• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Niepełnosprawność

Zestawienie bibliograficzne

(wybór literatury dostępnej w PBP w Lesznie)

 

 

 1. Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec innych – w teorii i w badaniach / pod red. Ewy Zasępy.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

  Sygnatura: 89591

   

 2. Czas wolny i niepełnosprawność / Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch.- Warszawa : Difin, 2017

  Sygnatura: 94615, 95210
   

 3. Człowiek niepełnosprawny o otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo.- Warszawa : Difin, 2012

  Sygnatura: 90054
   

 4. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka.- Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2004

  Sygnatura: 84575, 86748
   

 5. Czy naprawdę jesteśmy inni? : razem w naszej szkole : ramowy scenariusz zajęć edukacyjnych / Danuta Gorajewska.- Warszawa : Stow. Przyjaciół Integracji, cop. 2004

  Sygnatura: 84425
   

 6. Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa / pod red. Krystyny D. Rzedzieckiej i Anny Kobylańskiej; Uniw. Gdański.- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2003

  Sygnatura: 83310
   

 7. Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności / Krystyna Pankowska, Aneta Madziara, Hanna Jastrzębska-Gzela.- Warszawa : Wydaw. Akad. Pedagogiki Specjalnej.- Warszawa, 2006

  Sygnatura: 86070
   

 8. Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej : pytania, konteksty, dyskusje / Grażyna Dryżałowska, Magdalena Kuleta-Hulboj, Agnieszka Naumiuk, Monika Skura, Anna Magdalena Steinhagen.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018

  Sygnatura: 94933
   

 9. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej i Hanny Żuraw.- Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2004

  Sygnatura: 84577- Czyt.-XX-K
   

 10. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006

  Sygnatura: 85580, 85581-Czyt.-XX-K
   

 11. Jakość życia a niepełnosprawność : konteksty psychopedagogiczne.- pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej.- Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

  Sygnatura: 85958
   

 12. Komputer w rewalidacji : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Siemienieckiego i Joanny Buczyńskiej.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

  Sygnatura: 80719 – Czyt.-XX-K
   

 13. Konteksty teoretyczne / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause.- Olsztyn :
  Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2003

  Sygnatura: 83349
   

 14. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Stanisław Kowalik.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009

  Sygnatura: 88092-Czyt.XX-K
   

 15. Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Otto Speck.- ; przekł. Włodzimierz Zeidler [i in.].- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

  Sygnatura: 85436-Czyt.-XX-K
   

 16. Niepełnosprawni w środkach społecznego przekazu / Bartosz Andrzej Szpurek.- Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna-Leszno, 2008

  Sygnatura: 86723
   

 17. Niepełnosprawni w świecie internetu = Handicapped in the Internet World / Anna Zielak.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2005

  Sygnatura: 84904- Czyt.-II-A
   

 18. Niepełnosprawność / Colin Barnes, Geof Mercer; przeł. Piotr Morawski.- Warszawa : Wydaw. Sic!, 2008

  Sygnatura: 86680
   

 19. Niepełnosprawność, rodzina, dorastania / Franciszek Wojciechowski.- Warszawa :
  Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007

  Sygnatura: 86474
   

 20. Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych / Krystyna Błeszyńska.- Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2001

  Sygnatura: 80848 – Czyt. -XX-K
   

 21. Niepełnosprawność intelektualna : diagnozowanie, edukacja i wychowanie / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011

  Sygnatura: 90324-Czyt.-XX-K
   

 22. Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy / aut. Ewa Wapiennik, Radosław Piotrowicz.- Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002

  Sygnatura: 82008, 82009- Czyt.-IX-D
   

 23. O seksualności osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej ; [Instytut Rozwoju Służb Specjalnych].- Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007

  Sygnatura: 93942
   

 24. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause.- Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

  Sygnatura: 83348
   

 25. Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo terapia / redakcja Joanna Godawa.- Kraków : Impuls, 2017

  Sygnatura: 94481
   

 26. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną : procesy poznawcze / Ewa Zasepa.- Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016

  Sygnatura: 94321
   

 27. Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna.- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2010

  Sygnatura: 88471
   

 28. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk .- Warszawa : Difin, cop. 2010

  Sygnatura: 88554-Czyt-XX-C4
   

 29. Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka: przesłanki, cele, narzędzia,
  praca socjalna / Zbigniew Woźniak.- Warszawa : Difin, 2019

  Sygnatura: 94957
   

 30. Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów : wybrane zagadnienia / Joanna Kliszcz.- Warszawa : Difin, 2015

  Sygnatura: 94157
   

 31. Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska.- Warszawa : Difin, 2010

  Sygnatura: 89541
   

 32. Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych : informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością / Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji ; [aut. Marzena Czarnocka, Violetta Pulwarska].- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2014]

  Sygnatura: Pd-6490, Pd-6491
   

 33. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną : nauczycielskie (de)konstrukcje / Marta Jurczyk.- Warszawa : Difin, 2018

  Sygnatura: 94684
   

 34. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną / redakcja naukowa Edyta Janus; [autorzy Aneta Bac, Edyta Janus, Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Agnieszka Żychowicz, Paweł Żychowicz].- Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

  Sygnatura: 94895
   

 35. Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych / pod red. Tadeusza Łobożewicza.- Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Warszawa, 2000

  Sygnatura: 80432
   

 36. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / Hanna Żuraw.- Warszawa :
  Wydaw. Akademickie „Żak”, cop. 2008

  Sygnatura: 87157, 87158-Czyt.-IX-A
   

 37. Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń / pod red. Władysława Dykcika i Andrzeja Twardowskiego.- Poznań : Wydaw. Nauk.Pol.Tow. Pedagogicznego, 2004

  Sygnatura: 85003-Czyt. XX-K
   

 38. Wybrane zagadnienia rewalidacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Grochmal-Bach, Anny Żarow-Nitoń.- Kraków : Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, 2003

  Sygnatura: 83340
   

 39. Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009

  Sygnatura: 87813
   

 40. Zmagania się z niepełnosprawnością : kolejne wyznaczniki / pod red. Jerzego Rottermunda.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009

  Sygnatura: 87817

 

 

Opracowała: Wioleta Wardyba-Niziałek

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno