• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Diagnoza pedagogiczna

(wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie)

 

Książki:

1. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011.

Sygnatura: 89646, 89647, 89648

2. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Sygnatura: 88094, 88095-Czyt.-XXI-B

3. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2006.

(Diagnostyka... ; 03)

Sygnatura: 86862-Czyt.-XX-C-5a

4. Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i diagnostyka / Ewa Wysocka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 91425, 91426

5. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 89191, 89192-Czyt.-XX-C 5 a

6. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.

(Diagnostyka... ; 01)

Sygnatura: 85216-Czyt.-XX-C-5a, 86863

7. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.

(Diagnostyka... ; 02)

Sygnatura: 86864-Czyt.-XX-C-5a

8. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisław Włoch, Agnieszka Włoch.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009.

Sygnatura: 88390, 88391-Czyt.-XXII-C-2

9. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska.- Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.

Sygnatura: 91671-Czyt.-XXII-B-2

10. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006.

Sygnatura: 85456-Czyt.-XXV-A, 85593, 85594, 86749

11. Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczynski ; przekł. [z niem.] Dorota Michalska-Niedenthal.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Sygnatura: 91763-Czyt. XXV-B

12. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 89198, 89199

 

13. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.- Wyd. 2.- Kraków : CEBP 24.12., 2014.

Sygnatura: 92070-Czyt. XXII-C 2

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1. ANOREKSJA - bulimia: (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 35-43

 

2. DIAGNOSTYKA edukacyjna / Bolesław Niemierko // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 6-9

3. DIAGNOSTYKA i hermeneutyka pedagogiczna / Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 10-14

4. DIAGNOSTYKA pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Remedium. - 2005, nr 1, s. 1-3

5. DIAGNOZA gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s.346-357

 

6. DIAGNOZA i interwencja w naukach społecznych / Ewa Wysocka // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 35-64

7. DIAGNOZA i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością / Kornelia Czerwieńska // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 307-312

8. DIAGNOZA logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska-Cyrwus // Wychowanie na co dzień. - 2003, nr 9, s. 21-23

9. DIAGNOZA na "wejście" / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 28-34

10. DIAGNOZA indywidualnej drogi rozwoju dziecka / Monika Zatorska, Aldona Kopik // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2012/2013, nr 3, s.56-61.

 

11. DIAGNOZA nauczycielska w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co dzień. - 2003, nr 9, s. 14-20

12. DIAGNOZA potrzeb wychowawczych / Małgorzata Karwala; Irena Małecka // Nowe w Szkole. - 2003, nr 12, s. 17-18

13. DIAGNOZA przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karły // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284

14. DIAGNOZA w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie / Maria Sokołowska // Remedium. - 2005, nr 9, s. 8-9

15. DIAGNOZA przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8 dod., s.5-6, 8-11

 

16. DIAGNOZA przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s.23-28

 

17. DIAGNOZOWANIE sytuacji wychowanków i ich rodzin / Elżbieta Gomółka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s.13-17

 

18. DIAGNOZOWANIE trudności w nauce / Łucja Strużyk // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 610-613

19. DROGA do diagnozy ADHD. Cz. 2 / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 2, s. 18-19

20. DZIECI zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324-327

21. DIAGNOZUJEMY środowisko domowe ucznia / Agnieszka Grzelaczyk [i in.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s.35-36 s

 

22. DOMY bez okien i ufoludki czyli interpretacja rysunku dziecka jako metoda projekcyjna w diagnozie pedagogicznej / Hanna Wosz-Tatara // Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s.18-21

 

23. HORYZONTY diagnostyki edukacyjnej / Bolesław Niemierko // Edukacja. - 2006, nr 1, s.52-25

 

24. JAK diagnozować, ucząc bez progów edukacyjnych / Grażyna Jańczyk // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 4, s.36-50

 

25. NIEDOCENIONA psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej : komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s.26-28

 

26. O DIAGNOZIE edukacyjnej w Wałbrzychu / Jolanta Sokołowska. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s.34-35

 

27. O DIALOGU międzypokoleniowym w literaturze dla dzieci / Agnieszka Miernik // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2009/2010, nr 1, s.21-25

 

28. O RODZINNYCH ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych / Paulina Forma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s.32-36

 

29. OBSZARY diagnozy w szkole / Krzysztof Ostaszewski; Anna Borucka // Remedium. - 2005, nr 9, s. 1-3

 

30. PROBLEMY diagnozowania zdolności u dzieci / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 18-22

 

31. PRZYGODA z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.24-28

 

32. RODK czy i jak wspomaga rodzinę? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s.44-49

 

33. SENS diagnozy edukacyjnej // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 30-34

 

34. UCZEŃ i nauczyciel w krajobrazach diagnostyki edukacyjnej / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 88-94

 

35. WSTĘPNA diagnoza edukacyjna / Grażyna Skirmuntt // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 22-27

 

36. ZABURZENIA komunikacji językowej u dzieci w kontekście diagnozy przedszkolnej / Jolanta Skowrońska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2013/2014, nr 4, s.35-49

 

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno