX-C 6 , 86752

 

38. Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Przemoc , Rodzina , Przemoc w rodzinie , Przemoc wobec kobiet , Dziecko seksualnie wykorzystywane , Rodzina wieloproblemowa , Psychopatia , Przemoc wobec ludzi starych , Prawo karne , Kryminologia , Przestępczość nieletnich i młodocianych , Praca zbiorowa

Sygnatura: 94740

 

39. Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Maria Stożek. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia : Pol. Tow. Psychologiczne, 2009.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r , Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r

Sygnatura: 88335 , 88336

 

40. Przemoc w rodzinie i w szkole / pod red. Kazimierza Gduli. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2009.

(Studenckie Zeszyty Naukowe ; 21)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Przemoc w szkole

Sygnatura: 87906 , 90038-Czyt.-XXVI-7e

 

41. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2015.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - prawo międzynarodowe

Sygnatura: 93583

 

42. Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik spoeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów / Zofia Braäka. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Text", 2006.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 85745 , 85747-Czyt.-XX-C-6

 

43. Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów / Zofia Braäka. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badaä przemocy wobec dziecka w rodzinie. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Text", 2006.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 85744 , 85746-Czyt.-XX-C-6

 

44. Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2015.

(Biblioteka RPD)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Dziecko - a przemoc , Rzecznik Praw Dziecka

Sygnatura: 93549

 

45. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2009.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - socjologia - Polska , Wychowanie w rodzinie - socjologia - Polska

Sygnatura: 88477-Czyt.-XX-C 6

 

46. Przemoc wobec osób starszych / Hanna Dąbrowiecka. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie , Ludzie starzy - psychologia

Sygnatura: 88323 , 88324

 

47. Przemoc, terapia, zadośćuczynienie : z doświadczeń badacza i terapeuty / Dorota Dyjakon. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2010.

Hasła przedmiotowe: Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 88557

 

48. Przewodnik do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / red. Aneta Zdunek ; oprac. i konsultacja Renata Durda. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia, 2005.

(Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - przewodnik

Sygnatura: 85312-Czyt.-XX-C-6

 

49. Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej : charakterystyka sprawców / Danuta Rode. - Kraków : Suprema Lex Dział Wydawniczy - Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, 2018.

(Psychologia)

Hasła przedmiotowe: Konflikt rodzinny , Motywacja , Osobowość , Przemoc w rodzinie , Przestępcy , Toksyczne związki , Znęcanie się , Opracowanie

Sygnatura: 94709

 

50. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19-21.10.1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2000.

Hasła przedmiotowe: Alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie , Przemoc w szkole , Psychopatologia

Sygnatura: 79993 , 79994-Czyt.-XX-C 5a

 

51. Razem przeciw przemocy / Ewa Bilska, Teodor Bulenda, Irena Pospiszyl ; red. nauk. Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie - Polska - przewodnik

Sygnatura: 82516

 

52. Rodzice - ofiary przemocy / Justyna Rzytki-Sroka. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 88329 , 88330

 

53. Rodzina polska : nowe wyzwania : wybrane aspekty / red. Bogdan Więckiewicz. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013.

Hasła przedmiotowe: Rodzice - a szkolnictwo , Rodzina - socjologia , Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 91677

 

54. Świadkowie przemocy / Piotr Antoniak. - Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie , Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 88319 , 88320

 

55. Taki mały a V.I.P. : niezbędnik , vademecum specjalisty / Marzena Affeldt [ i in.] - Poznań : KPSS , [201?]

Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane - pomoc , Przemoc w rodzinie - zapobieganie

Sygnatura: 93291

 

56. Twoje ocalone życie / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2009.

Hasła przedmiotowe: Wychowanie w rodzinie - błędy , Przemoc w rodzinie - psychologia , Dziecko maltretowane - psychologia

Sygnatura: 88242

 

57. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

(Na Ratunek)

Hasła przedmiotowe: Alkoholizm - a rodzina - wydawnictwa popularne , Kobieta - psychologia - wydawnictwa popularne , Przemoc w rodzinie - psychologia - wydawnictwa popularne , Nałóg - psychologia - wydawnictwa popularne

Sygnatura: 82218 , 82219-Czyt.-XX-C 5a

 

58. Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne i Martin Herbert ; tł. [z jęz. ang.] Eleonora Bielawska-Batorowicz. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie , Psychoterapia

Sygnatura: 77621

 

59. Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne, Martin Herbert ; tł. [z jęz. ang.] Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.

(Literatura Pedagogiczna)

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - zapobieganie i zwalczanie

Sygnatura: 78032 , 78033 , 78034-Czyt.-XX-C 6

 

60. Zespół dziecka maltretowanego : diagnostyka medyczna / Alina Margolis ; Fundacja Dzieci Niczyje Medecins du Monde. - Wyd. 2. - Warszawa : Fund. Dzieci Niczyje, 2000.

Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane , Dziecko - przemoc , Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 85738-Czyt.-XX-C-6

 

61. Zespół dziecka maltretowanego : diagnostyka medyczna / Alina Margolis. - Warszawa : Fund. Dzieci Niczyje, 1998.

Hasła przedmiotowe: Dziecko maltretowane , Dziecko - przemoc , Przemoc w rodzinie

Sygnatura: 93160

 

62. Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminologiczne / Arkadiusz Gliszczyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie , Patologia społeczna , Rodzina , Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece , Polska , Monografia , Raport z badań

Sygnatura: 94802

 

63. Zniewolone dzieciństwo : socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych / Wiesław Theiss. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996.

Hasła przedmiotowe: Pedagogika - historia - Polska - 20 w , Przemoc w rodzinie - psychologia

Sygnatura: 75275 , 75276-Czyt.-XX-A

 

64. Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii / Alice Miller ; przeł. [ z niem. ] Barbara Przybyłowska. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999.

Hasła przedmiotowe: Hitler Adolf , Dziecko maltretowane - psychologia , Przemoc w rodzinie - psychologia , Psychiatria - zagadnienia , Wychowanie - metody - historia , Wychowanie w rodzinie - błędy

Sygnatura: 77635 , 83405 , 84900 , 84970

 

 

Oprac. H. Krasoń

CDN-PBP Leszno

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno