• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Szekspir William – życie i twórczość

Szekspir William

(Życie i twórczość – zestawienie ze zbiorów PBP)

400. rocznica śmierci Williama Szekspira


 

Dzień 23 kwietnia tradycyjnie poświęcamy pamięci Williama Szekspira. Tego dnia przypada zarówno rocznica Urodzin Mistrza ze Stratfordu jak i rocznica jego śmierci.

W tym roku cały świat obchodzi 400-lecie śmierci Szekspira.

 

1. Antoniusz i Kleopatra / William Szekspir ; przeł. [z ang.] , wstępem i przypisami opatrzył Bohdan Drozdowski.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983.

Sygnatura: 50656, 50657

 

2. Ballada zimowa / William Szekspir.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1978.

(Seria z Maską)

Sygnatura: 29693, 29694

 

3. Burza / William Szekspir ; tł. [z ang.] Jerzy Stanisław Sito.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1976.

Sygnatura: 20495

 

4. Burza / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

(Dzieła)

Sygnatura: 40242

 

5. Cymbeline król Brytanii / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1983.

(Dzieła)

Sygnatura: 49118

 

6. Druga część dziejów króla Henryka IV / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1987.

(Dzieła)

Sygnatura: 61790

 

7. Dwaj szlachcice z Werony / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

(Dzieła)

Sygnatura: 37520

 

8. Dzieje żywota króla Henryka V / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1984.

(Dzieła)

Sygnatura: 52278, 52279

 

9. Dzieła : Najwybitniejsza opowieść o kupcu weneckim... / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

(Dzieła)

Sygnatura: 38622

 

10. Dzieła : Poskromienie złośnicy / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. literackie, 1979.

Sygnatura: 49951, 49952

 

11. Dzieła : Sławna historia żywota króla Henryka VIII / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1980.

Sygnatura: 42855

 

12. Dzieła : Tragedia króla Ryszarda Drugiego / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1984.

Sygnatura: 53173, 53174

 

13. Dzieła : Tragedia Othella Maura weneckiego / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1982.

Sygnatura: 48728

 

14. Dzieła : Tragiczna historia Hamleta księcia Danii / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

Sygnatura: 48727

 

15. Dzieła : Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

Sygnatura: 40243

 

16. Dzieła dramatyczne / William Szekspir. T. 1-6 ; tł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich, Stanisław Koźmian ; wstęp Róża Jabłkowska.- Wyd. 3.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1973.

Sygnatura: 14622, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627

 

17. Hamlet / William Shakespeare ; przeł. [z jęz. ang.] Józef Paszkowski.- Warszawa : Wydaw. SARA, 2002.

Sygnatura: 84837

 

18. Hamlet / William Szekspir ; przeł. Władysław Tarnowski ; oprac. Stanisław Helsztyński.- Wyd. 6.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; 20)

Sygnatura: 24282

 

19. Hamlet : książe duński / William Szekspir.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1968.

Sygnatura: 7915, 7916, 7930

 

20. Hamlet, książę Danii / William Shakespeare ; przekł. Stanisław Barańczak.- Poznań : "W drodze", 1990.

Sygnatura: 81636

 

21. Jak wam się podoba / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1983.

(Dzieła)

Sygnatura: 50255

 

22. Komedia omyłek / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

(Dzieła)

Sygnatura: 37522, 39096

 

23. Komedie / William Szekspir ; przeł. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958.

(Dzieła Dramatyczne ; T. 2)

Sygnatura: 2674

 

24. Komedie / William Szekspir ; przeł. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958.

(Dzieła Dramatyczne ; T. 1)

Sygnatura: 2673

 

25. Komedie / William Szekspir. ; tł. [z ang.] Stanisław Koźmian. T. 1.- Wyd. 4.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1980.

(Biblioteka Poezji i Prozy)

(Dzieła Dramatyczne)

Sygnatura: 42454-T. 1

 

26. Komedie / William Szekspir. ; tł. [z ang.] Stanisław Koźmian. T. 2.- Wyd. 4.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1980.

(Biblioteka Poezji i Prozy)

(Dzieła Dramatyczne)

Sygnatura: 42455-T. 2

 

27. Koriolan / William Szekspir ; tł. [z ang.] Jerzy S. Sito.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979.

Sygnatura: 38458

 

28. Kroniki / William Szekspir ; przeł. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958.

(Dzieła Dramatyczne ; T. 3)

Sygnatura: 2675

 

29. Kroniki / William Szekspir ; przeł. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958.

(Dzieła Dramatyczne ; T. 4)

Sygnatura: 2676

 

30. Król Henryk VI / William Szekspir. Cz.1 ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1987.

(Dzieła)

Sygnatura: 62397

 

31. Król Henryk VI / William Szekspir. Cz.2 ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1987.

(Dzieła)

Sygnatura: 62398

 

32. Król Henryk VI / William Szekspir. Cz.3 ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1988.

(Dzieła)

Sygnatura: 63361

 

33. Król Henryk VI : kroniki królewskie : trylogia / William Szekspir ; tł. [z ang.], wstępem i przypisami opatrzył Bohdan Drozdowski.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983.

Sygnatura: 50256, 50658

 

34. Makbet / William Shakespeare ; tł. z ang. Józef Paszkowski.- Wyd. 2 [uzup.].- Warszawa : Wydaw. "Kama", [199?].

Sygnatura: 74251

 

35. Makbet / William Szekspir ; przeł. Józef Paszkowski ; notatki na marginesie, szczegółowe opracowanie , streszczenie oprac. Wojciech Rzehak, Katarzyna Duda-Kaptur.- Wyd. 2, rozszerz i uzup.- Kraków : Wydaw. GREG, 2012.

(Lektura z Opracowaniem)

Sygnatura: 90482

 

36. Makbet / William Szekspir.- Wyd. 2.- Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1976.

(Biblioteka Lektur Szkolnych)

Sygnatura: 21039

 

37. Miarka za miarkę / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1983.

(Dzieła)

Sygnatura: 50659, 50660

 

38. Otello / William Szekspir ; tł. [z ang.] Jerzy S. Sito.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1985.

(Dzieła)

Sygnatura: 55065

 

39. Perykles / William Szekspir ; tł. [z ang.] Krystyna Berwińska.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983.

Sygnatura: 50661, 50662

 

40. Perykles władca Tyru / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. literackie, 1983.

(Dzieła)

Sygnatura: 50663, 50664

 

41. Pierwsza część dziejów króla Henryka IV / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. literackie, 1987.

(Dzieła)

Sygnatura: 60001

 

42. Poematy / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. literackie, 1981.

(Dzieła)

Sygnatura: 44974

 

43. Romeo i Julia / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego.- Kraków : Wydaw Zielona Sowa, 2000.

Sygnatura: 80877

 

44. Ryszard III / William Szekspir.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971.

Sygnatura: 11017

 

45. Sen nocy letniej / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. literackie, 1982.

Sygnatura: 49404, 49405

 

46. Sen nocy letniej / William Szekspir ; tł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Przemysław Mroczkowski.- Wyd. 2 uzup.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; 162)

Sygnatura: 60002

 

47. Shakespeare : opowieść biograficzna / Stanisław Helsztyński.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1974.

Sygnatura: 16068

 

48. Sonety / William Szekspir ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy S. Sito.- Wyd.3.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982.

(Biblioteka Poetów)

Sygnatura: 48350

 

49. Sonety / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. literackie, 1988.

(Dzieła ; 162)

Sygnatura: 64007

 

50. Stracone zachody miłości / William Szekspir ; tł. [z ang.] Zofia Siwicka.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1976.

Sygnatura: 21696

 

51. Szekspir elżbietański i żywy / Przemysław Mroczkowski.- Wyd. 2.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1981.

Sygnatura: 46168

 

52. Szekspir na dzisiaj / Jerzy S. Sito.- Warszawa : Iskry, 1971.

Sygnatura: 9904

 

53. Szekspiriady polskie / Andrzej Żukrowski ; red. Irena Nowicka.- Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1976.

Sygnatura: 21069

 

54. Szekspiriady polskie / Andrzej Żurowski.- Warszawa : Inst. Wydaw. "Pax", 1976.

Sygnatura: 28706

 

55. Szkice o Szekspirze / Jan Kott.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1961.

Sygnatura: 4042, 4043

 

56. Szkice szekspirowskie / wybór Witold Chwalewik.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983.

Sygnatura: 50665

 

57. Tragedia Antoniusza i Kleopatry / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1987.

(Dzieła)

Sygnatura: 60551

 

58. Tragedia Coriolanusa / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1984.

(Dzieła)

Sygnatura: 53825

 

59. Tragedia Romea i Julii / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1983.

(Dzieła)

Sygnatura: 49119

 

60. Tragedie / William Szekspir. ; tł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. T. 1.- Wyd. 4.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1980.

(Biblioteka Poezji i Prozy)

(Dzieła Dramatyczne)

Sygnatura: 42456

 

61. Tragiczna historia Hamleta księcia Danii / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1978.

Sygnatura: 31110, 33364

 

62. Troilus i Gressida / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1985.

(Dzieła)

Sygnatura: 55794, 55795

 

63. Ucieszna i krotochwilna komedia zwana Serc starania stracone / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1984.

(Dzieła)

Sygnatura: 51688, 51689

 

64. Ucieszna i wybornie ułożona komedia o Sir Johnie Falstaffie i wesołych niewiastach z Windsoru / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1983.

(Dzieła)

Sygnatura: 49953, 49954

 

65. Wieczór Trzech Króli czyli co chcecie / William Szekspir.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1983.

(Dzieła)

Sygnatura: 51452, 51453

 

66. Wiele hałasu o nic / William Szekspir ; tł. [z ang.] Zofia Siwicka.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1972.

Sygnatura: 74181

 

67. Wiersze i poematy / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Wyd. 2.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1977.

Sygnatura: 26185

 

68. William Shakespeare / Henryk Zbierski.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988.

(Profile)

Sygnatura: 65552

 

69. Wszystko dobre co sie dobrze kończy / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979.

(Dzieła)

Sygnatura: 37521

 

70. Żywot i śmierć Juliusza Cezara / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1980.

(Dzieła)

Sygnatura: 42452

 

71. Żywot i śmierć króla Jana / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1988.

(Dzieła)

Sygnatura: 64008

 

72. Żywot i śmierć Ryszarda III / William Szekspir ; tł. [z ang.] Maciej Słomczyński.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1984.

(Dzieła)

Sygnatura: 52601, 52602

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno