• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Prawa człowieka

Książki:

 

 

1. Bioetyka i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007.

Sygnatura: 86128

 

 

2. Elementy aksjologii Unii Europejskiej / Janina Wilk, Barbara Walczak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009.

Sygnatura: 88245

 

 

3. Europejska Konwencja Praw Człowieka / wprowadzenie Piotr Hofmański. - Wyd. 2. - Kraków : Kantor Wydawnictwo "Zakamycze", 2000.

Sygnatura: 78858-Czyt.-XI

 

 

4. Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka : studium z filozofii prawa i praw człowieka / Katarzyna Stępień. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki KUL : Wydawnictwo KUL, 2016.

Sygnatura: 94470

 

 

5. Kompas : edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą / aut. Patricia Brander [i in.] ; oprac. pol. wersji Dariusz Grzemny ; red. Patricia Brander [i in.] ; tł. pol. wersji Dariusz Grzemny. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005.

Sygnatura: 85274-Czyt.-XXII-G-1

 

 

6. Narysuj mi prawa człowieka / red. Anna Bednarek [i in.]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce, 1996.

Sygnatura: 75189, 76775

 

 

7. Nie ma odwrotu od demokracji : na podstawie wywiadów z Fethullahem Gülenem / Faruk Mercan ;

z udziałem Arhana Kurdaşa ; [tłumaczenie Izabela Zakrzewska]. - Warszawa : Dunaj Instytut Dialogu, 2020.

Sygnatura: 95268

 

 

8. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007.

Sygnatura: 86406

 

 

9. Powiem ci co zrobić : poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie / [oprac. Katarzyna Kądziela, Małgorzata Maresz]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995 ([s.l. : s.n.]).

Sygnatura: 95048

 

 

10. Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka / [aut.] Wojciech Fałkowski [i in.]. - Warszawa : Polski Komitet do Spraw UNESCO, 1998.

Sygnatura: 76747-Czyt.-XI

 

 

11. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka / Zgromadzenie Ogólne ONZ. - Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska, 2020.

(Wolne Lektury)

 

 

12. Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekł. Bożena Gronowska i in. - Wyd. 2 [edycja szkolna] popr., uaktual. i uzup. - Toruń : Wydawnictwo COMER, 1993.

Sygnatura: 72036-Czyt.-XI

 

 

13. Prawa człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Koszewskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002.

Sygnatura: 82352, 82353-Czyt.-XX-C 1

 

 

14. Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar ; Wyd. 3 uzup. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, cop. 2008.

Sygnatura: 87143-Czyt.-XI

 

 

15. Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999.

Sygnatura: 89709

 

 

16. Prawa człowieka : wybór materiałów : dokumenty międzynarodowe / przekł. i oprac. Bożena Gronowska i in. ; Katedra Praw Człowieka UAM. - Toruń : Wydawnictwo COMER, 1993.

Sygnatura: 70759-Czyt.-XI

 

 

17. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska. - 4. wydanie, stan prawny na 1 lutego 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.

Sygnatura: 94512

 

 

18. Prawa człowieka i ich ochrona / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

Sygnatura: 79026, 79027-Czyt.-XI

 

 

19. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.

Sygnatura: 86846-Czyt.-XX-E

 

 

20. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.

Sygnatura: 86845-Czyt.-XX-E

 

 

21. Prawa człowieka. - Kielce : Woj. Ośrodek Metodyczny - Kielce, [1997].

Sygnatura: Pd-2395

 

 

22. Prawa i wolność człowieka / pod red. Andrzeja Rzeplińskiego. - Warszawa : Centr. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1993.

Sygnatura: 72352, 72353

 

 

23. Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań : analiza ogólnopolska / Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006.

Sygnatura: 86089

 

 

24. Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci / Rafał Citowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Kodeks, 2006.

Sygnatura: 85780

 

 

25. Teoria praw podstawowych / Robert Alexy ; tł. Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło ; wprowadzenie Jerzy Zajadło. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010.

Sygnatura: 88998-Czyt.- XI

 

 

26. Wszyscy ludzie rodzą się wolni : ilustrowana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka / wprowadzenie prezydenta Lecha Wałęsy ; [il. Nicolas Allan i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady : Amnesty International, 2009.

Sygnatura: 89108-Czyt.-XX-C

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 

1. ,,MIĘDZY młotem a kowadłem'' - prawo do samostanowienia, a oczekiwania społeczności lokalnej / Katarzyna Rys // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s.79-88

 

2. AGEIZM w placówkach ochrony zdrowia / Angelina Ziembińska // Niebieska Linia. - 2016, nr 2, s.7-8

 

3. BIERNA strona państwa : brak reakcji na przemoc jako naruszenie praw człowieka / Katarzyna Zimoń // Niebieska Linia. - 2013, nr 3, s.19-22

 

4. "BYĆ w zgodzie ze sobą..." - odpowiedzialność pracownika socjalnego, a prawo do samostanowienia klienta / Anna Rachwał // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s.89-100

 

5. EDUKACJA o prawach człowieka - problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s.10-18

 

6. EUROPEJSKI Trybynał Praw Człowieka w sprawie przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s.21-24

 

7. KOMISARZ Praw Człowieka RE o przestrzeganiu praw kobiet w Polsce / Paulina Szczupaczyńska // Niebieska Linia. - 2020, nr 3, s.25-26

 

8. POMOC wbrew woli? : dylematy pracownika socjalnego / Adam Białas // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s.131-140

 

9. POZIOM respektowania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce według Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2019, nr 1, s.66-75

 

10. PRAWA człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s.7-8

 

11. PRAWA człowieka, prawa dziecka / Eugenia Mathea // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s.27.

 

12. PRAWA dziecka jako prawa człowieka / Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s.26-28

 

13. PRAWA dziewczynek w polskiej szkole? : jest coraz smutniej / Ewa Rutkowska ; rozm. Marta Rawłuszko // Niebieska Linia. - 2015, nr 2, s.8-10

 

14. PRAWA i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 2, s.131-144

 

15. PRAWA i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 3, s.213-229

 

16. PRAWA i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s.61-75

 

17. PRAWA i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 4, s.288-300

 

18. PRAWA i wolności człowieka w percepcji licealistów / Bożena Krupa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s.41-49

 

19. PRAWA osób starszych a zjawisko marginalizacji społecznej / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. - 2019, nr 5, s.127-153

 

20. PRAWO człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej / Ewa Kulesza // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s.6-17

 

21. PRAWO do nauki : podsumowanie i rekomendacje monitoringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s.13-18

 

22. PRZESTĘPSTWA towarzyszące handlowi ludźmi / Janusz Bryk // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s.27-30

 

23. WARTOŚCI azjatyckie, prawa człowieka i globalizacja / Jerzy S. Smolicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 3, s.63-78

 

24. WARTOŚCI w pracy socjalnej, a granice prawa do samostanowienia / Jacek Kowalczyk // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s.64-78

 

 

 

Strony internetowe:

https://rsawl.awl.edu.pl/images/Roczniki/Rocznik_1/5_Mrowiec.pdf

http://www.prawaczlowieka.edu.pl/

http://www.tomaszewska.com.pl/17.prawa%20czlowieka.pdf

http://www.wos.net.pl/prawa-czlowieka.html

https://www.wosna5.pl/oragany_administracyjne_chroniace_prawa_czlowieka_w_polsce

 

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

 

CDN-PBP w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno