• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość

(wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie)

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Książki:

1. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki ; il. Marian Murawski.- Wyd. 5.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978.

Sygnatura: 30679

2. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. T. 1-4.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.

Sygnatura: 9849-T.1, 9850-T.2, 9851-T.3, 9852-T.4

3. Listy / Henryk Sienkiewicz ; pod red., wstęp i biogramy Juliana Krzyżanowskiego ; oprac. Maria Bokszczanin. T. 1 cz. 1, (Marian Albiński - Cyprian Godebski). T. 1 cz. 2, (Mścisław Godlewski - Władysław Jabłonowski).- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

(Biblioteka Poezji i Prozy)

Sygnatura: 28799-T.1 cz.1, 28800-T.1 cz.2

4. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Sygnatura: 31751

5. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 3.- Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.

Sygnatura: 57533

6. Nowele / Henryk Sienkiewicz. T. 1.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Sygnatura: 34482-T.1, 34485-T.1

7. Nowele / Henryk Sienkiewicz. T. 2- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Sygnatura: 34483-T.2, 34486-T.2

8. Nowele / Henryk Sienkiewicz. T. 3.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Sygnatura: 34484-T.3, 34487-T.3

9. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz. T. 1-2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.

Sygnatura: 8400-T.1, 8401-T.2

10. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

(Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

Sygnatura: 28324

11. Potop / Henryk Sienkiewicz. T. 1.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

(Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

Sygnatura: 28321-T.1

12. Potop / Henryk Sienkiewicz. T. 1.- Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982.

Sygnatura: 46566-T.1, 46569-T.1

13. Potop / Henryk Sienkiewicz. T. 2- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

(Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

Sygnatura: 28322-T.2

14. Potop / Henryk Sienkiewicz. T. 2.- Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982.

Sygnatura: 46567-T.2, 46570-T.2

15. Potop / Henryk Sienkiewicz. T. 3.- Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982.

Sygnatura: 46568-T.3, 46571-T.3

16. Potop / Henryk Sienkiewicz. T. 3.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

(Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

Sygnatura: 28323-T.3

17. Quo vadis : notatki na marginesie ; cytaty, które warto znać ; streszczenie / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk.- Kraków : Wydawnictwo GREG, [2000].

Sygnatura: 79186

18. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz.- Wyd. 6.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

Sygnatura: 57845

19. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; posłowie i przypisy Tomasz Jodełka-Burzecki.- Wyd. 5.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Sygnatura: 30167

20. W kręgu trylogii ; Niewola tatarska ; Na polu chwały ; Zagłoba swatem / Henryk Sienkiewicz.- Madryt : Club International del Libro, 1999.

(Arcydzieła Literatury Światowej)

Sygnatura: 91709

21. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

Sygnatura: 19949

 

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Książki:

22. Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1974.

(Biblioteka Analiz Literackich ; 44)

Sygnatura: 16591, 16592

23. Henryk Sienkiewicz "Quo vadis" / oprac. Marek Pieczara.- Warszawa : Dom Wydawniczy "Jota", 1990.

(Przewodnik po Lekturach ; 24)

Sygnatura: 68975, 68976

24. Henryk Sienkiewicz / Alina Ładyka.- Warszawa : ''Wiedza Powszechna'', 1971.

(Profile)

Sygnatura: 11296

25. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer-Ładyka.- Wyd. 6.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988.

(Profile)

Sygnatura: 65418, 65419

26. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.

Sygnatura: 4743

27. Henryk Sienkiewicz / Janina Kulczycka-Saloni.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1960.

(Biblioteka Polonistyki)

Sygnatura: 3612

28. Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości / Julian Krzyżanowski.- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.

Sygnatura: 47900

29. Henryk Sienkiewicz w ilustracji / red. i oprac. graficzne Bogusław Orliński.- Zamość : Biuro Wystaw Artystycznych-Zamość, [1996].

Sygnatura: 80588

30. Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego / Halina Bursztyńska.- Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977.

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 202)

Sygnatura: 30082

31. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

(Ludzie Żywi)

Sygnatura: 13678

32. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski.- Wyd. 4.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.

(Biografie Sławnych Ludzi)

Sygnatura: 44605

33. Latarnik Henryka Sienkiewicza : interpretacje : (skrypt dla studentów filologii) / red. Tadeusz Bujnicki i Halina Bursztyńska.- Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984.

(Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 351)

Sygnatura: 54557

34. Listy do nie kochanych : Henryk Sienkiewicz, Maria Radziejewska, Maria Konopnicka, Maksymilian Gumplowicz, Tadeusz Nalepiński, Maria Janowska / Krystyna Kolińska.- Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1983.

Sygnatura: 50800

35. Na tropach bohaterów Trylogii / Marceli Kosman.- Wyd. 4 uzup.- Warszawa : Książka i Wiedza, 1986.

Sygnatura: 59620

36. Na tropach bohaterów Trylogii / Marceli Kosman.- Wyd. 3.- Warszawa : Książka i Wiedza, 1975.

(Światowid)

Sygnatura: 18078

37. Na tropach bohaterów Trylogii / Marceli Kosman.- Wyd. 2 zmien.- Warszawa : Książka i Wiedza, 1973.

(Światowid)

Sygnatura: 14295

38. O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim / Iwan Gorski ; przeł. Mirosław Czertowicz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Sygnatura: 57467

39. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna.- Szczecin : Wydawnictwo "GLOB", 1985.

Sygnatura: 54716

40. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna.- Wyd. 3.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

Sygnatura: 34312, 34313

41. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

Sygnatura: 12503

42. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Sygnatura: 14016

43. Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus o literaturze / Zdzisław Najder.- Warszawa : Czytelnik, 1956.

Sygnatura: 1961

44. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.

Sygnatura: 6976

45. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.

Sygnatura: 3971

46. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski.- Wyd. 3 zm.- Katowice : Wydaw."Śląsk", 1987.

(Z Medalionem)

Sygnatura: 59925

47. Pokłosie Sienkiewiczowskie : szkice literackie / Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Sygnatura: 13996

48. "Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1960.

(Biblioteka Analiz Literackich ; 5)

Sygnatura: 3468

49. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

(Biblioteka Analiz Literackich)

Sygnatura: 29626, 29627, 29628, 28830

50. Sienkiewicz -"Potop" - historia / Adam Kersten.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.

Sygnatura: 15264

51. Sienkiewicz : odczyty / Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.

Sygnatura: 3788

52. Sienkiewicz : opowieść biograficzna / Stefan Majchrowski.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.

Sygnatura: 18709

53. Sienkiewicz a Warszawa / Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

Sygnatura: 19407

54. Sienkiewicz i historia : studia / Tadeusz Bujnicki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.

Sygnatura: 45304, 45241, 45242

55. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka / Krystyna Kolińska-Sochaczewska.- Wyd. 2.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

Sygnatura: 26688

56. Sienkiewicz w Szwajcarii : z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej / Danuta Płygawko.- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1986.

(Seria Historyczna ; 122)

Sygnatura: 59348

57. Słownik postaci ogniem i mieczem / Marek Borzęcki.- Wrocław Warszawa Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.

Sygnatura: 77849

58. Szlakiem Henryka Sienkiewicza / Maria Korniłowiczówna.- Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1984.

Sygnatura: 53712

59. Sztuka opowiadania w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.

Sygnatura: 25191, 25192

60. Twórczość Henryka Sienkiewicza / Julian Krzyżanowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Sygnatura: 13679

61. W sto lat później : szkice z podróży do Ameryki / Maria Korniłowiczówna.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

Sygnatura: 18908

62. Wielcy Polacy w dziejach Polski / Edward Frącki, Stanisław Brodzki.- Warszawa : Interpress, 1970.

Sygnatura: 10607

63. "Wielkopolskie" opowiadania Henryka Sienkiewicza / J. Maciejewski.- Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.

Sygnatura: 2095

 

Artykuły z czasopism:

1. "AFRYKA na wpół dzika" : Wokół powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza / Anna Kołodziej // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s.76-83

2. ARCHAIZMY w "Potopie" H. Sienkiewicza na przykładzie opisów postaci / Małgorzata Karwatowska // Polonistyka. - 1991, nr 7, s.452-458

3. AUTOTEMATYCZNY aspekt postaci Zagłoby / Idalia Gaudyn // Polonistyka. - 1991, nr 7, s.444-451

4. BAROK w "Trylogii" Sienkiewicz : wojna i miłość / Tadeusz Bujnicki // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 4, s.19-46

5. CZY Kali może być "Inny", czyli "W pustyni i w puszczy" / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2007, nr 8, s.45-52

6. DZIADEK się trzyma : Sienkiewicz w oczach potomków / Ryszarda Socha // Polityka. - 1999, nr 17, s.53-57

7. AKTY z życia Henryka Sienkiewicza // Poradnik Bibliotekarza. - 1966, nr 5, s.137-145

8. FAŁSZYWA i szkodliwa hagiografia Sienkiewicza / Lech Ludorowski // Akcent. - 2004, nr 3-4, s.51-57

9. GRA w odbijanego / Janusz Tazbir // Polityka. - 1999, nr 8, s.51-53

10. HENRYK Sienkiewicz o sztuce / Barbara Kubicka-Czekaj // Plastyka i Wychowanie. - 1997, nr 2, s.51-54

11. HENRYKA Sienkiewicza dwuwartościowa logika historii narodowej / Marcin Moczulski // Nurt. - 1985, nr 3, s.14-15

12. HOFFMANOWI na odsiecz / Piotr Wojciechowski // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 7, s.16

13. JAK Sienkiewicz dziedzicem został / Aleksander Zaczyński // Życie Literackie. - 1984, nr 46, s.7

14. KARTA z dziejów recepcji "W pustyni i puszczy" / Jadwiga Ruszała // Guliwer. - 1991, nr 2, s.49-54

15. KOT powinien być łowny a chłop mowny : o cechach języka Zagłoby na podstawie fragmentu utworu / Beata Udzik // Polonistyka. - 2006, nr 10, s.46-51

16. "KRZYŻACY" - bliski i daleki świat historii / Tadeusz Bujnicki // Ruch Literacki. - 1985, nr 4, s.279

17. O PRZEDSTAWIENIU ciąży i macierzyństwa w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza : próba lektury feministycznej / Ryszard Koziołek // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 4, s.49-63

18. O SIENKIEWICZU : mowy, kazania, wiersze / Krzysztof Stępniak // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 4, s.15-48

19. OGNIEM i mieczem / Roman Osica, Bartosz Michalak // Kino. - 1998, nr 2, s.33-36

20. OPAKOWANIE zastępcze : czy "Ogniem i mieczem nadal krzepi"? / Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 1999, nr 16, s.52-53

21. PIŚMIENNICTWO o Henryku Sienkiewiczu / Anna Bańkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1966, nr 5, s.146-151

22. PODRÓŻNY romantyczny i rozważny : o "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - 2012, nr 2, s.10-17.

23. POSTAWA religijna bohaterów powieści "Pan Wołodyjowski" Henryka Sienkiewicza / Leonarda Mariak // Język Polski. - 2007, nr 4-5, s.309-320

24. PRAWDA historyczna i fikcja literacka : (powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza) / Krzysztof Nurkowski // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s.84-88

25. ROK Sienkiewicza / Małgorzata Kąkiel // Nowe Książki. - 2016, nr 2, s.1

26. SIENKIEWICZ : zaklinanie historii / Maciej Krassowski // Odrodzenie. - 1986, nr 1, s.9

27. SIENKIEWICZ i Kapuściński : o Kalim i jego moralności / Aneta Wysocka // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s.76-87

28. SIENKIEWICZ i Żydzi / Dobrosława Świerczyńska // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 2, s.121-157

29. SIENKIEWICZ w Japonii / Mikołaj Melanowicz // Literatura na Świecie. - 1984, nr 8, s.363-364

30. SIENKIEWICZ w służbie narodu / Józef Dużyk // Życie Literackie. - 1987, nr 19, s.11

31. SIENKIEWICZ w szkole / Józef Szocki // Guliwer. - 1997, nr 4, s.51-53

32. SIENKIEWICZ w Wyoming, czyli "trick or trip" / Jerzy Krzyżanowski R // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 4, s.65-75

33. SIENKIEWICZ, generał Custer i Indianie / Jerzy R. Krzyżanowski // Pamiętnik Literacki. - 2015, z. 2, s.177-184

34. SPORT w Trylogii ? : O sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2010, nr 4, s.31-35

35. SZKODA, że Helena nie wzięła Bohuna / Adam Krzemiński // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 9, s.4

36. SZLAKIEM Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Jasińska // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s.9

37. TRADYCJE i współczesność : Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s.55-64

38. W CZARODZIEJSKIEJ wieży : motywy magiczne w "Latarniku" / Stanisław Falkowski // Polonistyka. - 1991, nr 7, s.458-461

39. WŚRÓD swoich, czy wśród obcych? : refleksje nad losami bohaterów powieściowych Henryka Sienkiewicza / Janina Kulczycka - Saloni // Przegląd Humanistyczny. - 1989, nr 7, s.31-42

40. ZAKOPIAŃSKIE fascynacje Henryka Sienkiewicza / Teresa Stala // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 4, s.77-89

41. ZBYSZKO - Rotgier - relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s.95-99

42. "ŻYŁKA filologiczna" Sienkiewicza - publicysty / Zbigniew Przybyła // Język Polski. - 1996, nr 4-5, s.356-368

 

 

MATERIAŁY REPERTUAROWE

Artykuły z czasopism:

43. BLIŻEJ Sienkiewicza : literacko muzyczny montaż na 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci pisarza / Maria Andres // Wychowawca. – 1996, nr 4, s. 21-23

44. BENEFIS Litwosa : scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Lucyna Bialic, Ewa Rozlach. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 23-28

45. QUO vadis człowieku XXI wieku? : scenariusz spektaklu / Alina Lasoń-Tumialis // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 26-28

46. HENRYK Sienkiewicz życie i twórczość : scenariusz apelu / Barbara Podniesińska // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 3, s. 11-14

47. MIAŁ serce czułe, kochające…scenariusz spotkania z Henrykiem Sienkiewiczem / Barbara Podniesińska // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 4, s. 3-5

48. „NA tej ziemi się urodził”: scenariusz imprezy poświęconej H. Sienkiewiczowi / Barbara Podniesińska // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 3, s. 8-11

49. UCZTA u Nerona : scenariusz przedstawienia (na podstawie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza) / Grzegorz Wiśniewski // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 21-22

50. NIEZWYKŁE przygody Zbyszka z Bogdańca : (scenariusz nie tylko dla szkół podstawowych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 46-51

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Artykuły z czasopism:

51. AUDIOWIZUALNA instrumentacja w powieści Henryka Sienkiewicza „ Quo vadis”. Propozycja opracowania fragmentów powieści w aspekcie przygotowania scenariusza filmowego – 2 godziny lekcyjne // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1997/98, z. 6, s. 31-37

52. CYKL lekcji filozoficznych filozoficznych kontekście omawianej lektury „Quo vadis” H. Sienkiewicza / Krystyna Rotnicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s. 42-55

53. DLACZEGO chrześcijaństwo rozwinęło triumfalny sztandar Krzyża na ruinach Kapitolu? – na podstawie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Chomacka // Język Polski w Gimnazjum.- 2002/2003, nr 1, s. 70-75

54. DWIE lekcje o stylizacji językowej w „Potopie” Henryka Sienkiewicza / Teresa Kosera-Cieślak // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 3, s. 21-51

55. EGZOTYKA Czarnego Lądu na podstawie powieści „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza – konspekt lekcji z języka polskiego w klasie V // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1991/92, z. 3, s. 92-93

56. „GDYBYM miał prawdziwe skrzypeczki” Henryk Sienkiewicz – „Janko Muzykant” // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1989/90, z. IV, s. 340-341

57. HENRYK Sienkiewicz – „Latarnik” konspekty lekcji w kl. VIII / H. Grabowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/94, z. 4, s. 51-54

58. NOWE pomysły na "stare" lektury : propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / Małgorzata Białek //

Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s. 61-65

59. POTOP płaszczyzną integracji : cykl lekcji integrujących treści bloku humanistycznego / Izabela Macheta-Kornaś. // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s. 38-52
60. PRÓBA integracji literatury i filmu „Krzyżacy” / W. Gałuszka // Polonistyka. - 1993, nr 10, s. 604-613

61. SZCZĘŚCIARZ czy bohater? Czternastoletni Polak - Staś Tarkowski na pierwszych stronach europejskich gazet : propozycja metodyczna / Bożena Kozielska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 69-73

62. ŚLADAMI Stasia i Nel - z pomocą komputera odkrywamy niektóre tajemnice Afryki : propozycja metodyczna dla klasy V / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 3, s. 69-74

63. "W PUSTYNI i w puszczy" to książka o... : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 66-79

64. WIEJE wiatr historii, czyli co o "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza wiedzieć powinniśmy (powtórzenie) : propozycja scenariusza zajęć w gimnazjum / Ewa Kiryła // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s. 66-71

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno